Лекции.Орг
 

Категории:


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...


Перевал Алакель Северный 1А 3700: Огибая скальный прижим у озера, тропа поднимается сначала по травянистому склону, затем...


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...

А Ліберія, Мавританія — залізні руди.20. Укажіть правильний рядок, що характеризує особливості спеціалізації Тихоокеан­ського Північного Заходу США.

Г Основні галузі господарства — лісозаготівля, деревообробка, гідроенер­гетика, енергоємні виробництва; важливий регіон розвитку авіакосмічної промисловості.

 

_______________________________________________________II. Завдання на визначення відповідності

21. Знайдіть відповідність між географічними відкриттями та мандрівниками.

1 Б, 2 Г, 3 А, 4 В.

22. Укажіть відповідність між назвами природних зон і представниками органічного

світу Євразії.

1 Д, 2 В, З А, 4 Б.

23. Визначте відповідність між природними заповідниками і природними регіонами (або ландшафтними комплексами), у межах яких вони розташовані.

1 Б, 2 А, З В, 4 Г.

24. Визначте відповідність між провідними автовиробниками та центрами їх виробни­чих потужностей в Україні. 1 А, 2 Б, З Г, 4 В.

25. Визначте відповідність між назвами спеціалізованих сільськогосподарських поясів США та назвами самих регіонів і штатів. 1 В, 2 А, З Г, 4 Б.

____________________________________________________III. Завдання на визначення правильної послідовності

 

26. Розташуйте послідовно природні зони Землі, починаючи з півночі. В, А, Б, Г.

27. Розташуйте послідовно із заходу на схід типи клімату помірного поясу материка Євразія. Б, Г, А, В.

28. Розташуйте послідовно області, починаючи від географічного центру України. Б, В, А, Г.

29. Розташуйте послідовно чинники, що впливають на розміщення авіабудування і ракетокосмічної галузей у порядку зменшення їхньої значимості. В, Г, Б, А.

30. Укажіть правильну хронологічну послідовність формування політичної карти на прикладі утворення окремих держав (починаючи від найдавнішої). В, А, Г, Б.

_________IV. Завдання відкритого типу

31. Дайте коротку характеристику мінеральних ресурсів країн Латинської Америки.

Ресурси регіону багаті й різноманітні. У його надрах зустрічаються прак­тично всі види корисних копалин. Більшою мірою освоєні ресурси кольоро­вих і благородних металів. Тут розміщені запаси нафти й газу, які зосередже­ні в Мексиці (узбережжя й шельф Мексиканської затоки) і Венесуелі (затока Маракайбо). Кам'яне вугілля — не дуже поширений вид палива в Латинській Америці, його видобувають у Бразилії, Чилі, Колумбії, Мексиці. Основні за­паси залізної руди сконцентровані в районі «Залізного трикутника», що роз­міщений на території Бразилії. Поклади марганцевої руди зосереджені в Бра­зилії, Мексиці, Чилі, Аргентині, нікелю — на Кубі. Одні з найбільших у світі родовищ бокситів розташовані на Ямайці, а також у Гайані та Бразилії. Ве­личезні запаси міді вміщують надра Чилі (40 % світових запасів), на олово багаті Болівія й Бразилія. Платина залягає в надрах Колумбії, золото видобу­вають у Колумбії, Бразилії, Мексиці, Перу, срібло — в Мексиці, Перу, Чилі, алмази — у Бразилії й Венесуелі, смарагди — в Колумбії.

32. Які наслідки для екосистеми матиме підвищення солоності Азовського моря?

Солоність вод у різних частинах Азовського моря неоднакова. Середня солоність становить 13,8 % о, а в східній (де впадає р. Дон) зменшується до 2 5 %<>. Максимальна солоність спостерігається в затоці Сиваш — 250 %о. Солоність вод моря є важливим показником для всієї екосистеми моря — рос­лин і тварин. На сучасному етапі господарювання значна кількість води річок, що впадають в Азовське море, йде на полив, тому солоність вод помітно збіль­шується. Це може привести до знищення своєрідного рослинного й тваринно­го світу Азовського моря, різко скоротити його біологічні ресурси.

33. Охарактеризуйте структуру промисловості України.

Промисловість належить до виробничої сфери. Для нашої країни промисло­вість є головним економічним профілем. Україна — індустріально-аграрна кра­їна, це означає, що в її господарстві переважає індустрія, тобто промисловість.

Промисловість в Україні поділяється на видобувну й обробну — щодо мі­неральних ресурсів (технологія використання). Також промисловість можна поділити на важку, легку й харчову.

Важка включає: паливну, електроенергетику, металургію, хімічну й на­фтохімічну, машинобудування, будівельну індустрію, лісову й деревообробну, скляну й фарфоро-фаянсову.

Легка промисловість складається з текстильної, взуттєвої, швейної, галан­терейної, трикотажної, хутрової та ін. галузей.

Харчова включає такі галузі, як: плодоконсервна, олійно-жирова, цукро­ва, борошномельно-круп'яна, хлібопекарська, кондитерська, м'ясна, молочна, спиртова, тютюнова, рибна та ін. галузі.

________V. Завдання на контурній карті

34. Позначте на контурній карті світу протоки: Магелланову, Дрейка, Босфор, Берин­гову, Гібралтарську, Ла-Манш, Мозамбіцьку; затоки: Бенгальську, Біскайську, Пер­ську, Мексиканську, Гудзонову, Велику Австралійську, Гвінейську

 


.

Дата добавления: 2016-11-12; просмотров: 540 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.