ПЕРЕЛІК ТЕМ З ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ І ЗАДАЧ ДО НИХ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Лекции.Орг

Поиск:


ПЕРЕЛІК ТЕМ З ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ І ЗАДАЧ ДО НИХ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

до самостійної роботи студентів з інженерної графіки

 

(напрями підготовки «Електротехніка та електротехнології», «Електромеханіка»)

 

Донецьк ДонНТУ 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

 

з інженерної графіки для самостійної роботи студентів

 

(напрями підготовки «Електротехніка та електротехнології», «Електромеханіка»)

 

 

Ст. гр.___________

 

П.І.Б._____________________________

 

 

Прийняв

 

П.І.Б._____________________________

 

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні кафедри нарисної

геометрії та інженерної графіки

Протокол № 8 від 09.04. 2012 р.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні навчально – видавничої ради ДонНТУ

Протокол № 3 від 06.06.2012 р.

 

Донецьк ДонНТУ 2012

ББК Щ 158.4р

Робочий зошит з інженерної графіки для самостійної роботи студентів (напрями підготовки «Електротехніка та електротехнології», «Електромеханіка»).

/ Укл: М. С. Гармаш –Донецьк: ДонНТУ,2012 – 23 с.

 

Наведені задачі та питання з інженерної графіки до самостійної роботи

за 19 темами.

 

 

Укладач: М. С. Гармаш, доц.

 

Рецензент: Д. В. Неснов, доц.

 

Відповідальний

за випуск: І. А. Скідан, проф.

 

© М. С. Гармаш

 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 4

№ тижня Тема практичного заняття Термін виконання інд . граф. робіт
1. Видача завдання 1”Елементи креслення”  
2. Робота над завданням 1  
3. Прямокутні проекціі точки на 2 і 3 площини проекцій.Пряма лінія, прямі ок ремого положення.Визначення дійсної довжини відрізка прямої та кутів його нахилу до площин проекцій способом прямокутного трикутника.. Завдання 1
4. Проекціі кутів. Взаємне положення двох прямих. Площина Точка та пряма в площині. Головні лінії площини. Пряма паралельна площині. Площини взаємнопаралельні Видача завдання 2  
5. Площини, що перетинаються Перетин прямої з площиною. Видача завдання 3. Завдання 2
6. Заміна площин проекцій. Видача завдання 4.  
7. Вирішення задач по темам: Точка,пряма,площина Завдання 3
8. Багатогранники. Перетин їх з площинами.. Розгортки призм та пірамід Завдання 4
9,10 Модульний контроль 1.  
Поверхні обертання. Перетин їх площинами окремого положення. Видача завдання 5.  
ГОСТ 2.305-68 Видача завдання 6. Завдання 5
Робота над завданнями..Видача завдання 7 Завдання 6
Аксонометрія. Видача завдання 8. Завдання 7
Взаємний перетин гранних та кривих поверхонь. Завдання 8
Перетин прямої лініі з гранною та кривою поверхнями.  
Контрольна робота:1) побудувати переріз деталі площиною окремого положення;2) побудувати в аксонометрії фрагмент деталі; 3) побудувати недостаючі проекцій точок на поверхнях геометричних тіл.  
Прийом альбому домашніх графічних робіт та робочого зошита.  
20,21 Модульний контроль 2.  

ПЕРЕЛІК ТЕМ З ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ І ЗАДАЧ ДО НИХ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

1. Метод нарисної геометрії. Центральне і паралельне проекціювання. Властивості паралельного проекціювання. Різноманітні методи відображення просторових форм на площині.

2. Проекціювання точки на дві і три площини проекцій. Координати точки. Комплексне креслення точки. Різноманітні положення точки в системі двох і трьох площин проекцій.

3. Проекціювання прямої на дві і три площини проекцій. Прямі загального і окремого положення. Визначення натуральної довжини відрізка прямої загального положення і кутів нахилу її до площин проекцій.

4. Точка і пряма. Прямі, що перетинаються, паралельні та мимобіжні. Конкуруючі точки. Проекції прямого кута.

5. Задання площини на кресленні. Положення площини щодо площин проекцій.

6. Точка і пряма в площині. Головні лінії площини. Побудова плоских фігур, розташованих у площині.

7. Побудова взаємно паралельних прямої і площини та двох площин.

8. Побудова лінії перетину двох площин.

9. Побудова точки перетину прямої із площиною.

10. Побудова взаємно перпендикулярних прямої і площини та двох площин.

11. Сутність способу заміни площин проекцій і застосування його до розв¢язання чотирьох основних задач.

12. Застосування способу заміни площин проекцій для визначення відстаней між двома прямими і двогранних кутів.

13. Побудова лінії перетину прямих і похилих призм і пірамід площиною.

14.Побудова розгорток прямих призм та пірамід

15.Побудова лінії перетину кривої поверхні з площиною.

16.Побудова точок перетину прямої з кривою поверхнею (конусом, циліндром, сферою).

17.Побудова розгорток прямих циліндрів та конусів.

18.Побудова лінії взаємного перетину двох кривих поверхонь за допомогою допоміжних площин.

19.Аксонометричні проекції. Основні поняття і визначення. Класифікація аксонометричних проекцій. Зв'язок між показниками спотворення.

20.Стандартні аксонометричні проекції. Побудова зображень кола в аксонометричних проекціях.

21.Загальні вимоги щодо зображень. ГОСТ 2.305-68 “Изображения-виды, разрезы, сечения.”

 

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 347 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.