C) Поляризацияланбайтын электрод
Лекции.Орг

Поиск:


C) Поляризацияланбайтын электрод

Блок

1. КС каротаждық зондының қандай түрі бейнеленген?

A) Градиент-зонд жабындық

B) Ықтимал-зонд жабындық

C) Ықтимал-зонд табаны

D) Градиент-зонд жабындық

E) Екіполюсті градиент зонд

2. КС каротаждық зондының қандай түрі бейнеленген?

F) Градиент-зонд жабындық

G) Градиент-зонд табаны

H) Ықтимал-зонд табаны

I) Ықтимал- зонд жабынды

J) Екіполюсті ықтимал-зонд

3. КС каротаждық зондының қандай түрі бейнеленген?

K) Жабынды градиент-зонд

L) Табанды градиент-зонд

M) Табанды ықтимал-зонд

N) Жабынды бірполюсті ықтимал -зонд

O) Екіполюсті ықтимал-зонд

4. КС каротаждық зондының қандай түрі бейнеленген?

P) Жабынды градиент-зонд

Q) Табанды градиент-зонд

R) Жабынды ықтимал-зонд

S) Табанды бірполюсті ықтимал-зонд

T) Екіполюсті ықтимал-зонд

5. КС каротаждық зондының қандай түрі бейнеленген?

U) Бірполюсті ықтимал-зонд

V) Екіполюсті жабынды градиент-зонд

W) Екіполюсті табанды градиент-зонд

X) Екіполюсті жабынды потенциал-зонд

Y) Екіполюсті табанды потенциал-зонд

6. КС зондының қандай түрі бейнеленген?

A) Бірполюсті ықтимал-зонд

B) Екіполюсті жабынды градиент-зонд

C) Екіполюсті табанды градиент-зонд

D) Екіполюсті жабынды ықтимал-зонд

E) Екіполюсті табанды ықтимал-зонд

7. КС зондының қандай түрі бейнеленген?

A) Бірполюсті ықтимал-зонд

B) Екіполюсті табанды градиент-зонд

C) Екіполюсті жабынды градиент-зонд

D) Екіполюсті табанды ықтимал-зонд

E) Екіполюсті жабынды ықтимал-зонд

8. КС зондының қандай түрі бейнеленген?

A) Бірполюсті ықтимал-зонд

B) Екіполюсті табанды градиент-зонд

C) Екіполюсті жабынды градиент-зонд

D) Екіполюсті табанды ықтимал-зонд

E) Екіполюстіжабынды ықтимал-зонд

9. Жоғары қарсыласу қабаттарының қуатында, зондтың көлемін көтеретін, КС зондының қандай түрінде қабаттың табаны жоғары қарсыласуда белгіленеді , кровля – ?

A) Жабынды градиент-зонд

B) Табанды градиент-зонд

C) Жабынды ықтимал-зонд

D) Табанды ықтимал-зонд

E) Екіполюсті ықтимал-зонд

10. Қабаттардың қуатында, зондтың көлемін көтеретін, зондтың қандай түрінде қабаттың табаны төменгі қарсыласуда белгіленеді , кровля – ?

A) Жабынды градиент-зонд

B) Табанды градиент-зонд

C) Жабынды ықтимал-зонд

D) Табанды ықтимал-зонд

E) Екіполюсті ықтимал-зонд

11. Серіппелі толқынның қалың қабат арқылы таралу жылдамдығы қалай аталады?

A) Көрінетін

B) Шекаралық

C) Ортаңғы

D) Қабатты

E) Әсерлі

12. Годограф бойынша сынған толқынды анықтайтын серіппелі толқынның таралу жылдамдығы қалай аталады?

A) Көрінетін

B) Шекаралық

C) Ортаңғы

D) Қабатты

E) Әсерлі

13. Годограф бойынша шағылысқан толқынды анықтайтын серіппелі толқынның таралу жылдамдығы қалай аталады?

A) Көрінетін

B) Шекаралық

C) Ортаңғы

D) Қабатты

E) Әсерлі

14. Серіппелі толқын фронтының бақылау сызығын бойлай қозғалған жылдамдығы қалай аталады?

A) Көрінетін

B) Шекаралық

C) Ортаңғы

D) Қабатты

E) Әсерлі

15. Суретте тура толқынды көрсет

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Блок

1. Сульфидтің электрохимиялық параметрлерімен байланысты каротаждық тәсіл?

A) ГК

B) ГГК

C) КС

D) МЭП

E) МСК

2. Қандай каротаждық тәсілмен жыныстың кеуектілігін бағалау мүмкін, егер бұрғылау ерітіндісіндегі скважинаның қабырғасына кіру шекарасын анықтауда және жыныстың шынайы үлесті қарсыласуын өлшеуде?

A) КС

B) БКЗ

C) ПС

D) МСК

E) МЭП

3. Қандай каротаждық тәсіл колчедан-полиметалдық кен орнын барлағанда, кенді жоғары жүргізетін қабаттарды белгілегенде қолданылады?

A) КС

B) БКЗ

C) ПС

D) МСК

E) МЭП

4.Қандай каротаждық тәсіл қатпарлы бүрку минерализациясын бөлуде колчедан-полиметалдық кен орнын барлауда қолданылады?

A) КС

B) ПС

C) МСК

D) МЭП

E) БКЗ

5.Қандай каротаждық тәсіл геомеханикалық құрылыммен скважинамен жасырын тұрған қима дифференцациясын өлшеуде қолданылады?

A) КС

B) ПС

C) ГК

D) АК

E) МСК

6.Қандай каротаждық тәсіл құрғақ скважинді каротаждауда қолданады?

A) КС

B) ПС

C) МСК

D) ИК

E) МЭТ

7.Қандай каротаж тәсілінің көмегімен радиоактивті минералдармен құралған скважин қимасында жыныстар немесе кендер белгіленеді?

