ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ
Лекции.Орг

Поиск:


ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ
Форма навчання Чверть (семестр) Форма підсумкового контролю
Денна • за результатами модульного контролю, • залік (Д)

7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Нормативно-правові акти

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради. - 1996. -№ 30. Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №№40-44. -Ст. 356.

3. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18. -Ст. 144.

4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-111 // Відомості Верховної Ради України від 29.06.2001 - 2001 р., № 25, стаття 131.

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-Х.

6. Митний кодекс України від 11.07.2002 № 92-ІV // Відомості Верховної Ради України від 27.09.2002- 2002 р., № 38, стаття 288.

7. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VШ.

8. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р. № 176/95-ВР \\ Відомості Верховної Ради України від 21.11.1995 - 1995 р., № 47, стаття 349.

9. Про внесення змін до Закону України «Про туризм»: Закон України № 1282-ІV від 18.11.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 31. - Ст. 241.

10. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України № 1775-III від 01.06.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 36. - Ст. 299.

11. Про страхування: Закон України № 85/96-ВР від 07.03.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. -№ 18. - Ст. 78.

12. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України № 3929-ХIІ від 04.02.1994 // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 23. - Ст. 161.

13. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: Закон України від 15.05.2003 р. № 755- IV.

14. Про систему оподаткування: Закон України від 25.06.1991 № 1251-XII // Відомості Верховної Ради України від 24.09.1991 - 1991 р., № 39, стаття 510.

15. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР.

16. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11.12.2003 р. № 1382-ІV.

17. Про захист прав споживачів: Закон України № 1023-ХII від 12.05.1991р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 30. -- Ст. 279.

18. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. № 959-ХII.

19. Про Єдиний митний тариф: Закон України від 05.02.1992 р. № 2097-ХІІ // Відомості Верховної Ради України від 12.05.1992 - 1992 р., № 19, стаття 259.

20. Про міжнародні договори України: Закон України № 1906-IV від 29.06.2004р. // Голос України від 03.08.2004. -№ 142.

21. Про стандартизацію: Закон України від 17.05.2001 № 2408-ІІІ // Відомості Верховної Ради України від 03.08.2001 - 2001 р., № 31, стаття 145.

22. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР // Відомості Верховної Ради України від 27.06.1997 - 1997 р., №21, стаття 156.

23. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України № 877-V від 05.04.2007 р. // Відомості Верховної Ради України від 20.07.2007 - 2007 р., № 29, стор. 1001, стаття 389.

24. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 04.12.1990 р. № 509-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР від 05.02.1991 - 1991 р., № 6, стор. 37.

25. Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України: Закон України № 3857-ХІI від 21.01.1994 р. // Відомості Верховної Ради України від 03.05.1994 -1994 р., № 18, стаття 101.

26. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ.

27. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. № 3855-ХІІ // Відомості Верховної Ради України від 19.04.1994 - 1994 р., № 16, стаття 93.

28. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 04.02.1994 № 3929-ХІІ // Відомості Верховної Ради України від 07.06.1994 - 1994 р., № 23, стаття 161.

29. Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України: Закон України № 2681-III від 13.09.2001 р. // Відомості Верховної Ради України від 04.01.2002 - 2002 р., № 1, стаття 2.

30. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18.01.2001 р. №2240-111.

31. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.1999 р. №1105-ХІV.

32. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ.

33. Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовари­ствами та їх державами-членами, підписана у Люксембурзі 14 червня 1994 року.

34. Угода між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз, підписану 18 червня 2007 року в м. Люксембурзі (Закон України від 15.01.2008 р. № 117-УГ) // Відомості Верховної Ради України від 07.03.2008 - 2008 р., № 10, стор. 312, стаття 97.

35. Угода між урядами Королівства Бельгії, ФРН, Французької Республіки, Великого Герцогства Люксембург і Королівства Нідерландів про поступове скасування контролю на спільних кордонах (Шенгенська угода) від 14 червня 1985 року.

36. Конвенція про застосування Шенгенської угоди від 14 червня 1985 р. про поетапну відміну контролю на спільних кордонах, підписана 19 червня 1990 року.

37. Договір про Європейський Союз (Маастрихтський договір) підписаний 07.02.1992 р., набув чинності 01.11.1993 р.

38. Амстердамський договір 1997 р. про зміни Договору про Європейський союз, договорів, що затверджували європейські співтовариства та пов'язаних з ним актів (з 1 травня 1999 р.).

39. Конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень. (Варшавська конвенція 1929 року з відповідними змінами і доповненнями), набула чинності і для колишнього СРСР 15 листопада 1959 року.

40. Конвенція про договір міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і багажу 1973 року.

41. Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року.

42. Указ Президента України від 15.06.2001 р. № 435/2001 «Про додаткові заходи щодо реалізації права людини на свободу пересування і вільний вибір місця проживання».

43. Указ Президента України від 02.03.2001р №127/2001 «Про підтримку розвитку туризму в Україні».

44. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 р. № 1566 «Про затвердження Положення про Міністерство культури і туризму України» // Офіційний вісник України від 20.11.2006 - 2006 р., № 45. стор. 64, стаття 3010.

45. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.02.2006р. № 132 «Про затвердження Положення про Державну службу туризму і курортів» /7 Офіційний вісник України від 01.03.2006 - 2006 р., № 7, стор. 108, стаття 354.

46. Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки: Постова Кабінету Міністрів України від 29.04.2002р. № 583 Офіційний Вісник України. - 2002. -№ 18.

47. Про правила в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.1995 № 1074.

48. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил оформлення і видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, їх тимчасового затримання та вилучення« від 31.03.1995 р. № 231 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2003 р. № 380).

49. Порядок надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. № 297 // Офіційний вісник України від 29.03.2006 - 2006 р„ №11, стор. 170, стаття 731.

50. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1995 р. № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» .

51. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.1995 р. № 1074 «Про затвердження Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з Укріпи транзитного проїзду через її територію».

52. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.1999 р. № 227 «Про запровадженні нового порядку оформлення візових документів для в'їзду в Україну» // Офіційний вісник України від 12.03.1999 - 1999 р., № 8, стор. 34.

53. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. № 1251 «Про затвердженій Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення» // Офіційний вісник України від 11.01.2006 - 2005 р., № 52, стор. 371.

54. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.1997 № 1069 «Про затвердженню Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України».

55. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 803 «Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)» // Офіційний вісник Україні від 10.08.2009 - 2009 р., № 58.

56. Постанова Ради Міністрів СРСР від 15 жовтня 1955 р. № 1801 (зі змінами та доповненнями «Про затвердження Статуту внутрішнього водного транспорту».

57. ДСТУ 4268:2003 «Засоби розміщування. Загальні вимоги» [Електр.ресурс] Держтуризмкурортів. - [К., 2009]. - Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua

58. ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів» [Електр.ресурс] / Держтуризмкурортів. - [К., 2009]. - Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua

59. ISO/FDIS 18513:2003 Tourism services – Hotels and other types of tourism accommodation – Terminology (Послуги туристичні. Готелі та інші види туристичного розміщення. Термінологія). - 2003.

60. ДСТУ 3862-99 «Громадське харчування. Терміни та визначення» і ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанного господарства. Класифікація» [Електр.ресурс] / Держтуризмку­рортів. - [К., 2009]. - Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua

61. Міждержавний стандарт - ГОСТ 28681.1-95 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг» [Електр.ресурс] / Держтуризмкурортів. - [К., 2009]. - Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua

62. Міждержавний стандарт - ГОСТ 28681.3-95 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов» [Електр.ресурс] / Держтуризмкурортів. - [К., 2009]. - Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua

63. Гаагская декларация по туризму // Туризм в Україні: Збірник нормативно-правових актів: В 5 т - Ужгород: ІВА, 2000. - 280 с. - Т. 5.

64. Приложение к Гаагской декларации по туризму // Туризм в Україні: Збірник нормативно-правових актів: В 5 т. - Ужгород: ІВА, 2000. - Т.5. - С. 140.

65. Глобальный этический кодекс туризма // Туризм в Україні: Збірник нормативно-правових актів: В 5 т. - Ужгород: ІВА, 2000. - 280 с. - Т. 5.

66. Хартія туризму // Туризм в Україні: Збірник нормативно-правових актів: В 5 т - Ужгород: ІВА, 2000. - Т.5.

67. Кодекс туриста // Туризм в Україні: Збірник нормативно-правових актів: В 5 т. - Ужгород: ІВА, 2000. - Т. 5.-С. 150-152.

