Типова інструкція з експлуатації
Лекции.Орг

Поиск:


Типова інструкція з експлуатації
ТРАНСФОРМАТОРЬІ СИЛОВЬІЕ

Типовая инструкция по эксплуатации


Чинний від 2003-04-19

Сфера застосування

Ця типова інструкція (далі – інструкція) поширюється на силові (сухі і масляні) трансформатори та автотрансформатори вітчизняного виробництва загального призначення напругою до 750 кВ включно (далі – трансформатори), які відповідають вимогам ГОСТ 11677-85 або технічним умовам, затвердженим після 1965 р., а також на масляні реактори.

Для трансформаторів та реакторів, запроектованих до 1966 р., а також для трансформаторів зарубіжного виробництва положення цієї інструкції застосовуються лише за умов, якщо вони не суперечать вимогам експлуатаційної документації виробників.

При експлуатації конкретних типів трансформаторів і реакторів, які мають конструктивні особливості, слід додатково керу­ватись заводськими інструкціями з експлуатації.

Експлуатацію допоміжного обладнання та вузлів трансформаторів (пристрій регулювання під навантаженням (далі – РПН), вводи, плівковий або азотний захист масла, вмонтовані трансформатори струму, масловказівники, фільтри, термометри манометричні і т. ін.) слід провадити згідно з відповідними інструкціями, які входять до комплекту експлуатаційної документації, що постачається разом з трансформатором.

Інструкція не поширюється на трансформатори спеціального призначення (електропечі, перетворювальні установки, вимірювальні трансформатори, трансформатори з елегазовою ізоляцією і т. ін.). Положення цієї інструкції є обов’язковими для персоналу, зайнятого монтажем, налагодженням і технічним обслуговуванням трансформаторів незалежно від форми власності та підпорядкованості підприємств.

На підставі цієї інструкції підприємства можуть складати свої інструкції, які враховують місцеві умови і створюють зручності в роботі персоналу.

 

Нормативні посилання

 

У цій інструкції є посилання на такі нормативні документи:

- ГОСТ 981-75 Масла нефтяные. Методы определения стабильности против окисления;

- ГОСТ 982-80 Масла трансформаторные. Технические условия;

- ГОСТ 1516.1 (2, 3)-76 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции;

- ГОСТ 1547-84 Масла и смазки. Метод определения наличия воды;

Видання офіційне

 

- ГОСТ 3484.1 (2-5)-88 Трансформаторы силовые. Методы испытаний и измерений;

- ГОСТ 3956-76Е Силикагель технический. Технические условия;

- ГОСТ 5985-79 Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа;

- ГОСТ 6307-75 Нефтепродукты. Метод определения наличия водорастворимых кислот и щелочей;

- ГОСТ 6370-83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей;

- ГОСТ 6581-75 Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний;

- ГОСТ 7822-75 Масла нефтяные. Метод определения растворенной воды;

- ГОСТ 8984-75 Силикагель-индикатор. Технические условия;

- ГОСТ 10121-76 Масла трансформаторные селективной очистки. Технические условия;

- ГОСТ 11677-85 Трансформатора силовые. Общие технические условия;

- ГОСТ 14209-97 Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов;

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

- ГОСТ 15543-89Е Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам;

- ГОСТ 19296-73 Масла нефтяные. Фотоэлектроколориметрический метод определения натровой пробы;

- ГОСТ 20287-91 Нефтепродукты. Методы определения температура текучести и застывания;

- ДСТУ 2767-94 Керівництво з навантаження силових сухих трансформаторів (ГОСТ 30221-97 Руководство по нагрузке силових сухих трансформаторов);

- Правила устройства электроустановок. Изд. 6-е, перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1987;

- ГКД 34.20.302-02 Норми випробування електрообладнання. – Затв. наказом Мінпаливенерго України № 503 від 28 серпня 2002 р.;

- ГКД 34.43.101-97 Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел. Методичні вказівки;

- ГКД 34.46.401-96 Трансформатори силові. Пристрої пере­микань відгалужень обмоток трансформаторів РПН під навантаженням типів РС, SDV, SAV. Методичні вказівки з налагодження;

- РД 16.363-87 Трансформаторы силовые. Транспортирование, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию.- Затв. ВВО «Союзтрансформатор», 1987 р.;

- РД 34.20.501-89 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. Изд. 14-е. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - Затв. Міністерством енергетики та електрифікації 20.02.89 р.;

- РД 34.46.303-89 Методичні вказівки з підготовки і прове­дення хроматографічного аналізу газів, розчинених в маслі сило­вих трансформаторів;

- РДН 34.38-058-91 Трансформатори напругою 110-1150 кВ, потужністю 80 МВ*А і більше. Капітальний ремонт за допомогою гідродомкратів;

- НАПБ А.01.001-95 Правила пожарной безопасности в Украине;

- ДНАОП 1.1.10-1.01-97; 1998 Правила безпечної експлуатації електроустановок.

 

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 509 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.