A) КС

B) ПС

C) ГК

D) МСК

E) МЭП

8.Қандай каротаж әдісімен скважин қабырғасы жағдайын бағалауда қолданады?

A) Акустикалық каротаж (АК)

B) Инклинометрия

C) Кавериометрия

D) Резистевиметрия

E) Термометрия

9.Қандай каротаж әдісінің көмегімен скважинаға қабаттағы сулардың келуін анықтауға болады?

A) Акустикалық каротаж

B) Кавериометрия

C) Самопроизвольная поляризация

D) Резистевиметрия

E) Инклинометрия

10.Мұнаймен толтырылған скважинада қандай каротаж түрі қолданылады?

A) Акустикалық

B) Самопроизвольная поляризация

C) Қарама-қарсылыққа ұқсас

D) Диэлектрикалық

E) Поляризациямен келген

11.Дезъюктивті құрылымды магниттік тәсілмен карталау?

A) Ауырлық күші аймақының құбылысы

B) Магниттік құбылысқа бай аймақ

C) Өткізгіштік құбылысы

D) Поляризациядан түскен құбылыс

E) Ядро-физикалық құбылыс

12.б суретінде 2 санымен белгіленген қима қандай нышанмен ерекшеленген?

A) Магниттік аймақтың ерекшелігінің ауысуы

B) Магниттік аймақтың сызықтық құбылысы

C) Магниттік аймақ құбылысының араласуы

D) Магниттік аймақтың араласуы және сызықтық құбылысы?

E) Ауырлық күші аймағының құбылысы?

13.б суретінде 3 санымен белгіленген қима қандай нышанмен ерекшеленген?

A) Магниттік аймақтың ерекшелігінің ауысуы

B) Магниттік аймақтың сызықтық құбылысы

C) Магниттік аймақ құбылысының араласуы

D) Магниттік аймақтың араласуы және сызықтық құбылысы?

E) Ауырлық күші аймағының құбылысы?

14.б суретінде 4 санымен белгіленген қима қандай нышанмен ерекшеленген?

A) Магниттік аймақтың ерекшелігінің ауысуы

B) Магниттік аймақтың сызықтық құбылысы

C) Магниттік аймақ құбылысының араласуы

D) Магниттік аймақтың араласуы және сызықтық құбылысы?

E) Ауырлық күші аймағының құбылысы?

15.Тектоникалық байланыстың сызығы қандай фактормен жүргізілген?

A) Магниттік құбылыстың араласуы

B) Магниттік құбылыс аймағының ауысуы

C) Микромагниттік түсіріс аймағындағы магниттік аймақтың әр түрлі құбылысы

D) Сызықты магнитті құбылыс

E) Мойындамау белгісінің құбылысы

Блок

1.Қандай каротаж тәсілінің көмегімен қүл қалу бойынша көміртек қабаттарын бөлуге болады?

A) КС

B) ПС

C) ГК

D) ГГКС

E) МСК

2.Қандай каротаж тәсілінің көмегімен тығыздық бойынша скважинамен жасырын жыныстардың дифференциализациясын бағалайды?

A) КС

B) ПС

C) ГГК-С

D) ГГКП

E) ГК

3.ГГКП тәсілімен зерттелген радиус, г/см3

A) 14-25

B) 10-15

C) 1-5

D) 20-50

E) 50-70

4.Зерттелуші заттардың атомымен -сәуле шығарудың қандай өзара байланысы рентгенорадиометрикалық каротажда қолданылады?

A) Релеевтік таралу

B) Комптондық таралу

C) Фотоэлектрикалық жұтылу

D) Будың түзілуі

E) Мессбауэра эффекті

5.Электрондармен өзара байланыста қандай -сәуле шығару атомы қабыршағында фотондар максимальды энергиядан түседі?

A) K

B) L

C) M

D) N

E) O

6.ННК тәсілінде зерттелген радиус, см

A) 0-10

B) 15-25

C) 30-40

D) 40-50

E) 50-60

7.Каротаждың қандай ядролық тәсілі көмірдің қабаттарын белгілеуге қолданады?

A) МСК

B) МЭП

C) ГГКП

D) КС

E) ПС

8.Қандай каротаждық тәсіл флюарит кен орнын барлауды бастапқы ретінде қолданады?

A) ГК

B) ГГК-С

C) НГК

D) ННК

E) ГГК-М

9.Қандай каротаждық тәсіл фосфорит кен орнын барлауда қолданады?

A) ГК

B) ГГК-С

C) ННК

D) НГК

E) ГГК-М

10.Төменде көрсетілген қандай каротаж әдісі ядолық-физикаға жатпайды?

A) НГК

B) ГГК

C) ГГКП

D) КС

E) ГК

11.Гематиттің тығыздығы қанша (в г/см3)?

A) 2,6

B) 3,15

C) 3,9

D) 4,0

E) 5,2

12.Темірлі квациттің тығыздығы қанша (в г/см3)?

A) 2,7-2,85

B) 2,9-3,0

C) 3,3-4,0

D) 4,1-4,3

E) 4,0-4,8

13.Ауқымды мыс-цинкті кен орнының орташа тығыздығы қанша (в г/см3)?

A) 3,2

B) 3,6

C) 3,9

D) 4,2

E) 4,4

14.Темір кенінің тығыздығы қанша (в г/см3)?

A) 2,7

B) 3,12

C) 3,85

D) 4,6

E) 5,2

15.Флюоритті кенінің тығыздығы қанша (в г/см3)?

A) 2,83

B) 2,63

C) 2,92

D) 3,18

E) 3,53

Блок

1.Суретте қандай қондырғы схемасы бейнеленген?

A) Симметриялық тегістеу (СЭП)

B) Комбинировалық тегістеу (КП)

C) Дипольді тегістеу (ДЭП)

D) Ортаңғы градиент (СГ)

E) Заряд әдісі (ЗТ)

2.Суретте қандай қондырғы схемасы бейнеленген?

