Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–озпод≥л навчальних годин на вивченн€ розд≥л≥в програми
є Ќазва розд≥лу  ≥льк≥сть годин з теми
 
  ≤нформац≥€, ≥нформац≥йн≥ процеси, системи, технолог≥њ  
   омпТютер €к ун≥версальний пристр≥й дл€ опрацюванн€ даних  
  —творенн€ та опрацюванн€ граф≥чних зображень  
  —творенн€ та опрацюванн€ мультимед≥йних презентац≥й  

 ритер≥њ оц≥нюванн€ р≥вн€ навчальних дос€гнень учн≥в з порушенн€ми слуху

–≥вн≥ навчальних дос€гнень Ѕали «агальн≥ критер≥њ оц≥нюванн€ навчальних дос€гнень учн≥в з порушенн€ми слуху
≤ ѕочатковий 1Ц3 ”чень може розр≥зн€ти обТЇкт вивченн€, розум≥Ї де€к≥ його елементи, розп≥знаЇ окрем≥ обТЇкти, €вища ≥ факти предметноњ галуз≥   ”чень фрагментарно розум≥Ї незначну частину навчального матер≥алу, фрагментарно в≥дтворюЇ окрем≥ положенн€; маЇ неч≥тк≥ у€вленн€ про обТЇкт вивченн€; знаЇ ≥ виконуЇ правила техн≥ки безпеки п≥д час роботи з компТютерною техн≥кою.   ”чень розп≥знаЇ окрем≥ обТЇкти, €вища ≥ факти предметноњ галуз≥, розум≥Ї менш €к половину навчального матер≥алу та в≥дтворюЇ незначну його частину; за допомогою вчител€ виконуЇ елементарн≥ завданн€.
   
II —ередн≥й 4Ц6 ”чень маЇ початковий р≥вень знань, з допомогою вчител€ в≥дтворюЇ близько половини основного навчального матер≥алу, може з допомогою вчител€ виконати просте навчальне завданн€   ”чень розум≥Ї основний навчальний матер≥ал, здатний з помилками ≥ неточност€ми дати визначенн€ пон€ть, сформулювати правило, може повторити за зразком певн≥ операц≥њ та д≥њ.   ”чень маЇ р≥вень знань, вищий, н≥ж початковий, маЇ елементарн≥, нест≥йк≥ навички роботи на компТютер≥. ¬м≥Ї застосовувати знанн€ при виконанн≥ завдань за зразком.
III ƒостатн≥й 7Ц9 ”чень ознайомлений з основними пон€тт€ми навчального матер≥алу, ум≥Ї за зразком виконати просте навчальне завданн€, ум≥Ї виконувати елементарн≥ д≥њ з опрацюванн€ даних на компТютер≥, «астосовуЇ вивчений матер≥ал у простих навчальних ситуац≥€х, частково контролюЇ власн≥ навчальн≥ д≥њ.   ”чень ум≥Ї застосовувати вивчений матер≥ал у знайомих ситуац≥€х; розум≥Ї основн≥ процеси, що в≥дбуваютьс€ п≥д час роботи обчислювальноњ системи, намагаЇтьс€ робити окрем≥ висновки. ¬≥дпов≥дь його досить повна, маЇ певну лог≥ку, хоч ≥ з де€кими неточност€ми.   ”чень наводить приклади на п≥дтвердженн€ де€ких тверджень, застосовуЇ знанн€ в знайомих та дещо зм≥нених навчальних ситуац≥€х, маЇ достатн≥ навички виконанн€ основних д≥й з опрацюванн€ даних на компТютер≥.
IV ¬исокий 10Ц12 ”чень маЇ досить повн≥ знанн€, здатний використовувати њх у практичн≥й навчальн≥й д≥€льност≥, робити де€к≥ висновки. ѕри цьому в≥н може припускатис€ незначних помилок в аргументац≥њ думки тощо.   ”чень на достатньо високому р≥вн≥ волод≥Ї знанн€ми в обс€з≥ та в межах вимог навчальних програм, досить впевнено використовуЇ њх у навчальних ситуац≥€х, ум≥Ї знаходити ≥нформац≥ю (в≥домост≥) та використовуЇ њњ у практичн≥й д≥€льност≥.   ”чень маЇ системн≥ знанн€ в обс€з≥ та в межах вимог навчальних програм, усв≥домлено використовуЇ њх у стандартних ситуац≥€х, ум≥Ї анал≥зувати навчальний матер≥ал, самост≥йно застосовувати його на практиц≥, самост≥йно користуватис€ джерелами ≥нформац≥њ (в≥домостей), приймати певн≥ р≥шенн€.

