Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ћог≥стичний процес на склад≥. Ћог≥стичний процес на склад≥ досить складний, оск≥льки вимагаЇ узгодженост≥ функц≥й постачанн€ запасами
 

Ћог≥стичний процес на склад≥ досить складний, оск≥льки вимагаЇ узгодженост≥ функц≥й постачанн€ запасами, переробки вантажу ≥ розпод≥лу замовлень. Ћог≥стика на склад≥ охоплюЇ ус≥ основн≥ функц≥ональн≥ галуз≥, що розгл€даютьс€ на м≥крор≥вн≥. “ому лог≥стичний процес на склад≥ Ї набагато ширшим, н≥ж технолог≥чний процес ≥ забезпечуЇ:

- постачанн€ запасами;

- контроль за поставками;

- розвантаженн€ ≥ прийманн€ вантаж≥в;

- внутр≥шньоскладське транспортуванн€ та перевалку вантаж≥в;

- складуванн€ ≥ збер≥ганн€ вантаж≥в;

- комплектац≥ю (ком≥с≥онуванн€) замовлень кл≥Їнт≥в та в≥двантаженн€;

- транспортуванн€ та експедируванн€ замовлень;

- збиранн€ та доставку порожн≥х товаронос≥њв;

- контроль за виконанн€м замовлень;

- ≥нформац≥йне обслуговуванн€ складу;

- обслуговуванн€ кл≥Їнт≥в (наданн€ послуг).

‘ункц≥онуванн€ ус≥х складових лог≥стичного процесу маЇ розгл€датис€ у взаЇмозвТ€зку та взаЇмозалежност≥. “акий п≥дх≥д не т≥льки даЇ змогу ч≥тко координувати д≥€льн≥сть служб складу, в≥н Ї основою плануванн€ ≥ контролю за просуванн€м вантажу на склад≥ з м≥н≥мальними витратами. ”мовно весь процес можна под≥лити на три частини:

1) операц≥њ, спр€мован≥ на координац≥ю служби закуп≥вл≥;

2) операц≥њ, безпосередньо повТ€зан≥ з переробкою вантажу та його документац≥Їю;

3) операц≥њ, спр€мован≥ на координац≥ю служби продаж.

 оординац≥€ служби закуп≥вл≥ зд≥йснюЇтьс€ в ход≥ операц≥й з постачанн€ запасами та завд€ки контролю за веденн€м поставок. ќсновне завданн€ постачанн€ запасами пол€гаЇ у забезпеченн≥ складу товаром (чи матер≥алом) в≥дпов≥дно до можливостей його переробки на даний пер≥од при повному задоволенн≥ замовлень споживач≥в. “ому потреби у закуп≥вл≥ запас≥в визначаютьс€ узгоджено з≥ службою закупок ≥ потужн≥стю складу.

ќбл≥к та контроль за одержанн€м запас≥в та в≥дправкою замовлень даЇ змогу забезпечити ритм≥чн≥сть переробки вантажопоток≥в, максимальне використанн€ обТЇму складу та необх≥дн≥ умови збер≥ганн€, скоротити терм≥ни збер≥ганн€ запас≥в ≥ тим самим зб≥льшити оборот складу..

–озвантаженн€ ≥ прийманн€ вантаж≥в. ѕри зд≥йсненн≥ цих операц≥й необх≥дно ор≥Їнтуватис€ на умови постачанн€, зазначен≥ в укладен≥й угод≥ (розд≥л ЂЅазис поставкиї). ¬≥дпов≥дно до цього готуютьс€ м≥сц€ розвантаженн€ п≥д указаний транспортний зас≥б (трейлер, фура, контейнер) та необх≥дне вантажно-розвантажувальне обладнанн€. –озвантаженн€ на сучасних складах зд≥йснюЇтьс€ на розвантажувальних автомоб≥льних чи зал≥зничних рампах та контейнерних площадках. —пец≥альне оснащенн€ м≥сць розвантаженн€ ≥ правильний виб≥р вантажно-розвантажувального обладнанн€ дають змогу ефективно зд≥йснювати розвантаженн€ (у стисл≥ строки ≥ з м≥н≥мальними втратами вантажу), у звТ€зку з чим скорочуютьс€ простоњ транспортних засоб≥в, а отже, знижуютьс€ витрати обертанн€.

ќперац≥њ, що провод€тьс€ на даному етап≥, включають:

- розвантаженн€ транспортних засоб≥в;

- контроль документарноњ ≥ ф≥зичноњ в≥дпов≥дност≥ замовлень поставки;

- документарне оформленн€ вантажу, що прибув, через ≥нформац≥йну систему;

- формуванн€ складськоњ вантажноњ одиниц≥.