A) Симметриялық тегістеу (СЭП)

B) Комбинировалық тегістеу (КП)

C) Дипольді тегістеу (ДЭП)

D) Ортаңғы градиент (СГ)

E) Заряд әдісі (ЗТ)

3.Суретте қандай қондырғы схемасы бейнеленген?

A) Симметриялық тегістеу (СЭП)

B) Комбинировалық тегістеу (КП)

C) Дипольді тегістеу (ДЭП)

D) Ортаңғы градиент (СГ)

E) Заряд әдісі (ЗТ)

4.Суретте қандай қондырғы схемасы бейнеленген?

A) Симметриялық тегістеу (СЭП)

B) Комбинировалық тегістеу (КП)

C) Дипольді тегістеу (ДЭП)

D) Ортаңғы градиент (СГ)

E) Заряд әдісі (ЗТ)

5.Суретте қандай қондырғы схемасы бейнеленген?

A) ЧИМ әдісі

B) Симметриялық тегістеу әдісі

C) КСПК әдісі

D) Комбинировалық тегістеуәдісі

E) Заряд әдісі

6.Суретте қандай электрбарлау әдісінің схемасы бейнеленген?

 

A) Комбинировалық тегістеу әдісі

B) МПП әдісі

C) ЧЗ әдісі

D) Симметриялық тегістеу

E) ТТ әдісі

7.Суретте қандай қондырғы схемасы бейнеленген?

A) Симметриялық тегістеу

B) ВЭЗ әдісі

C) Ортаңғы градиент

D) Комбинировалық тегістеу

E) Заряда әдісі

8.Суретте қандай әдіспен өлшеу жасалынуда?

A) Магниторазведка

B) Гравиразведка

C) КСПК каротажы

D) КС әдісі

E) Заряд әдісі

9.Суретте қандай қондырғы бейнеленген?

A) Сейсмоқабылдағыш

B) Элементқабылдағыш

C) Поляризацияланбайтын электрод

D) Зонд

E) Гейгер датчигі

10.Суретте қандай қондырғы схемасы бейнеленген?

A) Сейсмоқабылдағыш

B) ЧИМ элементқабылдағышы

C) Поляризацияланбайтын электрод

D) Зонд

E) Гейгер датчигі

11.Перидотиттердің тығыздығы қанша(орташа)?

A) s=2,76г/см3

B) s=2,81г/см3

C) s=2,98г/см3

D) s=3,23г/см3

E) s=3,28г/см3

12.Дуниттердің тығыздығы қанша(орташа)?

A) s=2,81г/см3

B) s=2,98г/см3

C) s=3,23г/см3

D) s=3,28г/см3

E) s=3,30г/см3

13.Эклотиттердің тығыздығы қанша(орташа)?

A) s=2,81г/см3

B) s=2,98г/см3

C) s=3,23г/см3

D) s=3,28г/см3

E) s=3,39г/см3

14.Пироксениттердің тығыздығы қанша?

A) 2,76 г/см3

B) 2,81 г/см3

C) 2,98 г/см3

D) 3,23 г/см3

E) 3,35 г/см3

15.Лейкократтық габброның тығыздығы қанша?

A) 2,85 г/см3

B) 2,76 г/см3

C) 2,80 г/см3

D) 2,67 г/см3

E) 2,98 г/см3

Блок

1.Қандай геоэлектрикалық қима А типіндегі ВЭЗ қисығына сәйкес келеді?

A) r1>r2<r3

B) r1<r2>r3

C) r1<r2

D) r1>r2>r3

E) r1<r2<r3

2.Қандай геоэлектрикалық қима Q типіндегі ВЭЗ қисығына сәкес келеді?

A) r1>r2<r3

B) r1<r2>r3

C) r1<r2

D) r1>r2>r3

E) r1<r2<r3

3.Қандай геоэлектрикалық қима Н типіндегі ВЭЗ қисығына сәкес келеді?

A) r1<r2

B) r1<r2>r3

C) r1>r2<r3

D) r1>r2>r3

E) r1<r2<r3

4.Қандай геоэлектрикалық қима К типіндегі ВЭЗ қисығына сәйкес келеді?

A) r1>r2<r3

B) r1<r2

C) r1<r2>r3

D) r1>r2>r3

E) r1<r2<r3

5.Электрикалық тегістеу тәсілімен карталанатын тектоникалық аймақтар немен көрсетілген?

A) Қаттысланецтелген құрғақ аймақтар

B) Жіңішкесланецтелген құрғақ аймақтар

C) Тұщы сумен толған қаттысланецтелген аймақтар

D) Тұщы сумен толтырылған жіңішкесланецтелген аймақтар

E) Минералға бай сумен толтырылған қаттысланецтелген аймақтар

6.Төменде көрсетілген минералдардың қайсысы жақсы өткізгіштікті иемденеді?

A) Ильменит

B) Лимонит

C) Хризоколла

D) Гематит

E) Пирротин

7.Төменде көрсетілген минералдардың қайсысы жоғары өткізгіштікті иемденеді?

A) Галит

B) Нефть

C) Кальций

D) Графит

E) Сидерит

8. Кенді Алтайдағы колчеданды-полиметалды кен орнындағы сульфидтің электрондық өткізу табиғаты қандай?

A) Полиметалдық тордың көлемі

B) Беріктіктің өзгерісі

C) Негізді элементке қарағандай қосалқы элементтер жоғары валентті

D) Тордың деформациясы

E) Негізді элементке қарағандай қосалқы элементтер аз валентті

9.Кенді Алтайдағы полиметалды кен орнындағы сульфидтің тесікті өткізу табиғаты қандай?

