Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕрац≥вник ¬. знаходивс€ на стац≥онарному л≥куванн≥ з приводу пневмон≥њ 16 дн≥в. який пор€док видач≥ листка непрацездатност≥ л≥куючим л≥карем стац≥онару в цьому випадку?
ѕрац≥вник приватноњ ф≥рми захвор≥в на √–¬≤. ѕри звертанн≥ до д≥льничного л≥кар€, останн≥й констатував факт тимчасовоњ втрати працездатност≥. який документ дл€ оформленн€ непрацездатност≥ цього прац≥вника повинен видати л≥кар?

1. Ћисток непрацездатност≥

2. ƒов≥дка встановленоњ форми

3. ƒов≥дка дов≥льноњ форми

4. Ќе видаЇтьс€ жоден документ

ѕрац≥вник Ќ. внасл≥док захворюванн€ був тимчасово непрацездатним прот€гом 32 дн≥в. Ћ≥кувавс€ амбулаторно п≥д спостереженн€м д≥льничного л≥кар€. Ќа €кий терм≥н в цьому випадку л≥куючий л≥кар маЇ право видати листок непрацездатност≥ особисто?

1. ƒо 10 календарних дн≥в

2. ƒо 5 календарних дн≥в

3. Ќа 14 календарних дн≥

4. ƒо 30 календарних дн≥в

ѕрац≥вник ¬. в результат≥ дорожньо-транспортноњ пригоди отримав множинн≥ травми, в результат≥ €ких тривалий час (7 м≥с€ц≥в) знаходивс€ на л≥куванн≥ ≥ був непрацездатним. Ќа €кий максимальний терм≥н в цьому випадку йому мають право видати через Ћ   листок непрацездатност≥?

1. 4 м≥с€ц≥

2. 2 м≥с€ц≥

3. 7 м≥с€ц≥в

4. 5 м≥с€ц≥в

—лужбовець ј. внасл≥док високоњ гар€чки та нездужанн€ не вийшов на роботу. ѕодзвонив своЇму с≥мейному л≥карев≥ додому ≥ попросив в≥дкрити листок непрацездатност≥. ѕри виконанн≥ €коњ умови л≥кар може видати листок непрацездатност≥ цьому пац≥Їнту?

1. ѕ≥сл€ особистого огл€ду хворого л≥куючим л≥карем

2. Ќа п≥дстав≥ висновку л≥карсько-консультативноњ ком≥с≥њ

3. ѕри на€вност≥ запису в У∆урнал≥ обл≥ку виклик≥в л≥кар≥в додомуФ

4. ѕри на€вност≥ результат≥в анал≥зу кров≥, сеч≥ та флюорограф≥њ

ѕрац≥вник ћ. п≥д час роботи отримав травму, в результат≥ €коњ був непрацездатним та л≥кувавс€ амбулаторно 6 дн≥в. ѕри встановленн≥ обставин нещасного випадку ви€вилось, що прац≥вник в момент отриманн€ травми був нетверезим. який документ сл≥д оформити в цьому випадку, щоб засв≥дчити непрацездатн≥сть прац≥вника?

1. Ћисток непрацездатност≥ з позначкою про алкогольне спТ€н≥нн€

2. Ќа 5 дн≥в дов≥дка, з 6-го дн€ Ц листок непрацездатност≥

3. ƒов≥дка встановленоњ форми з позначкою про алкогольне спТ€н≥нн€

4. Ћисток непрацездатност≥ з першого дн€ травми на весь час л≥куванн€

ѕри обстеженн≥ в акушер-г≥неколога прац≥вниц≥ швейноњ фабрики було виставлено д≥агноз: ¬аг≥тн≥сть ≤≤, 6-7 тижн≥в. «а с≥мейними обставинами ж≥нка вир≥шила перервати цю ваг≥тн≥сть. ќперац≥€ та п≥сл€абортний пер≥од пройшли без ускладнень. який документ сл≥д оформити в цьому випадку, щоб засв≥дчити тимчасову непрацездатн≥сть прац≥вниц≥?

1. Ћисток непрацездатност≥ на 3 дн≥ з врахуванн€м дн€ операц≥њ

2. ƒов≥дку встановленоњ форми на 3 дн≥ з врахуванн€м дн€ операц≥њ

3. Ћисток непрацездатност≥ з першоо дн€ на весь час л≥куванн€

4. Ћисток непрацездатност≥ максимально на 14 дн≥в, на решту Ц дов≥дка

ѕТ€тир≥чна дитина знаходилась на л≥куванн≥ в стац≥онар≥ дит€чоњ л≥карн≥ 28 дн≥в. ƒогл€д за нею в цей час зд≥йснювала мати Ц прац≥вниц€ одного ≥з п≥дприЇмств. Ќа €кий терм≥н повинн≥ видати листок непрацездатност≥ матер≥ дитини?

1. Ќа 28 дн≥в, тобто на весь час л≥куванн€

2. Ќа 7 дн≥в, на решту дн≥в Ц дов≥дка

3. Ќа 10 дн≥в, на решту дн≥в Ц дов≥дка

4. Ќа 14 дн≥в, на решту дн≥в Ц дов≥дка

який вид непрацездатност≥ характеризуЇтьс€ тимчасовим зворотн≥м характером ≥ п≥д впливом л≥куванн€ та реаб≥л≥тац≥йних заход≥в триваЇ до в≥дновленн€ працездатност≥ або встановленн€ ≥нвал≥дност≥?

