Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


’арактеристика систем складуванн€
 

«агальна концепц≥€ вир≥шенн€ складськоњ системи, у першу чергу, маЇ бути економ≥чною. ≈коном≥чний усп≥х можливий, €кщо плануванн€ ≥ реал≥зац≥€ складськоњ системи розгл€даютьс€ з точки зору ≥нтерес≥в ус≥Їњ ф≥рми ≥ Ї лише частиною загальноњ концепц≥њ складу, а рентабельн≥сть складу зрештою основним критер≥Їм обраноњ загальноњ концепц≥њ.

—истема складуванн€ (——) передбачаЇ оптимальне розм≥щенн€ вантажу на склад≥ ≥ рац≥ональне управл≥нн€ ним. ” процес≥ розробки системи складуванн€ необх≥дно враховувати взаЇмозвТ€зки та взаЇмозалежност≥ м≥ж зовн≥шн≥ми (що вход€ть на склад та виход€ть з нього) та внутр≥шн≥ми (складськими) потоками обТЇкта та повТ€зан≥ з ними фактори (параметри складу, техн≥чн≥ засоби, особливост≥ вантажу тощо).

–озробка —— базуЇтьс€ на вибор≥ рац≥ональноњ системи з ус≥х техн≥чно можливих систем дл€ вир≥шенн€ поставленого завданн€ методом к≥льк≥сного ≥ €к≥сного оц≥нюванн€. ѕроцес вибору та оптим≥зац≥њ передбачаЇ ви€вленн€ повТ€заних м≥ж собою фактор≥в, систематизованих у дек≥лькох основних п≥дсистемах. ќтже, система складуванн€ м≥стить так≥ складськ≥ п≥дсистеми:

- складована вантажна одиниц€;

- вид складуванн€;

- обладнанн€ з обслуговуванн€ складу;

- система комплектац≥њ;

- управл≥нн€ перем≥щенн€м вантажу;

- обробка ≥нформац≥њ;

- Ђбудоваї (конструктивн≥ особливост≥ будов ≥ споруд).

¬иб≥р рац≥ональноњ системи складуванн€ маЇ зд≥йснюватись у наступному пор€дку:

1) визначаЇтьс€ м≥сце складу у лог≥стичному ланцюжку та його функц≥њ;

2) визначаЇтьс€ загальна спр€мован≥сть техн≥чноњ оснащеност≥ складськоњ системи (механ≥зована, автоматизована, автоматична);

3) визначаЇтьс€ завданн€, €кому п≥дпор€дкована розробка системи складуванн€;

4) обираютьс€ елементи кожноњ складськоњ п≥дсистеми;

5) створюютьс€ комб≥нац≥њ обраних елемент≥в ус≥х п≥дсистем;

6) зд≥йснюЇтьс€ попередн≥й виб≥р конкурентоспроможних вар≥ант≥в з ус≥х техн≥чно можливих;

7) проводитьс€ техн≥ко-економ≥чна оц≥нка кожного конкурентоспроможного вар≥анту;

8) зд≥йснюЇтьс€ альтернативний виб≥р рац≥онального вар≥анту.

≈лементи складських п≥дсистем вибирають, застосовуючи схеми та д≥аграми чи завд€ки розробленим на ≈ќћ програмам. ÷ей методичний п≥дх≥д враховуЇ ус≥ можлив≥ вар≥анти.

¬изначенн€ м≥сц€ складу у лог≥стичн≥й систем≥ ≥ загальна спр€мован≥сть його техн≥чноњ оснащеност≥

ћ≥сце складу в лог≥стичн≥й систем≥ та його функц≥ональна спр€мован≥сть впливають на технолог≥чну оснащен≥сть складу.

—клад Ї частиною р≥зноман≥тних функц≥ональних галузей лог≥стики (постачальницькоњ, виробничоњ та розпод≥льчоњ).

