Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


” характеристиц≥ кредиту найб≥льш поширеною Ї класиф≥кац≥€ кредитних операц≥й залежно в≥д кредитора, у зв'€зку з цим розр≥зн€ють державний, банк≥вський ≥ комерц≥йний кредити
ƒержавний кредит надаЇтьс€ державою ≥нш≥й держав≥, а також юридичним чи ф≥зичним особам. ” державному кредит≥ позичальником (кредитором) виступаЇ держава чи м≥сцев≥ органи влади. ‘ормами державного кредиту Ї натуральн≥ позики (наприклад, хл≥бн≥, цукров≥), державн≥ позики (обл≥гац≥њ, казначейськ≥ зобов'€занн€) та ≥нш≥ кредитн≥ документи.  ошти, €к≥ збираЇ держава за реал≥зован≥ ц≥нн≥ папери, становл€ть њњ борг. ѕ≥сл€ зак≥нченн€ строку позики держава повинна розрахуватис€ з кредиторами. ѕризначенн€м державного кредиту Ї моб≥л≥зац≥€ державою кошт≥в дл€ ф≥нансуванн€ державних видатк≥в та покритт€ частки державного боргу.

Ѕанк≥вський кредит надаЇтьс€ суб'Їктам господарськоњ д≥€льност≥ ус≥х форм власност≥ у тимчасове користуванн€ на умовах, передбачених кредитним договором. Ѕанк≥вський кредит - це економ≥чн≥ в≥дносини з акумул€ц≥њ кредитних ресурс≥в за рахунок статутних та ≥нших фонд≥в банк≥в, кошт≥в на депозитних рахунках, кошт≥в у об≥гу ≥ в м≥жбанк≥вських розрахунках та ≥нших грошових ресурс≥в. Ѕанк≥вський кредит Ї основною формою кредиту, за €коњ грошов≥ кошти надаютьс€ банками у тимчасове користуванн€.

Ѕанк≥вський кредит - це наданн€ банками грошей (гот≥вкою чи безгот≥вкове) в позику юридичним та ф≥зичним особам, держав≥.

” ст. 2 «акону ”крањни "ѕро банки ≥ банк≥вську д≥€льн≥сть" наведено таке визначенн€ банк≥вського кредиту: "Ѕанк≥вський кредит - будь-€ке зобов'€занн€ банку надати певну суму грошей, будь-€ка гарант≥€, будь-€ке зобов'€занн€ придбати право вимоги боргу, будь-€ке продовженн€ строку погашенн€ боргу, €ке надано в обм≥н на зобов'€занн€ боржника щодо поверненн€ заборгованоњ суми, а також на зобов'€занн€ на сплату процент≥в та ≥нших збор≥в з такоњ суми". ќтже, у наведеному визначенн≥ кредит - це не т≥льки грошов≥ кошти, а й зобов'€занн€, що випливають з договору чи з ≥нших п≥дстав.

¬≥дпов≥дно до статей 47 ≥ 49 «акону ”крањни "ѕро банки ≥ банк≥вську д≥€льн≥сть" до кредитних операц≥й в≥днесено:

операц≥њ з розм≥щенн€ залучених кошт≥в в≥д свого ≥мен≥, на власних умовах та на власний ризик;

орган≥зац≥€ куп≥вл≥ та продажу ц≥нних папер≥в за дорученн€м кл≥Їнт≥в;

зд≥йсненн€ операц≥й на ринку ц≥нних папер≥в в≥д свого ≥мен≥ (включаючи андеррайтинг);

операц≥њ за грошовими вимогами, наданн€ гарант≥й, порук за грошовими зобов'€занн€ми;

ф≥нансуванн€ п≥д в≥дступленн€ права грошовоњ вимоги (факторинг) та пов'€зане з цим веденн€ обл≥ку грошових вимог кл≥Їнт≥в до боржник≥в, пред'€вленн€ до сплати грошових вимог в≥д кл≥Їнт≥в або в≥д свого ≥мен≥, а також ≥нш≥ операц≥њ, спр€мован≥ на одержанн€ кошт≥в в≥д боржника;

л≥зинг.

ѕри анал≥з≥ сутност≥ банк≥вського кредиту сл≥д зазначити, що банки не можуть надавати кредити:

- на покритт€ збитк≥в господарськоњ д≥€льност≥ позичальникам;

- на формуванн€ та зб≥льшенн€ статутного фонду кл≥Їнта;

- на внесенн€ кл≥Їнтом кошт≥в до бюджету ≥ позабюджетних фонд≥в;

- п≥дприЇмствам, щодо €ких порушено справу про банкрутство;

- п≥дприЇмствам, у контрактах €ких не передбачено страхуванн€ можливих втрат в≥д непоставки товарно-матер≥альних ц≥нностей;

- п≥дприЇмствам, €к≥ мають прострочену заборгован≥сть за ран≥ше отриманими позичками ≥ неоплаченими в≥дсотками.

Ѕанк≥вський кредит класиф≥куЇтьс€ залежно в≥д певних ознак та р≥зних п≥дстав.

«окрема, зважаючи на економ≥чну сферу застосуванн€, кредит розпод≥л€Їтьс€ на

- ¬нутр≥шн≥й

- м≥жнародний.

¬ ”крањн≥ двор≥внева банк≥вська система передбачаЇ

- кредит центрального банку

- кредит комерц≥йних банк≥в

«алежно в≥д позичальник≥в та мсти використанн€ кредити под≥л€ють на

- виробнич≥,

- споживч≥,

- ≥нвестиц≥йн≥,

- кредити на операц≥њ з ц≥нними паперами,

- м≥жбанк≥вськ≥,

- ≥мпортн≥

- експортн≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 368 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаглость Ц это ругатьс€ с преподавателем по поводу четверки, хот€ перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1590 - | 1255 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.