Урок 1. Внутрішнє та міжнародне становище України на початку 20-х років
Лекции.Орг

Поиск:


Урок 1. Внутрішнє та міжнародне становище України на початку 20-х років
Початковий рівень

1. Який термін відповідає визначенню: “Орган радянської влади на селі в Україні в 1920—1933 роках, форма організації незаможних селян в Україні”

А) комуни В) комбіди

Б) комнезами Г) лікнепи

 

2. Другий Зимовий похід армії УНР відбувся у:

А) 1919 р. В) 1921 р.

Б) 1920 р. Г) 1922 р.

 

3. Яка подія відбулася в січні 1924 р.?

А) ІХ Всеукраїнський з’їзд рад;

Б) звільнення Х. Раковського з посади голови РНК УСРР;

В) ІІ з’їзд рад затвердив І Конституцію СРСР;

Г) утворення СРСР.

 

4. В якому році був підписаний договір про воєнний і господарський союз?

А) 26 липня 1921 р. В) 26 травня 1920 р.

Б) 28 грудня 1920 р. Г) 15 червня 1919 р.

 

5. Коли було утворено СРСР?

А) 30 грудня 1922 р. В) 29 лютого 1922 р.

Б) 30 січня 1920 р. Г) 30 вересня 1921 р.

 

6. Ким був розроблений проект резолюції “Про взаємовідносини РСФРР з незалежними республіками”, що передбачав автономізацію союзних республік?

А) Х.Раковським В) Й.Сталіним

Б) В.Леніним Г) Г.Орджонікідзе

 

Середній рівень

7. Встановіть причини голоду у 1921-1923 рр.

А) посуха та неврожай у південних і степових районах України;

Б) створення великих промислових об’єктів;

В) постійна підтримка української нації;

Г) значний експорт українського врожаю до РСФРР;

Д) збільшення виробництва сільськогосподарської продукції;

Е) післявоєнна розруха.

 

8. Виберіть держави, що найпершими ввійшли до складу СРСР:

А) Білорусія Г) Росія

Б) Польща Д) Україна

В) Литва Е) країни Закавказзя

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між подією та датою коли та відбулася:

А) Укладення Ризького миру; Б) І з’їзд рад СРСР; В) Утворення Молдавської АСРР у складі УРСР; Г) Голод на Україні. 1. грудень 1920 р. 2. березень 1921р. 3. жовтень 1924 р. 4. 30 грудня 1922 р. 5. 1921-1923 рр.

 

10. Встановіть відповідність між етапами входження УСРР до складу СРСР та їх змістом:

А) ІІ етап (грудень 1920 р. – грудень 1922 р.) Б) ІІІ етап (грудень 1922 р. – травень 1925 р.) В) І етап (червень 1919 р.– грудень 1920) 1. Створення військово-політичного союзу 2. Формування “договірної федерації” 3. Формування СРСР

 

Високий рівень

11. Встановіть відповідність між авторами проектів розв’язання питання про відносини між радянськими республіками та їх змістом:

А) Й.Сталін, Д.Мануїльський Б) Керівники КП Грузії В) В. Ленін, Х.Раковський 1. Відмова радянських республік від планів створення власних національних держав та входження їх до складу РСФРР на правах автономних республік (автономізації). 2. Входження всіх радянських республік до СРСР на рівних правах. 3. Установлення договірних відносин між самостійними та незалежними республіками

 

12. Прочитайте цитату і дайте відповідь на запитання.

У листі до Л.Кагановича Й.Сталін писав:

«Якщо не візьмемось нині за виправлення становища в Україні, Україну можемо втратити... Поставити собі за мету перетворити Україну у найкоротший термін на справжню фортецю СРСР; на справжню зразкову республіку. Грошей на це не шкодувати.»

1. Про яку саме “ситуацію” говорив Й.Сталін, чому він так не хотів втрачати контроль над Україною?

2. Розкрийте суть політики радянської влади на Україні.

 


Тема 5. Урок 2. Впровадження НЕПу в Україні та радянської укранізації в УСРР.

Початковий рівень

1. Як називають орендарів, комісіонерів, маклері, торговців-оптовиків, промисловців:

А) вебмани В) непмани

Б) бетмани Г) кетмани

 

2. Коли була запроваджена нова економічна політика:

А) 1920р. В) 1919р.

