Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—имптоми та насл≥дки емоц≥йного вигоранн€
—индром емоц≥йного вигор€нн€ - це реакц≥€ орган≥зму, що виникаЇ внасл≥док тривалого впливу профес≥йних стрес≥в середньоњ ≥нтенсивност≥. ÷е процес поступовоњ втрати емоц≥йноњ, когн≥тивноњ та ф≥зичноњ енерг≥њ, що ви€вл€Їтьс€ в симптомах емоц≥йного, розумового виснаженн€, ф≥зичного стомленн€, особистоњ в≥дстороненост≥ та зниженн€ задоволенн€ виконанн€м роботи.

≈моц≥йне вигоранн€ - це вироблений особист≥стю механ≥зм психолог≥чного захисту у форм≥ повного або часткового виключенн€ емоц≥й у в≥дпов≥дь на обран≥ психотравмуюч≥ впливи[16].

÷е набутий стереотип емоц≥йнњ, част≥ше всього профес≥йноњ, повед≥нки. "¬игоранн€" - функц≥ональний стереотип, оск≥льки дозвол€Ї дозувати ≥ економно витрачати енергетичн≥ ресурси. ” той же час можуть виникати його дисфункц≥ональн≥ насл≥дки, коли "вигор€нн€" негативно позначаЇтьс€ на виконанн≥ профес≥йноњ д≥€льност≥ та в≥дносинах з партнерами. ≈моц≥йне вигоранн€ позначаЇтьс€ пон€тт€м "профес≥йне вигоранн€", що дозвол€Ї розгл€дати це €вище в аспект≥ особистоњ деформац≥њ п≥д впливом профес≥йних стрес≥в.

—еред профес≥й, в €ких емоц≥йне вигоранн€ зустр≥чаЇтьс€ найб≥льш часто (в≥д 30 до 90% працюючих), сл≥д в≥дзначити л≥кар≥в, вчител≥в, психолог≥в, соц≥альних прац≥вник≥в,р€тувальник≥в, прац≥вник≥в правоохоронних орган≥в. ћайже 80% л≥кар≥в псих≥атр≥в, психотерапевт≥в, псих≥атр≥в-нарколог≥в мають р≥зного ступен€ вираженост≥ ознаки синдрому вигор€нн€; 78% - р≥зко виражений синдром, що веде до психосоматичних ≥ психовегетативних порушень[12].

√оловною причиною емоц≥йного вигоранн€ вважаЇтьс€ психолог≥чна, душевна перевтома.  оли вимоги (внутр≥шн≥ та зовн≥шн≥) тривалий час переважають над ресурсами (внутр≥шн≥ми та зовн≥шн≥ми), у людини порушуЇтьс€ стан р≥вноваги, що неминуче призводить до синдрому емоц≥йного вигоранн€.

¬становлено зв'€зок ви€влених зм≥н з характером профес≥йноњ д≥€льност≥, пов'€заноњ з в≥дпов≥дальн≥стю за долю, здоров'€, житт€ людей. ÷≥ зм≥ни розц≥нен≥ €к результат впливу тривалого профес≥йного стресу.

—еред профес≥йних стресор≥в, що спри€ють розвитку —≈¬, в≥дзначаЇтьс€ обов'€зков≥сть роботи в строго встановленому режим≥ дн€, велика емоц≥йна насичен≥сть акт≥в взаЇмод≥њ. ” р€ду фах≥вц≥в стресогенн≥сть взаЇмод≥њ обумовлена тим, що сп≥лкуванн€ триваЇ годинами, повторюЇтьс€ прот€гом багатьох рок≥в.

