Лекции.Орг


Поиск:
Розділ 1 технологія перевезення заданого типу вантажу
МІСТЕРСТВО ОСВІТИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Факультет «Транспортні та інформаційні технології»

Кафедра «Транспортні технології»

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

«Вантажні перевезення»

на тему:

Підвищення ефективності виконання вантажних

перевезень»

 

 

Виконав: студент

Групи УТ – ІІІ – 1тех-ск

Шевченко Я.І.

Перевірив: ас. Лужанська Н.О

 

 


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗАДАНОГО ТИПУ ВАНТАЖУ

1.1 Правила перевезення вантажу

1.2. Вимоги до упакування вантажу

1.3. Вимоги до маркування вантажу

1.4. Методика вибору транспортно-експедиторського підприємства при організації перевезень

1.5. Вибір рухомого складу для перевезення заданого типу вантажу

1.6. Принцип розміщення вантажу в кузові автомобіля

РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Дослідження діяльності транспортно-експедиторського підприємства при виконанні перевезень вантажів

2.2 Визначення сезонності перевезень даного товару

РОЗДІЛ 3 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ

3.1 Визначення витрат пов’язаних з перевезенням

3.2. Оформлення товаро-супровідних документів

3.2.1. Перелік товарно-транспортних документів необхідних для здійснення перевезень нашого вантажу

3.2.2. Правила оформлення документів на перевезення

3.2.3. Порядок заповнення подорожнього листа

3.2.4. Порядок заповнення талона замовника

3.2.5. Порядок заповнення товарно-транспортної накладної

РОЗДІЛ 4 ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

4.1 Застосування логістичного підходу до дослідження діяльності ТЕП

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

ВСТУП

Основне призначення транспорту – своєчасне, якісне і повне задоволення потреб народного господарства і населення у перевезеннях. Автомобільний транспорт є найбільш мобільним і універсальним засобом комунікації і посідає важливе місце в транспортному комплексі України. На його частку припадає понад 80% усіх вантажних і близько 80% пасажирських перевезень, приблизно 70% трудових ресурсів, понад 60% палив нафтового походження, значна частина капітальних вкладень і основних виробничих фондів, понад 65% усіх транспортних витрат. Тепер автомобільний парк країни поповнюється автотранспортними засобами нової конструкції, що використовуються альтернативні види палива, вдосконалюється структура рухомого складу, збільшується кількість дизельного парку, зростає кількість транспортних засобів великої вантажопідйомності і пасажиромісткості.

Однак на утримання автотранспортних засобів у технічно справному стані, що забезпечує ефективний транспортній процес, галузь має великі ресурсні витрати. Так, ускладнення конструкції автомобілів спричинює збільшення обсягу робіт на технічному обслуговуванні і ремонті, зростання затрат на забезпечення роботоздатності. Збільшення кількості автомобілів на дорогах країни веде до забрудненні навколишнього середовища відпрацьованими газами, а зниження токсичності відпрацьованих газів значною мірою забезпечується справністю системи живлення і запалювання та рівнем технології технічного обслуговування, засобів і методів діагностування цих систем.

Із зростанням швидкостей та інтенсивності руху підвищуються вимоги до надійності автотранспортних засобів, оскільки несправні автомобілі є джерелом дорожньо-транспортних пригод. Економія паливних, енергетичних, матеріальних і сировинних ресурсів у процесі експлуатації автомобілів істотно залежить від їхнього технічного стану, рівня організації матеріально-технічного постачання і процесів перевезення, зберігання і нормування витрат автоексплуатаційних матеріалів та запасних частин в автотранспортних підприємствах.

Схоронність автотранспортних засобів та їхня готовність здійснювати перевізні процеси багато в чому залежить від організації методів і засобів міжзмінного зберігання. На рівень технічної готовності автотранспортних засобів і величину одночасних і поточних матеріальних затрат на утримання істотно впливають методи проектування нових об’єктів автомобільного транспорту, а також реконструкція і технічного переоснащення діючих автотранспортних, автообслуговуючих і авторемонтних підприємств.