Ќеобх≥дно памТ€тати, що незалежно в≥д спр€мованост≥ техн≥чноњ оснащеност≥ переробки вантажу обробка ≥нформац≥йних поток≥в маЇ бути автоматизованою. “им б≥льше що сучасним лог≥стичним системам властива Їдина ≥нформац≥йна система дл€ вс≥х њњ учасник≥в.

ќптимальна система складуванн€ передбачаЇ рац≥ональн≥сть технолог≥чного процесу на склад≥. ќсновною умовою тут Ї м≥н≥мальна к≥льк≥сть операц≥й з переробки вантажу. —аме тому важливо визначити оптимальний вид ≥ розм≥р товаронос≥€, на €кому формуЇтьс€ складська вантажна одиниц€. “акими товаронос≥€ми можуть стати: стоњчн≥, с≥тчаст≥, €щичн≥, пласк≥ п≥ддони та нап≥вп≥ддони, а також касети, €щики дл€ др≥бних вантаж≥в тощо.

—кладський товаронос≥й повТ€зуЇ номенклатуру перероблюваного вантажу, зовн≥шн≥ та внутр≥шн≥ матер≥альн≥ потоки ≥ вс≥ елементи системи.

Ќа виб≥р товаронос≥€ впливають:

- вид та розм≥ри упаковки та транспортноњ тари;

- система комплектац≥њ замовленн€;

- оборотн≥сть товару;

- застосоване технолог≥чне обладнанн€ дл€ складуванн€ вантажу;

- особливост≥ п≥дйомно-транспортних машин та механ≥зм≥в, що обслуговують склад.

ќсновним критер≥Їм правильного вибору товаронос≥€ Ї те, що при формуванн≥ замовленн€ покупц≥в складськ≥ вантажн≥ одиниц≥ не повертаютьс€ ≥з зони комплектац≥њ до зони збер≥ганн€.

ќбладнанн€ дл€ обслуговуванн€ складу. ƒл€ обслуговуванн€ склад≥в використовують р≥зноман≥тн≥ види п≥дйомно-транспортних машин та механ≥зм≥в. ѓх виб≥р т≥сно повТ€занийз уже перерахованими п≥дсистемами ≥ залежить в≥д характеристик самих технолог≥чних засоб≥в ≥ загальноњ спр€мованост≥ техн≥чноњ оснащеност≥ складу. ѕри цьому високий р≥вень механ≥зац≥њ ≥ автоматизац≥њ складських роб≥т, а отже ≥ використанн€ високопродуктивних техн≥чних засоб≥в доц≥льне на великих складах з великою складською площею та ст≥йким однор≥дним матер≥альним потоком. Ќа складах, використовуваних дл€ р≥зних роздр≥бних п≥дприЇмств, можуть застосовуватис€ ≥ засоби малоњ механ≥зац≥њ, особливо при комплектац≥њ замовленн€. Ќайб≥льш поширеними на механ≥зованих складах Ї так≥ види п≥дйомно-транспортних засоб≥в, €к електронавантажувач≥ та електроштабелери, а на автоматизованих складах Ч м≥жстелажн≥ крани-штабелери.

 ом≥с≥онуванн€ чи система комплектац≥њ. ѕроцес комплектац≥њ переробки вантажу проходить у три етапи:

1 етап Ч в≥дбиранн€ товару за замовленн€ми покупц€;

2 етап Ч комплектац≥€ повного замовленн€ покупц€ в≥дпов≥дно до його за€ви;

3 етап Ч комплектац≥€ парт≥й в≥дправки покупц€м дл€ централ≥зованоњ чи децентрал≥зованоњ доставки.

