Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќрган≥зац≥€ охорони прац≥ на п≥дприЇмств≥
«г≥дно ≥з «аконом ”крањни Ђѕро охорону прац≥ї на п≥дприЇмств≥ незалежно в≥д форми власност≥ та виду д≥€льност≥ маЇ бути створена система управл≥нн€ охороною прац≥ дл€ орган≥зац≥њ виконанн€ правових, орган≥зац≥йно-техн≥чних, сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних, соц≥ально-економ≥чних ≥ л≥кувально-проф≥лактичних заход≥в ≥ засоб≥в, спр€мованих на запоб≥ганн€ нещасним випадкам, профес≥йним захворюванн€м ≥ авар≥€м у процес≥ прац≥.

–обота з охорони прац≥ «ј“ Ђѕланета-Ѕудї зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни Ђѕро охорону прац≥ї в≥д 14.10.1992 р. з≥ зм≥нами та доповненн€ми станом на 18.11.2012р. ќсновним завданн€м працедавц€ з питань забезпеченн€ орган≥зац≥њ охорони прац≥ Ї створенн€ здорових ≥ безпечних умов прац≥. ÷ього можна дос€гти:

Ј навчанн€м вс≥х працюючих на п≥дприЇмств≥, перев≥ркою њх знань та пропагандою охорони прац≥;

Ј розробкою ≥ виконанн€м комплексних (перспективних), р≥чних та оперативних планових заход≥в з охорони прац≥;

Ј анал≥зом показник≥в ≥ причин виробничого травматизму та захворювань;

Ј оперативним контролем стану охорони прац≥ на п≥дприЇмств≥ ≥ негайним усуненн€м шк≥дливостей та небезпек, ви€влених на робочих м≥сц€х;

Ј проведенн€м паспортизац≥њ сан≥тарно-техн≥чного стану виробничих прим≥щень, технолог≥чного обладнанн€ та окремих робочих м≥сць;

Ј впровадженн€м заход≥в морального ≥ матер≥ального заохоченн€ за зразковий стан охорони прац≥ на робочому м≥сц≥, д≥льниц≥, структурному п≥дрозд≥л≥;

Ј проведенн€м спец≥альних заход≥в з охорони прац≥ ж≥нок та молод≥, виховноњ роботи з питань охорони прац≥ та трудовоњ дисципл≥ни, а також прит€гненн€м до в≥дпов≥дальност≥ ос≥б, €к≥ порушили ≥снуюч≥ норми ≥ правила охорони прац≥;

Ј забезпеченн€м ус≥х працюючих необх≥дними захисними засобами зг≥дно з ≥снуючими нормами.

¬иконанн€ цих заход≥в необх≥дно зд≥йснювати на основ≥ нов≥тн≥х дос€гнень науки та передового досв≥ду, включаючи техн≥чн≥ засоби ≥нформатики, спец≥альн≥ засоби сигнал≥зац≥њ, блокуванн€ та ≥н.

—лужба охорони прац≥ входить до структури п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ або установи €к одна з основних виробничо-техн≥чних служб. Ћ≥кв≥дац≥€ ц≥Їњ служби допускаЇтьс€ лише у випадку л≥кв≥дац≥њ самого п≥дприЇмства.

—лужба охорони прац≥ п≥дпор€дковуЇтьс€ безпосередньо роботодавцю ≥ залежно в≥д к≥лькост≥ прац≥вник≥в може функц≥онувати €к самост≥йний структурний п≥дрозд≥л або у вигл€д≥ одного сп≥вроб≥тника, у тому числ≥ й за сум≥сництвом.  омплектуЇтьс€ служба фах≥вц€ми, що мають вищу осв≥ту ≥ стаж роботи за проф≥лем цього виробництва не менше трьох рок≥в.

ѕри створенн≥ служби охорони прац≥ враховують сферу д≥€льност≥ п≥дприЇмства ≥ к≥льк≥сть прац≥вник≥в. “ак, на п≥дприЇмствах ≥з к≥льк≥стю прац≥вник≥в 50 ос≥б ≥ б≥льше, роботодавець створюЇ службу охорони прац≥. Ќа п≥дприЇмств≥ з к≥льк≥стю прац≥вник≥в менше 50 ос≥б функц≥њ служби охорони прац≥ можуть виконувати в пор€дку сум≥сництва особи, €к≥ мають в≥дпов≥дну п≥дготовку. Ќа п≥дприЇмств≥ з к≥льк≥стю працюючих менше 20 ос≥б дл€ виконанн€ функц≥й служби охорони прац≥ можуть залучатис€ сторонн≥ спец≥ал≥сти на догов≥рних засадах, €к≥ мають в≥дпов≥дну п≥дготовку.

—лужба охорони прац≥ п≥дпор€дковуЇтьс€ безпосередньо роботодавцю.  ер≥вники та спец≥ал≥сти служби охорони прац≥ за своЇю посадою ≥ зароб≥тною платою прир≥внюютьс€ до кер≥вник≥в ≥ спец≥ал≥ст≥в основних виробничо-техн≥чних служб. –оботодавець несе безпосередню в≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ вимог законодавства.

ќрган≥зац≥йна структура системи управл≥нн€ охороною прац≥ на п≥дприЇмств≥ (—”ќѕѕ) формуЇтьс€ на основ≥ д≥ючоњ на цьому п≥дприЇмств≥ структури управл≥нн€ виробництвом ≥ п≥дпор€дковуЇтьс€ ус≥м властивим њй принципам управл≥нн€.

 оординац≥€ роб≥т у галуз≥ охорони прац≥ зд≥йснюЇтьс€ шл€хом розпод≥лу обов'€зк≥в ≥ пор€дком взаЇмод≥њ ос≥б, структурних п≥дрозд≥л≥в ≥ служб, що беруть участь у реал≥зац≥њ задач —”ќѕѕ, а також прийн€тт€ ними р≥шень ≥ њх реал≥зац≥ю. ƒо таких р≥шень належать накази, розпор€дженн€, вказ≥вки тощо.

ƒл€ нормального функц≥онуванн€ —”ќѕѕ на кожному п≥дприЇмств≥ наказом розпод≥л€ють функц≥њ з реал≥зац≥њ завдань управл≥нн€ охороною прац≥ м≥ж кер≥вними ≥ виконавчими функц≥ональними службами та структурними п≥дрозд≥лами п≥дприЇмства

” п≥дприЇмств≥ «ј“ Ђѕланета-Ѕуд створено службу охорони прац≥ в≥дпов≥дно до типового положенн€, що затверджуЇтьс€ центральним органом виконавчоњ влади, що забезпечуЇ формуванн€ державноњ пол≥тики у сфер≥ охорони прац≥, зг≥дно ≥зчастиною першою статт≥ 15 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 5459-VI (5459-17) в≥д 16.10.2012, так €к на п≥дприЇмств≥ працюючих б≥льше н≥ж 50 ос≥б.

 


 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 478 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

2016 - | 1871 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.