Таким чином, у процесі технічної підготовки автотранспортних засобів до транспортного процесу забезпечуються їхня надійність і передумови ефективної експлуатації.

Застарілі методи господарювання стають не практичними в сучасних ринкових умовах, тому гостро постає проблема забезпечення ефективної діяльності підприємств і галузей народного господарства, зокрема в галузі транспорту. Водночас транспорт, а автомобільний особливо, залишається однією з найпривабливіших галузей народного господарства для ділків тіньової економіки. У зв’язку з особливостями виробничої діяльності значна частина доходів залишається в тіні, що призводить до недотримання коштів у казну держави.

Вибір правильної стратегії діяльності з метою забезпечення оптимальної діяльності за умов різкого виникнення великої кількості конкурентів є одним з головних завдань оперативного планування діяльності автотранспортного підприємства.

РОЗДІЛ 1 ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗАДАНОГО ТИПУ ВАНТАЖУ

1.1 Правила перевезення вантажу

Вантаж, який взятий до перевезення у даному курсовому проекті – книги.

правила перевезення продукції целюлозно-паперової промисловості з підприємств, які її виготовляють, до споживачів, а також - в інших випадках, коли вона перевозиться від вантажовідправників до вантажоодержувачів.

Кіпи целюлози мають бути обгорнуті небіленою целюлозою і затягнуті поясами із стальної стрічки або стального дроту.

Замовник зобов'язаний подавати для перевезення папір - в рулонах, упакованих в декілька шарів міцного пакувального паперу, та в листах, упакованих в дерев'яні ящики або в два щити; целюлозу - у вигляді пластин, спакованих в кіпи.

Ящики та щити мають бути обв'язані стальною пакувальною стрічкою.

При перевезеннях листового паперу у контейнерах допускається м'яке упакування його в кіпи.

Маркування паперу має відповідати вимогам розділу 7 цих Правил.

Перевізник повинен надавати для перевезення паперу автомобілі (автопоїзди) з бортовою платформою, що забезпечені брезентом і вірьовками. Борти автомобілів та причепів при потребі можуть бути нарощені.

Підготовка кузова автомобіля для приймання паперу і паперових виробів полягає в сухому очищенні кузова, а після перевезення вантажів, що пилять, і вантажів, що залишили брудні сліди, - митті та просушуванні.

Рулони складаються в кузові автомобіля (автопоїзда) рядами як на бокову поверхню, так і на торець.

Під час укладання рулонів на бокову поверхню крайні рулони нижнього ряду закріплюються клинами, що мають кут загострення 30 - 40 град. Не допускається закріплення рулонів непристосованими клинами, цеглинами тощо.

Під час укладання другого і третього ряду рулонів на дощаті містки крайні рулони в цих рядах також закріплюються клинами.

При вирівнюванні неправильно укладених рулонів чи вантажних місць в щитках забороняється користуватися металевими важелями, гачками, ломами та іншими предметами, що мають гострі кінці.

Замовники повинні оснащувати пункти вантаження і розвантаження паперу містками, трапами, піддонами, пересувними засобами малої механізації, візками, електронавантажувачами.

Приймання для перевезення від вантажовідправника та здача вантажоодержувачу паперу здійснюються Перевізником за кількістю місць і масою, зазначеною на вантажних місцях і в товарно-транспортних накладних.

Приймання і здача целюлози виконуються рахуванням місць.

1.2. Вимоги до упакування вантажу

До упаковування вантажу ставляться такі вимоги:

- вид упаковки має відповідати особливостям вантажу;

- упаковка має забезпечувати повне збереження вантажу під час його транспортування з урахуванням вантажно-розвантажувальних робіт;

- упаковка має відповідати кліматичним умовам;

- упаковка може виконувати рекламні цілі.

При виборі упаковки потрібно враховувати відстань, тривалість, можливість перевантаження вантажу в дорозі, температурний режим і вологість під час транспортування, пору року (погодні умови), сумісність з іншими вантажами.

