Лекции.Орг
 

Категории:


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...

Розрахуно електричних навантажень ремонтно – механічного цеху.Загрузка...

Розрахунок електричних навантажень ремонтно-механічного цеху робимо по середній потужності і коефіцієнту максимуму (метод упорядкованих діаграм), для інших цехів - по номінальній потужності і коефіцієнту попиту.

Усі електроприймачі ремонтно-механічного цеху розбиваємо на групи одного режиму роботи, таблиці 1 ÷ 9.

Визначаєм максимальні розрахункові навантаження груп електричних приймачів.

Група І. Металорізальні верстати.

Кількість електричних приймачів: n=39 шт.

Загальна установлена потужність: кВт

Потужність найменшого електричного приймача.

Рном.мін = 0,6 кВт

Потужність найбільшого електроприймача, Рном.мах = 20 кВт.

Визначаємо число m

Згідно [1] таблиця 2.1 Кв = 0,12; cosφ = 0,5 ètgφ = 1,73

Визначаємо середнє активне навантаження за максимально – завантажену зміну

Рс.м = Квном, кВт. (2.1)

Рс.м = 0,12 * 253,48 = 30,42, кВт

Визначаємо середнє реактивне навантаження за максимально – завантажену зміну.

, кВАр (2.2)

, кВар

Визначаємо ефективне число електричних приймачів за універсальною формулою:

(2.3)

де - кводрат суми номінальних потужностей електричних приймачів, кВт

- сума квадратів тих же потужностей, кВт.

Розрахунок здійснюємо за допомогаю калькулятора, наприклад: „CITIZEN” за програмою:

 

 

М+
X2
2ndF
M+
2 ndF
On/c
Pном.1 ¸ Рном.n

 

           
 
¸
 
2ndF
 


=

 

Вводимо в програму кількість і потужність кожного металорізального верстата групи.

                   
 
2 ndF
   
On/c
 
М+
 
М+
 
М+
 


5,625 12,96 12,96 12,96

 

М+
М+
М+
М+
М+
М+
4,2 1,7 1,7 2,4 7,0

                   
 
М+
 
М+
     
М+
 
М+
 
М+
 


3,2 3,2 4,5 11,125 11,125

                       
 
М+
 
М+
 
М+
 
М+
 
М+
 
М+


1,0 1,0 1,0 10,0 10,0 5,2

                   
 
М+
 
М+
 
М+
 
М+
 
М+


7,0 10,0 10,0 10,0 20,0

                   
 
М+
 
М+
 
М+
 
М+
 
М+


20,0 1,7 1,7 1,7 20,0 1,7

М+
М+
М+
М+
М+
М+

1,7 0,6 0,6 0,6 7,0

                   
   
М+
 
2ndF
 
 
М+
 
М+
 
 
 


12,95 1,7 1,7 = 253,48

               
 
X2
 
¸
 
2ndF
 
 
 


= 22,02

Результат nе = 22

За допомогаю коефіцієнта використання Кв і ефективного числа nе по [1] таблиця 2.3 визначаємо Кмах = 1,69

Визначаємо максимальну розрахункову активну потужність групи

Рмах = Кмахсм, кВт (2.4)

Рмах = 1,69*30,42 = 51,41 кВт.

Визначаєм максимальную разрахункову реактивну потужність групи

, так як nе > 10 (2.5)

Визначаємо максимальну розрахункову повну потужність групи металорізальних верстатів.

(2.6)

Розрахунок інших груп електроприймачів аналогічний, результати заносимо в таблицю 2.1.Максимальна розрахункова потужність Повна Sмакс.с, кВА 73,57 34,38 90,53 43,65 149,0 23,03 4,94   419,1 24,65 100,44 125,09   473,51
Коефіцієнт різночасності, Кр.ч 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9   0,9 0,9 0,9 0,9   0,9
Реактивна Qмакс.с, кВАр 52,63 21,68 35,77 5,5 115,12 10,75 2,45   243,9 13,28 31,22 44,5   288,4
Активна Рмакс.с, кВт 51,41 26,68 83,16 43,3 94,6 20,37 4,29   323,81 20,77 95,46 116,23   440,04
Коефіцієнт максимуму, Кмах 1,69 1,44 2,07 2,44 3,33   1,34 1,29 1,11 1,085   1,79
Ефективне число електроприймачів nе 22,02 11,95 1,49 2,87 4,76 6,08 4,85   26,86 4,1 5,21 7,26   36,87
Середнє навантаження за максимально - завантажену зміну Реактивна Qсм, кВАр 52,63 21,68 32,52 5,0 104,65 9,77 2,23   228,48 12,08 28,38 40,46   268,94
Активна Рсм, кВт 33,42 18,53 36,96 2,89 45,7 8,35 1,29   144,14 16,1 86,0 102,1   246,26
cosj/ tgj 0,5 1,73 0,65 1,17 0,75 0,88 0,5 1,73 0,4 2,29 0,65 1,17 0,5 1,73   0,53 1,59 0,8 0,75 0,95 0,33 0,93 0,4   0,68 1,09
Коефіцієнт використання КВ 0,12 0,35 0,4 0,06 0,3 0,17 0,06   0,22 0,7 0,8 0,78   0,31
33,33 19,2 133,33 14,0 1,73   4,12 17,5 20,59  
Установлена потужність при ПВ=100% Загальна потужність, Рном ,кВт 253,475 52,95 92,4 48,11 152,33 49,1 21,5   669,865 23,0 107,5 130,5   800,37
Одного електро приймача (найменшого, найбільшого) Рном, кВт 0,6 0,5 9,6 0,6 0,15 1,55 46,5 1,0 14,0 2,8 4,85   0,15 75,0 1,7 7,0 2,0 35,0 1,7 35,0   0,15 75,0
Кількість електро приймачів    
Електра приймачі 1. Металорізальні верстати   2. Шліфувальні верстати   3. Електро-імпульсні верстати 4. Настільні верстати 5. Зварювальні машини 6. Преси 7. Крани, тельфери   РАЗОМ 8. Вентилятори 9. Нагрівачі РАЗОМ   Всього

