Лекции.Орг


Поиск:
Розмічування пікетажу по осі лінійної споруди
По осі лінійної споруди через 100 м закріпляють точки дерев'яними кілочками, які називають пікетами. Дії, які виконуються при закріплені пікетів, називаються розмічуванням пікетажу (рис. 136) Пікетаж - від французького слова piguetage - вибір точок на місцевості для встановлення рейок і закріплення їх кілочками при нівелюванні. Пікет - точка на осі споруди, яка призначена для закріплення заданого інтервалу. На практиці найчастіше таким інтервалом є 100 м і дуже рідко 40,20 і 10 м.

Рис.136. Закріплення пікету і сторожок

 

Розмічування пікетажу виконують за допомогою сталевої мірної 20-ти метрової стрічки. Нумерацію пікетажних точок починають від початку споруди. Нульовий пікет співпадає з початком осі споруди і позначається ПК-0. Сам пікет закріпляють дерев'яним кілочком перерізом 2x2 см, який забивають врівень з землею. На відстані 5... 10 см від пікету забивають другий кілочок висотою 15...20см. На цьому кілочку олівцем підписують ПК-0і називають його сторожком. Після цього протягують стрічку вперед по осі споруди і від ПК-0 відкладають віддаль рівну 100 м. Забивають один кілочок врівень з землею як пікет, а другий як сторожок, на якому підписують ПК-1. Таким чином закріплюють пікети по всій осі лінійної споруди.

Оскільки поверхня землі надто складна, то крім пікетних точок по осі споруди закріпляють точки в характерних місцях рельєфу і ситуації (точки перегину схилів, уріз води в водоймищах, перетин з діючими дорогами, лініями електропередач, контурами ситуації і тощо). Ці точки називають плюсовими, а їх положення визначається відстанню від ближчого попереднього пікету. Наприклад, називають точку ПК-8+ 73,44. Це означає, що точка знаходиться від ПК-8 на відстані 73,44 мвперед по осі споруди.

Кути повороту по осі лінійної споруди позначають зростаючими номерами, крім того, їм приписують пікетажне значення, яке складається із порядкового номера попереднього (заднього) пікету плюс віддаль від цього пікету до кута повороту На (рис.137) позначення вершини слід розуміти так. В чисельнику номер вершини кута 3 (ВК-3), а в знаменнику номер пікету 5 плюс віддаль від пікету 5 до вершини кута 64,50 м (ПК-5 + 64.50) за напрямком осі споруди.

Таким чином, легко визначити за номером пікету на якій відстані від початку осі споруди знаходиться кут повороту. Для приведеного вище прикладу ця відстань дорівнює 564,50 м. Одночасно з розмічуванням пікетажу виконують горизонтальне знімання в границях смуги, ширина якої вказана в технічному завданні для виконання роботи.

 

Відомо, що розмічування пікетажу виконують за прямолінійними ланками осі споруди, а рахунок пікетажу - за круговою кривою (рис.134). Так як крива коротша від суми двох тангенсів на величину домірю (Д), то визначають пікетажне значення (КК) за формулою

КК = ВК + T - Д (179)

Приймаючи його за дійсне, продовжують розмічування пікетажу по осі споруди. Таким чином враховують поправку в довжину траси за кривизну кривої, яка дорівнює величині доміру.

Одночасно з розмічуванням пікетажу ведеться пікетажний журнал (рис.138). В журналі показують вісь траси у вигляді прямої лінії посередині сторінки, на якій в наближеному масштабі наносять всі пікетні і плюсові точки, кути повороту, поперечники, границі перешкод і ситуацію приблизно на 50 метрів в обидві сторони від осі.

Запис в пікетажному журналі ведеться знизу вверх так, щоб права і ліва сторони сторінки відповідали правій і лівій стороні траси за ходом розмічування пікетажу. Кути повороту в журналі показують у вигляді стрілок, направлених вправо чи вліво від осьової лінії в залежності від того, в яку сторону повертає траса. Біля кутів повороту виписують обчислені елементи кривих: кут повороту з показом правий чи лівий, радіус, тангенс, криву, бісектрису, домір; тут же виконують розрахунки пікетажу. Одночасно з веденням пікетажного журналу, виконують розрахунок пікетажних значень основних точок кривих та пікетажних значень вершин кутів повороту траси і кінця траси.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 949 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Большинство людей упускают появившуюся возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © Томас Эдисон
==> читать все изречения...

1481 - | 1265 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.