Характер упаковки повинен відповідати виду вантажу, вантажності автомобіля, профілю і стану дороги.

Вантаж повинен бути упакований Вантажовідправником згідно вимог Перевізника навіть у випадку, якщо вантаж наданий до перевезення в упаковці заводу виробника і відповідає ДСТУ чи ТУ виробника.

1.3. Вимоги до маркування вантажу

Маркування – текст, умовні позначення або малюнок, нанесені на упаковування і (або) товар, а також інші допоміжні засоби, призначені для ідентифікації товару або окремих його властивостей, доведення інформації до споживача про виготовлювачів (виконавців), кількісні і якісні характеристики товару.

Основними функціями маркування є:

1. інформаційна;
2. ідентифікаційна;
3. мотиваційна;
4. емоційна.

Інформаційна функція маркування як одного із засобів товарної •нформації є основною. Це визначає співвідношення між різними видами інформації – основоположною, споживчою та комерційною. Найбільша питома вага припадає на основоположну й споживчу 1нформацію, менше – на комерційну. При цьому основоположна інформація на маркуванні дублює той же вид інформації у ТСД. Розбіжність даних основоположної інформації на маркуванні й у ТСД може бути наслідком фальсифікації товарів.

Необхідність такого дублювання обумовлене спільністю ідентифікуючої функції маркування і ТСД. Проте, на відміну від ТСД, маркування призначене для всіх суб’єктів комерційної діяльності, а для основної маси споживачів вона є практично єдино доступним засобом товарної інформації, тому в ній питома вага комерційної інформації значно менша.

Ідентифікаційна, вказівна, рекомендаційна та обмежувальна функції маркування забезпечують простежування товарних партій на усіх ланках логістичного ланцюга та дозволяє реалізувати основні логістичні функції: додержання технологічного процесу товаропросу-вання та зберігання товарів, управління запасами, розподіл та споживання товарів, додержання та оптимізація процесу виробництва товарів та ін.

Емоційна, пропагандистська і мотиваційна функції маркування взаємозв’язані. Яскраво оформлене маркування, що пояснює тексти, застосування узвичаєних символів викликають у споживача позитивні емоції і служать важливою мотивацією для прийняття рішення про придбання товару. Це дуже добре знають виготовлювачі імпортних товарів, барвисте маркування яких приваблює покупців, особливо, якщо ці товари купуються вперше.

Варто зазначити, що вітчизняні виготовлювачі, намагаючись підвищити конкурентоспроможність своєї продукції, останнім часом стали приділяти серйозну увагу дизайну її упаковування й маркування. Це дозволяє сподіватися, що комплекс заходів щодо підвищення якості, продукція українських виробників витіснить яскраво марковану, але часом низькоякісну імпортну продукцію.

Існують загальні правила маркування товарів, але в деяких випадках доводиться відступати від них по окремих позиціях в інтересах покупців. Звичайно маркування товарів та пакування містить основні, додаткові та інформаційні надписи, маніпуляційні знаки по вантаженню, перевезенню, а також додаткові вказівки, які характеризують країну-виробника. Залежно від місця нанесення розрізняють маркування виробниче й торговельне.

Виробниче маркування – текст, умовні позначення або малюнок, нанесені виготовлювачем (виконавцем) на товар і (або) упаковування та (або) інші носії інформації.

Торговельне маркування – текст, умовні позначення або малюнок, нанесені продавцем на товарні або касові чеки, пакування і (або) товар.

Вимоги до виробничого маркування встановлюються в основному стандартами на маркування й упаковування, а також загально-технічними умовами стандартів на продукцію.

Вимоги до торговельного маркування, порівняно з виробничим, до останнього часу були менше розроблені. Окремі вимоги до торгового маркування встановлюються Правилами продажу окремих видів продовольчих і непродовольчих товарів. Прийнятий нещодавно Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини” чітко визначив умови маркування харчових продуктів.