¬нутр≥шньоскладське транспортуванн€ ≥ перевалка вантажу. ¬нутр≥шньоскладське транспортуванн€ передбачаЇ перем≥щенн€ вантажу м≥ж р≥зноман≥тними зонами складу: з розвантажувальноњ рампи до зони прийманн€, зв≥дси до зони збер≥ганн€, комплектац≥њ та на навантажувальну рампу. ÷€ операц≥€ виконуЇтьс€ за допомогою п≥дн≥мально-транспортних машин та механ≥зм≥в.

“ранспортуванн€ вантаж≥в на внутр≥шньоскладському р≥вн≥ маЇ зд≥йснюватись за умов м≥н≥мальноњ прот€жност≥ у час≥ та простор≥ за наскр≥зними Ђпр€моточнимиї маршрутами. ÷е даЇ змогу уникнути неефективного виконанн€ операц≥й.  ≥льк≥сть перевалок (з одного виду обладнанн€ на ≥нше) маЇ бути м≥н≥мальною.

—кладуванн€ та збер≥ганн€ вантаж≥в. ѕроцес складуванн€ пол€гаЇ у розм≥щенн≥ та укладанн≥ вантажу на збер≥ганн€. ќсновний принцип рац≥онального складуванн€ Ч ефективне використанн€ обТЇму зони збер≥ганн€. ѕередумовою цього Ї оптимальний виб≥р системи складуванн€ ≥, в першу чергу, складського обладнанн€. ќбладнанн€ п≥д збер≥ганн€ маЇ в≥дпов≥дати специф≥чним особливост€м вантажу та забезпечувати максимальне використанн€ висоти та площ≥ складу. ѕри цьому прост≥р п≥д робоч≥ проходи маЇ бути м≥н≥мальним, але з урахуванн€м нормальних умов роботи п≥дн≥мально-транспортних машин ≥ механ≥зм≥в. ƒл€ упор€дкованого збер≥ганн€ вантажу ≥ економного його розм≥щенн€ використовують систему адресного збер≥ганн€ за принципом твердого (ф≥ксованого) чи в≥льного (вантаж розм≥щуЇтьс€ на будь-€кому в≥льному м≥сц≥) вибору м≥сц€ складуванн€.

ѕроцес складуванн€ та збер≥ганн€ включаЇ:

а) закладанн€ вантажу на збер≥ганн€;

б) збер≥ганн€ вантажу та забезпеченн€ в≥дпов≥дних дл€ цього умов;

в) контроль за на€вн≥стю запас≥в на склад≥, що зд≥йснюЇтьс€ через ≥нформац≥йну систему.

 омплектац≥€ (ком≥с≥онуванн€) замовлень та в≥двантаженн€. ѕроцес комплектац≥њ означаЇ п≥дготовку товару в≥дпов≥дно до замовлень споживач≥в.  омплектац≥€ ≥ в≥двантаженн€ замовлень включають:

а) одержанн€ замовленн€ кл≥Їнта (в≥дб≥рковий лист);

б) в≥дб≥р товару кожного найменуванн€ за замовленн€м кл≥Їнту;

в) комплектац≥ю в≥д≥браного товару дл€ конкретного кл≥Їнта зг≥дно з його замовленн€м;

г) п≥дготовку товару до в≥дправки (укладанн€ в тару, на товаронос≥й);

д) документарне оформленн€ п≥дготованого замовленн€ та контроль за п≥дготовкою замовленн€;

е) обТЇднанн€ замовлень кл≥Їнт≥в у парт≥ю в≥дправки та оформленн€ транспортних накладних;

Ї) в≥двантаженн€ вантаж≥в у транспортний зас≥б.

«амовленн€ кл≥Їнт≥в ком≥с≥онують у зон≥ комплектац≥њ. ѕ≥дготовка та оформленн€ документац≥њ зд≥йснюютьс€ через ≥нформац≥йну систему. јдресна система збер≥ганн€ даЇ змогу вказувати у в≥дб≥рковому лист≥ м≥сце в≥д≥браного товару, що значно скорочуЇ час в≥дбору та допомагаЇ в≥дсл≥дковувати в≥дпуск товару з≥ складу.

ѕри комплектац≥њ в≥дправки ≥нформац≥йна система полегшуЇ поЇднанн€ вантаж≥в у економ≥чну парт≥ю в≥двантаженн€, що даЇ можлив≥сть максимально використовувати транспортний зас≥б. ѕри цьому обираЇтьс€ оптимальний маршрут доставки замовлень. ¬≥двантаженн€ зд≥йснюЇтьс€ на навантажувальн≥й рамп≥ (вимоги до в≥двантаженн€ аналог≥чн≥ до вимог розвантаженн€).

