Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ћ≥тература, методичне та матер≥ально-техн≥чне забезпеченн€ зан€тт€. 1. Ѕелкин –. —. “актика слдственных действий / Ѕелкин –
1. Ѕелкин –. —. “актика слдственных действий / Ѕелкин –. —., Ћившиц ≈. ћ. Ц ћ., 1997. Ц 176 с.

2. √оловко я.¬. ќдночасний обшук (орган≥зац≥йний ≥ тактичний аспекти) / я.¬. √оловко // ¬икористанн€ сучасних дос€гнень крим≥нал≥стики у боротьб≥ з≥ злочинн≥стю. Ц ƒонецьк, 2002. Ц —.107-115.

3. ƒенисюк —.‘.ќбыск в системе следственных действий (тактико-криминалистический анал≥з): научно-практическое пособие / ƒенисюк —. ‘., Ўепитько ¬. ё. Ц ’арьков:  онсум, 1999. Ц 160 с.

4. ≈никеев ћ. ». —ледственные действи€: психологи€, тактика, технологи€: учеб. пособие / ћ. ». ≈никеев. Ц ћ.: ѕроспект, 2008. Ц 216 с.

5. ∆банков ¬.ј. ќрганизаци€ и тактика групповых обысков при расследовании де€тельности преступных структур: лекц≥€ / ¬. ј. ∆банков. Ц ћ., 1995. Ц 28 с.

6.  рим≥нал≥стика: [п≥дручник / за заг. ред. д.ю.н., професора ј. ‘. ¬олобуЇва]. ≠Ц ’.: ’Ќ”¬—, 2011. Ц 666 с.

7. Ћеви ј.ј. ќбыск: справочник следовател€ / ј. ј. Ћеви. Ц ћ.: ёрид. лит., 1983. Ц 95 с.

8. ќсобливост≥ тактики проведенн€ окремих сл≥дчих д≥й: [навчальний пос≥бник / за заг. ред. к.ю.н., доцента ƒ. ƒ. «айц€]. Ц ’.: ’Ќ”¬—, 2011. Ц 184 с.

9. –азумова ј.≈. ƒе€к≥ аспекти застосуванн€ спец≥альних знань при п≥дготовц≥ до обшуку / ј.≈. –азумова // ѕраво ≥ безпека. Ц 2005. Ц є 4. Ц —.107-110.

10. –имар ћ.ћ. ¬ињмка електронноњ пошти в мереж≥ ≤нтернет / ћ.ћ. –имар // ѕроблеми боротьби з≥ злочинн≥стю та шл€хи њњ попередженн€. Ц 2004. Ц —.39-40.

“еми реферат≥в:

1. ¬иди схованок ≥ способи њх ви€вленн€ при проведенн≥ окремих вид≥в обшуку.

2. “актичн≥ та психолог≥чн≥ основи обшуку.

3. “актичн≥ прийоми вињмки поштово-телеграфноњ кореспонденц≥њ.

ћатер≥альне забезпеченн€: сл≥дча вал≥за, вим≥рювальн≥ прилади, бланки та протоколи обшуку.

 

’≥д проведенн€ зан€тт€:

¬ступ до зан€тт€ пол€гаЇ в перев≥рц≥ присутност≥ курсант≥в, оголошенн≥ теми, мети та контрольних питань зан€тт€.

ѕрактичне зан€тт€ починаЇтьс€ з розгл€ду контрольних питань теми. ” ход≥ зан€тт€ курсантам необх≥дно зрозум≥ти, щообшук припускаЇ зд≥йсненн€ пошукових д≥й стосовно певного (-их) обТЇкту (-≥в), коли нев≥дом≥ точний перел≥к обТЇкт≥в та њх точне м≥сцезнаходженн€. ќбшук проводитьс€ у тих випадках, коли об'Їкт, що шукають, швидше за все добров≥льно не видадуть.

 ласиф≥кац≥€ обшуку зд≥йснюЇтьс€ за такими критер≥€ми €к обТЇкт пошуку, посл≥довн≥сть, обс€г, спос≥б орган≥зац≥њ. «окрема, за характером об'Їкта пошуку розр≥зн€ють так≥ обшуки Ц обшук прим≥щень, д≥л€нок м≥сцевост≥, особи (особистий обшук), транспортних засоб≥в та ≥н.

