Лекции.Орг
 

Категории:


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...


Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни...


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...

Визначення місця нуля (MO) вертикального круга теодоліта та вимірювання кутів нахилуЗагрузка...

Місце нуля - це відлік на вертикальному крузі коли вісь зорової труби знаходиться в горизонтальному положенні. Вісь зорової труби в горизонтальне положення приводять шляхом приведення бульбашки циліндричного рівня алідади вертикального круга (для теодолітів Т30 бульбашки рівня на горизонтальному крузі) в нуль-пункт. Місце нуля в будь-якому теодоліті може мати будь- яке значення. Якщо місце нуля визначене декілька разів, то розходження між ними не повинні перевищувати граничного значення подвійної точності відлічування за мікроскопом вертикального круга. Якщо розходження перевищують подвійну точність, то слід перевірити чи надійно прикріплений рівень до алідади, надійно закріплені виправні гвинти рівня, чи не має тертя між алідадою і лімбом, не послабилася пружина навідного гвинта алідади. Якщо можливо, то ліквідувати ці недоліки. Коли і після цього розходження місця нуля (MO) будуть перевищувати граничні значення, то теодоліт необхідно віднести в майстерню.

Визначення MO. Приводять теодоліт в робоче положення. Вибирають як мінімум три точки, бажано з різними кутами нахилу, приблизно, на однаковій відстані. По черзі наводять на них хрест сітки ниток труби при КП і КЛ. При цьому обов'язково перед відліком приводять бульбашку циліндричного рівня вертикального круга в нуль-пункт при визначенні MO, а якщо його немає, то приводять в нуль-пункт бульбашку рівня алідади горизонтального круга. Після цього знімають відліки. Трубу переводять через зеніт, повертаючи теодоліт на 180°, і беруть відліки, але вже при КЛ.

або

Слід пам'ятати, коли виконують спостереження, то зорову трубу наводять на точку так, щоб середня нитка сітки була дотичною до верха вибраної точки. Наприклад, середня нитка сітки ниток дотична до верхнього кінця громовідводу заводської труби (рис.55).

Рис.55. Наведення середньої нитки на точку

 

Значення MO може бути яким завгодно. Важливо знати його, тому що кути ухилу обчислюють за відповідними формулами. Якщо спостереження виконують теодолітом Т5 і Т30, то

 

Якщо спостерігають теодолітом 2Т30, то

 

Кути нахилу для теодоліта Т5 вираховують за формулами

 

або

 

для теодоліта Т30 для теодоліта 2Т30

 

або

 

Розглядаючи формули обчислення кута нахилу можна зробити висновок, що коли відоме MO, то достатньо взяти відлік по мікроскопу при одному положенні круга. Якщо MO рівне нулю, то кут нахилу буде дорівнювати відліку на вертикальному крузі. З цією метою доцільно MO привести до нуля, коли воно відрізняється від нього.

Приведення MO до нуля. Існує два способи приведення MO до нуля: по MO і по куту нахилу.

Приведення MO Т5 до нуля по MO. На вертикальному крузі встановлюють відлік рівний MO. В цьому положенні бульбашка циліндричного рівня вертикального круга повинна бути на середині, тоді візирна вісь зорової труби займе горизонтальне положення.

Повертаючи навідний гвинт алідади вертикального круга, встановлюють відлік рівний нулю. При цьому бульбашка рівня вертикального круга зійде із середини. За допомогою виправних гвинтів рівня бульбашку приводять на середину. Після виправлення знову визначають MO теодоліта за формулою (70).

Приведення MO Т30 і 2Т30 до нуля за кутом ухилу.

Спостерігають одну і ту ж точку місцевості при двох

положеннях вертикального круга. Перед тим, як зняти відлік, обов'язково приводять бульбашку циліндричного рівня алідади горизонтального круга одним із піднімальних гвинтів в нуль-пункт. Обчислюють MO за формулами (70,71). Залишають трубу наведену на точку. Обчислюють кут нахилу. На вертикальному крузі при допомозі навідного гвинта труби встановлюють відлік рівний обчисленому куту нахилу. Дивляться в зорову трубу. В цьому випадку середня нитка сітки ниток буде паралельною дотичній яка проходить через вибрану точку. Для того, щоб середню нитку сітки встановити в положення дотичної до вибраної точки, потрібно вертикальними виправними гвинтами сітки ниток пересунути блок сітки ниток так, щоб середня нитка була дотичною до вибраної точки. MO визначають знову.

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 3141 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. S Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми
 2. VII. Психологія особистісного розвитку в юнацькому віці. дівчат. Молоді необхідне спілкування з близькими дорослими, звернення до їх життєвого досвіду у вирішенні проблеми самовизначення
 3. VII. Психологія особистісного розвитку в юнацькому віці. Спрямованість у майбутнє, постановка завдань професійного й осо-бистісного самовизначення відображається на всьому процесі психічно­го розвитку
 4. XII. Порядок участия Губернатора и Правительства в деятельности Думы Чукотского автономного округа
 5. А. ОБЛАКА ВЕРХНЕГО ЯРУСА Б. ОБЛАКА СРЕДНЕГО ЯРУСА В. ОБЛАКА НИЖНЕГО ЯРУСА Г. ОБЛАКА ВЕРТИКАЛЬНОГО
 6. Акустичний каротаж (АК). Фізичні принципи і характеристики пружних хвиль при вимірюваннях методів АК. Сейсмоакустичні дослідження в свердловинах
 7. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО АГЕНСТВА “FELICITY” ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ БРЕНДУ
 8. Арбитражные суды первой инстанции в республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономной области, автономных округах
 9. Б) Атрибути-це найперші, невід’ємні якості субстанції,а модуси випливають із атрибутів і являють собою визначення атрибутів
 10. Б) вимірювання фактичного результату виконання
 11. В) експертний метод визначення ризику;
 12. Варіант 4. 1. Визначення активів і зобов’язань за звітними сегментами у додатку до річної фін. звітності «Інформація за сегментами»


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.