Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќбірунтуванн€ заход≥в з покращенн€ умов охорони прац≥
ѕитанн€ охорони прац≥ людини необх≥дно вир≥шувати на вс≥х стад≥€х трудового процесу незалежно в≥д виду профес≥йноњ д≥€льност≥. «абезпеченн€ безпечних ≥ здорових умов прац≥ в значн≥й м≥р≥ залежить в≥д правильноњ оц≥нки небезпечних, шк≥дливих виробничих фактор≥в. ќднаков≥ по складност≥ зм≥ни в орган≥зм≥ людини можуть бути викликан≥ р≥зними ф≥зичними ≥ розумовими навантаженн€ми, нервово-емоц≥йною напругою, а також р≥зними сполученн€ми цих причин. ” даному розд≥л≥ вир≥шуЇтьс€ питанн€ охорони прац≥ вебмайстера (дал≥ оператора ѕ ), IT в≥дд≥лу «ј“ Ђѕланета-Ѕудї при розробц≥ нового сайту дл€ п≥дприЇмства.

ƒл€ анал≥зу небезпечних ≥ шк≥дливих фактор≥в умов прац≥ на п≥дприЇмств≥ потр≥бно спочатку п≥д≥брати необх≥дну нормативно-техн≥чну та дов≥дникову л≥тературу дл€ визначенн€ правил та нормативних критер≥њв з охорони прац≥. ќсновними законодавчими актами, що регулюють питанн€ небезпечних ≥ шк≥дливих фактор≥в умов прац≥ Ї:

Ј «акон ”крањни Ђѕро охорону прац≥ї,

Ј Ќаказ ћ≥н≥стерства охорони здоровТ€ ”крањни є 614 в≥д 13.12.2004 Ђѕро затвердженн€ ѕор€дку складанн€ та вимоги до сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних характеристик умов прац≥ї,

Ј ƒ—Ќ 3.3.6-037-99 —ан≥тарн≥ норми виробничого шуму, ультразвуку та ≥нфразвуку,

Ј ƒ—“” 2272 ѕожежна безпека. “ерм≥ни та визначенн€ основних пон€ть, ƒ—“” 7237:2011 —истема стандарт≥в безпеки прац≥. ≈лектробезпека. «агальн≥ вимоги та номенклатура вид≥в захисту,

Ј Ќѕјќѕ 0.00-1.28-10. ѕравила охорони прац≥ п≥д час експлуатац≥њ електронно-обчислювальних машин та ≥нш≥ стандарти.

ѕ≥сл€ цього починаЇмо анал≥з небезпечних ≥ шк≥дливих фактор≥в, що впливають на оператора ѕ  при розробц≥ даноњ веб-стор≥нки.

ќрган≥зац≥€ робочого м≥сц€

ѕрим≥щенн€, в €кому працюЇ оператор ѕ , маЇ загальну площу 26,04 м2 довжина 6,20м, ширина 4,20м), висоту стел≥ 2,7 м. ” прим≥щенн≥ знаходитьс€ 6 робочих м≥сць з ѕ .  ожне робоче м≥сце обладнане робочим столом площею 1,2 м2, ст≥льцем та персональним комп'ютером, що складаЇтьс€ з мон≥тора, системного блоку, клав≥атури та миш≥. —л≥д в≥дзначити, що площа одного робочого м≥сц€ оператора ѕ  не повинна бути меншою за 6м2, а об'Їм не менший за 20м3, а у нашому випадку площа одного робочого м≥сц€ 4,34м2, обТЇм 11,7м3 тобто площ≥ та об'Їму даного прим≥щенн€ не вистачаЇ дл€ розташуванн€ 6 робочих м≥сць оператор≥в ѕ . јнал≥з умов прац≥ показуЇ, що у прим≥щенн≥ на оператора ѕ  можуть негативно впливати наступн≥ ф≥зичн≥ та психоф≥з≥олог≥чн≥ фактори:

Ј п≥двищена або знижена температура пов≥тр€ робочоњ зони;

Ј п≥двищена або знижена волог≥сть пов≥тр€;

Ј недостатн€ осв≥тлен≥сть робочого м≥сц€;

Ј п≥двищений р≥вень шуму на робочому м≥сц≥;

Ј п≥двищена ≥он≥зац≥€ пов≥тр€;

Ј п≥двищений р≥вень електромагн≥тних випром≥нювань;

Ј нервово-псих≥чн≥ перевантаженн€ (розумова перенапруга, перенапруга анал≥затор≥в);

Ј ф≥зичн≥ перевантаженн€ (одноман≥тна поза викликаЇ статичну втому)

ћ≥крокл≥мат робочоњ зони оператора ѕ 

–обота оператора ѕ  за енерговитратами в≥дноситьс€ до категор≥њ легких роб≥т ≤а, ≤б, тому повинн≥ дотримуватис€ наступн≥ вимоги зг≥дно ƒ—Ќ 3.3.6.042- 99:

Ј оптимальна температура пов≥тр€ Ц 20 о— (допустима Ц 20-24 о—),

Ј оптимальна в≥дносна волог≥сть Ц 40-60% (допустима Ц не б≥льш 75%),

Ј швидк≥сть руху пов≥тр€ не б≥льш 0,1 м/с.

