Девиация және әлеуметтік бақылау 1 деңгей
Лекции.Орг

Поиск:


Девиация және әлеуметтік бақылау 1 деңгей
Девиация -: //

Жоғарылау//

Төмендеу//

+Ауытқу//

Қалыпты жағдай//

Жанама

***

Р.Дарендорф пен Л.Козер қандай бағыттың өкілдері?://

Құрылымдық функционализм//

Символдық интеракционизм//

+Әлеуметтік дау жанжал//

Биологиялық бағыт//

Этнометодолгия

***

Әлеуметтік норманы бұзу?://

Мінез-құлық//

Қалыпты жағдай//

+Ауытқушылық//

Тәртіп//

Жүйе

***

Әлеуметтік құрылымның элементтері: //

+мәртебе//

діни ұйым//

жеке адам//

кәсіптік топтар//

биология

***

Әлеуметтік бақылаудың құралын таңдаңыздар?://

құндылықтар, мөлшерлер, үлгілер, ережелер //

тәрбие-білім беру институттары //

мақтау, ынталандыру марапаттау //

+жұмыстың орындалуын қадағалау //

бәрін оқумен, жұмыспен қамтамасыз ету

***

Имитация дегеніміз не?: //

Қоғамның ерекше бір сатысы //

Қоғамдағы ең жоғарғы беделді тап//

Ауқымды күрделі процесс //

+Баланың саналы түрде белгілі бір мінез құлық дағдысын үлгі тұтынып, көшіріп алуға ұмтылу//

Қоғамдық жүйені құрайтын буын

***

Мінез-құлықтарын зерттеу негізінде жүргізілетін әдіс қалай аталады? : //

Тарихи / /

+Биологиялық //

Бихевиористік //

Мифологиялық //

Танымдық

***

Материалдық, экономикалық жағынан таршылық көру қалай аталады?://

Статус//

Элита//

+ Мұқтаждық//

Меншік//

Каста

***

«Әйнектегі менім бейнем» түсінігі: //

Өзін басқа адамның ролінде көру //

Өзін сол ситуацияда екі жақты көру //

Өзін бір ситуацияда басқа әрекет жасау //

Басқаларды өзінің ролінде көру //

+Екі жақты сөйлеу

***

Конфликтің жалпы теориясының негізін салушы://

Спенсер//

+Р. Дарендорф//

Л. Козер//

К. Боулдинг//

О. Конт

***

1. Ақпарат зерттеушілердің алдында қандай міндеттер тұр? ://

коммуникация қатысушылардың өздерімен ақпаратты бағалау сипатын айқындау//

ақпараттың негізгі параметрлерін анықтау//

БАҚ ақпарат мазмұны қаншалықты нақты ашылатынын анықтау//

белгілі бір аудиторияға бағытталған ұсыныстарды жасау//

+ коммуникация қатысушылардың өздерімен ақпаратты бағалау сипатын айқындау, ақпараттың негізгі параметрлерін анықтау, БАҚ ақпарат мазмұны қаншалықты нақты ашылатынын анықтау

***

2.Алғашқы ақпаратта өңдеудің мәні қалай айтылады://

+қорытындылау//

жоспарлау//

өңдеу//

бейімдеу//

тұжырымдау

***

3. Ақпараттың негізгі компоненті://

әлеуметтік ақиқат//

әлеуметтік факт //

+әлеуметтік құбылыс//

әлеуметтік нақтылық //

әлеуметтік процесс

***

4. Сұхбаттың қандай түрі сұхбатта арнайы ақпаратты анықтауға бағытталған? ://

проблемалық сұхбат//

сұхбат - портрет//

ақпараттық сұхбат //

+ сұхбат - факт//

сұхбат - пікір

***

5. Ақпарат әлеуметтануының объектісі не? ://

бұқаралық қатынас //

+ақпарат қатынас//

әлеуметтік әрекеттестік//

репондент//

теледидар

***

6.Анкетада міндетті түрде болады://

Табыс туралы сұрақ//

Білім туралы сұрақ//

Жас туралы сұрақ//

Әлеуметтік жағдайы туралы сұрақ//

+Құжаттама (паспортичка)

