Лекции.Орг
 

Категории:


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ


Перевал Алакель Северный 1А 3700: Огибая скальный прижим у озера, тропа поднимается сначала по травянистому склону, затем...

ТЕМА № 3: Управління персоналом в органах поліціїСемінарське заняття:Управління персоналом в органах поліції

 

Навчальна мета заняття: поглибити і розширити знання курсантів щодо поняття персоналу в органах поліції та його класифікації, основних положення управління персоналом в органах поліції, мети управління персоналом в органах поліції; основних принципів управління персоналом в органах поліції; поняття та напрямків кадрової політики в органах поліції України.

Час проведення – 2 год. Місце проведення – навчальна аудиторія

Навчальні питання:

1. Поняття персоналу в органах поліції.

2. Основні положення управління персоналом в органах поліції.

3. Стимулювання персоналу в органах поліції.

4. Культурно-етичні основи діяльності персоналу в органах поліції.

5. Психологічне забезпечення роботи з персоналом в органах поліції.

Додаткові питання:

1. Засвоїти поняття стимулювання персоналу в органах поліції, моральні та матеріальні засоби стимулювання персоналу в органах поліції.

2. В чом полягають культурно-етичні основи діяльності персоналу в органах поліції.

3. Сформулювати моральні основи професійної діяльності працівника в органах поліції.

4. Визначити поняття внутрішньої та зовнішньої культури працівника в органах поліції.

5. Дати характеристику психологічному забезпеченню роботи з персоналом в органах поліції. Визначити мету та основні завдання психологічного забезпечення роботи з персоналом в органах поліції.

 

Теми рефератів:

1. Поняття про кадрову політику в поліції, її сутність, мету та головні принципи.

2. Поняття про персонал в органах поліції, його головні характеристики. Класифікація персоналу в органах поліції.

3. Організація підбору та відбору кадрів на службу в органах поліції.

4. Основні положення управляння персоналом в органах поліції.

 

Література:13, 19, 25, 26, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 46, 50, 54, 56,61,52,63, Текст лекцій

Тема № 4: Управління безпекою персоналу органів поліції

Семінарське заняття: Управління безпекою персоналу органів поліції

Навчальна мета заняття: поглибити і розширити знання курсантів щодо поняття безпеки персоналу в органах поліції та поняття небезпеки, сутності управління безпекою персоналу в органах поліції, факторів та причин порушень безпеки персоналу в органах поліції, заходів забезпечення безпеки персоналу в органах поліції.

 

Час проведення – 2 год. Місце проведення – навчальна аудиторія

Навчальні питання:

1. Сутність безпеки персоналу в органах поліції.

2. Фактори та причини порушень безпеки персоналу в органах поліції.

3. Заходи забезпечення безпеки персоналу в органах поліції.

Додаткові питання:

1. Визначити сутність безпеки персоналу в органах поліції.

2. Визначити поняття небезпеки.

3. В чому полягає сутність управління безпекою персоналу в органах поліції.

4. Перерахувати та дати характеристику факторам та причин порушень безпеки персоналу в органах поліції.

5. Сформулювати поняття недостатньої професійної підготовленості, недосвідченості необережності; відсутності або неповноти необхідної інформації; інформаційним перешкодам та інформаційному перевантаженню;

6. Визначити поняття та зміст категорій обмеження часу на прийняття правильного рішення, адек­ватної ситуації, великі фізичні навантаження, що призводять до пере­втомлення, виснаження, втрати почуття обережності та здат­ності до самозахисту, агресивності оточення, страху отримати ушкодження, нестандартності ситуації.

7. Назвати заходи забезпечення безпеки персоналу в органах поліції.

 

Теми рефератів:

1. Сутність безпеки персоналу в органах поліції та фактори і причини порушень безпеки персоналу в органах поліції.

2. Діяльність керівника в поліції щодо управління безпекою персоналу в органах поліції.

Література:19, 25, 26, 35, 36, 38, 42, 44,46,47, 51, 52, 58, 64, 65, 69,70, Текст лекцій

Дата добавления: 2016-10-30; просмотров: 334 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.