Лекции.Орг
 

Категории:


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...

Б.2. Зразок оформлення завдання на дипломну роботу спеціалістаДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЧНИЙ КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

зав. кафедри української мови

доцент Л.М. Стовбур

____________________

(підпис)

10 вересня 2010 року

(дата)

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу спеціаліста студентові (ці)

Петренко Ірині Миколаївні

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи: Оцінні назви осіб в українських народних піснях

затверджена наказом по університету від 22 квітня 2011 р. № 561-С

2. Термін здачі студентом закінченої роботи 15 травня 2011 р.

3. Вихідні дані до роботи: Збірки українських народних пісень (Українські народні пісні: У 2-х томах. – К., 1964; Українські народні думи та історичні пісні. – К., 1955); наукові праці В.А.Чабаненка, С.Я.Єрмоленко, Л.О.Родніної, М.В.Кравченко, Т.П.Вільчинської та ін.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)

1. Лінгвальна природа категорії оцінності.

2. Склад іменників-оцінних назв осіб в українських народних піснях.

3. Лексико-семантична характеристика оцінних назв осіб в українських народних піснях.

4. Словотвірні особливості оцінних назв осіб.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) ______________________________________________________________________

 

6.Консультанти з роботи із зазначенням розділів роботи, що їх стосуються

 

Розділ Консультант Підпис, дата завдання видав завдання прийняв
Вступ Василенко І.П. 02.09.2010 02.09.2010
Перший розділ Василенко І.П. 03.11.2010 03.11.2010
Другий розділ Василенко І.П. 04.01.2011 04.01.2011
Третій розділ Василенко І.П. 10.02.2011 10.02.2011
Висновки Василенко І.П. 14.03.2011 14.03.2011

 

7. Дата видачі завдання 02 вересня 2010 року

 

 

Керівник ________________

(підпис)

 

Завдання прийняв до виконання ________________

(підпис)


Б.3. Зразок оформлення завдання на дипломну роботу магістра

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЧНИЙ КАФЕДРА КРАЇНСЬКОЇ МОВИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

зав. кафедри української мови

доцент Л.М. Стовбур

____________________

(підпис)

10 вересня 2010 року

(дата)

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу магістра студентові (ці)

Петренко Ірині Миколаївні

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

1. Тема роботи: Оцінні назви осіб в українських народних піснях

затверджена наказом по університету від 22 квітня 2011 р.

№ 561-С

2. Термін здачі студентом закінченої роботи 15 травня 2011 р.

3. Вихідні дані до роботи: Збірки українських народних пісень (Українські народні пісні: У 2-х томах. – К., 1964; Українські народні думи та історичні пісні. – К., 1955); наукові праці В.А.Чабаненка, С.Я.Єрмоленко, Л.О.Родніної, М.В.Кравченко, Т.П.Вільчинської та ін.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)

1. Лінгвальна природа категорії оцінності.

2. Склад іменників-оцінних назв осіб в українських народних піснях.

3. Лексико-семантична характеристика оцінних назв осіб в українських народних піснях

4. Словотвірні особливості оцінних назв осіб.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

______________________________________________________________________

 

6. Консультанти з роботи із зазначенням розділів роботи, що їх стосуються

 

Розділ Консультант Підпис, дата завдання видав завдання прийняв
Вступ Василенко І.П. 02.09.2010 02.09.2010
Перший розділ Василенко І.П. 03.11.2010 03.11.2010
Другий розділ Василенко І.П. 04.01.2011 04.01.2011
Третій розділ Василенко І.П. 10.02.2011 10.02.2011
Висновки Василенко І.П. 14.03.2011 14.03.2011

 

7. Дата видачі завдання 02 вересня 2010 року

 

 

Керівник ________________

(підпис)

 

Завдання прийняв до виконання ________________

(підпис)


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

№ з/п Назви частин та етапи роботи Термін виконання етапів роботи Примітка
1. Пошук наукових джерел з теми дослідження, їх вивчення та аналіз; укладання бібліографії вересень 2010 р.  
2. Добір фактичного матеріалу вересень-жовтень 2010 р.  
3. Написання вступу листопад 2010 р.  
4. Підготовка розділу 1 (назва) грудень 2010р. – січень 2011 р.  
5. Написання розділу 2 (назва) лютий 2011 р.  
6. Робота над розділом 3 (назва) березень 2011р.  
7. Формулювання висновків квітень 2011 р.  
8. Оформлення роботи, одержання відгуку та рецензії квітень 2011 р.  
9. Захист роботи травень 2011 р.  

 

 

Студент-дипломник _______________________

(підпис)

Керівник дипломної роботи _______________________

(підпис)


ДОДАТОК В

Дата добавления: 2016-11-12; просмотров: 379 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.