A) Домендердің субпараллеллді орналасуы

B) Домендердің еркін орналасуы

C) Негізді кристалдық тордағы элементке қарағандай қосалқы элементтер аз валентті

D) Кристальдық тордың деформациясы

E) Негізді кристалдық тордағы элементке қарағандай қосалқы элементтер жоғары валентті

10.Минералдың үлесті қарсылығы немен ерекшеленеді?

A) Домен мөлшерімен

B) Магниттік қасиеті

C) Шектеу қойылған аймақтың ені

D) Тоқты тасымалдаушылардың мөлшері

E) Ферми деңгейі

11.Қай географиялық амалдар тау жыныстарының электромагнит толқындарын жұтуын коэффициентімен базалық түрде бағалайды?

A) МПП

B) РСВП

C) ВП

D) РВП

E) АСМИ

12.Малеевка полиметал кен орынының 12-ші горизонтындағы орттарда өлшеулер қандай амалмен орындалған?

A) ВП

B) АСМИ

C) РВП

D) РСВП

E) МОВ

13.Қандай скважиналық амалдар тау қазбасында өтетін кен үсті байламдарында қолданылады?

A) МСК

B) РСВП

C) ВП

D) МЭК

E) КС

14.Суретте берілген номірі бірінші графика формасы қалай көрсетілген?

A) А кен денесі 2-ші нүктеге қарай зарядтануы

B) 2-ші скважинаны өлшегендегі Табиғи электр өрісі

C) радиоөтімділік

D) Тығыздықтың өзгеруі

E) Қуыстылықтың өзгерісі

15.Суреттегі Екінші график несімен көрсетілген?

A) Б кен денесі 3-ші нүктеге қарай

B) А кен денесі 3-ші нүктеге қарай

C) А және Б кен денелері 2-ші нүктеге қарай зарядтанулары

D) 1-ші нүктеге қарай зарядтануы

E) Табиғи электр өрісі

Блок

1.Годографтың толқындық мінездемесі?

A) Көрінетін

B) Шекті

C) Ортаңғы

D) Қабатты

E) Әсерлі

2.Кенді Алтайдағы шөгінді-вулкандық түзілімде созылған жұмсақ толқынның жылдамдығы қаншалықты диапазонда өзгереді?

A) 2000-4000

B) 1000-5000

C) 4000-6000

D) 7100-8200

E) 5100-6300

3.Геосинклинальдық облыстағы қарасланецті түзілімдерде түсіру аймағындағы созылған жұмсақ толқынның жылдамдығы қаншалықты диапазонда өзгереді?

A) 800-1000

B) 1000-2100

C) 2750-4800

D) 5100-6300

E) 5800-7000

4.Суретте не бейнеленген?

A) Толқынның шағылысуы

B) Толқынның сынуы

C) Тіке толқындағы годограф

D) Беткі годограф

E) Толқынды ауытқытқан годограф

5.Годографтың қандай толқындары суретте бейнеленген?

A) Тіке

B) Бөліктенген

C) Шағылысқан

D) Беткі

E) Ауытқыған

6.Годографтың қандай толқындары суретте бейнеленген?

A) Шағылысқан

B) Бөліктенген

C) Тіке

D) Беткі

E) Ауытқыған

7.Қандай сейсмобарлау құралы жайпаққұлаған қиманың морфологиясын қадағалайды және зерттейді, егер қарасланецті қабатта алтынсульфидті пайда болуды бақылайтын болса. (Бақыршық, Сухой Лог)?

A) МПВ

B) МОВ

C) ГСЗ

D) ОГТ

E) РНП

8.Қандай сейсмикалық тәсіл жер қыртысының терең құрылымдарын зерттеуде қолданады?

A) МПВ

B) МОВ

C) ГСЗ

D) ОГТ

E) РНП

9.Қандай сейсмикалық тәсіл газ жиналуға және мұнайға қолайлы сейсмобарлау іздеуде құрылымды табу жұмысы сатысында қолданылады?

A) МПВ

B) МОВ

C) ГСЗ

D) ОГТ

E) РНП

10.Қандай сейсмикалық тәсіл газға және мұнайға перспективалы күмбездік антиклиналық құрылымды мәнерлі зерттеу сатысында қолданылады?

A) МППВ

B) МПВ

C) ГСЗ

D) ОГТ

E) РНП

11.Геомагнитті өрістің пайда болуы туралы қандай гипотезасы бақыланатын ерекшеліктерге сай келеді?

A) Жер қыртысының жыныстарының қалдық магниттелу гипотезасы

B)«Гидромагнитті динамо» гипотезасы

C) «Ауытқушы токтар» Гипотезасы

D) Сыртқы көздермен (күн желі, ионосферадағы токтар)

E) Сыртқы құбылыстардың әсерінен жер қыртысының магниттелуі

12.Сыртқы көздер әсерінен жер қыртысының магниттелуі әсерлерге байланысты?

A) Жоғары магнитті өтімділік

B) Жоғарғы коэрцитивті күш

C) Жердің магнит өрісінің жоғары кернеулігі

D) Жыныстың ұзақ мерзімде жердің магнит өрісінде болуы

E) Магнитті гистерезис құбылысы

13.Палеомагнетизм тұрғысынан тау жыныстарының магниттелуінің қай түрі маңызды деп саналады?

A) Термостатты

B) Идеалды

C) Тұтқырлы

D) Динамикалық

E) Нормальды

14.Тізілімдегі минералдардың қайсысы тау жыныстардың жоғарғы магниттік сипатына сай

A) Гидрогётит

B) Пироксен

C) Магнетит

D) Рутил

E) Пирит

15.Стратиграфия тапсырмаларын шешуде тау жыныстардың қандай магнитті параметрлері қолданылады?

A) Магнитті индукция

B) Магнит өтімділігі

C) Табиғи қалдық магниттелу

D) Индуцирленген магниттелу

E) Тұтқыр магниттелу

Блок

1.Кенді Алтайдағы ауқымды полиметалдық кен орнының тығыздығы қанша(в г/см3)?

