Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕотенц≥йно небезпечного об'Їкта
______________________________________________

(назва п≥дприЇмства)

____________________ √алуз≥ промисловост≥ ”крањни

 

 

1 ƒов≥дков≥ дан≥______________________________________________________________

1.1. ѕ≥дприЇмство ____________________________________________________________

1.2.  од п≥дприЇмства за ™ƒ–ѕќ ”крањни ________________________________________

1.3. √алузь промисловост≥ __________________ ___________________________________

1.4. ¬≥домча належн≥сть _______________________________________________________

1.5. ‘орма власност≥ __________________________________________________________

1.6. јдреса __________________________________________________________________

1.7. “елефон, факс ____________________________________________________________

1.8.  ер≥вник п≥дприЇмства _____________________________________________________

 

 

2 ѕриродн≥ умови

2.1. √еолог≥чно небезпечн≥ €вища ________________________________________________

2.2. √≥дрогеолог≥чно небезпечн≥ €вища ____________________________________________

2.3. ћорськ≥ г≥дролог≥чно небезпечн≥ €вища _______________________________________

2.4. |ћетеоролог≥чно небезпечн≥ €вища ___________________________________________

2.5. ѕожеж≥ __________________________________________________________________

 

 

3 «агальн≥ дан≥

3.1. ѕлоща п≥дприЇмства, тис. м2 ________________________________________________

3.2. ¬арт≥сть основних фонд≥в |п≥дприЇмства, млн. грн. ______________________________

3.3. «агальна чисельн≥сть прац≥вник≥в ______________________ _____________________

проектна фактична

3.4. Ќайб≥льша зм≥на ___________________________________________________________

3.5. –≥к уведенн€ до експлуатац≥њ _________________________________________________

3.6. —ан≥тарно-захисна зона п≥дприЇмства, м _______________________________________

3.7.  атегор≥€ з ÷ќ _____________________________________________________________

3.8. —туп≥нь х≥м≥чноњ небезпеки __________________________________________________

3.9. Ќормативне значенн€ показника безпечност≥ п≥дприЇмства _______________________

є

п/п Ќоменклатура основноњ продукц≥њ ѕотужн≥сть п≥дприЇмства |

______________________ _____________________

проектна фактична

 

 

4. ќсновна сировина, продукц≥€, допом≥жн≥ матер≥али

є п/п   Ќайменуванн€ Ўк≥длив≥сть Ќебезпечн≥сть  ≥льк≥сть
 лас —ƒќ–, токсичн≥сть ¬ибухо-пожежна –ад≥ац≥йна ≤нша ћаксимальна ѕорогова (нормативн≥ документи)
1. 1.1 1.2 ѕродукц≥€              
2. 2.1 2.2 —ировина                  
3. 3.1 3.2 ƒопом≥жн≥ матер≥али                

 

 

5. Ќебезпечн≥ технолог≥чн≥ процеси виробництва

є п/п Ќайменуванн€ технолог≥чного процесу ¬ид небезпеки Ќев≥дпов≥дн≥сть вимогам безпеки —тан технолог≥чного обладнанн€
         

 

 

6. ќсновн≥ виробнич≥ будови ≥ споруди

є п/п     Ќайменуванн€ будов, споруд  атегор≥€ вибухопожежо-небезпеки —туп≥нь вогнест≥йкост≥ “ехн≥чний стан споруди Ќа€вн≥сть проектно-конструкторськоњ документац≥њ ”тримувач документац≥њ —туп≥нь зносу основного обладнанн€
               

 

 

7. ќсновн≥ технолог≥чн≥ трубопроводи та ≥нженерн≥ мереж≥

є п/п   Ќайменуванн€, д≥аметр, довжина Ќебезпечн≥ параметри —тан трубопроводу Ќев≥дпов≥дн≥сть вимогам експлуатац≥њ
“иск, атм. √радуси, —
           

 

 

8. —клади небезпечних речовин

є п/п Ќайменуванн€ складу, перел≥к речовин  лас небезпеки речовини  ≥льк≥сть Ќев≥дпов≥дн≥сть умовам збер≥ганн€
м3 т
           

 

 

9. ™мкост≥ з небезпечними речовинами

є п/п     Ќайменуванн€ речовини Ќайменуванн€ Їмкост≥ ћ≥стк≥сть одн≥Їњ  ≥льк≥сть Їмностей, шт. ѕараметри збер≥ганн€  лас небезпеки речовини Ќев≥дпов≥дн≥сть вимогам збер≥ганн€
м3 т “иск, атм. √рад., —
                   

 

 

10. √≥дротехн≥чн≥ споруди

є п/п Ќайменуванн€ споруди —тан споруди –ечовина заповненн€ ќбс€г речовини  лас небезпеки речовини
           

 

 

11. ќчисн≥ споруди

є п/п Ќайменуванн€ споруди та метод очищенн€ ѕропускна здатн≥сть, м3, т/р≥к ≈фективн≥сть очищенн€
ѕроектна ‘актична Ќайменуванн€ ≥нгред≥Їнта —ередн€ концентрац≥€
«а проектом мг/л ‘актично мг/л
             

 

 

12. –ечовини з токсичними продуктами згор€нн€

Ќайменуванн€ речовини  ≥льк≥сть речовини Ќайменуванн€ продукт≥в згоранн€  лас небезпеки продукт≥в зроганн€  ≥льк≥сть продукт≥в згоранн€
         

