Лекции.Орг


Поиск:
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства” 2008

1. В чому визначаються переваги малої фірми у порівнянні з іншими видами компаній?

2. В чому полягає сутність swot-аналізу?

3. Які відомі сили конкуренції? Форми міжнародної конкуренції.

4. Джерела досягнення глобальної конкурентоспроможності.

5. Відповіді на які питання необхідно одержати для того, щоб оцінити конкурентну стратегічну позицію компанії?

6. Якими причинами обумовлюється пристосованість фірм-піонерів до діяльності, пов’язаної з радикальними змінами в економіці?

7. Якими основними принципами характеризується міжнародна конкурентоспроможність?

8. Які відомі чинники галузевої конкуренції та в чому їх особливості?

9. Якими ознаками характеризується ринок як система соціально-економічних відносин щодо товарного обміну?

10. З яких елементів складається оцінка конкурентної сили та конкурентної позиції компанії.

11. У чому полягає сутність поняття ринкової ніші?

12. Як розраховується незважена оцінка конкурентної сили компанії?

13. У чому сутність постулатів класичних моделей конкуренції?

14. Визначте місце підприємства на міжнародному ринку.

15. Як розраховується зважена оцінка конкурентної сили компанії?

16. Які кількісні межі монополізації встановлені Законом України “Про захист економічної конкуренції”?

17. В чому особливості окремих стадій міжнародної конкурентоспроможності національної економіки?

18. Які дії є недобросовісною конкуренцією?

19. Які відомі добровільні об’єднання підприємств?

20. Які Ви знаєте види добросовісної конкуренції?

21. Які основні елементи державної політики виділяються при оцінці її заходів, що регулюють конкуренцію?

22. Визначте основні напрями формування стратегії українських підприємств на міжнародних ринках.

23. Якими принципами керуються при визначенні конкурентоспроможності товару?

24. Якими внутрішніми і зовнішніми чинниками визначається зовнішньоекономічна діяльність України.

25. Якими показниками і чинниками визначається міжнародна конкурентоспроможність підприємства (організації)?

26. Які можуть бути стратегічні пріоритети інтернаціоналізації української економіки?

27. Які основні проблеми покликана вирішувати державна програма забезпечення конкурентоспроможності національної економіки?

28. Які особливості формування поля міжнародних конкурентних стратегій?

29. Які фактори впливають на прийняття рішення про вихід на ринок?

30. Які існують типи стратегій міжнародної конкурентоспроможності і в чому особливості кожного з них?

31. Які основні чинники глобальної конкуренції?

32. В чому полягає сутність середовища монополістичної конкуренції?

33. Які основні завдання Антимонопольного комітету України?

34. За якими факторами оцінюють можливості появи нових конкурентів? (

35. Якими даними характеризується експортний потенціал України?

36. Які умови визначають характер впливу споживачів продукції на інтенсивність конкуренції?

37. Які зовнішні чинники ускладнюють цілеспрямовану інтернаціоналізацію української економікил

38. Які умови можуть суттєво підвищити інтенсивність конкуренції?

39. Які можна виділити етапи у розробці глобальної стратегії корпорацій? (

40. Які Ви знаєте джерела досягнення глобальної конкурентної переваги? (

41. В чому полягає сутність предмету курсу “Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації)” і які задачі його вивчення?

42. Які стратегічні можливості відзначають діяльність фірми на міжнародному ринку?

43. В чому сутність і причини (стимули) економічного глобалізму?

44. Дайте характеристику конкурентної стратегії в сфері масового виробництва

45. Сутність конкуренції та її роль в ринковій економіці.

46. В чому полягають конкурентні переваги вузької спеціалізації?

47. В чому полягають сприятливі умови для досягнення міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств?

48. Дайте характеристику корпоративної стратегії диверсифікованої компанії.

49. Що потрібно зробити для вирішення проблеми енергозабезпечення України?

50. Які можна виділити категорії перешкод на шляху глобальної конкуренції?

51. В чому полягає сутність середовища олігополістичної конкуренції?

52. В якому співвідношенні знаходяться темпи зростання ринку та інтенсивність конкуренції?

53. В чому полягає сутність міжнародного конкурентного середовища підприємства?

54. Які кроки необхідно здійснити для успішного вступу України до ЄС?

55. В чому полягає сутність середовища досконалої (чистої) конкуренції?

56. Які заходи передбачає реалізація завдань промислово-інноваційного розвитку української економіки і реформи в аграрному секторі?

57. Які тенденції впливають на глобальну конкуренцію?

58. Як визначається конкурентоспроможність товару?

 <== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
По предмету Офисное программирование | Раздел 1. Теоретическая механика
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 387 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью © Стив Джобс
==> читать все изречения...

584 - | 592 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.