A) 2,68-2,73

B) 2,73-2,84

C) 3,0-3,4

D) 3,6-4,0

E) 3,8-4,3

2.Ауқымды мыс колчеданды кен орнының тығыздығы қанша (в г/см3)?

A) 2,63

B) 2,93

C) 3,5

D) 4,4

E) 4,8

3.Борпылдақ бокситтің тығыздығы қанша(в г/см3)?

A) 1,06

B) 1,5

C) 1,7

D) 1,88

E) 2,3

4.Тасты бокситтің тығыздығы қанша (в г/см3)?

A) 2,7-3,15

B) 3,3-4,0

C) 3,3-3,7

D) 3,17-3,45

E) 2,62-2,68

5.Хромиттің тығыздығы қанша (в г/см3)?

A) 2,55

B) 3,12

C) 4,85

D) 4,5

E) 5,2

6.Гематиттің тығыздығы қанша (в г/см3)?

A) 2,6

B) 3,15

C) 3,9

D) 4,0

E) 5,2

7.Темірлі квациттің тығыздығы қанша (в г/см3)?

A) 2,7-2,85

B) 2,9-3,0

C) 3,3-4,0

D) 4,1-4,3

E) 4,0-4,8

8.Ауқымды мыс-цинкті кен орнының орташа тығыздығы қанша (в г/см3)?

A) 3,2

B) 3,6

C) 3,9

D) 4,2

E) 4,4

9.Темір кенінің тығыздығы қанша (в г/см3)?

A) 2,7

B) 3,12

C) 3,85

D) 4,6

E) 5,2

10.Флюоритті кенінің тығыздығы қанша (в г/см3)?

A) 2,83

B) 2,63

C) 2,92

D) 3,18

E) 3,53

11.Қандай әдіс электр қуатының әрекетiмен тау жыныстар және кен минералдарының еруiне негізделген, өлшеу нүктелерiндегi жылжуы мен элементтердiң жинақталуына негiзделген?

A) ВП

B) ЕП

C) ЧИМ

D) КПСК

E) МПП

12.Электр барлау әдiстерінің қайсысы кендердiң минералды құрамын анықтауды қамтамасыз етедi?

A) ВП

B) ЕП

C) ЧИМ

D) КПСК

E) МПП

13.Зайсан ойпатының гипстелген қопсыған төрттiк түзілімінің қалдыруларын меншiктi электр кедергiнiң өзгеру диапазонның көрсетiңіз?

A) 10–7 ÷ 10–2

B) 10–3 ÷ 10–1

C) 10 ÷ 102

D) 102 ÷ 103

E) 104 ÷ 106

14.Көміртек құрамды алтын сульфидты минерализацияларды қандай РСВП-нің амалымен сульфидты минералдардың параметрлерін анықтай алады?

A) Меншікті кедергі

B) Диэлектрлі өтімділік

C) Магнитті өтімділік

D) Жартылай өткізгіш қасиеттер

E) Поляризациялау

15.Төменде аталған электр барлау әдiстердiң жоғары кедергiлi жамылғылары экран болып табылмайды?

A) ВП

B) РСВП

C) ВЭЗ

D) МПП

E) СЭП

Блок

1.Дезъюктивті құрылымды магниттік тәсілмен карталау?

A) Ауырлық күші аймақының құбылысы

B) Магниттік құбылысқа бай аймақ

C) Өткізгіштік құбылысы

D) Поляризациядан түскен құбылыс

E) Ядро-физикалық құбылыс

2.б суретінде 2 санымен белгіленген қима қандай нышанмен ерекшеленген?

A) Магниттік аймақтың ерекшелігінің ауысуы

B) Магниттік аймақтың сызықтық құбылысы

C) Магниттік аймақ құбылысының араласуы

D) Магниттік аймақтың араласуы және сызықтық құбылысы?

E) Ауырлық күші аймағының құбылысы?

3.б суретінде 3 санымен белгіленген қима қандай нышанмен ерекшеленген?

A) Магниттік аймақтың ерекшелігінің ауысуы

B) Магниттік аймақтың сызықтық құбылысы

C) Магниттік аймақ құбылысының араласуы

D) Магниттік аймақтың араласуы және сызықтық құбылысы?

E) Ауырлық күші аймағының құбылысы?

4.б суретінде 4 санымен белгіленген қима қандай нышанмен ерекшеленген?

A) Магниттік аймақтың ерекшелігінің ауысуы

B) Магниттік аймақтың сызықтық құбылысы

C) Магниттік аймақ құбылысының араласуы

D) Магниттік аймақтың араласуы және сызықтық құбылысы?

E) Ауырлық күші аймағының құбылысы?

5.Тектоникалық байланыстың сызығы қандай фактормен жүргізілген?

A) Магниттік құбылыстың араласуы

B) Магниттік құбылыс аймағының ауысуы

C) Микромагниттік түсіріс аймағындағы магниттік аймақтың әр түрлі құбылысы

D) Сызықты магнитті құбылыс

E) Мойындамау белгісінің құбылысы

6.1 санымен белгіленген трансферлік сынық қандай нышанмен жүргізілген?

A) Ауырлық күші құбылысының ауысуы

B) Сызықты магнитті құбылыс

C) Магниттік аймақ құбылысының ауысуы

D) Кереғар белгінің құбылысы

E) Сызықты құбылыстардың араласуы

7.1 цифрымен белгіленген қима қандай фактормен жүргізілген?

A) Сызықты құбылыстар

B) Кереғар белгідегі сызықты құбылыс

C) Магниттік аймақтың құрылымының ауысуы

D) Магнитті сызықты құбылыстың араласуы

E) Микромагнитті түсірістің нәтижесі

8.2 цифрымен белгіленген қима қандай фактормен жүргізілген?

