Дані для побудови карти гідроізогіпс
Лекции.Орг

Поиск:


Дані для побудови карти гідроізогіпс
Таблиця 5.1.

№ водопункту Абсолютна відмітка гирла водопункту НЗ, м Глибина залягання рівня ґрунтових вод hҐ, м Абсолютна відмітка рівня ґрунтових вод НҐ, м
Свердловини
Колодязі
Шурфи

 

3) Нанести абсолютну відмітку ґрунтових вод на топографічний план біля кожного водопункту.

4) Методом інтерполяції визначити проміжні значення відміток поверхні ґрунтових вод між двома найближчими водопунктами (інтерполяція, інтерполювання– у обчислювальній математиці – спосіб визначення проміжних значень величини за наявною дискретною вибіркою відомих значень). Найбільш зручно інтерполювати відмітки за способом трикутників (рис. 4.2). Всі крапки, по яких проводилися виміри, з'єднати прямими лініями. При інтерполяції вказаним методом треба виконати наступні вимоги:

Рис. 4.1. Схема інтерполяції способом трикутників: 1 – гідроізогіпса та її відмітка; 2 – свердловина, її номер і відмітка поверхні ґрунтових вод; 3 – напрям руху підземних вод.

 

а) інтерполяцію проводити тільки між двома найближчими водопунктами;

б) не інтерполювати крапки, розташовані по різних берегах поверхневих водотоків або водоймищ.

5) Крапки з однаковими відмітками поверхні ґрунтових вод з’єднати між собою. Таким чином, здійснюється побудова карти гідроізогіпс. При цьому лінії гідроізогіпс на топографічному плані не повинні перетинатися з однойменними лініями горизонталей поверхні землі. Карту гідроізогіпс побудувати з кроком в 1 м

6) Методом інтерполяції побудувати зони залягання ґрунтових вод.

7) Визначити для заданої ділянки напрям руху (див. рис. 4.4, точки А, Б) і глибину залягання ґрунтових вод. На карті суцільними стрілками показати напрям потоку ґрунтових вод, який завжди перпендикулярний гідроізогіпсам і направлений від більшої відмітки до меншої. Визначити гідравлічний ухил потоку ґрунтових вод і за законом Дарсі обчислити швидкість фільтрації підземних вод.

Ухил потоку ґрунтових вод на ділянці між двома заданими крапками (наприклад, між крапками А і В:

(4.2)

де – абсолютні відмітки поверхні ґрунтових вод відповідно в крапках А та Б;

– відстань (в масштабі) між крапками А та Б.

Швидкість фільтрації за формулою Дарсі [6]:

 

, (4.3)

 

м2/добу

 

Дійсна швидкість фільтрації:

 

, (4.4)

де – активна пористість гірських порід;

F – площа поперечного перерізу, м2 (в розрахунках прийняти за одиницю).

м/добу.

8) Визначити характер взаємозв'язку ґрунтових вод з поверхневими водами.

Характер взаємозв'язку ґрунтових і поверхневих вод визначається за характером сполучення (конфігурації) ліній гідроізогіпс з річкою. В природі спостерігаються три основні випадки (рис. 4.2):

а) ґрунтові води живлять поверхневі;

б) поверхневі води живлять ґрунтові;

в) поверхневі води (річки) одночасно живлять та дренують (розвантажують) ґрунтові води.

Рис. 4.2. Типи зв’язку з поверхневими водами: а) ґрунтові води живлять поверхневі; б) поверхневі води живлять ґрунтові; в)поверхневі води (річки) одночасно живлять та дренують (розвантажують) ґрунтові води

 

Рис. 4.3. Карта гідроізогіпс. Масштаб 1: 1 000 (приклад)

 


Рис. 4.4. Топографічний план родовища. Масштаб 1:10 000.

 

 

Дата добавления: 2016-10-06; просмотров: 393 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.