—трес на робочому м≥сц≥ - нев≥дпов≥дн≥сть м≥ж особист≥стю ≥ пред'€вл€ютьс€ до нењ вимогами - Ї ключовим компонентом емоц≥йного вигоранн€. ƒо основних орган≥зац≥йних фактор≥в, що спри€ють вигор€нн€, в≥днос€тьс€: високе робоче навантаженн€, в≥дсутн≥сть або нестача соц≥альноњ п≥дтримки з боку колег ≥ кер≥вництва; недостатн€ винагорода за роботу; висока ступ≥нь невизначеност≥ в оц≥нц≥ виконуваноњ роботи; неможлив≥сть впливати на прийн€тт€ р≥шень; двозначн≥, неоднозначн≥ вимоги до роботи; пост≥йний ризик штрафних санкц≥й; одноман≥тна, монотонна ≥ безперспективна д≥€льн≥сть; необх≥дн≥сть зовн≥ ви€вл€ти емоц≥њ, €к≥ не в≥дпов≥дають реал≥€м; в≥дсутн≥сть вих≥дних, в≥дпусток та ≥нтерес≥в поза роботою[18].

–озвитку емоц≥йного вигоранн€ спри€ють особист≥сн≥ особливост≥: високий р≥вень емоц≥йноњ лаб≥льност≥; високий самоконтроль, особливо при вольовому придушенн≥ негативних емоц≥й; рац≥онал≥зац≥€ мотив≥в своЇњ повед≥нки, схильн≥сть до п≥двищеноњ тривоги ≥ депресивним реакц≥й, пов'€заних з недос€жн≥стю Ђвнутр≥шнього стандарту" ≥ блокуванн€м в соб≥ негативних переживань; риг≥дна особист≥сна структура.

ќсобист≥сть людини - досить ц≥л≥сна ≥ ст≥йка структура. ≤ њй властиво шукати шл€хи захисту в≥д деформац≥њ. ќдним ≥з способ≥в такоњ психолог≥чного захисту ≥ Ї синдром емоц≥йного вигоранн€. ќсновна причина розвитку —≈¬ - нев≥дпов≥дн≥сть м≥ж особист≥стю ≥ роботою, м≥ж п≥двищеними вимогами кер≥вника до прац≥вника ≥ реальними можливост€ми останнього. Ќайчаст≥ше вигоранн€ викликаЇтьс€ нев≥дпов≥дн≥стю м≥ж прагненн€м прац≥вник≥в мати б≥льший ступ≥нь самост≥йност≥ в робот≥, самим шукати способи та методи дос€гненн€ тих результат≥в, за €к≥ вони в≥дпов≥дають, ≥ жорсткою, нерац≥ональною пол≥тикою адм≥н≥страц≥њ в орган≥зац≥њ робочоњ активност≥ та контролю за нею. –езультат такого контролю - виникненн€ почутт≥в марност≥ своЇњ д≥€льност≥ та в≥дсутн≥сть в≥дпов≥дальност≥[22].

—≈¬ Ї комб≥нац≥Їю ф≥зичного, емоц≥йного ≥ когн≥тивного виснаженн€ або втоми, при цьому головним фактор - емоц≥йне виснаженн€. ƒодатков≥ компоненти вигоранн€ Ї насл≥дком повед≥нки, що веде до деперсонал≥зац≥њ або власне когн≥тивно-емоц≥йного вигор€нн€, €ке виражаЇтьс€ в скороченн≥ персональних дос€гнень.

¬ даний час немаЇ Їдиного погл€ду на структуру —≈¬, але, незважаючи на це, можна сказати, що в≥н представл€Ї собою особист≥сну деформац≥ю внасл≥док емоц≥йно ускладнених ≥ напружених в≥дносин в систем≥ людина-людина. Ќасл≥дки вигоранн€ можуть про€вл€тис€ €к у психосоматичних порушенн€х, так ≥ в суто психолог≥чних (когн≥тивних, емоц≥йних, мотивац≥йно-настановних) зм≥ни особистост≥. “е й ≥нше маЇ безпосереднЇ значенн€ дл€ соц≥ального ≥ психосоматичного здоров'€ особистост≥[17].

” людей, уражених —≈¬, €к правило, ви€вл€Їтьс€ поЇднанн€ психопатолог≥чних, психосоматичних, соматичних симптом≥в ≥ ознак соц≥альноњ дисфункц≥њ.