1. “имчасова 2.ѕовна 3. „асткова 4. —т≥йка

√ромад€нин —. вдома, перед веч≥рньою робочою зм≥ною, в≥дчув сильний б≥ль голови, нудоту. ƒружина викликала швидку медичну допомогу. Ћ≥кар, €кий прињхав на виклик, п≥сл€ огл€ду пац≥Їнта констатував п≥двищенн€ артер≥ального тиску, надав нев≥дкладну медичну допомогу ≥ рекомендував не виходити на роботу. „и маЇ право цей л≥кар видати пац≥Їнтов≥ листок непрацездатност≥?

1. Ќе маЇ

2. ћаксимум на 3 дн≥

3. ќдноразово до 5 дн≥в

4. ќдноособово до 10 дн≥в

ћехан≥затор сел€нськоњ сп≥лки л≥кувавс€ в с≥льськ≥й л≥карськ≥й амбулатор≥њ, в €к≥й працюЇ т≥льки один л≥кар. Ќа €кий максимальний терм≥н цей л≥кар може видавати листок непрацездатност≥ особисто?

1. ƒо 14 дн≥в з наступним направленн€м до Ћ  

2. Ќа весь пер≥од тимчасовоњ непрацездатност≥

3. ƒо 5 дн≥в з наступним направленн€м до Ћ  

4. ƒо 10 дн≥в з наступним направленн€м до Ћ  

ѕрац≥вник Ќ. внасл≥док захворюванн€ був тимчасово непрацездатним прот€гом 16 дн≥в. Ћ≥кувавс€ амбулаторно. Ћ≥куючий л≥кар видав листок непрацездатност≥ спочатку на 5 дн≥в ≥ продовжив його до 10 дн≥в. ’то маЇ право продовжити дал≥ листок непрацездатност≥ цьому прац≥вников≥?

1. Ћ≥куючий л≥кар сп≥льно з зав≥дувачем в≥дд≥ленн€

2. Ћ≥карсько-консультативна ком≥с≥€

3. «аступник головного л≥кар€ з експертизи непрацездатност≥

4. «ав≥дувач в≥дд≥ленн€ або заступник головного л≥кар€

ѕрац≥вник ¬. знаходивс€ на стац≥онарному л≥куванн≥ з приводу пневмон≥њ 16 дн≥в. який пор€док видач≥ листка непрацездатност≥ л≥куючим л≥карем стац≥онару в цьому випадку?

1. —п≥льно з зав≥дувачем в≥дд≥ленн€ за весь пер≥од л≥куванн€

2. « дн€ поступленн€ в стац≥онар максимально до 4 м≥с€ц≥в

3. —п≥льно з зав≥дувачем в≥дд≥ленн€ максимально до 14 дн≥в

4. —п≥льно з Ћ   за весь пер≥од л≥куванн€

14. ѕрац≥вников≥, €кий знаходитьс€ на диспансерному спостереженн≥ з приводу виразковоњ хвороби 12-палоњ кишки, на п≥дприЇмств≥ вид≥лили пут≥вку дл€ санаторно-курортного л≥куванн€ на 24 дн≥. “ривал≥сть щор≥чноњ в≥дпустки прац≥вника складаЇ 24 календарних дн≥ Ќа проњзд до санатор≥ю ≥ назад необх≥дно витратити 4 дн≥. який пор€док оформленн€ тимчасовоњ непрацездатност≥ в цьому випадку?

1. „ерез Ћ   оформл€Їтьс€ листок непрацездатност≥ на 4 дн≥

2. „ерез Ћ   оформл€Їтьс€ листок непрацездатност≥ на 28 дн≥в

3. Ћ≥куючий л≥кар оформл€Ї дов≥дку на 28 дн≥в

4. Ћ≥куючий л≥кар оформл€Ї листок непрацездатност≥ на 4 дн≥

ѕрац≥вниц€ ћ. знаходилась п≥д спостереженн€м акушер-г≥неколога ж≥ночоњ консультац≥њ з приводу ваг≥тност≥, €ка зак≥нчилась ф≥з≥олог≥чними пологами. Ќа €кий терм≥н повинн≥ видати листок непрацездатност≥ ц≥й ж≥нц≥ за м≥сцем спостереженн€?

1. Ќа 126 календарних дн≥в

2. Ќа 56 календарних дн≥в

3. Ќа 70 календарних дн≥в

4. Ќа 140 календарних дн≥в

” прац≥вниц≥ захвор≥ла на в≥тр€ну в≥спу 4-х р≥чна дитина. ’вороба тривала 17 дн≥в. Ћ≥куванн€ зд≥йснювалось амбулаторно п≥д догл€дом матер≥ дитини. як оформити непрацездатн≥сть матер≥ в даному випадку?

1. Ћисток непрацездатност≥ на 14 дн≥в, на решту 3 дн≥ Ц дов≥дка

2. Ћисток непрацездатност≥ на весь час хвороби дитини

3. Ћисток непрацездатност≥ на 5 дн≥в з продовженн€м у встановленому пор€дку

4. листок непрацездатност≥ на 7 дн≥в, на решту 10 дн≥в - дов≥дка

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 908 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2298 - | 2146 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.