Тема: Організація обліку власного капіталу
Лекции.Орг

Поиск:


Тема: Організація обліку власного капіталу
 

Практичні завдання:

1. Розробити загальну схему відображення господарських операцій облікового процесу:

А)Власного капіталу:

- статутного капіталу;

- додаткового капіталу;

- нерозподіленого прибутку;

- неоплаченого капіталу;

- вилученого капіталу;

- нерозподіленого прибутку.

Б)Залученого капіталу на основі контрактів:

- з банком та іншими кредитними установами;

- з постачальниками матеріальних ресурсів, виконаних робіт та наданих послуг;

- з емісії цінних паперів.

- з працюючими по використанню робочої сили.

В)Тимчасово використовуваного суспільного капіталу до проведення розрахунків:

- з бюджетом по податках (державним і місцевим);

- з різними суспільними фондами по платежах та внесках.

2.Сформувати облікові номен­клатури на етапі первинного обліку статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю.

Відповідь оформити у вигляді таблиці.

Таблиця

Перелік облікових номенклатур в організації обліку статутного капіталу

 

Характеристика даних для обліку     Використання облікових даних     Вимірники В яких носіях інформації з'являються вперше     Приміт­ки
         

 

3.Скласти графік документообігу з організації обліку статутного капіталу

Назва документа     Складання документа Передавання до подальшої інстанції Передача в бухгалтерію    
строк виконавець куди кому з якою метою коли
               
               

 

4. Розробити схему документування господарських операцій, пов'язаних із змінами іншого власного капіталу

Зміст господарської операції Документ Відповідальний виконавець
     
     

5.Що з нижченаведеного може бути внеском до статутного капіталу, а що – ні:

- цінні папери

- автомобіль, отриманій під заставу

- будинки, споруди, обладнання та ін. матеріальні цінності

- кошти, отримані в кредит для будівництва складу

- бюджетні кошти

- грошові кошти в т.ч. іноземна валюта

- права користування землею, водою, та іншими природними ресурсами, авторські права...

- права на інтелектуальну власність

 

6.Необхідно розрахувати загальну суму внеску учасника до статутного капіталу та визначити період, за який буде нарахована пеня за прострочення здійснення внеску до статутного капіталу і суму нарахованої пені.

ТОВ “Золоте руно ” було засноване 2-го лютого ц.р. Учасник товариства (юридична особа) вніс 30% вкладу (600грн.) до реєстрації товариства, а решту – 70% через 2 роки та 6 місяців.

7.Необхідно зазначити, якими первинними документами оформлюється передача основних засобів учаснику при виході з товариства та пояснити порядок їх заповнення.

При виході учасника Петрова П.В. з ТОВ “Світ ” йому повністю повернено внесок до статутного капіталу основними засобами (телефон “Panasonic”), який дорівнює 2500грн. первісна вартість телефону – 2800грн., знос – 300грн.

Питання для обговорення:

1.Які завдання ставляться перед організацією обліку власного капіталу?

2.Які основні положення щодо обліку власного капіталу наводяться в наказі про облікову політику?

3.Яка структура власного капіталу підприємства?

4.Як формується власний капітал на підприємствах різних організаційно-правових форм?

5.За рахунок яких внесків учасників та засновників може формуватися статутний капітал?

6.Який порядок оформлення засновницького опису майна?

7.Що спільного та відмінного у створені ВАТ та ЗАТ?

8.Який порядок документального оформлення випуску акцій?

9.Які джерела збільшення статутного капіталу акціонерного товариства?

10.З яких етапів складається реєстрація змін статутного капіталу підприємства?

11.Які основні реквізити договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ?

12.Як відобразити в обліку вихід співвласника з ТОВ?

13.Який порядок виходу учасника з ТОВ шляхом відчуження своєї частки?

14.Які джерела збільшення(зменшення неоплаченого капіталу?

15.На які аспекти необхідно звертати увагу при організації обліку пайового та додаткового капіталу?

16.Як ведеться аналітичний облік резервного та вилученого капіталу?

17.Які основні завдання ставляться перед організацією бухгалтерського обліку та контролю забезпечень зобов'язані.?

18.Як класифікують забезпечення майбутніх витрат і платежів?

19.Які завдання поставлені перед організацією обліку та контролю цільового фінансування та цільових надходжень?

20.Які особливості проведення інвентаризації забезпечення зобов'язань?

Основна література: 2,3,5.

Додаткова література:39,40,43,44,48-52.

Практичне заняття № 6-7

 

Дата добавления: 2016-10-06; просмотров: 294 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.