Лекции.Орг
 

Категории:


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...

Соціально-економічні та політичні процеси в Україні на початку ХХ стЗагрузка...

 

Коли була створена Революційна Українська партія? 1898 р. *1900 р. 1901 р. 1902 р.    
Яку партію було створено першою в Наддніпрянській Україні? *Революційну українську партію Соціал-демократичну партію Соціал-демократичну робітничу партію Народно-демократичну партію    
Яка партія в Наддніпрянській Україні виникла в 1900 р.? *Революційну українську партію Соціал-демократичну партію Соціал-демократичну робітничу партію Народно-демократичну партію    
Що відстоював програмний документ РУП „Самостійна Україна”? *Ідею незалежної Української держави. Ідею федерації словянських народів. *Тезу „Україна для українців”. Ідею конституційного демократиного правління.    
У яких сферах Західна Україна на початку ХХ ст. була розвинута більше, а в яких менше, ніж Наддніпрянська? була більш розвинута, ніж Наддніпрянська, в економічній, політичній, національно-культурній сферах була більш розвинута в економічній, але менше – в політичній та національно-культурній сферах *була менше розвинута в економічній, але більше – в політичній та національно-культурній сферах була слабо розвинутим регіоном і за всіма показниками відставала від Наддніпрянської України    
Коли було започатковано масове відзначення вуличними демонстраціями дня 1 травня? 1898 р.   1899 р.   *1900 р.   1901 р.      
Які суспільно-політичні рухи поширюються в Україні на поч. ХХ ст.? Знайдіть неправильне твердження. *Народницький рух. Земсько-ліберальний рух. Кооперативний рух. Студентський рух.    
Коли почалася Перша російська демократична революція? 28 грудня 1904 р.   *9 січня 1905 р.   16 лютого 1905 р.   22 жовтня 1906 р.      
Назвіть причин революційних подій 1905-1907 рр. *Прагнення буржуазії залучитися до державного правління. *Невирішеність аграрного питання. Розпуск ІІІ Державної Думи та посилення національного гніту. Усе вище перелічене.    
Визначте особливість революційної боротьби 1905-1907 рр. Участь в подіях робітничого класу. *Участь у боротьбі армії. Збройні сутички. Непоступливість царизму в соціально-економічній політиці.    
Коли починає видаватися перша в Російській імперії україномовна газета? 1904 р.   *1905 р.   1906 р.   1907 р.      
Де починає видаватися перша в Російській імперії україномовна газета? У Києві.   У Харкові. У Катеринославі.   *У Лубнах.      
Як називалася перша в Російській імперії україномовна газета? „Дзвін”.   „Українська хата”   „Діло”.   *„Хлібороб”.      
Визначте, що значить „Столипінська реакція”? *жорстоке переслідування опозиційного та українського руху після революції аграрні перетворення і створення кооперації, ініційовані головою уряду Росії офіційне скасування Маніфесту 17 жовтня 1905 р. всеросійський політичний страйк    
Коли почалася Столипінська аграрна реформа і які вона мала результати? січень 1905 р. не мала успіху в Україні *листопад 1906 р. найбільший успіх мала в Україні червень 1907 р. здійснювалася повільно як і в Росії липень 1907 р. мала незначний успіх    
Коли розпочалася Перша світова війна? *1 серпня 1914 р.   1 вересня 1914 р.   3 вересня 1914 р.   14 листопада 1914 р.      
Які військово-політичні блоки брали участь у Першій світовій війні? *Антанта і Четвертний союз Троїстий і Четвертний союз Антанта і Четвертний Блок Троїста згода і Четвертний союз    
На чиєму боці українці брали участь у воєнних діях у ході І Світової війни? На боці Російської імперії.   На боці Австрійської імперії.   *У складі обох імперій.   Не брали участі.    
Чи українці брали участь у воєнних діях у ході І Світової війни? Якщо так, то на чиєму боці? На боці Російської імперії.   На боці Австрійської імперії.   *У складі Російської і Австрійської імперій. Не брали участі.    
Хто очолив Головну Українську Раду? Є.Петрушевич.   *К.Левицький.   С.Петлюра.   Д.Донцов.      
Позиції якої країни підтримувала Головна Українська Рада під час Першої світової війни? Орієнтувалася на німецькі кола.   Займала проросійську позицію.   *Підтримувала Австро-Угорщину.   Дотримувалася самостійницької лінії.    
Коли і де було створено Головну Українську Раду, хто її очолив? 1 червня 1912 р. у Києві С.Петлюра 16 липня 1913 р. у Києві М.Грушевський *1 серпня 1914 р. у Львові К.Левицький 8 вересня 1914 р. у Львові Є.Петрушевич    
Коли почалося формування легіону Українських січових стрільців? *Серпень 1914 р.   Листопад 1914 р.   Вересень 1915 р.   Січень 1915 р.      
Кого мали намір підтримувати Українські січові стрільці? *Воювати на боці Австрії. Підтримувати Росію. Боротися за незалежність України. При підтримці Німеччини вести боротьбу за незалежну Україну.    
Яку позицію займали уряди Російської та Австрійської імперій стосовно українського громадського життя у період І Світової війни? Знайдіть вірне. Російська влада жорстоко придушувала українське громадсько-політичне життя. Австрійська влада вживала репресивних дій проти українського населення. Австрійська влада дала дозвіл на створення Українських січових стрільців. *Усе вище перелічене.    
Що відбувається в Україні у національній сфері під час Першої світової війни? *Переслідування українців з боку австрійської влади.   *Переслідування українців з боку російської влади.   Українсько-польське протистояння.   Переслідування греко-католицької та насадження католицької церкви.    
Хто автор слів гімну „Ще не вмерла Україна”? Т.Шевченко   І.Франко   *П.Чубинський   Д.Бортнянський      
Коли було організовано перше військове формування в Україні, як воно називалося? 1900 р., „Січ”.   1905 р., „Сокіл”.   1912 р., Союз визволення України.   *1914 р., Українські січові стрільці.    
Які плани ставили Українські січові стрільці у ході військового зіткнення великих держав? *Воювати на боці Австрії. Підтримувати Росію. Боротися за незалежність України. При підтримці Німеччини вести боротьбу за незалежну Україну.    
Яку політику проводили Російська та Австрійська імперії у ході воєнних дій І Світової війни на території України? Російська влада жорстоко придушувала українське громадсько-політичне життя. Австрійська влада вживала репресивних дій проти українського населення. Австрійська влада дала дозвіл на створення Українських січових стрільців. *Усе вище перелічене.    
Коли закінчилася Перша світова війна? Лютий 1917 р. Вересень 1917 р. *Листопад 1918 р. Січень 1919 р.    

 

 

Дата добавления: 2016-10-30; просмотров: 169 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. Аграрні реформи та розвиток сільського госпо- дарства в 60-х роках XIX ст. — на початку XX ст
 2. Антицерковна політика влада в Україні. Приєднання західноукраїнських земель до СРСР
 3. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні
 4. Від самого початку апологетика розділилася на два напрями в питанні ставлення до попередньої язичницької (античної) мудрості: позитивний і негативний
 5. Групи тиску і суспільно-політичні рухи
 6. Динамiка основних макроекономiчних показників в Україні
 7. Етнополітичні конфлікти в сучасному світі
 8. Завдання психології вищої школи на сучасному етапі реформування вищої освіти в Україні
 9. Законодавче і нормативне регулювання аудиторської діяльності в Україні
 10. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні
 11. Історія та становлення багатопартійності в Україні
 12. Культурно-національний, релігійний та політичний рух в Україні у 1985-1991 рр


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.