—постер≥гаютьс€ хрон≥чна втома, когн≥тивна дисфункц≥€ (порушенн€ пам'€т≥, уваги), порушенн€ сну, особист≥сн≥ зм≥ни. ћожливий розвиток тривожного, депресивного розлад≥в, залежностей в≥д психоактивних речовин, суњцид.

—п≥льними соматичними симптомами Ї головний б≥ль, гастро≥нтестинальн≥ (д≥аре€, синдром роздратованого шлунку) ≥ кард≥оваскул€рн≥ (тах≥кард≥€, аритм≥€, г≥пертон≥€) порушенн€.

¬ид≥л€ють 5 ключових груп симптом≥в, характерних дл€ —≈¬:

1. ф≥зичн≥ симптоми (втома, ф≥зичне стомленн€, виснаженн€; зм≥на ваги; недостатн≥й сон, безсонн€; поганий загальний стан здоров'€, в т.ч. по в≥дчутт€х; утруднене диханн€, задишка, нудота, запамороченн€, надм≥рна п≥тлив≥сть, тремт≥нн€; п≥двищенн€ артер≥ального тиску; виразки ≥ запальн≥ захворюванн€ шк≥ри; хвороби серцево-судинноњ системи);

2. емоц≥йн≥ симптоми (нестача емоц≥й; песим≥зм, цин≥зм ≥ черств≥сть у робот≥ й особистому житт≥; байдуж≥сть, втома; в≥дчутт€ безпорадност≥ ≥ безнад≥йност≥; агресивн≥сть, драт≥влив≥сть; тривога, посиленн€ ≥ррац≥онального занепокоЇнн€, нездатн≥сть зосередитис€; депрес≥€, почутт€ провини; ≥стерики, душевн≥ стражданн€; втрата ≥деал≥в,; зб≥льшенн€ деперсонал≥зац≥њ своЇњ чи ≥нших - люди стають безликими, €к манекени; переважаЇ почутт€ самотност≥);

3. повед≥нков≥ симптоми (робочий час б≥льше 45 годин на тиждень; п≥д час роботи з'€вл€Їтьс€ втома ≥ бажанн€ в≥дпочити; байдуж≥сть до њж≥; мала ф≥зичне навантаженн€; виправданн€ вживанн€ тютюну, алкоголю, л≥к≥в; нещасн≥ випадки - пад≥нн€, травми, авар≥њ тощо; ≥мпульсивна емоц≥йне повед≥нка);

4. ≥нтелектуальний стан (пад≥нн€ ≥нтересу до нових теор≥й ≥ ≥дей в робот≥, до альтернативних п≥дход≥в у вир≥шенн≥ проблем; нудьга, туга, апат≥€, пад≥нн€ смаку та ≥нтересу до житт€; б≥льшу перевагу стандартним шаблонам, рутин≥, н≥ж творчому п≥дходу; цин≥зм або байдуж≥сть до нововведень; мале участь або в≥дмова в≥д участ≥ в розвиваючих експериментах - трен≥нгах, осв≥т≥; формальне виконанн€ роботи);

5. соц≥альн≥ симптоми (низька соц≥альна активн≥сть; пад≥нн€ ≥нтересу до дозв≥лл€, захоплень; соц≥альн≥ контакти обмежуютьс€ роботою; м≥зерн≥ в≥дносини на робот≥ ≥ вдома; в≥дчутт€ ≥зол€ц≥њ, нерозум≥нн€ ≥нших та ≥ншими; в≥дчутт€ нестач≥ п≥дтримки з боку с≥м'њ, друз≥в, колег).

“аким чином, емоц≥йне вигоранн€ характеризуЇтьс€ вираженим поЇднанн€м симптом≥в порушенн€ в псих≥чн≥й, соматичн≥й ≥ соц≥альн≥й сферах житт€.


 

¬исновки до ≤ розд≥лу

¬ результат≥ проведеного анал≥зу в≥тчизн€них та заруб≥жних досл≥джень, присв€чених проблем≥ емоц≥йного вигоранн€, ви€вл€Їтьс€ можливим зробити наступн≥ висновки.