–озташован≥ у прим≥щенн≥ 6 ѕ  €вл€ютьс€ джерелами тепловид≥лень, кр≥м того дл€ п≥дтриманн€ у прим≥щенн≥ в холодний пер≥од року оптимальних параметр≥в м≥крокл≥мату використовуютьс€ нагр≥т≥ поверхн≥ опалювальноњ системи. Ќормованим показником ≤„¬ €вл€Їтьс€ гранично допустима густина потоку енерг≥њ ≤г.д, ¬т/м2, €ка встановлюЇтьс€ в залежност≥ в≥д площ≥ опром≥нюваноњ поверхн≥ т≥ла людини (Sопр). Ќормован≥ р≥вн≥ складають: ≤г.д=35 ¬т/м2 при Sопр > 50%; ≤г.д =70 ¬т/м2 при Sопр ~ 25-50%; ≤г.д = 100¬т/м2 при Sопр < 25%

ќсв≥тленн€ робочого м≥сц€

Ќормованим параметром природного осв≥тленн€ зг≥дно ƒЅЌ ¬.2.5Ц28 Ц2006 €вл€Їтьс€ коеф≥ц≥Їнт природного осв≥тленн€ ( ѕќ).  ѕќ встановлюЇтьс€ в залежност≥ в≥д розр€ду виконуваних зорових роб≥т. –обота оператора ѕ  в≥дноситьс€ до роб≥т середньоњ точност≥ (≤V розр€д зорових роб≥т, м≥н≥мальний розм≥р об'Їкту розр≥зненн€ складаЇ 0,5-1,0мм), дл€ €ких при використанн≥ бокового осв≥тленн€  ѕќ=1,5%. ƒл€ штучного осв≥тленн€ нормованим параметром виступаЇ ≈м≥н Ц м≥н≥мальний р≥вень осв≥тленост≥, та  п Ц коеф≥ц≥Їнт пульсац≥њ св≥тлового потоку, €кий не повинний бути б≥льшим н≥ж 20%. ћ≥н≥мальна осв≥тлен≥сть встановлюЇтьс€ в залежност≥ в≥д розр€ду виконуваних зорових роб≥т. ƒл€ ≤V розр€да зорових роб≥т вона складаЇ 300-500 лк.

ѕерев≥рка осв≥тленост≥ робочого м≥сц€ оператора ѕ  в прим≥щен≥ ≤“ в≥дд≥лу на п≥дприЇмств≥ «ј“ Ђѕланета Ц Ѕудї на в≥дпов≥дн≥сть розр€ду зоровоњ роботи.

«а даними вим≥рювань (люксметр ё-116) р≥вень природноњ осв≥тленост≥ поверхн≥, де розташований ѕ  програм≥ста, складаЇ 200 лк при осв≥тленост≥ т≥Їњ же поверхн≥ в≥дкритим небосхилом в 20000 лк, тобто  ѕќ = 1%, що не в≥дпов≥даЇ нормативному  ѕќ.

ƒл€ штучного осв≥тленн€ у прим≥щенн≥ використовуютьс€ люм≥несцентн≥ лампи, €к≥ в пор≥вн€нн≥ з лампами розжарюванн€ мають р€д ≥стотних переваг: за спектральним складом св≥тла вони близьк≥ до природного св≥тла; мають п≥двищену св≥тлову в≥ддачу (у 2-5 раз≥в вищу, н≥ж у ламп розжарюванн€); мають тривал≥ший терм≥н служби (до 10 тис. годин)

–озрахунок штучного осв≥тленн€ проведемо дл€ к≥мнати площею 20 м2, ширина €коњ складаЇ 4,2м, довжина Ц 6,2м, висота Ц 2,7м за методом коеф≥ц≥Їнта використанн€ св≥тлового потоку.

ƒл€ визначенн€ потр≥бноњ к≥лькост≥ св≥тильник≥в, €к≥ повинн≥ забезпечити нормований р≥вень осв≥тленост≥, визначимо св≥тловий пот≥к, що падаЇ на

робочу поверхню за формулою:

,

де F Ц св≥тловий пот≥к, що розраховуЇтьс€, Ћм;

E Ц нормована м≥н≥мальна осв≥тлен≥сть, Ћк; ≈ = 300 Ћк;

S Ц площа осв≥тлюваного прим≥щенн€ (у нашому випадку S=26,04м2);

Z Ц в≥дношенн€ середньоњ осв≥тленост≥ до м≥н≥мальноњ (зазвичай приймаЇтьс€ р≥вним 1,1... 1,2, в нашому випадку Z =1,1);

K Ц коеф≥ц≥Їнт запасу, що враховуЇ зменшенн€ св≥тлового потоку лампи в результат≥ забрудненн€ св≥тильник≥в в процес≥ експлуатац≥њ (його значенн€ залежить в≥д типу прим≥щенн€ ≥ характеру роб≥т, що провод€тьс€ в ньому, в нашому випадку   = 1,5);

n Ц коеф≥ц≥Їнт використанн€ св≥тлового потоку, (виражаЇтьс€ в≥дношенн€м св≥тлового потоку, що падаЇ на розрахункову поверхню, до сумарного потоку вс≥х ламп, ≥ обчислюЇтьс€ в дол€х одиниц≥; залежить в≥д характеристик св≥тильника, розм≥р≥в прим≥щенн€, забарвленн€ ст≥н ≥ стел≥, що характеризуютьс€ коеф≥ц≥Їнтами в≥дбитт€ в≥д ст≥н (ρст.) ≥ стел≥ (ρстел≥), значенн€ коеф≥ц≥Їнт≥в дор≥внюють ρст = 50% ≥ ρстел≥=70%.

ќбчислимо ≥ндекс прим≥щенн€ за формулою:

,

де S Ц площа прим≥щенн€, S = 26,04м2;

h Ц розрахункова висота п≥дв≥су, h = 2,7 м;

A Ц ширина прим≥щенн€, ј = 4,2 м;

B Ц довжина прим≥щенн€, ¬ = 6,2 м.

ѕ≥дставивши значенн€ отримаЇмо: ≥=0,92. «наючи ≥ндекс прим≥щенн€, за таблицею 4.2.1

“аблиц€ 4.2.1

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1142 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

2283 - | 2028 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.