 

 лас

35 год. (1 година на тиждень)

є з/п  -тьгод «м≥ст навчального матер≥алу ƒержавн≥ вимоги до р≥вн€ загальноосв≥тньоњ п≥дготовки учн≥в  орекц≥йно-розвивальна л≥н≥€
    ≤нформац≥€ та пов≥домленн€. ≤нформац≥йн≥ процеси (4 год) ѕон€тт€ ≥нформац≥њ. ѕов≥домленн€. —пособи поданн€ пов≥домлень ≤нформац≥йн≥ процеси: збер≥ганн€, опрацюванн€, передаванн€ та пошук пов≥домлень ƒан≥ ѕристроњ, що використовуютьс€ дл€ роботи з даними   ”чень (учениц€) Ј маЇ у€вленн€ про взаЇмозвТ€зки м≥ж пон€тт€ми ≥нформац≥€, пов≥домленн€, дан≥; Ј розум≥Ї призначенн€ р≥зних пристроњв, що використовуютьс€ людиною дл€ роботи з даними (компТютер, телефон, диктофон, факс, плеЇр, калькул€тор, фотокамера, к≥нокамера, ≥гров≥ приставки, нав≥гатор та ≥н. Ј маЇ у€вленн€ про способи поданн€ пов≥домлень: текстовий, граф≥чний, звуковий, в≥део, умовн≥ жести та сигнали, комб≥нований; Ј наводить приклади: Ј пов≥домлень, поданих р≥зними способами; Ј ≥нформац≥йних процес≥в з≥ своЇњ навчальноњ д≥€льност≥ ≥ в св≥т≥; розр≥зн€Ї: Ј способи поданн€ пов≥домленн€; Ј ≥нформац≥йн≥ процеси, що в≥дбуваютьс€ п≥д час навчальноњ д≥€льност≥, у повс€кденному житт≥ та при робот≥ з р≥зними пристро€ми називаЇ р≥зн≥ пристроњ, що використовуютьс€ людиною дл€ роботи з даними (компТютер, телефон, диктофон, факс, плеЇр, калькул€тор, фотокамера, к≥нокамера, ≥гров≥ приставки, нав≥гаторЕ знаЇ правила повед≥нки ≥ Ѕ∆ при робот≥ з компТютером); дотримуЇтьс€ правил повед≥нки ≥ Ѕ∆ при робот≥ з компТютером ‘ормуванн€ у€вленн€ про ≥нформац≥йн≥ процеси. –озвиток у€влень про ≥нформац≥ю, пов≥домленн€ та дан≥. –озвиток мовленн€ на основ≥ збагаченн€ словникового запасу словами Ц назвами пристроњв, що використовуютьс€ людиною дл€ роботи з даними. –озвиток памТ€т≥ на основ≥ запамТ€товуванн€ способ≥в поданн€ пов≥домлень. ‘ормуванн€ орган≥зац≥йних ум≥нь навчально-практичноњ д≥€льност≥ (орган≥зац≥€ робочого м≥сц€). –озвиток памТ€т≥ на основ≥ запамТ€товуванн€ правил техн≥ки безпеки п≥д час роботи на компТютер≥. –озвиток навичок користуванн€ мовою €к засобом сп≥лкуванн€ у процес≥ навчальноњ д≥€льност≥ (при утрудненн€х звертаЇтьс€ по допомогу до вчител€); ‘ормуванн€ навичок плануванн€ посл≥довност≥ операц≥й ≥ часу виконанн€ роботи.  
    ќснови роботи з компТютером (10 год) —кладов≥ компТютера (системний блок, пристроњ введенн€ (миша, клав≥атура), збер≥ганн€ (жорсткий магн≥тний диск, оптичний диск, флеш-памТ€ть), виведенн€ даних (мон≥тор, принтер), њх призначенн€. ¬иди сучасних персональних компТютер≥в (стац≥онарн≥, портативн≥, планшети, комун≥катори). ѕравила повед≥нки ≥ безпеки життЇд≥€льност≥ в комп'ютерному клас≥. ѕ≥дготовка компТютера до роботи.  оректне завершенн€ роботи з компТютером. ќбТЇкти. ¬ластивост≥ обТЇкт≥в, значенн€ властивостей. ќбТЇкти навколо нас.  