До маркування висуваються загальні для товарної інформації та специфічні для маркування вимоги. Загальні вимоги регламентуються законом “Про захист прав споживачів” та включають найважливіші з них, які звичайно називаються вимогами “трьох Д” -достовірність, доступність та достатність.

Специфічні вимоги для маркування:

1. чіткість тексту та ілюстрацій;
2. наочність;
3. однозначність тексту, його відповідність споживчим властивостям товару;
4. наведені на маркуванні відомості не повинні вводити покупця й споживача в оману щодо кількості, якості, виробника, країни походження;
5. для маркування слід використовувати незмивні, стійкі до впливу зовнішнього середовища фарби, які дозволені органами Держсанепідслужби.

Носіями виробничого маркірування можуть бути етикетки, вкладиші, ярлики, бирки, контрольні стрічки, клейма, штампи, кольєретки й ін.

Етикетки наносяться друкарським або іншим засобом на товар або пакування, крім того, вони можуть бути самостійним носієм інформації, що приклеюється або що прикладається до товару. Наприклад, більшість пакованих у виробничих умовах продовольчих товарів мають на пакуванні етикетку, на якому текст, малюнки й інша інформація нанесені друкарським способом.

Етикетування консервних банок здійснюється шляхом приклеювання паперової етикетки або нанесення її літографським способом.

Іноді етикетка наноситься безпосередньо на товар (наприклад, маркування на дні посуду, на електропобутових товарах та ін.):

Етикетки відрізняються значною інформаційною ємністю. Крім тексту, вони часто містять зображення, символи. З усіх носіїв маркування відомості на етикетках є найбільшими за кількістю характеризованих ознак. Маркування на етикетках може вміщувати пояснювальні тексти.

Кольєретки – етикетки особливої форми, що наклеюються на шийку пляшок. Кольєретки не несуть великого інформаційного навантаження, а виконують в основному призначення естетичного оформлення пляшок: вони застосовуються разом з основною етикеткою на пляшках для алкогольних, безалкогольних напоїв і пива, і самостійного значення не мають.

На кольєретці можуть бути зазначені найменування напою, виготовлювач, рік виготовлення або інформаційні знаки. Іноді на кольєретках взагалі відсутня інформація.

Вкладиші – це різновид етикеток, що відрізняється спрямованістю товарної інформації і призначені для повідомлення стислих відомостей про найменування товару, виготовлювачів (найменування організації, номера зміни). Іноді вкладиші можуть містити стислу характеристику споживчих властивостей товару, у першу чергу функціонального призначення. Тоді вкладиш набуває додаткових функцій рекламного листка або проспекту, але на відміну від останніх рекламна функція не є основною, а реалізується через характеристику товару. Такі вкладиші часто зустрічаються в упаковці різноманітних косметичних засобів.

Найчастіше застосовуються вкладиші для кондитерських виробів – цукерок, печива, пряників у коробках; для парфумерно-косметичних і лікарських засобів, товарів побутової хімії.

Ярлики й бирки – носії маркірування, що приклеюються, прикладаються або підвішуються до товару. Для них характерна менша інформаційна ємність, обмежений перелік відомостей, відсутність малюнків.

Бирки відрізняються від ярликів меншою інформативністю. Бирки можуть бути дуже лаконічними і вказувати тільки найменування або фабричну марку, або тільки назву фірми-виготовлювача.

Ярлики, звичайно містять найменування товару, фірми виготовлювача, його адресу, сорт, ціну, дату випуску, а також низку ідентифікуючих відомостей. Так, на ярликах, що підвішуються до одягу, вказуються артикул виробу, номер моделі, розмір, дата випуску. Ярлик може містити фірмовий і товарні знаки, інші необхідні знаки й умовні позначення.

Контрольні стрічки – це носії стислої товарної інформації, що дублює, розташованої на стрічці невеличкого розміру і призначеної для контролю або відновлення відомостей про товар у випадку втрати етикетки, бирки або ярлика, вони можуть застосовуватися як додаток.

Відмінна риса контрольних стрічок – переважання цифрової або символічної інформації, метою якої є позначення артикулу виробів, номера моделі, розміру, сорту, іноді артикулу тканин, експлуатаційних знаків та ін.