≤снуЇ дек≥лька схем системи в≥дбору, €к≥ складаютьс€ з р≥зноман≥тних сполучень таких позиц≥й:

- вих≥дне положенн€ вантажу по в≥дношенню до в≥дбиральника (статичне та динам≥чне) при п≥дготовц≥ матер≥алу;

- перем≥щенн€ вантажу у простор≥ при в≥дбиранн≥ (одном≥рне, двом≥рне);

- виконанн€ в≥дбиранн€ вантажу (з використанн€м техн≥чних засоб≥в та без них);

- ступ≥нь комплектац≥њ замовленн€ (централ≥зована Ч в≥дбиранн€ вантажу одночасно дл€ дек≥лькох кл≥Їнт≥в та децентрал≥зована Ч дл€ одного кл≥Їнта).

‘ормуванн€ парт≥й постачанн€. ћета формуванн€ оптимальних парт≥й постачань пол€гаЇ у визначенн≥ нормативноњ, р≥вном≥рноњ поставки ≥ перевезенн€ з м≥н≥мальними сукупними витратами на процес товароруху. –озрахунки, €к≥ передбачають м≥н≥м≥зац≥ю визначених витрат при постачанн≥ продукц≥њ в необх≥дних обс€гах ≥ терм≥нах, випливають з характерних умов товароруху.

«≥ зб≥льшенн€м парт≥њ одноразовоњ поставки зростають запаси продукц≥њ на складах, поточн≥ витрати на њњ збереженн€ ≥ в≥дпов≥дн≥ одноразов≥ витрати. –азом з цим зменшуютьс€ при незм≥нн≥й в≥дстан≥ перевезень питом≥ витрати на транспортуванн€, навантаженн€ продукц≥њ, прискорюЇтьс€ њњ доставка ≥, €к насл≥док, зв≥льнюютьс€ запаси перем≥щуваноњ продукц≥њ.

“обто виникаЇ €вище Ђгубки витратї: зникають витрати в одному м≥сц≥ ≥ зТ€вл€ютьс€ в ≥ншому, або Ђгубки часуї: скорочуЇтьс€ час перевезень, однак зб≥льшуЇтьс€ час складуванн€. ƒл€ розрахунк≥в використовують алгоритм витрат, за €ким визначають оптимальний розм≥р парт≥њ разовоњ поставки, що в≥дпов≥даЇ м≥н≥муму сукупних витрат дл€ окреслених умов товароруху.

ќптимальним буде такий обс€г одноразових постачань продукц≥њ, при €кому пор≥вн€но з ≥ншими можливими обс€гами забезпечуютьс€ м≥н≥мальн≥ витрати на товарорух.

Ќа основ≥ цих розрахунк≥в можливо скласти нормативи оптимальних парт≥й постачань.

«наченн€ нормуванн€ одноразових постачань не обмежуЇтьс€ т≥льки економ≥Їю. –озробка ≥ вт≥ленн€ норматив≥в постачанн€ впливаЇ ≥ на ≥нш≥ розрахунки, котр≥ виконуютьс€ €к в систем≥ комерц≥йноњ д≥€льност≥, так ≥ на транспорт≥. ¬они можуть стати основою дл€ багатьох господарчих р≥шень. ¬иход€чи з норматив≥в можуть виконуватис€ розрахунки потреб в автомоб≥л€х р≥зноњ вантажоп≥дйомност≥, котр≥ необх≥дн≥ дл€ удосконаленн€ структури парку автомоб≥л≥в, п≥двищенн€ в ньому питомоњ ваги машини великоњ вантажоп≥дйомност≥, спец≥ал≥зованих ≥ ≥нших автомоб≥л≥в.

Ћог≥стичний процес на сучасних складах (≥ в першу чергу автоматизованих) складах, передбачаЇ на€вн≥сть керуючих ≥нформац≥йними потоками систем, €к≥ зд≥йснюють: управл≥нн€ прийманн€м та в≥дправкою вантаж≥в; управл≥нн€ запасами на склад≥; обробку документац≥њ, що одержуЇтьс€; п≥дготовку супроводжувальних документ≥в при в≥дправц≥ вантаж≥в тощо.


 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 602 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕольшинство людей упускают по€вившуюс€ возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © “омас Ёдисон
==> читать все изречени€...

2298 - | 2009 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.