68. Международная конвенция по контракту на путешествие // Туризм в Україні: Збірник нормативно-правових актів: В 5 т - Ужгород: ІВА, 2000. - 280 с. - Т. 5. - С. 178.

69. Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності: Наказ МКТ та Держпідприємництва від 11.09.2007 № 111/55 .

70. Правила обов'язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання), затверджені наказом Держстандарту України від 27.01.1999 р. № 37 (у редакції наказу Держспоживстандарту України від 03.09.2007 р. № 207) // Офіційний вісник України від 07.05.1999 - 1999 р., № 16, стор. 143.

71. Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 р. № 28 та зареєстрований в Мін'юсті України 04.05.2005 р. за № 466/10746 // Офіційний вісник України від 27.05.2005 - 2005 р., № 19, стор. 117, стаття 1006.

72. Директива Ради Європейського Економічного співтовариства «Про подорожі, відпустки і поїздки, які включають все» від 13 червня 1990 р. № 90/314/ЄЕС // Вахмістров В.П., Вахмістрова СІ. Правове забезпечення туризму. - «Вид-вбоМихайлова». - 2005.

73. Типовой контракт, подлежащий подписанию турагентством и клиентом согласно директиве ЕЭС № 90/314 (от 13.05.95г.) // Туризм в Україні: Збірник нормативно-правових актів: В 5 т. - Ужгород: ІВА, 2000. - 280 с. - Т. 5.

74. Директива Ради Європейського Економічного співтовариства «Про план розвитку туризму в рамках ЄС» від 13 липня 1997 р. №92/421/ЕЭС // Вахмістров В.П., Вахмістрова СІ. Правове забезпечення туризму. - «Вид-во Михайлова». - 2005.

75. Директива Ради № 93/13/ЄЕС від 5 квітня 1993 року «Про несумлінні умови в договорах із споживачами» // Official Journal L095. - 21/04/1993. - Р.0029-0034.

76. Директива № 97/7/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 1997 року «Про захист прав споживачів при укладанні контрактів па відстані» // Official Journal L144. -04/06/1997. P0019-0027

77. Регламент Ради ЄС №2027/97 від 9 жовтня 1997 р. «Про відповідальність авіаперевізників у разі нещасних випадків (аварії)» [Електр.ресурс] Міжнародні угоди та конвенції в галузі транспорту. [К., 2009]. Режим доступу http://legal-base.in.ua/ua/catalog/dir/42/2.htm.

78. Директива Ради від 10.09.1984 р. № 84/450 ЄЕС «Щодо наближення законів, постанов та адміністративних положень держав-членів стосовно реклами, яка вводить в оману» із доповненнями, внесеними Директивою № 97/55 ЕС від 06 10.1997 р [Електр.ресурс] / Верховна Рада України. - [К., 2009] Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 

Основний

 

1. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. №2. – 2008. – Туристичні послуги в Україні. – 320 с.

2. Барчукова Н.С. Международное сотрудничество государств в области туризма. - М., 1986. - 308 с.

3. Борисов К.Г. Международный туризм и право: Учебное пособие. - М. : Изд-во «НИМП», 1999. - 352 с.

4. Вихристенко Б.І., Опанасюк Н.А. Цивільно-правові проблеми у діяльності туристичних підприємств: порівняльно-правовий аналіз // Бюлетень Міністерства юстиції України. - К., 2007. - № 8. - С. 76-94.

5. Вихристенко Б.І., Опанасюк Н.А. Практико-правові аспекти діяльності громадських туристичних організацій України // Бюлетень Міністерства юстиції України. - К., 2007. - №5. - С. 99-110.

6. Готельне господарство: Збірник законодавчих актів та нормативних документів. – К., 2005. – 172 с.

7. Кіріяджи В.В. Правове регулювання галузей турбізнесу: учбов. посібник. - Донецьк: ДІТБ. 2002.-339 с.

8. Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 144 с. - С. 119.

9. Матвієнко А.Т., Приянчук І.В., Лесик М.А., Андрейцев В.В. Науково-практичний коментар до Закону України "Про туризм". - К.: Науково-дослідний інститут туризму та курортів, 2006. – 212 с.

10. Мельник А.Ф., Якубова Е.В. К вопросу формирования механизма управлення развитием туризма на У крайне //' Организация и регулирование экономики. - Вып. 107. – К.: Либідь, 1992. - С. 105-116.