 

 

13. Ќебезпечн≥ сполуки

–ечовини, €к≥ при взаЇмод≥њ з водою, киснем, пов≥тр€м, ≥ншими речовинами здатн≥ вибухати або гор≥ти –ечовини, €к≥ при взаЇмод≥њ утворюють нов≥ небезпечн≥ або шк≥длив≥ сполуки
Ќазва взаЇмод≥йних речовин ƒ≥€ (¬-вибух, √-гор≥нн€) компоненти сполуки
Ќазва  ≥льк≥сть Ќазва  ≥льк≥сть  лас небезпеки
             

 

 

14. “ехнолог≥чн≥ викиди шк≥дливих речовин

є п/п Ќайменуванн€ шк≥дливоњ речовини  лас небезпеки ¬икинуто фактично, т/р≥к ƒозволений викид, т/р≥к (посиланн€ на нормативн≥ документи)
¬ атмосферу ” водоймища ¬ атмосферу ” водоймища
             

 

15. ¬≥дходи виробництва

є п/п   Ќайменуванн€ шк≥дливих в≥дход≥в  лас небезпеки ‘≥зико-х≥м≥чна характеристика ¬икористано або знищено, т/р≥к —кладуЇтьс€
Ќа обТЇкт≥ Ќа пол≥гон≥
‘актична к≥льк≥сть ƒопустима к≥льк≥сть ‘актична к≥льк≥сть ƒопустима к≥льк≥сть
                 

 

16. ’арактеристика основних джерел небезпеки п≥дприЇмства

є п/п     Ќайменуванн€ джерела небезпеки ¬ид небезпеки (х≥м≥чна, вибухопожежна, рад≥ац≥йна, г≥дродинам≥чна, б≥олог≥чна) –≥вень можливих Ќ— (обТЇктовий, м≥сцевий, рег≥ональний, загально-державний) ћаксимально можливе територ≥альне поширенн€ Ќ—, км, м2 –озм≥р оч≥куваних
ћатер≥альних збитк≥в, тис. грн. Ћюдських жертв, ос≥б
             

 

17. –ецип≥Їнти Ќ— (заповнюЇтьс€ дл€ Ќ— максимально високого р≥вн€)

є п/п Ќайменуванн€ рецип≥Їнт≥в ѕоказник, одиниц€ вим≥ру  ≥льк≥сть
1. ћатер≥альн≥ обТЇкти: обТЇкти ≥нфраструктури промисловост≥; транспорту; житлово-комунального господарства ѕитома вага зруйнованих основних фонд≥в, % в≥д загального обс€гу основних фонд≥в  
2. Ќаселенн€: персонал п≥дприЇмства; мешканц≥ житлових будинк≥в; пасажири транспортних засоб≥в  ≥льк≥сть постраждалих ос≥б  
3. ¬одойми Ќазва водоймища та обс€г забрудненн€, % в≥д забрудненн€ водного обТЇму  
4. —≥льське господарство ¬илученн€ територ≥њ ≥з с≥льськогосподарського обороту, га  
5. Ћ≥сове господарство ¬илученн€ д≥л€нок з л≥согосподарського обороту, га  
6. ќбТЇкти особливого природоохоронного значенн€. –екреац≥йн≥ запов≥дн≥ територ≥њ ѕлоща пошкодженн€, % в≥д загальноњ площ≥  

 

 

18. јвар≥њ, що мали м≥сце на п≥дприЇмств≥

є п/п ƒата авар≥њ ’арактер авар≥њ ѕричини авар≥њ  ≥льк≥сть постраждалих ќбс€г викид≥в (злив≥в) шк≥дливих речовин, м3, т, х≥м≥чний склад ћатер≥альн≥ збитки
« т€жкими пошкодженн€ми «агинуло –азом
                 

 

 

19. —или та засоби л≥кв≥дац≥њ авар≥й та њх насл≥дк≥в

1.  
2.  

 

 

20. «ахисн≥ споруди цив≥льноњ оборони, њх характеристика

1.  
2.  

 

 

21. ƒодаткова ≥нформац≥€

1.  
2.  

 

 

22. ¬≥дпов≥дальн≥ особи

ѕосада ѕр≥звище, ≥м'€ та по батьков≥ ѕ≥дпис ƒата
       

 

 

ѕрим≥тка. ƒан≥ про ѕЌќ, €к≥ Ї державною або комерц≥йною таЇмницею, подаютьс€ в≥дпов≥дно до «акон≥в ”крањни "ѕро державну таЇмницю" (3855-12), "ѕро ≥нформац≥ю" (2657-12) та документ≥в, розроблених на њх засадах.

 


 

ƒодаток 2.

до ѕор€дку декларуванн€ безпеки об'Їкт≥в

п≥двищеноњ небезпеки

 

«ј“¬≈–ƒ∆”ё

(посада, п≥дпис, пр≥звище, ≥м'€, по батьков≥

кер≥вника суб'Їкта господарськоњ д≥€льност≥)

______________________________ 200 р.

ћѕ

ƒ≈ Ћј–ј÷≤я

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 362 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаука Ч это организованные знани€, мудрость Ч это организованна€ жизнь. © »ммануил  ант
==> читать все изречени€...

2035 - | 1849 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.025 с.