ласиф≥кац≥€ обТЇкт≥в –обочий ст≥л. ћеню, њх призначенн€. ¬иди меню. ѕон€тт€ про програму. «апуск програми на виконанн€ ¬≥кно програми, основн≥ обСЇкти в≥кна. «авершенн€ роботи з програмою ќперац≥њ над в≥кнами ѕон€тт€ про файл ≥ каталог (папку), њх ≥мена. ѕерегл€д списк≥в ≥мен файл≥в ≥ папок. ѕрактична робота 1. –обота з в≥кнами та њх обТЇктами ѕрактична робота 2. –обота з клав≥атурним тренажером.   ”чень маЇ у€вленн€: Ј про обТЇкти та њх властивост≥; Ј значенн€ властивостей; Ј класиф≥кац≥ю обТЇкт≥в; описуЇ пон€тт€: Ј програма; Ј файл; Ј каталог (папка); по€снюЇ призначенн€: Ј персонального компТютера; Ј основних складових компТютера; Ј меню; наводить приклади: Ј обТЇкт≥в, властивостей обТЇкт≥в, значень властивостей обТЇкт≥в; Ј пристроњв введенн€, виведенн€, збер≥ганн€ даних; Ј сучасних персональних компТютер≥в; Ј р≥зних вид≥в меню; називаЇ: Ј основн≥ обТЇкти в≥кна (р€док заголовка, кнопки управл≥нн€, робоча область); Ј основн≥ операц≥њ, €к≥ можна виконувати над в≥кнами; знаЇ та дотримуЇтьс€: Ј правил повед≥нки та безпеки життЇд≥€льност≥ п≥д час роботи в компТютерному клас≥; знаЇ: Ј призначенн€ основних клав≥ш клав≥атури компТютера; ум≥Ї: Ј класиф≥кувати обТЇкти за одн≥Їю з властивостей; Ј вмикати компТютер ≥ коректно завершувати роботу з ним; Ј запускати програму на виконанн€ та коректно завершувати роботу з нею; Ј зм≥нювати розм≥ри в≥кон та њх положенн€ на екран≥; Ј згортати, розгортати ≥ закривати в≥кна; Ј в≥дкривати потр≥бну папку, перегл€дати списки ≥мен файл≥в ≥ папок, закривати папку; Ј виконувати операц≥њ над обТЇктами з використанн€м миш≥: вибирати, перет€гувати; Ј виконувати операц≥њ над обТЇктами з використанн€м меню, зокрема контекстного; Ј вводити текст з використанн€м символ≥в кирилиц≥ та латиниц≥, чисел, розд≥лових знак≥в у середовищ≥ клав≥атурного тренажера. ‘ормуванн€ в учн≥в зовн≥шньоњ орган≥зованост≥ в навчальн≥й д≥€льност≥, точного виконанн€ вказ≥вок учител€. –озвиток памТ€т≥ на основ≥ в≥дтворенн€ операц≥й над в≥кнами та п≥д час запамТ€товуванн€ призначенн€ основних клав≥ш компТютера. –озвиток навичок плануванн€ посл≥довност≥ операц≥й. «багаченн€ словника назвами складових компТютера. –озвиток мисленн€ на основ≥ ви€вленн€ причинно-насл≥дкових звТ€зк≥в м≥ж обТЇктами ≥ властивост€ми обТЇкт≥в –озвиток пол≥сенсорного сприйманн€. –озвиток спостережливост≥, пор≥вн€нн€ уваги, памТ€т≥, мисленн€, зокрема просторового, початкових анал≥тико-синтетичних процес≥в, лог≥ки, п≥знавальноњ активност≥. «багаченн€, уточненн€ та конкретизац≥€ словникового запасу. ѕочаток формуванн€ початкового запасу англомовноњ лексики з ≥нформатики. ‘ормуванн€ у€влень про файл ≥ каталог (папку). ‘ормуванн€ бажанн€ вчитис€, самост≥йност≥, ≥нтересу до вивченн€ ≥нформатики.  