A) Сызықты құбылыстар

B) Магнитті құбылыстағы шекара бойынша

C) Кереғар белгідегі сызықты құбылыс

D) Магнитті сызықты құбылыстың араласуы

E) Микромагнитті түсірістің нәтижесі

9.А суреттегі қалған магниттенгендіктің бағытталған вектор құбылысының табиғаты?

A) Кен қабаттарының әр түрлі литологиялық құрылысы

B) Магниттік минералдардың әр түрлі құрылымы

C) Кокпекті кен қабатындағы жыныстың магнитсіздену нәтижесі

D) Майтөбе кен қабатындағы магниттелген жыныстың антиклинальды қатпарға жабысуы

E) Майтөбе қатпарындағы магниттелу жынысының пропорционалды айырмашылығы

10.Б суретінде бейнеленген Көкпекті кен қабатындағы біртекті жуандық жыныстарындағы қалған иілгіштікті орналастыратын вектордың құбылысы нені куәгерлік етеді?

A) Біртекті емес магниттелу

B) Жыныстың біртекті емес магниттелуі

C) Жыныстың әртүрлі тұрақты магниттілігі

D) Жыныстар антиклинальды қатпарға жабысуы

E) Моноклинді қатпар карталауда

11.Қандай интрузиялық жыныстар магнит өрісінде және ауырлық күшінде өрісінде картаға түсіріледі?

A) Габбро

B) Гранодиориттер

C) Диориттер

D) Сиениттер

E) Граниттер

12.Қандай интрузиялық жыныстар магнит өрісінде және ауырлық күшінде өрісінде картаға түсіріледі?

A) Граниттер

B) Гранодиориттер

C) Диориттер

D) Сиениттер

E) Габбро

13.Змеиногорск және Калбинск комплекстарының граниттері қандай физикалық параметрлермен өзгешеленеді?

A) Жеке қақтығысы

B) Мықтылық қасиеті

C) Өткізгіштігінің типы

D) Магниттік қасиеттері

E) Поляризациялануы

14.Қалба комплексінің гранитоидтарының радиоактивтілігінің жоғарлауының табиғаты немен байланысты?

A) биотит тің қатысуы

B) Сульфидті минерализация

C) Сфеннің қатысуы

D) монацит тің қатысуы

E) Ильмениттің қатысуы

15.Қышқыл құрамды интрузияны қай жыныстарға енгізу арқылы магнитті роговикті алуға болады ?

A) Құмтас ұсақ түйірлі

B) Құмтас ірі түйірлі

C) Песчаниктер кварц-дала шпаттары

D) Құрамында темірі басым шөгінді жыныстар

E) Әк тастар

Блок

1.Серіппелі толқынның қалың қабат арқылы таралу жылдамдығы қалай аталады?

A) Көрінетін

B) Шекаралық

C) Ортаңғы

D) Қабатты

E) Әсерлі

2.Годограф бойынша сынған толқынды анықтайтын серіппелі толқынның таралу жылдамдығы қалай аталады?

A) Көрінетін

B) Шекаралық

C) Ортаңғы

D) Қабатты

E) Әсерлі

3.Годограф бойынша шағылысқан толқынды анықтайтын серіппелі толқынның таралу жылдамдығы қалай аталады?

A) Көрінетін

B) Шекаралық

C) Ортаңғы

D) Қабатты

E) Әсерлі

4.Серіппелі толқын фронтының бақылау сызығын бойлай қозғалған жылдамдығы қалай аталады?

A) Көрінетін

B) Шекаралық

C) Ортаңғы

D) Қабатты

E) Әсерлі

5.Суретте тура толқынды көрсет

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

6.Суретте түскен толқынды кқрсет?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

7.Суретте шағылысқан толқынды көрсет

A) 1

B) 2

C) 3

D) 5

E) 6

8.Суретте сынып өткен толқынды көрсет

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 6

9.Суретте сынып тайған суретті көрсет

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

10.Суретте басты сынған толқынды көрсет

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

11.Мына суретте өлшеу нәтижесі қандай тәсілмен бейнеленген?

A) ВЭЗ

B) ВП

C) КСПК

D) РВП

E) МПП

12.Мына суретте өлшеу нәтижесі қандай электрлікбарлау тәсілімен бейнеленген?

A) ВЭЗ

B) ВП

C) КСПК

D) РВП

E) МПП

13.Қандай электрлік белдемнің қозу тәсілі МПП әдісінде қолданады?

A) Гальваникалық

B) Аралас

C) Электромеханикалық

D) Индуктивті

E) Электрохимиялық

14.Мына суретте өлшеу нәтижесі қандай тәсілмен бейнеленген?

A) Табиғи өріс

B) Симметриялық дұрыс қалыпқа келтірілген

C) ВЭЗ тәсілі

D) МПП тәсілі

E) Жиілікті электрлі байқап білу тәсілі

15.Мына суретте геофизикалық тәсілмен өлшеу нәтижесінде ρк төменгі мәнімен не карталанған?

A) Сульфидтер

B) Магнетиттер

C) Дайкалар

D) Көміртек жыныстың тапталу аймақтары

E) Борпылдақ түзілімдердің жоғарылау қуаты

Блок

1.Граниттің тығыздығы қанша(орташа)?

A) s=2,574г/см3

B) s=2,72г/см3

C) s=2,76г/см3

D) s=2,81г/см3

E) s=2,98г/см3

2.Гранодиориттердің тығыздығы қанша(орташа)?

A) s=2,67г/см3

B) s=2,72г/см3

C) s=2,76г/см3

D) s=2,81г/см3

E) s=2,98г/см3

3.Сиениттердің тығыздығы қанша(ортша)?