Контрольні стрічки найчастіше застосовуються для одежно-взуттєвих товарів, причому у взуття відомості контрольної стрічки частіше наносяться на підкладку або внутрішню частину.

Клейма й штампи – носії інформації, призначені для ідентифікуючих умовних позначень на товари, пакування, етикетки, які наносяться за допомогою спеціальних пристосувань установленої форми.

Розрізняють клейма й штампи залежно від:

1. місця нанесення – виробничі і торгові;
2. призначення – ветеринарні, товарознавчі, карантинні й ін.;
3. форми – овальні, прямокутні, квадратні, трикутні, ромбовидні.

Таврування й штампування як засіб маркування застосовується для окремих продовольчих і непродовольчих товарів. Для м’яса й м’ясопродуктів, включаючи субпродукти й жир-сирець, ветеринарне таврування м’яса є обов’язковим. Для інших видів продовольчих товарів таврування й штампування носить рекомендаційний характер. Штампи проставляються на дні металевих консервних банок і на металевих кришках скляних банок, упаковці з полімерних і комбінованих матеріалів для соків, напоїв, вина, молока, кисломолочних продуктів, етикетках, на пляшках і банках, сирах, яйцях.

Тавруванню піддаються м’ясні туші забійних тварин і тушки птиці. Штампи й тавро на непродовольчих товарах або їхній упаковці зустрічаються рідше. До таких товарів відносять тканини, у яких клеймо наноситься на хазові кінці з виворітного боку. Крім того, штампи, виконані виробничим засобом, наносяться на окремі комплектуючі деталі товарів (двигуни автомобілів, холодильні агрегати та ін.)

Таврування й штампування товарів і упакувань здійснюється такими способами:

1. нанесенням за допомогою клейма або штампа незмивної фарби, дозволеної органами Держсанепідслужби;
2. випалюванням за допомогою електротавра,
3. витискання за допомогою штампів;
4. утискування пластмасових або казеїнових цифр, букв у продукт.

Найпоширеніший спосіб – нанесення тавра або штампа незмивною фарбою. Випалювання за допомогою електротавра застосовується в основному для тушок птиць.

Рельєфне маркірування шляхом витискування букв, цифр, інших умовних позначень зустрічається на металевих консервних банках, рідше на кришках скляних банок. Крім того, цей спосіб, поширений для маркування двигунів автомобілів, а також деяких товарів складно технічного призначення.

Рельєфне маркування зустрічається і на скляній упаковці (пляшках, банках), іноді на скляному посуді (наприклад, на дні гранчастих стаканів).

Утискання пластмасових або казеїнових цифр застосовується Для сирів.

До клейм і тавр висовуються такі вимоги:

1. чіткість відтисків клейм,
2. збереженість незалежно від зовнішніх впливів (для м’яса під час холодильної обробки й зберігання):
3. безпека застосовуваних способів таврування й штампування,
4. збереження товарного вигляду продуктів і виробів, що
5. піддаються тавруванню й штампуванню;

- дотримання встановлених правил та.врування й штампування

1.4. Методика вибору транспортно-експедиторського підприємства при організації перевезень

Вибір вантажем транспортного засобу і його вантажопідйомності на ТЕП повинно здійснюватися стосовно заданих конкретних умов експлуатації, що обумовлюються різним сполученням факторів, таких як:

1) Відповідно до розробленої класифікації вантажів автомобільним транспортом здійснюється групування клієнтури (ВВ і ВО) по відповідних видах вантажів;

2) Визначається стабільність перевезення даного виду вантажу, що обумовлюються режимом роботи клієнтів, що обслуговуються;

3) На підставі розміщення відправників і одержувачів вантажу встановлюється дальність перевезень;

4) Аналізують способи виконання навантаження у постачальника і розвантаження у споживачів;

5) Визначається можливість застосування такої форми організації перевезення, при якій могли б використовуватися різні системи перевезень;

6) Встановлення граничної вантажопідйомності для транспортного засобу;

За даних умов вибираємо 5 ТЕП, які перевозять бензин:

ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"

Адреса: вул. Фабрична, 4, м. Жидачів, Львівська обл., 81700, Україна
   
Телефон: +38(03239) 3-18-32, 3-21-49
   
Факс:  
   
Вебсайт: http://www.paper.com.ua

Головними напрямками діяльності підприємства є виробництво паперу, картону та гофроупаковки.