 


Визначаємо максимальну розрахункову повну потужність ремонтно – механічного цеху.

(2.7)

Таблиця 2.1

 

2.2 Розрахунок електричних навантажень цехів заводу методом коефіцієнта попиту, Кп

 

Цех № 7 Склад олеума і сірчаної кислоти. Рном = 650 кВт, Кп = 0,5,

cos φ = 0,7, tg φ = 1,02, Таблиця А2.

Визначаємо максимально розрахункову активну потужність цеху.

Рмах.с = Кпном , кВт (2.8)

Рмах.с = 0,5*650 = 325 кВт.

Визначаємо максимальну розрахункову реактивну потужність цеху

(2.9)

За генеральним планом заводу (рисунок 1) визначаємо площу цеху № 7: F7 = 1011,03 м2

Розрахункове навантаження цеху на освітлення знаходимо за встановленою потужністю електроприймачів освітлення Рном.о і коефіцієнта попиту: Кп = 0,95, таблиця А2

Значення встановленої потужності Рном.о знаходимо за питомою установленою потужністю електричних приймачів освітлення.

Рпти = 10 Вт/м2 , таблиця А2

Рном.о = Рпит*F7 , кВт (2.10)

Рном.о = 10*1011,03 = 10110,3 Вт = 10,11 кВт

Рр.о = Кп.оРном.о , кВт (2.11)

Рр.о = 0,95*10,110 = 9,6 кВт

Qр.о = Рр.о*tgφ0 , кВАр (2.12)

Qр.о = 9,6*0 = 0 кВАр

tgφ0 = 0, так як для освітлення цехів і території заводу обрані лампи розжарювання.

Загальна потужність цеху відповідно: активна і реактивна:

Рмах.с = Рмах.ср.о , кВт (2.13)

Рмах.с = 325+9,6 = 334,6 кВт

Qмах.с = Qмах.с+Qр.о, кВт (2.14)

Qмах.с = 331,5+0 = 331,5 кВт

Визначаємо максимальну розрахункову повну потужність цеху № 7.

, кВА (2.15)

кВА

Визначаємо tgφмах цеху

(2.16)

Визначаємо максимальний розрахунковий струм цеху № 7 , А (2.17)

А

Для інших цехів розрахунок аналогічний (результати наведені в таблиці 2.2).

Визначаємо максимальну розрахункову повну потужність заводу без компенсації реактивної потужністі

, кВА (2.18)

кВА

Всі розрахунки зведені в таблицю 2.2.


Дата добавления: 2016-11-12; просмотров: 185 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 2. V. Розрахунок та підбір житлових будинків з обґрунтуванням вибору типів будинків
 3. В ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНДЕНСАТОРА
 4. В нашому випадку розрахунок ремонтно-обслуговуючих дій проводиться по періодичності проведення ремонтів та технічних обслуговувань.
 5. В ремонтно-технологических участках (РТУ)
 6. Ведомости оборудования цехов тепловозоремонтного завода 1 страница
 7. Ведомости оборудования цехов тепловозоремонтного завода 2 страница
 8. Ведомости оборудования цехов тепловозоремонтного завода 3 страница
 9. Ведомости оборудования цехов тепловозоремонтного завода 4 страница
 10. Ведомости оборудования цехов тепловозоремонтного завода 5 страница
 11. Ведомости оборудования цехов тепловозоремонтного завода 6 страница
 12. Ведомости оборудования цехов тепловозоремонтного завода 7 страница


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.