A) s=2,67г/см3

B) s=2,72г/см3

C) s=2,76г/см3

D) s=2,81г/см3

E) s=2,98г/см3

4.Кварцтық диориттердің тығыздығы қанша(орташа)?

A) s=2,67г/см3

B) s=2,76г/см3

C) s=2,81г/см3

D) s=2,98г/см3

E) s=3,23г/см3

5.Габброның тығыздығы қанша(орташа)?

A) s=2,67г/см3

B) s=2,98г/см3

C) s=2,81г/см3

D) s=2,76г/см3

E) s=3,23г/см3

6.Перидотиттердің тығыздығы қанша(орташа)?

A) s=2,76г/см3

B) s=2,81г/см3

C) s=2,98г/см3

D) s=3,23г/см3

E) s=3,28г/см3

7.Дуниттердің тығыздығы қанша(орташа)?

A) s=2,81г/см3

B) s=2,98г/см3

C) s=3,23г/см3

D) s=3,28г/см3

E) s=3,30г/см3

8.Эклотиттердің тығыздығы қанша(орташа)?

A) s=2,81г/см3

B) s=2,98г/см3

C) s=3,23г/см3

D) s=3,28г/см3

E) s=3,39г/см3

9.Пироксениттердің тығыздығы қанша?

A) 2,76 г/см3

B) 2,81 г/см3

C) 2,98 г/см3

D) 3,23 г/см3

E) 3,35 г/см3

10.Лейкократтық габброның тығыздығы қанша?

A) 2,85 г/см3

B) 2,76 г/см3

C) 2,80 г/см3

D) 2,67 г/см3

E) 2,98 г/см3

11.Геологиялық жыныстың құрамы, зафиксированного наземной аномалией Буге, показанной на рисунке

A) Негізгі құрамды дайка

B) Қышқыл құрамды дайка

C) тұзды күмбез

D) Алмазды кимберлитті трубалар

E) Қышқыл құрамды штоктар

12.Қандай геологиялық денелер симметриялы электропішінде- әдісімен тіркеледі?

A) Негізгі құрамды дайка

B) Қышқыл құрамды дайка

C) Тұзды күмбез

D) Алмазды кимберлитті трубалар

E) Қышқыл құрамды штоктар

13.Немен магниттік даланың дөңгелектің жергілікті ауытқушылықтары тоқулы?

A) Тұзды кумбез

B) Полиметаллды рудалар

C) Бокситтер

D) Интрузивті штоктар

E) Кимберлитті трубалар

14.Қандай құрамның кенді аймақ және қандай кен орнының нобайы ВП әдісінің суретте көрсетілген?

A) Николаевское мыс кен орны

B) Сколовско-темір кен орны

C) Экибазтус көмір кен орны

D) Орловское колчедан кен орны

E) Горностаевское силикатты никель кен орны

15.Суретте бейнелеген магниттік ауытқушылықтың табиғаттағы орны

A) Тұзды кумбездер

B) Бокситтер

C) Алмазды кимберлитті трубалар

D) Интрузивті штоктар

E) Негізгі құрамды дайкалар

Блок

1.Қай географиялық амалдар тау жыныстарының электромагнит толқындарын жұтуын коэффициентімен базалық түрде бағалайды?

A) МПП

B) РСВП

C) ВП

D) РВП

E) АСМИ

2.Малеевка полиметал кен орынының 12-ші горизонтындағы орттарда өлшеулер қандай амалмен орындалған?

A) ВП

B) АСМИ

C) РВП

D) РСВП

E) МОВ

3.Қандай скважиналық амалдар тау қазбасында өтетін кен үсті байламдарында қолданылады?

A) МСК

B) РСВП

C) ВП

D) МЭК

E) КС

4.Суретте берілген номірі бірінші графика формасы қалай көрсетілген?

A) А кен денесі 2-ші нүктеге қарай зарядтануы

B) 2-ші скважинаны өлшегендегі Табиғи электр өрісі

C) радиоөтімділік

D) Тығыздықтың өзгеруі

E) Қуыстылықтың өзгерісі

 

5.Суреттегі Екінші график несімен көрсетілген?

A) Б кен денесі 3-ші нүктеге қарай

B) А кен денесі 3-ші нүктеге қарай

C) А және Б кен денелері 2-ші нүктеге қарай зарядтанулары

D) 1-ші нүктеге қарай зарядтануы

E) Табиғи электр өрісі

6.Суреттегі үшінші график несімен көрсетілген?

A) А кен денесі 2-ші нүктеге қарай зарядтануы

B) 2-ші скважинаны өлшегендегі Табиғи электр

C) радиоөтімділік

D) тығыздықтың өзгеруі

E) Қуыстылықтың өзгеруі

7.Кенді Алтайдың кенорындарындағы макрогальвваникалық элементтердің шынайы табиғаты қандай?

A) Магнетиттің қатыстығы

B) Минералдық ерекшеліктердің әртүрлі магнитті (петромагнитті) қасиеттерімен байланыста болуы

C) Халькопириттердің құрамы

D) Бітімдік-құрылымдық ерекшеліктер

E) Минералдық ерекшеліктердің әртүрлі электрофизикаық қасиеттерімен байланыста болуы

8.Кенді Алтайдағы полиметалдық кенорындардағы кен денелеріндегі термоэлектрлік элементтердің табиғаты немен байланысты?

A) Кен денелерінің магнитті мінездемелері

B) Кен денелерінің тығыздықты мінездемелері

C) Кен денелерінің электрофизикалық мінездемелерімен

D) Кен денелерінің мықтылық қасиеті

E) Кен денелерінің физико-механикалық қасиеттері

9.Сульфидті кенорындардың электр өрістерінің табиғаты неге байланысты?