***

7.Сауалнамада тікелей сұрақтар қолданылады://

Негізгі сұрақтарды тексеру үшін//

Компетентті емес респонденттерді анықтау үшін//

+Респонденттердің толық жауап бермегендерді анықтау үшін//

Қосымша мәліметтерді алу үшін//

Респонденттердің пікірін анықтау үшін

***

8.Анкета арқылы әлеуметтік зерттеуді жүргізетін://

Модератор//

Монитор//

Актор//

Респондент//

+Анкетер

***

9.Болып жатқан жағдайларды тікелей тіркеуге негізделген социологиялық әдіс://

Эксперимент//

Сауалнама//

+Бақылау//

Социометрия//

Контент-анализ

***

10.Анкета арқылы әлеуметтік зерттеуді жүргізетін://

Модератор//

Монитор//

Актор//

+Анкетер//

Оператор

***

1. Білім беру жүйесі неден басталады : //

+Тәрбиеден//

Мәдениеттіліктен//

Ғылымнан//

Саясаттан //

Тарихтан

***

2.Білім әлеуметтануы арнайы сала болып қай ғасырда бөлінді?: //

ХІХ ғасырдың 40 – жылдарында //

XVII ғ. және XIX ғ.алғашқы он жылдығында//

+ХХ ғ. 1918-1920 ж.ж.//

ХХ ғ. 1953- 1961 ж.ж.//

ХХ ғ. соңы – ХХІ ғ. басында

***

3.Білім әлеуметтанудағы мәселелердің үш бағытын анықтаңыз: //

Жастар арасындағы жүгенсіздік пен тоғышарлықтың үстемдік етуі //

Экология, семья, демография //

Білім игеруді уағыздау, таным іс-әрекет белсенділігі, адам дүниесін тануы//

Сәнге берілу, нашақорлық және ішімдікке салыну//

+Оқу, оқыту және тәрбиелеу

***

4.Ғылымда «білімді игеру» ілімін түсінудің теориялық негізін қалаған психолог? : //

Д. Лихачев //

+С. Рубинштейн //

Д. Карнеги //

А. Леонтьев //

Л. Выготский

***

5. Бүгінгі таңдағы оқу мерзімінің ұзартылуының себебі: //

Жоғары тұрмыс дәрежесі//

Ұзақ өмір//

+Технологияның дамуы//

Әлеуметтік патериализм//

Балаларды ересектердің ісіне араластыру

***

6. Ы.Алтынсарин қазақ қоғамының алдыңғы қатарлы өркениетті елдерден артта қалу себептерін неден көрді?: //

Мал шаруашылығындағы ескішіліктен //

+Қазақтар арсындағы оқу – ағарту ісінің болмауынан //

Дамыған өнеркәсіптің болмауынан //

Патриархалдық – феодалдық қоғамның сақталуынан //

Шетелдік инвестицияның болмауынан

***

7. Білімнің негізгі базалық институтуты : //

Бала-бақша//

+Мектеп//

Институтут//

Колледж//

Университет

***

8. Білімнің беделін айқындаушы: //

Материалдық сыйдың деңгейі//

+Қоғамның білім маңыздылығын мойындауы//

Моральдық қанағаттандыру деңгейі//

Білімнің материалдық жағынан қамтамасыз етілуі//

Білімнің жалпылығы

***

9.Білім берудің екі бағыты? : //

Гуманитарлық және кәсіби //

Бұқаралық және элитарлық //

+Теориялық және практикалық //

Гуманитарлық және элитарлық //

Гуманитарлық және жаратылыстану

***

10. Білім жүйесіндегі білім беру концепциясы: //

Гуманитарлық және кәсіби //

+Бұқаралық және элитарлық //

Теориялық және практикалық //

Гуманитарлық және элитарлық //

Гуманитарлық және жаратылыстану

***

1.Бұқаралық коммуникация әлеуметтануының объектісі не? : //

репондент//

ақпарат//

әлеуметтік әрекеттестік//

+ бұқаралық қатынас //

теледидар//

***

2. Коммуникацияның қоғамда ең басты ролі не? : //

әлеуметтік ескертілген роль//

қатынас//

+ ақпарат беру арқылы әлеуметтендіру//

әлеуметтендіру процес //

десоциализация

***

3.БАҚ үш басты функциясы: //

+ насихаттық, үгіттік, ұйымдастырушылық//

насихаттық және идеологиялық//

идеологиялық және ұйымдастырушылық//

мәдени - білім алатын ұйымдастырушылық және идеологиялық//

когнитивті, идеологиялық және жарнамалық- анықтама беруші

***

4. Мәлімет жинауда барлық ғылымдарда ежелден қолданып келе жатқан кең әдіс://

+Бақылау//

Интервью//

Сауалнама//

Анкета//

Эксперимент

***

5. Күнделікті коммуникация - бұл ... ://

бір-бірін түсіну//

+ кез келген контакті //

аяқталған операция//

кәдімгі ой//

контактының болмауы

***

7. «Қатынас» ұғымының «коммуникациядан» айырмашылығы неде? ://

мазмұнын байытуымен//

+ субъектілер арасындағы ақпарат екі жақты айырбас процесімен//

объектінің ақпарат қабылдауға даярлықсыздығы //

ақпараттық әсермен//

объектінің ақпарат қабылдауға дайындығы

***

8. Бұқаралық коммуникация құралы әлеуметтік зерттеу теориясында XX ғасырын да қай жылы пайда болды?: //

30- жыл //

40- жыл //

50- жыл //

+60- жыл //

70- жыл

***

9. Тұрмыстық және мәдени деңгейдегі қатынас ретінде этникалық коммуникацияның ерекшеліктерін қандай ғылым зерттейді? ://

лингвистика//

паралингвистика//

+ этнография//

социолингвистика//

психолингвистика

***

10. Бұқара тұтынушыларды кең көлемде қамтитын жарнама құралы ://

баспалық жарнама//

жарнамалық рамка//

плакат//

теледидарлық жарнама//

+радиожарнама

***

Дата добавления: 2016-09-06; просмотров: 572 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.021 с.