“ранспортуванн€ та експедируванн€ замовлень можуть зд≥йснюватись €к складом, так ≥ самим замовником. ќстанн≥й вар≥ант Ї ефективним лише у тому раз≥, коли замовленн€ виконуЇтьс€ парт≥€ми, що дор≥внюють м≥сткост≥ транспортного засобу, ≥ при цьому запаси споживача не зб≥льшуютьс€. Ќайб≥льш поширеною та економ≥чно виправданою Ї централ≥зована доставка замовлень складом. “од≥ завд€ки ун≥ф≥кац≥њ вантаж≥в та оптимальним маршрутам доставки значно скорочуютьс€ транспортн≥ витрати ≥ зТ€вл€Їтьс€ реальна можлив≥сть зд≥йснювати поставки др≥бними парт≥€ми ≥ част≥ше, що скорочуЇ непотр≥бн≥ страхов≥ запаси споживача.

«биранн€ ≥ доставка порожн≥х товаронос≥њв займають значну частину у статт≥ витрат. “оваронос≥њ (п≥ддони, контейнери, тара-обладнанн€) за умов внутр≥шньом≥ських перевезень част≥ш за все багатооборотн≥, а тому вимагають поверненн€ в≥дправнику. ≈фективний обм≥н товаронос≥њв можливий лише тод≥, коли достов≥рно визначена њх оптимальна к≥льк≥сть ≥ ч≥тко виконуЇтьс€ граф≥к обм≥ну ними з≥ споживачами.

«а основу платформи дл€ формуванн€ вантажноњ одиниц≥ використовують стандартн≥ п≥ддони розм≥ром 1200х800 ≥ 1200х1000 мм. Ѕудь-€кий вантаж, упакований у стандартну тару, можна рац≥онально укласти на цих п≥ддонах. ÷е дос€гаЇтьс€ ун≥ф≥кац≥Їю розм≥р≥в транспортноњ тари.

” лог≥стиц≥ використовуЇтьс€ багата матер≥ально-техн≥чна база. ƒл€ того, щоб вона була сп≥ввим≥рною, використовують де€ку умовну одиницю площ≥, так званий базовий модуль. ÷ей модуль Ї пр€мокутником з≥ сторонами 600х400 мм, €кий повинен вм≥щуватис€ кратну к≥льк≥сть раз≥в на вантажн≥й платформ≥ транспортного засобу, на робоч≥й поверхн≥ складського устаткуванн€ ≥ т.п.

¬икористанн€ Їдиного модул€ дозвол€Ї дос€гти гармон≥йноњ в≥дпов≥дност≥ у розм≥рах матер≥ально-техн≥чноњ бази впродовж всього шл€ху перем≥щенн€ матер≥ального потоку, починаючи в≥д первинного джерела сировини, аж до к≥нцевого споживача.

Ќа п≥дстав≥ базового модул€ розроблено Їдину систему ун≥ф≥кованих розм≥р≥в транспортноњ тари. ѕринцип створенн€ ц≥Їњ системи пол€гаЇ в тому, що площу п≥ддона розд≥л€ють на с≥тку кратних п≥ддону розм≥р≥в, €к≥ визначають зовн≥шн≥ ≥ внутр≥шн≥ розм≥ри транспортноњ тари.

≤нформац≥йне обслуговуванн€ складу передбачаЇ управл≥нн€ ≥нформац≥йними потоками ≥ Ї стрижнем функц≥онуванн€ ус≥х служб складу. «алежно в≥д техн≥чноњ оснащеност≥ управл≥нн€ матер≥альними потоками може бути €к самост≥йною системою (на механ≥зованих складах), так ≥ складовою п≥дсистеми загальноњ автоматизованоњ системи управл≥нн€ матер≥альними та ≥нформац≥йними потоками (на автоматизованих складах).

≤нформац≥йне обслуговуванн€ охоплюЇ:

- обробку вх≥дноњ документац≥њ;

- пропозиц≥њ по замовленн€х постачальник≥в;

- оформленн€ замовлень постачальник≥в;

- управл≥нн€ прийманн€м та в≥дправкою;

- контролюванн€ на€вност≥ вантаж≥в на склад≥;

- прийманн€ замовлень споживач≥в;

- оформленн€ документац≥њ дл€ в≥дправки;

- диспетчерську допомогу, включаючи оптимальний виб≥р парт≥й в≥двантаженн€ та маршрути доставки;

- обробку рахунк≥в кл≥Їнт≥в;

- обм≥н ≥нформац≥Їю з оперативним персоналом та верхн≥м ≥Їрарх≥чним р≥внем;

- р≥зноман≥тну статистичну ≥нформац≥ю.

Ќа забезпеченн€ координац≥њ д≥€льност≥ служби продажу в першу чергу спр€мован≥ операц≥њ контролю за виконанн€м замовлень ≥ наданн€ послуг кл≥Їнтам, в≥д €ких залежить р≥вень обслуговуванн€. ”сп≥шне лог≥стичне обслуговуванн€ покупц≥в може стати найважлив≥шою, до того ж стратег≥чною ознакою, що виг≥дно вир≥зн€Ї дану ф≥рму серед конкурент≥в.