Асортимент продукції, що пропонується:
- Папір газетний стандартний та кольоровий
- Крафтлайнер
- Флютинг
- Картон коробковий макулатурний (з целюлозним покриттям)
- Картон склеєний
- Вся гамма 2-, 3-, 5- шарових гофрокартонів з типом гофри В, С
- Різноманітні види гофроупаковки з нанесенням флексографичного 1-, 2-кольорового рекламного друку. Виготовлення гофроупаковки складної конфігурації
- Горбкувата прокладка для пакування яєць
- Паперово-білові товари: папір для множильної техніки, зошити, щоденники, альбоми для малювання, тощо.

Характеристика РС:

ISUZU

Тип кузова: фургон или бортовой с тентом
2 пассажирских места
Габаритные размеры (внутренние) грузового салона:
Грузоподъемность 4,5 тонны
Длина 5,00 м
Ширина 2,23 м
Высота 2,10 м
Полезный объем 23,4 м.куб.

ЗАТ "Броварська друкарня"

Адреса: вул. Київська, 54, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна
   
Телефон: +38(04494) 4-04-51
   
   
   
   
   

 

Директор - Мазур Надія Леонідівна

Сфера діяльності:
- надання поліграфічних послуг

Характеристика РС:

Промтоварний фургон тата-613 призначений для перевезення різних вантажів будь-якого призначення, у тому числі продовольчих товарів, які не вимагають особливих температурних умов при транспортуванні.
Жорстка конструкція фургона тата-613 захищає від зовнішнього впливу, а запірна конструкція із застосуванням замків виключає проникнення всередину вантажівки тата-613.
ЗАТ "Миронiвська друкарня"

Адреса: вул. Леніна, 48, м. Миронівка, Київська обл., 08800, Україна
   
Телефон: +38(04474) 5-14-49, 5-14-96
   
   
   
 

Голова правління - Жданов Костянтин Володимирович

Продукція:
- друкована продукція (книги, газети)

Характеристика РС:

Фургон Газель ГАЗ 33025 - це універсальний компактний маневрений комерційнийвантажний автомобіль з двухдверной тримісній металевою кабіною.Вантажопідйомність газелі до 1,5 тонн. На базі газелі з газобалонний обладнанням ГАЗ 33025. Для управління цим вантажівкою достатньо мати категорію В, на газель не поширюється дія дорожніх знаків, які забороняють рух звичайних вантажівок.

ВАТ "Білоцерківська книжкова фабрика"

Адреса: вул. Леся Курбаса, 4, м. Біла Церква, Київська обл., 09100, Україна
   
Телефон: +38(04463) 9-17-40
   
Факс: +38(04463) 52618

Голова правління - Дьомін Борис Михайлович

Сфера діяльності:
- виробництво високоякісної поліграфії (книги, брошури, зошити шкільні)

Характеристика РС:

Вантажопідйомність шасі до 4820 кг.

Сама широка кабіна в своєму класі дає більше робочого простору водієві, збільшує "відчуття габаритів" за рахунок розташування водійського місця щодо фургона.

Вбудований в панель приладів важіль МКПП - вперше серед автомобілів з кабіною,розташованої над двигуном.

6 ступінчаста коробка передач в поєднанні з потужним 150 сильним дизельнимдвигуном.

Посилена підвіска з елементами більш вантажопідіймального вантажівки Mitsubishi Fuso FIGНTER.