    √раф≥чний редактор (9 год) ѕон€тт€ граф≥чного редактора, його призначенн€ —ередовище растрового граф≥чного редактора ¬≥дкриванн€ збережених зображень у граф≥чному редактор≥. √раф≥чн≥ обТЇкти та њх властивост≥. ≤нструменти дл€ створенн€ граф≥чних обТЇкт≥в. ѕал≥тра кольор≥в ƒ≥алогов≥ в≥кна, њх обТЇкти. ≤нформац≥йн≥ в≥кна. «береженн€ зображень. –озробка плану побудови зображенн€ —творенн€ зображень в середовищ≥ граф≥чного редактора за розробленим планом ѕон€тт€ буфера обм≥ну ƒодаванн€ тексту. ќсновн≥ елементи формату символ≥в: шрифт, накресленн€, кол≥р, розм≥р ѕрактична робота 3. ќпрацюванн€ зображень, створених ран≥ше ѕрактична робота 4. —творенн€ граф≥чних зображень за поданим планом   ”чень по€снюЇ призначенн€: Ј граф≥чного редактора; Ј буфера обм≥ну; описуЇ: Ј посл≥довн≥сть д≥й дл€ створенн€ граф≥чного зображенн€ в середовищ≥ визначеного граф≥чного редактора; Ј складов≥ середовища растрового граф≥чного редактора (робоче поле, ≥нструменти роботи з граф≥чними обТЇктами, ≥нструменти роботи з зображенн€ми); Ј призначенн€ й спос≥б використанн€ основних ≥нструмент≥в дл€ створенн€ граф≥чних обТЇкт≥в в середовищ≥ граф≥чного редактора; Ј алгоритм вид≥ленн€ на зображенн€х засобами граф≥чного редактора частин р≥зних тип≥в; ум≥Ї: Ј створювати, в≥дкривати, зм≥нювати й збер≥гати зображенн€ в середовищ≥ граф≥чного редактора; Ј зм≥нювати значенн€ властивостей граф≥чних обТЇкт≥в в середовищ≥ граф≥чного редактора; Ј обирати кол≥р малюванн€ та кол≥р фону на пал≥тр≥ кольор≥в; Ј вид≥л€ти частини зображень за допомогою ≥нструмент≥в р≥зних тип≥в; Ј перем≥щувати, коп≥ювати, обертати, зафарбовувати й вилучати вид≥лен≥ частини зображенн€; Ј створювати текстов≥ написи та добирати шрифт, накресленн€, кол≥р, розм≥р тексту; Ј переключати мовн≥ режими роботи клав≥атури; використовуЇ: Ј ≥нструменти середовища граф≥чного редактора дл€ створенн€ та зм≥ни зображень за власним задумом; Ј ≥нструменти дл€ малюванн€ пр€мих ≥ кривих л≥н≥й; Ј ≥нструменти дл€ малюванн€ геометричних ф≥гур; Ј ≥нструменти дл€ заливанн€ замкнених частин зображень; Ј ≥нструменти дл€ створенн€ текстових напис≥в; Ј буфер обм≥ну   –озвиток мисленн€ на основ≥ формуванн€ ум≥нь по€снювати призначенн€ граф≥чного редактора та буферу обм≥ну ‘ормуванн€ п≥знавальноњ д≥€льност≥: у€ви, памТ€т≥, мисленн€. –озвиток в≥зуального сприйманн€. „ерез систему практичних завдань формувати в учн≥в навички створювати, зм≥нювати, в≥дкривати, збер≥гати граф≥чн≥ обТЇкти в середовищ≥ граф≥чного редактора    оригуюча система завдань з опорою на жестову мову, наочн≥сть маЇ допомогти учн€м в≥дтворювати, описувати посл≥довн≥сть д≥й дл€ створенн€ граф≥чного зображенн€ в середовищ≥ граф≥чного редактора.  
    –едактор презентац≥й (9 год) ѕон€тт€ презентац≥њ.  омпТютерна презентац≥€, њњ обТЇкти —ередовище редактора презентац≥й. ¬≥дкриванн€ презентац≥њ та њњ перегл€д. –ежими роботи в середовищ≥ редактора презентац≥й. “екстов≥ та граф≥чн≥ обТЇкти слайд≥в ¬ставл€нн€ зображень. «м≥ненн€ значень њх властивостей ¬веденн€ та редагуванн€ тексту. ‘орматуванн€ текстових обТЇкт≥в «береженн€ презентац≥й –озробка плану створенн€ презентац≥њ: визначенн€ мети, сценар≥ю та структури презентац≥њ ѕон€тт€ шаблону презентац≥њ. —творенн€ презентац≥й на основ≥ шаблону ѕрактична