¬ид≥л€ють три основн≥ категор≥њ елемент≥в обслуговуванн€: допродажне, на час продажу та п≥сл€продажне. Ќаданн€м допродажних послуг займаЇтьс€ служба продажу (маркетингова служба).

—клад забезпечуЇ виконанн€ таких продажних послуг:

- сортуванн€ товар≥в;

- повну перев≥рку €кост≥ товар≥в, що постачаютьс€;

- фасуванн€ та пакуванн€;

- зам≥ну замовленого товару;

- експедиторськ≥ послуги з≥ зд≥йсненн€м розвантаженн€;

- ≥нформац≥йн≥ послуги;

- п≥дписанн€ договор≥в з транспортними агентствами;

а також п≥сл€продажних послуг:

- встановленн€ вироб≥в;

- гарант≥йне обслуговуванн€;

- забезпеченн€ запчастинами;

- тимчасову зам≥ну товар≥в;

- прийманн€ дефектноњ продукц≥њ та њњ зам≥ну.

–ац≥ональне зд≥йсненн€ лог≥стичного процесу на склад≥ Ї запорукою його рентабельност≥. “ому при орган≥зац≥њ лог≥стичного процесу передбачаЇтьс€ дос€гненн€:

1) рац≥онального плануванн€ складу при визначенн≥ робочих зон, що спри€Ї зниженню витрат та удосконаленню процесу переробки вантажу;

2) ефективного використанн€ простору при розстановц≥ обладнанн€, що даЇ змогу п≥двищити потужн≥сть складу;

3) використанн€ ун≥версального обладнанн€, €ке виконуЇ р≥зноман≥тн≥ складськ≥ операц≥њ, що призводить до ≥стотного скороченн€ парку п≥дн≥мально-транспортних машин;

4) м≥н≥м≥зац≥њ маршрут≥в внутр≥шньоскладського перевезенн€ з метою скороченн€ експлуатац≥йних витрат ≥ зростанн€ пропускноњ спроможност≥ складу;

5) зд≥йсненн€ ун≥ф≥кац≥њ парт≥й в≥двантажень та використанн€ централ≥зованоњ доставки, що уможливлюЇ ≥стотне скороченн€ транспортних витрат;

6) максимального використанн€ можливостей ≥нформац≥йноњ системи, що значним чином скорочуЇ час та витрати, повТ€зан≥ з документооборотом та обм≥ном ≥нформац≥њ тощо.

≤нод≥ резерви рац≥ональноњ орган≥зац≥њ лог≥стичного процесу, нав≥ть ≥ не досить значн≥, випливають з простих речей: розчистки загороджених проход≥в, покращанн€ системи осв≥тленн€, орган≥зац≥њ робочого м≥сц€. ” пошуку резерв≥в ефективност≥ функц≥онуванн€ складу немаЇ др≥бниць, все маЇ анал≥зуватис€, а результати анал≥зу Ч використовуватись дл€ покращанн€ орган≥зац≥њ лог≥стичного процесу.

«абезпеченн€ обслуговуванн€ кл≥Їнт≥в (наданн€ послуг). —клад може забезпечувати так≥ види послуг:

- сортуванн€ ≥ марк≥руванн€ товар≥в; повну перев≥рку €кост≥ товар≥в, €к≥ постачаютьс€;

- фасуванн€ й пакуванн€;

- зм≥на замовленн€;

- експедиторськ≥ послуги ≥з зд≥йсненн€м розвантаженн€;

- ≥нформац≥йн≥ послуги;

- укладенн€ договор≥в ≥з транспортними агенц≥€ми;

- наданн€ оренди складського простору споживачам;

- дез≥нфекц≥ю вантаж≥в та ≥н.

¬≥дпов≥дно до принциповоњ схеми технолог≥чного процесу ≥ з метою ч≥ткоњ орган≥зац≥њ роб≥т рекомендуЇтьс€ складати технолог≥чн≥ карти, €к≥ розроблюютьс€ в≥дпов≥дно до конкретних умов складу.

“ехнолог≥чна карта Ц форма документац≥њ, €ка в≥дображаЇ детальну пооперац≥йну розробку складського технолог≥чного процесу з вказ≥вкою техн≥чних засоб≥в, витрат часу на його виконанн€. “ехнолог≥чн≥ карти складають на весь етап переробки продукц≥њ на склад≥ або на окрем≥ його етапи.  р≥м технолог≥чноњ карти рекомендуЇтьс€ складати технолог≥чн≥ граф≥ки. “ехнолог≥чн≥ граф≥ки передбачають виконанн€ складських операц≥й у час≥ (прот€гом зм≥ни, доби).

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 820 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

2071 - | 1808 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.019 с.