Б) 1921р. Г) 1922р.

 

3. Коли було прийнято постанову «Про заміну розкладки натуральним податком»?

А) 15 січня 1921 Х з’їздом РКП(б)

Б) 15 лютого 1921 Х з’їздом РКП(б)

В) 15 квітня 1921 Х з’їздом РКП(б)

Г) 15 березня 1921 з’їздом РКП(б)

 

4. В жовтні 1922 р. були випущені забезпечені золотом банківські білети:

А) златники В) рублі

Б) червінці Г) гривні

 

5. Політика коренізації затверджена на:

А) ХІІ з’їзді РКП(б) у квітні 1923 року

Б) Х з’їзді РКП(б) у березні 1921 року

В) ХІ з’їзді РКП(б) березень-квітень 1922 року

Г) ХІІ з’їзді РКП(б) у травні 1924 року

 

6. Суть політики українізації полягала:

А) насадження російської мови в Україні;

Б) насадження української мови національним меншинам;

В) запровадження української мови в школах і закладах культури;

Г) русифікація національних меншин;

 

Середній рівень

7. Виберіть характерні ознаки нової економічної політики:

А) націоналізація всіх підприємств;

Б) денаціоналізація частини підприємств, передача в оренду дрібних і середніх підприємств;

В) продподаток;

Г) продовольча розкладка;

Д) загальна трудова повинність;

Ж) легалізація торгівлі;

З) мілітаризація праці.

8. Виберіть госпрозрахункові трести, які були організовані в період НЕПу?

А) «Продвугілля» Б) «Донвугілля» В) «Продамет» Г) «Південносталь» Д) «Коксобензол» Ж) «Союз рейкових фабрикантів» З) «Продаруд»

Достатній рівень

9. Встановіть у хронологічній послідовності:

А) Випущені червінці.

Б) Запровадження НЕПу.

В) Впровадження укранізації.

Г) Призначення М.Скрипника на посаду народного комісара освіти.

Д) Запровадження плану ГОЕЛРО.

10. Встановіть відповідність між історичними постатями та посадами, які вони очолювали:

1) Володимир Затонський   А) народний комісар освіти УСРР (1927-1937 рр.);
2) Лазар Каганович   Б) нарком освіти УСРР в 1922-1923 рр.;
3) Мирон Владимиров   В) генеральний секретар ЦККП(б)У (1925-1928 рр.)
4) Микола Скрипник   Г) нарком внутрішніх справ;
    Д) нарком продовольства УРСС.

Високий рівень

11. Прочитайте коротку біографію історичного діяча та запишіть його ім’я та прізвище:

«Державний та громадський діяч, перебував під впливом Української партії соціалістів-революціонерів в (УПСР). Із вересня 1921р. по лютий 1927р.- нарком освіти України. В 1926р. піддав критиці політику більшовиків в Україні, спрямовану на призначення на вищі державні партійні посади республіки неукраїнців, яким були байдужі прагнення мас до національного відродження. Він звинуватив Л.Кагановича, тодішнього генерального секретаря ЦК КП(б)У, в хибній кадровій політиці й рекомендував відкликати його з України. В 1927-1930 рр. працював у Ленінграді ректором інституту народного господарства, а потім політехнічного інституту. В 1923 р. засуджено до 10 років позбавлення волі за сфальсифікованою справою (участь в Українській військовій організації). В 1946 р. загинув від рук агентів НКВС»

______________________________________________________________

 

12. Які заходи дали такий розвиток економіки в Україні, назвіть характерні ознаки цієї політики.

Джерело: О.Бойко «Історія України»

«Тільки у 1928-1929 рр. в Україні вироблено електроенергії на 138% більше ніж 1913 р., кам’яного вугілля – на 119,3%, сталі – на 117%. Поступово виходило з кризи і сільське господарство республіки, яке за обсягом валової продукції вже 1927—1928 pp. дещо перевищило рівень виробництва 1913 р. Водночас сільське господарство помітно відставало від промисловості. Якщо 1927—1928 pp. порівняно з попереднім роком обсяг промислової продукції зріс на 19,5%, то сільськогосподарської — лише на 6%»

__________________________________________________________________________

 

Дата добавления: 2016-10-30; просмотров: 589 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.