11. Осипова О.Я. Транспортное обслуживание туристов. Учебное пособие. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 368 с.

12. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів / Під аг. Ред.. проф.. В.К.Федорченка; Київ. Ун-т туризму, економіки і права. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 640 с.

13. Ткаченко Т.І. Управління якістю готельних послуг: монографія / Т.І.Ткаченко, Є.В. Мельник, М.В. Новак. - К.: КНТЕУ, 2006. - 234 с.

14. Туризм и гостиничное хозяйство / Под ред. проф. д.э.н. Чудновского А.Д. - М. : Издательство ЭКМОС, 2000. - 400 с.

 

 

Додатковий

 

1. Бобкова А.Г. Правовое обеспечение рекреационной деятельности / НАН Украины. Институт экономико-правовых исследований, Донецкий гос. ун-т. - Донецк : Юго-Восток, 2000. -308 с.

2. Квартальнов В.А., Зорин И.В.. Туристика. - М. : Советский спорт, 2001.

3. Конституційне право України: Підручник / за ред. П.Я. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М.Тодики. – К., 1999. - С. 126-137.

4. Охріменко О.О. Страхування у сфері туризму та готельного господарства. К. "Вища школа", 2003.

5. Павлик В., Тесленко В. Права людини: міжнародні договори ООН та Ради Європи / Комітет виборців України. - К. : Факт, 2001 -151 с.

6. Права і свободи людини і громадянина в Україні / В.Ф. Погорілко, В.В. Головченко, М.І. Сірий. - К., 1997. - С. 24-25; 12-38.

7. Шевченко Я.М. Туризм і право на туризм //Матеріали ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Туризм у XXI столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості». - К. : Знання України, 2002. - 560 с.

8. Чехович С.Б. Стан законодавчого забезпечення реалізації та захисту права на свободу пересування: Аналітична доповідь. - К. : Фонд «Правова ініціатива», 2003. - 99 с.

9. Жукова М.А. Управление индустрией туризма в современных условиях: Дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05. – М., 2003. - 354 с.

10. Гуляев В.Г. Туристские перевозки (документы, правила, формуляры, технологии). - М. : Финансы и статистика, 1998. - 368 с: ил.

11. Таксанов А. Некоторые аспекты безопасности в туризме: методологический подход к безопасности в туризме //«Васко да Гама» - Менеджмент и маркетинг в туризме. - 2002. -№3.-С. 15-21., С.17.

12. Кабушкин Н.И. Менеджмент гостини и ресторанов: учеб. пособие / Н.И. Кабушкин, Г.А. Бондаренко. - Минск : Новое знание, 2000. -216 с.

13. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии: учеб. для вузов /Г.Д. Крылова. - М. : Аудит: ЮНИТИ, 1998. - 479 с.

14. Опанасюк Н.А. Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» // Держава і право: Збірник наукових праць, Юридичні і політичні науки. Випуск 20. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. - С.181-188.

15. Опанасюк Н.А. Правове регулювання туристичної галузі в Україні: його стан та необхідність вдосконалення // Вісник ДІТБ: щорічний науковий журнал. Випуск 6. - Донецьк: Донецький інститут туристичного бізнесу, 2002. - С. 57-61.

16. Быковская А. Некоторые комментарии к Генеральному соглашению по торговле услугами // Маркетинг. - 1998. - № 3. - С. 82-104.

17. Опанасюк Н.А. Право Європейського Союзу і національне туристичне законодавство // Український часопис міжнародного права: науково-практичний журнал. - К., 2002. - № 4. - С. 33-44.

18. Dr. Mario A. Kakabadze/ The New GATT: Implication for the Travel and Tourism Industry // European Travel Law. 1997.- P. 141, 156.

19. Secretaria de Estado de Turasmo y Comercio // http://www.mcx.es/turismo/default.htm

20. What is VisitBritain`s Role? // http://www3.visitbritain.com/corporate/bta_role.htm

 

Інтернет-ресурси

1. www.tau.org.ua/

2. http://franceguide.com/

3. http://www.world-tourism.org

4. http://www.harrisinteractive.com/harris_poll/index.asp

5. www.satis.kiev.ua

6. www.ratanews.ru/

7. http://www.shipregistr.kiev.ua/.

8. www.greentour.com.ua.

Дата добавления: 2016-03-28; просмотров: 197 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.