Ќа сьогодн≥, при досл≥дженн≥ емоц≥йного вигоранн€ у р≥зних сферах д≥€льност≥, в≥дбуваЇтьс€ терм≥нолог≥чна плутанина, тому виникаЇ необх≥дн≥сть наукового уточненн€ та пошуку узагальненого концептуального визначенн€ пон€тт€ феномену вигоранн€, €ке б розкривало його сутн≥сть, оск≥льки Їдиноњ думки щодо природи даного €вища поки що не вироблено.

“ерм≥н Ђburnout (емоц≥йне вигоранн€)ї введений американським псих≥атром ’. ƒж. ‘рейденбергом у 1974 роц≥ дл€ характеристики психолог≥чного стану здорових людей, що знаход€тьс€ в ≥нтенсивному ≥ т≥сному сп≥лкуванн≥ з кл≥Їнтами, в емоц≥йно навантажен≥й атмосфер≥. —початку цей терм≥н визначавс€ €к стан знемоги, виснаженн€ з в≥дчутт€м власноњ непотр≥бност≥, а к≥льк≥сть профес≥онал≥в, схильних до емоц≥йного вигоранн€, була незначною: сп≥вроб≥тники медичних установ ≥ р≥зноман≥тних сусп≥льних доброчинних орган≥зац≥й. –. Ўваб у1982 роц≥ значно розширюЇ групу фахового ризику: це, насамперед, вчител≥, пол≥цейськ≥, тюремний персонал, пол≥тики, юристи, менеджери.

 .  ондо коротко визначаЇ Ч—≈¬ €к дезадаптован≥сть до робочого м≥сц€, через надм≥рне робоче навантаженн€ ≥ неадекватн≥ м≥жособист≥сн≥ в≥дносини. ÷ьому в≥дпов≥даЇ ≥ дане ним образне тлумаченн€: Ђдо Ђвигоранн€ї схильн≥ т≥, хто працюЇ жагуче, з особливим ≥нтересом; довгий час допомагаючи ≥ншим, вони починають почувати розчаруванн€, тому що не вдаЇтьс€ дос€гти того ефекту, що оч≥кували; така робота супроводжуЇтьс€ надм≥рною втратою психолог≥чноњ енерг≥њ, призводить до психосоматичноњ втоми (виснаженню) ≥ емоц≥йного виснаженн€ (вичерпаност≥) ≥ €к результат - занепокоЇнн€, подразненн€, гн≥в, знижена самооц≥нка, на тл≥ прискореного серцебитт€, задишки, шлунково-кишкових розлад≥в, головного болю, порушень сну, а також с≥мейн≥ проблеми. ≤з звичайноњ емоц≥йноњ невдоволеност≥, цей стан переростаЇ у проблеми, що зач≥пають весь людський орган≥зм. “аке включенн€ стресогенних чинник≥в у число чинник≥в емоц≥йного вигоранн€ значно розширило коло в≥дпов≥дних профес≥й.

ƒосл≥дженн€ вид≥л€ють три групи ризику. ѕершу складають люди емоц≥йно залучен≥ у профес≥ю Ц страхов≥ агенти, педагоги, журнал≥сти, психологи, менеджери по продажам, кер≥вники ≥ ≥н. “акож п≥д загрозою Ї спец≥ал≥сти, €к≥ повинн≥ час в≥д часу ви€вл€ти г≥перактивн≥сть. Ќаприклад антикризисн≥ управл≥нн€ чи менеджери туристичних компан≥й, €ким потр≥бно моб≥л≥зувати внутр≥шн≥ сили в Дгар€чийФ сезон. ѕредставниками третьоњ групи Ї прац≥вники, €к≥ пост≥йно мають справу з негативом: конфл≥кт-менеджери, консультанти телефону дов≥ри.


 

–ќ«ƒ≤Ћ ≤≤.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1954 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

2103 - | 1839 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.