робота 5. —творенн€ презентац≥њ, зокрема фотоальбому ѕрактична робота 6. —творенн€ презентац≥њ на основ≥ шаблону за наведеним планом   ”чень по€снюЇ призначенн€: Ј компСютерних презентац≥й; Ј редактора презентац≥й; Ј фотоальбому; Ј шаблону презентац≥њ; описуЇ: Ј складов≥ середовища редактора презентац≥й (робоче поле, ≥нструменти роботи з обТЇктами слайду, ≥нструменти роботи з≥ слайдами, ≥нструменти роботи з презентац≥Їю); Ј основн≥ складов≥ компТютерноњ презентац≥њ; Ј посл≥довн≥сть д≥й щодо створенн€ презентац≥й засобами редактор презентац≥й; Ј посл≥довн≥сть д≥й роботи з редактором компТютерних презентац≥й; наводить приклади: Ј обТЇкт≥в слайда; Ј використанн€ презентац≥й у процес≥ навчанн€; розр≥зн€Ї: Ј текстов≥ та граф≥чн≥ обТЇкти слайду презентац≥њ; Ј режими роботи в середовищ≥ редактора презентац≥й; ум≥Ї: Ј створювати та збер≥гати фотоальбом ≥ презентац≥њ на основ≥ шаблону; Ј розробл€ти план створенн€ презентац≥њ; Ј зд≥йснювати перегл€д презентац≥њ та впор€дкуванн€ слайд≥в; Ј вид≥л€ти слайди та виконувати над ними прост≥ операц≥њ: в≥дкривати контекстне меню, перем≥щувати, вилучати; Ј вид≥л€ти обТЇкти слайду та виконувати над ними прост≥ операц≥њ: в≥дкривати контекстне меню, перем≥щувати, зм≥нювати значенн€ властивостей, вилучати; Ј вводити текст ≥ редагувати його; Ј форматувати текстов≥ обТЇкти на слайдах: зм≥на шрифту, розм≥ру, кольору, накресленн€, вир≥внювати; Ј вставл€ти зображенн€ до слайду презентац≥њ; Ј форматувати граф≥чн≥ обТЇкти на слайдах: зм≥на розм≥ру, перефарбуванн€; Ј в≥дкривати файл, що м≥стить презентац≥ю; Ј демонструвати презентац≥ю з усним супроводом слухачам ‘ормуванн€ в учн≥в зовн≥шньоњ орган≥зованост≥ в навчальн≥й д≥€льност≥. –озвиток памТ€т≥ на основ≥ в≥дтворенн€ посл≥довност≥ д≥й щодо створенн€ презентац≥й. –озвиток навичок плануванн€ посл≥довност≥ операц≥й при створенн≥ презентац≥й засобами редактора презентац≥й. «багаченн€ словникового запасу назвами складових середовища редактора презентац≥й. –озвиток спостережливост≥, пор≥вн€нн€, уваги, памТ€т≥, мисленн€, зокрема просторового, анал≥тико-синтетичних процес≥в, лог≥ки, п≥знавальноњ активност≥. «багаченн€, уточненн€ та конкретизац≥€ словникового запасу. ‘ормуванн€ у€влень про компТютерн≥ презентац≥њ, редактора презентац≥й, шаблону презентац≥њ.. ‘ормуванн€ в учн≥в розум≥нн€ про призначенн€ та можливост≥ програмних засоб≥в навчального призначенн€.   ‘ормуванн€ в учн≥в розум≥нн€ про призначенн€, типи та засоби створенн€ компТютерних публ≥кац≥й.   ‘ормуванн€ в учн≥в розум≥нн€ про призначенн€, типи та засоби створенн€ компТютерних презентац≥й у середовищ≥ Power Point.    
           

 

 


[1] автори програми: ћ.∆алдак, Ќ.ћорзе, √.Ћомаковська, √.ѕроценко, ….–ивк≥нд, ¬.Ўакотько.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 385 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2298 - | 2146 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.