Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«упиненн€, поновленн€ та продовженн€ процесуальних строк≥в
¬≥дпов≥дно до ст. 71 ÷ѕ  ”крањни зупиненн€ провадженн€ у справ≥ зупин€Ї переб≥г процесуальних строк≥в. « цього поло≠женн€ випливаЇ, що п≥дстави дл€ зупиненн€ процесуальних строк≥в

153Ї такими ж, €к ≥ дл€ зупиненн€ провадженн€ у справ≥ (статт≥ 201. 202 ÷ѕ  ”крањни). —троки, на €к≥ зупин€Їтьс€ провадженн€ у справ≥, визначаютьс€ ст. 203 ÷ѕ  ”крањни.

«упиненн€ процесуальних строк≥в починаЇтьс€ з моменту на≠станн€ т≥Їњ под≥њ, внасл≥док €коњ суд зупинив провадженн€.

« дн€ в≥дновленн€ провадженн€ у справ≥ переб≥г процесуальних строк≥в продовжуЇтьс€ (ч. 2 ст. 204 ÷ѕ  ”крањни). ÷е означаЇ, що час, на €кий було зупинено провадженн€ у справ≥, не входить до процесуального строку. ќднак загальний строк включаЇ час, €кий сплинув до зупиненн€ провадженн€, тому п≥сл€ його в≥днов≠ленн€ процесуальний строк обчислюЇтьс€ у межах часу, що зали≠шивс€ до його зак≥нченн€.

“ак, в≥дпов≥дно до ч. 4 ст. 154 ÷ѕ  ”крањни особа, стосовно €коњ вжито заходи забезпеченн€ позову без њњ пов≥домленн€, прот€гом дес€ти дн≥в з дн€ отриманн€ коп≥њ ухвали може подати до суду за€ву про њх скасуванн€. „ерез три дн≥ п≥сл€ отриманн€ коп≥њ ухвали юридичну особу-в≥дпов≥дача було реорган≥зовано, що стало п≥дставою дл€ зупиненн€ провадженн€ до залученн€ до участ≥ у справ≥ правонаступник≥в. ѕ≥сл€ в≥дновленн€ провад≠женн€ переб≥г строку продовживс€, тому у юридичноњ особи-правонаступника в≥дпов≥дача залишилос€ лише с≥м дн≥в дл€ поданн€ за€ви про скасуванн€ забезпеченн€ позову.

якщо строк, встановлений законом або судом, пропущено з по≠важних причин, то за клопотанн€м сторони або ≥ншоњ особи суд його поновлюЇ або продовжуЇ (ч. 1 ст. 73 ÷ѕ  ”крањни).

ѕродовженн€ строку Ї наданн€м додаткового часу дл€ вчи≠ненн€ процесуальноњ д≥њ, що з поважноњ причини не може бути зд≥йснена у ран≥ше передбачений строк.

ѕоновленн€ строку - це в≥дновленн€ перв≥сного строку дл€ вчиненн€ певноњ процесуальноњ д≥њ, €кщо його було пропущено з причин, визнаних судом поважними.

ƒл€ вир≥шенн€ питанн€ про продовженн€ та поновленн€ проце≠суального строку дуже важливого значенн€ маЇ поважн≥сть при≠чини, внасл≥док €коњ в≥н був пропущений. ѕоважною Ї причина, що об'Їктивно унеможливлювала або ускладнювала вчиненн€ пе≠вноњ процесуальноњ д≥њ у визначений строк, зокрема це може бути тимчасова непрацездатн≥сть, службове в≥др€дженн€, стих≥йне лихо тощо. ќднак визнанн€ причини поважною залежить т≥льки в≥д розсуду суду.

ќдночасно з клопотанн€м про поновленн€ чи продовженн€ строку може бути вчинено ту д≥ю або подано той документ чи до≠каз, стосовно €кого за€влено клопотанн€.

ѕитанн€ про поновленн€ чи продовженн€ пропущеного строку вир≥шуЇ суд, у €кому належало вчинити процесуальну д≥ю або до €кого потр≥бно було подати документ чи доказ.

ќсоби, €к≥ беруть участь у справ≥, повинн≥ бути пов≥домлен≥ про м≥сце ≥ час розгл€ду цього питанн€, хоча њх присутн≥сть не Ї обо≠в'€зковою.

« питань про поновленн€ чи продовженн€ пропущених строк≥в суд постановл€Ї ухвалу. ”хвалу щодо в≥дмови поновити або продовжити пропущений процесуальний строк можна оскаржити в апел€ц≥йному пор€дку окремо в≥д р≥шенн€ суду (п. 7 ч. 1 ст. 293 ÷ѕ  ”крањни).

ѕрактичн≥ завданн€

1. ” понед≥лок Ѕабенко звернулас€ з апел€ц≥йною скаргою на р≥шенн€ суду першоњ ≥нстанц≥њ. —уд в њњ прийн€тт≥ в≥дмовив, посилаючись на те, що встановлений законом строк на зверненн€ зак≥нчивс€ в суботу.

¬изначте правильн≥сть в≥дмови.

2. ’оменко звернувс€ 12 лютого 2005 р. з позовною за€вою про роз≥рван≠н€ шлюбу. —уд призначив справу до слуханн€ на 9 березн€ 2005 р. „и Ї в daiioMV в≥/падк}' порушенн€ закону?

—писок рекомендованоњ л≥тератури

1. –ожнов ќ. ¬. ƒе€к≥ питанн€ регламентац≥њ строк≥в у цив≥льному судо≠чинств≥ // ѕроблеми законност≥.- X., 2004.- ¬ип. 67.- —. 55-61.

2. —иненко ¬. ќ соблюдении процессуальных сроков // —оветска€ юсти≠ци€.- 1986.-є 16.-—. 28-34.

155 √лава 15 —”ƒќ¬≤ ¬» Ћ» » ≤ ѕќ¬≤ƒќћЋ≈ЌЌя

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 717 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

1401 - | 1248 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.