ќбовТ€зковому вивченню п≥дл€гаЇ зм≥ст п≥дготовчого, робочого та заключного етап≥в обшуку. ѕри цьому робочий етап п≥дрозд≥л€Їтьс€ на так≥ стад≥њ Ц загальний та детальний огл€д. ѕ≥дготовка до обшуку включаЇ одержанн€ ≥нформац≥њ про об'Їкт пошуку, м≥сце обшуку, ос≥б, що проживають у прим≥щенн≥, проведенн€ ≥нших орган≥зац≥йних заход≥в. “актичн≥ особливост≥ проведенн€ власне обшуку загалом залежать в≥д обТЇкту пошуку. ”сп≥х обшуку залежить в≥д його раптовост≥, ретельност≥ та орган≥зованост≥. ѕ≥д час проведенн€ обшуку необх≥дно сл≥дкувати за повед≥нкою особи, €ка обшукуЇтьс€. ƒл€ цього варто ознайомитис€ з основними психолог≥чними особливост€ми повед≥нки особи в конкретних умовах. ќбшук у р€д≥ випадк≥в проводитьс€ з використанн€м спец≥альних техн≥чних засоб≥в.

’≥д та результат обшуку закр≥плюютьс€ за допомогою основних та додаткових ф≥ксац≥њ.

Ќеобх≥дно засвоњти основн≥ тактичн≥ прийоми проведенн€ вињмки кореспонденц≥њ.

ƒл€ самост≥йноњ п≥дготовки курсанти отримують завданн€ за наведеною фабулою крим≥нальноњ справи чи фабулою, визначеною викладачем.

‘абула 1. 27 травн€ 2011 року приблизно о 22 годин≥ 30 хвилин, п≥д час проведенн€ огл€ду м≥сц€ под≥њ, в квартир≥ є 4, що в будинку є 27, по вул. ѕирогова, в м. ’арк≥в, що належить ѕекар ћ.≤., у присутност≥ пон€тих було ви€влено та вилучено два прозор≥ пол≥етиленов≥ пакети, в €ких знаходилась подр≥бнена речовина рослинного походженн€, один пакет вагою 5,63 г та ≥нший пакет, вагою 1,96 г, загальною вагою, 7,59 г, що зг≥дно висновку спец≥ал≥ста є 807 в≥д 29.05.2011 року Ї особливо небезпечним наркотичним засобом, об≥г €кого заборонено Ц канаб≥сом.

ѕ≥д час розсл≥дуванн€ крим≥нальноњ справи над≥йшла оперативна ≥нформац≥€, що громад€нка ѕекар ћарТ€на ≤ван≥вна продовжуЇ займатис€ незаконною д≥€льн≥стю, повТ€заною з≥ збутом канаб≥су. “ому виникла необх≥дн≥сть провести обшук за м≥сцем проживанн€ ѕекар ћ.≤.

«авданн€:

1) скласти письмовий план проведенн€ обшуку по м≥сту проживанн€ ѕекар ћ.≤.;

2) п≥дготувати проведенн€ обшуку на крим≥нал≥стичному пол≥гон≥.

‘абула 2. ѕо крим≥нальн≥й справ≥ про службове п≥дробленн€, €ке спричинило т€жк≥ насл≥дки, та привласненн€, розтрату майна або заволод≥нн€ ним шл€хом зловживанн€ службовим становищем, вчинене в особливо великих розм≥рах, у в≥дд≥ленн≥ кредитноњ сп≥лки Ђ–одинаї установлено факт привласненн€ посадовими особами цього в≥дд≥ленн€ кошт≥в вкладник≥в на загальну суму майже 600 тис. грн., шл€хом п≥дробленн€ депозитних договор≥в. ” звТ€зку з цим виникла необх≥дн≥сть провести обшук у в≥дд≥ленн≥ кредитноњ сп≥лки з метою ви€вленн€ та вилученн€ ус≥х п≥дроблених депозитних договор≥в ≥ кредитних справ.

«авданн€:

1) скласти письмовий план проведенн€ обшуку у в≥дд≥ленн≥ кредитноњ сп≥лки Ђ–одинаї;

2) п≥дготувати проведенн€ обшуку на крим≥нал≥стичному пол≥гон≥.

ƒл€ в≥дпрацюванн€ навик≥в з проведенн€ обшуку з числа курсант≥в формуЇтьс€ сл≥дчо-оперативна група, €ка п≥д кер≥вництвом викладача проводить учбовий обшук на крим≥нал≥стичному пол≥гон≥.  урсанти уважно спостер≥гають обшук ≥ ф≥ксують його результати у робочих зошитах. ѕ≥сл€ зак≥нченн€ обшуку п≥двод€тьс€ його п≥дсумки.

«аключна частина зан€тт€ пол€гаЇ у п≥дведенн≥ викладачем п≥дсумк≥в, оголошенн≥ завданн€ дл€ самост≥йноњ роботи.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 372 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

2100 - | 1910 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.