ТОВ "Видавничий дім "Переяслав"

Адреса: вул. Шкільна, 45, м. Переяслав-Хмельницький, Київська обл., 08400, Україна
   
Телефон: +38(04467) 5-14-49, 5-16-09

Директор - Ткаченко Тарас Віталійович

Продукція:
- поліграфічні вироби (зошити, газети, плакати, книги)

Послуги:
- кольоровий друк

Характеристика РС:

Фургон - це тип закритого автомобільного кузова на різних шасі, який призначений для перевезення вантажів, обладнання або людей, і вироблений з урахуванням максимальної маневреності, вантажопідйомності і погодних умов (температура від - 40 º C до + 40 º С, відносній вологості повітря 80%).

Розробляємо процедуру, яка ставить у відповідність кожному ТЕП загальну оцінку (рейтинг). Цю процедуру розробляють на основі функції Хорингтона:

де v – значення оцінки

– значення функції Хорингтона для параметра v

Самостійно вибираємо критерії оцінки підприємств.

Таблиця 1.1.

Визначення рейтингу ТЕП

v Назва критерію Ранг Оцінка експерта
Ват жцпк ЗАТ БД ЗАТ МД ВАТ БКФ ТОВ ВДП
  Вартість перевезення 7,39          
  Швидкість перевезення 14,78          
  Страхування вантажу 22,17          
  Оформлення документаціїї 29,56          
  Перевезення небезпечних вантажів 36,95          
  Упаковка вантажу 44,33          
  Збереження вантажу 51,72          
  Маркування 59,12          
  Н-р роботи 66,5          
  Відслідковування вантажу на протязі всієї їздки 73,89          

Рейтинг визначається як сума добутків рангу на оцінку

r1 =36,95+14,78+66,51+59,12+147,8+132,99+103,44+295,6+199,5+369,45=1426,14

r2= 14,78+59,12+110,85+118,24+73,9+44,33+258,6+177,36+133+73,89=1064,07

r3 =29,56+44,34+44,34+88,68+36,95+88,66+206,88+118,24+66,5+295,56=1019,71

r4= 22,17+73,9+22,17+29,56+184,75+177,32+155,16+59,12+266+221,67=1211,82

r5 =7,39+29,56+88,68+147,8+110,85+221,65+51,72+236,48+332,5+147,78=1374,41

Найбільший рейтинг має перше підприємство, тобто ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат". Недоліками цього підприємства є швидкість перевезення вантажу, оформлення документації та зберігання вантажу. Але в свою чергу, це підприємство має і ряд переваг. До них належать: вартість перевезення, маркування, перевезення небезпечних вантажів та можливість відслідковувати вантаж підчас його перевезення.

1.5. Вибір рухомого складу для перевезення заданого типу вантажу

 

Різноманіття парку транспортних засобів підвищує ефективність перевізного процесу, але одночасно призводить до ускладнення і подорожчання утримання, ТО і ПР. При виборі транспортного засобу вирішують два взаємозалежних завдання: визначають спеціалізацію і вибирають вантажопідйомність.

Для здійснення правильного вибору транспортного засобу враховують наступні фактори:

IТранспортні – вид вантажу і його характеристика, партіонність перевезень, обсяг і регулярність перевезень, дальність перевезення, способи виконання н-р робіт, режим роботи, вид маршрутів і організація перевезень;

II Дорожні – міцність дорожнього покриття, інтенсивність руху, пропускна спроможність доріг;

IIIПриродно-кліматичні фактори – зона помірного клімату, зона холодного клімату, зона жаркого клімату, високогірні райони;

IVКонструкційні – кузов, використання маси автомобіля, швидкість;

V Економічні та натуральні – продуктивність, собівартість, постійні витрати, змінні витрати, рентабельність перевезення.

Функціональне призначення транспортного засобу визначають на підставі класифікації вантажів і відповідних їм різновидів транспортних засобів. Вантажопідйомність автомобіля повинна визначатися як функція партіонностіперевезень, її укрупнення з урахуванням відповідних обмежень на дорожніх умовах.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 696 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Велико ли, мало ли дело, его надо делать. © Неизвестно
==> читать все изречения...

826 - | 614 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.