A) Минералдар мен кеннің магниттлік қасиеттерімен

B) Сыйыстырушы жыныстар, кен минералдары мен кеннің тығыздықты қасиеттері

C) Кеннің жеке қақтығысы

D) Минералдар мен кеннің электрофизикалық(электрохимиялық) қасиеттері

E) Кен денелерінің физико-механикалық қасиеттері

10.Қалбаның қаратақтатасты жыныстарының табиғи электрлік өрісінің пайда болуы неге байланысты?

A) Жеке қарсылсатын жыныстардың метаморфизм зоналары мен сыйыстырушы жыныстардағы айырмашылықтары

B) Метаморфизм зоналарындағы жыныстардың физико-механикалық қасиеттері мен сыйыстырушы жыныстардың айырмашылықтары

C) Көміртек құрамды сыйыстырушы және метаморфизм зонасындағы көміртек құрамды жыныстардың тотығушы –қалпына келуші потенциалдарының айырмашылығы

D) Метаморфизденген көміртек құрамды жыныстар және олардың сыйыстырушы жыныстарының тығыздықтарының айырмашылықтары

E) Метоморфизм зоналарының ерітінділермен қанығуы

11.Жыныстың кері магниттелуінің басты себебі неде?

A) Метаморфизм процесі

B) Магниттелген денені сыйыстырушы жыныстың магнитті қабылдауының өзгеруі

C) Магнитті аймақтардың инверсиясы

D) Магнитті тұрақсыздық

E) Тотығу процесі

12.Қандай параметрмен магниттік аймақтың төменгі және жоғарғы кеңістігін қайта есептуде магниттелген аймақтың жоғарғы жиегінің жатыс орналасу тереңдігін бағалауға болады?

A) Магниттік аймақтың тігінен қимасының морфологиясы бойынша

B) «Маңызды нүкте» бойынша

C) Магниттік нүктенің әр түрлі деңгейдегі интенсивтілігі бойынша

D) Құрастыруда магниттік аймақтың бқліну нәтижесі бойынша

E) Белгіленген локальды құбылыс бойынша

13.Геологиялық тапсырманы шешуде қандай магниттік аймақтың негізгі элементтерін өлшейді?

A) X, Y, H

B) X, Y, T

C) X, Y, Z

D) Z, H, T

E) Z, X, T

14.Суретте көрсетілгендей қандай магниттік геологиялық түр магниттік аймақта пайда болады?

A) Шар

B) Жіңішке қабат

C) Құлай бойынша шектелген жіңішке қабат

D) Тігінен өзек

E) Көлденеңінен өзек

15.Суретте байқағандарыңыздай қандай магниттелген геологиялық дене магниттік аймақта пайда болады?

A) Шар

B) Тігінен өзек

C) Қима бойынша шектелген жіңішке қабат

D) Жіңішке қабат

E) Көлденеңінен өзек

Блок

1.Қандай интрузиялық жыныстар магнит өрісінде және ауырлық күшінде өрісінде картаға түсіріледі?

A) Габбро

B) Гранодиориттер

C) Диориттер

D) Сиениттер

E) Граниттер

2.Қандай интрузиялық жыныстар магнит өрісінде және ауырлық күшінде өрісінде картаға түсіріледі?

A) Граниттер

B) Гранодиориттер

C) Диориттер

D) Сиениттер

E) Габбро

3.Змеиногорск және Калбинск комплекстарының граниттері қандай физикалық параметрлермен өзгешеленеді?

A) Жеке қақтығысы

B) Мықтылық қасиеті

C) Өткізгіштігінің типы

D) Магниттік қасиеттері

E) Поляризациялануы

4.Қалба комплексінің гранитоидтарының радиоактивтілігінің жоғарлауының табиғаты немен байланысты?

A) биотит тің қатысуы

B) Сульфидті минерализация

C) Сфеннің қатысуы

D) монацит тің қатысуы

E) Ильмениттің қатысуы

5.Қышқыл құрамды интрузияны қай жыныстарға енгізу арқылы магнитті роговикті алуға болады ?

A) Құмтас ұсақ түйірлі

B) Құмтас ірі түйірлі

C) Песчаниктер кварц-дала шпаттары

D) Құрамында темірі басым шөгінді жыныстар

E) Әк тастар

6.Суретте көрсетілген Чарск белдеуінің серпентиниттерімен байланысты магнитті аномалияның табиғатын белгіліңіз?

A) Пирротин

B) Марказит

C) Магнетит

D) Титаномагнетит

E) Меггемит

7.Суретте көрсетілген магнит өрісінде қандай геологиялық дене білінеді?

A) интрузияық массив

B) Шөгінді жыныстардың шөгуі

C) Лава ағыны

D) Тұзды шатыр

E) Трапптар

8.Суретте көрсетілген экзоконтактідегі қышқыл құрамды интрузиялардағы магнитті анамалиялар немен байланысты ?

A) Диориттер

B) Сиениттер

C) Роговиктер

D) Габбро

E) Эффузивті түзілімдер

9.Мысалы суретте берілген қандай интрузиялы түзілімдер сызықты магнитті аномалиямен картаға түсіріледі?

A) Граниттер

B) Сиениттер

C) Диориттер

D) Серпентиниттер

E) Порфириттер

10.Гравибарлау амалымен қандай құрамды интрузиялар картаға түсіріледі?

A) Граниттер

B) Диориттер

C) Гранодиориттер

D) Дуниттер

E) Перидотиттер

11.Суретте көрсетілген схемада жапсарласушы Кызыловская аймағы немен түсіндіріледі?

A) МПВ

B) МОВ

C) ГСЗ

D) ОГТ

E) РНП

12.Қандай әдіс серпімді импулсті жыныстан өткендегі электроимагнитті тіркеуде басты орын алады?

A) МОВ

B) МПВ

C) ПЭМ

D) ВСП

E) ГСЗ

13.Негізінен қандй әдіс


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
V2: Травматология, ортопедия и военно-полевая хирургия | Греческая историография эпохи эллинизма

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 609 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.288 с.