Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—енситивн≥ та критичн≥ пер≥оди розвитку
јдаптивний характер розвитку орган≥зму визначаЇ необх≥дн≥сть врахуванн€ у в≥ков≥й пер≥одизац≥њ не т≥льки особливост≥ морфо-функц≥онального розвитку ф≥з≥олог≥чних систем орган≥зму, але ≥ њх специф≥чноњ чутливост≥ до р≥зних зовн≥шн≥х вплив≥в. ‘≥з≥олог≥чними та психолог≥чними досл≥дженн€ми показано, що чутлив≥сть до зовн≥шн≥х вплив≥в носить виб≥рковий характер на р≥зних етапах онтогенезу. ÷е стало основою у€вленн€ про сенситивн≥ пер≥оди €к пер≥оди найб≥льшоњ чутливост≥ до впливу фактор≥в зовн≥шнього середовища, навчальних ≥ ф≥зичних навантажень. “акими найб≥льш небезпечними пер≥одами Ї:

1) час розвитку статевих кл≥тин Ц овоіенез ≥ сперматогенез;

2) момент злитт€ статевих кл≥тин Ц запл≥дненн€;

3) ≥мплантац≥€ зародка (4-8Цй тиждень ембр≥огенезу);

4) формуванн€ зачатк≥в осьових орган≥в (головного ≥ спинного мозку, хребетного стовпа, первинноњ кишки) ≥ формуванн€ плаценти (3-8-й тиждень розвитку);

5) стад≥€ посиленого росту головного мозку (15-20-й тиждень);

6) формуванн€ функц≥ональних систем орган≥зму ≥ диференц≥юванн€ сечостатевого апарату (20-24-й тиждень пренатального пер≥оду);

7) момент народженн€ дитини, коли зм≥нюютьс€ метабол≥чна ≥ функц≥ональна адаптац≥њ;

8) пер≥од раннього ≥ першого дитинства (в≥д 2-7 рок≥в), коли зак≥нчуЇтьс€ формуванн€ взаЇмозв'€зку м≥ж органами ≥ системами;

9) п≥дл≥тковий в≥к (пер≥од статевого дозр≥ванн€).

ѕерех≥д в≥д одного пер≥оду до другого Ї переломним моментом, коли орган≥зм переходить в≥д одного €к≥сного стану в другий. —трибкопод≥бн≥ моменти розвитку ц≥лого орган≥зму, окремих орган≥в ≥ тканин називаютьс€ критичними. ¬важають що р≥зн≥ гени починають функц≥онувати на р≥зних стад≥€х онтогенезу, €к≥ зб≥гаютьс€ з критичними пер≥одами зачатт€.

 ритичн≥ пер≥оди переключають орган≥зм на новий р≥вень онтогенезу, створюють морфофункц≥ональну основу ≥снуванн€ орган≥зму в нових умовах життЇд≥€льност≥, а сенситивн≥ пер≥оди пристосовують функц≥онуванн€ орган≥зму до цих умов (оптим≥зуютьс€ процеси перебудови у р≥зних органах ≥ системах орган≥зму, узгоджуЇтьс€ њх д≥€льн≥сть, забезпечуЇтьс€ адаптац≥€ до ф≥зичних ≥ розумових навантажень тощо)

—при€тлив≥ впливи на орган≥зм в сенситивн≥ пер≥оди оптимальним чином спри€ють розгортанню його спадкових можливостей, перетворенню вроджених задатк≥в у певн≥ зд≥бност≥, а неспри€тлив≥ затримують њх розвиток, викликають перенапруженн€ функц≥ональних систем, в першу чергу, нервовоњ системи, порушенн€ ф≥зичного ≥ псих≥чного розвитку. ¬изначенн€ та розум≥нн€ сенситивних пер≥од≥в розвитку функц≥й орган≥зму Ї неодм≥нною умовою створенн€ спри€тливих адекватних умов ефективного навчанн€ ≥ збереженн€ здоров'€ дитини. ¬исока схильн≥сть певних функц≥й впливу фактор≥в середовища повинна бути, з одного боку, використана дл€ ефективноњ ц≥леспр€мованоњ д≥њ на ц≥ функц≥њ, що спри€Ї њх прогресивному розвитку, а з ≥ншого боку, вплив негативних фактор≥в зовн≥шнього середовища повинен контролюватис€, адже може призвести до порушенн€ розвитку орган≥зму. Ѕудь-€к≥ неспри€тлив≥ фактори, €к≥ д≥ють на ж≥ночий орган≥зм, можуть порушити нормальну будову та розвиток статевих кл≥тин ≥ стати причиною мутац≥њ або аномального розвитку у р≥зн≥ пер≥оди ембр≥он ви€вл€Їтьс€ чутливим до них чи ≥нших ф≥зичних фактор≥в ≥ х≥м≥чних речовин, €к≥ потрапл€ють в орган≥зм матер≥, на п≥дстав≥ кл≥н≥чних спостережень ви€влено, що порушенн€ у ваг≥тних ж≥нок, нестача або надлишок де€ких в≥там≥н≥в, ендокринн≥ й ≥нфекц≥йн≥ хвороби здатн≥ викликати т€жк≥ порушенн€ ембр≥онального розвитку.

“аким чином, на формуванн€ плоду впливають: гормон щитопод≥бноњ залози Ц тироксин - спри€Ї процесу росту ≥ диференц≥ац≥њ тканин плоду, нестача його п≥д час ваг≥тност≥ призводить до р≥зкого порушенн€ псих≥чного розвитку дитини, вилочкова залоза (тимус) ЦпередбачаЇ утворенн€ лейкоцит≥в, ≥нсул€рний апарат п≥дшлунковоњ залози ЦдопомагаЇ вуглеводному обм≥ну, прищитовидн≥ залози викликають порушенн€ обм≥ну кальц≥ю.

Ўумовий стрес може призвести до порушенн€ формуванн€ скелету ≥ р€ду дефект≥в плоду.

¬живанн€ ваг≥тними ж≥нками алкоголю, отруЇнн€ токсичними речовинами, нестача кисню можуть порушувати розвиток орган≥в, ≥, насамперед, нервов≥ системи плоду, њњ морфолог≥чних аномал≥й ≥ функц≥ональних розлад≥в. ѕричиною р€ду кал≥цтв плоду можуть бути токсини паразит≥в ваг≥тноњ ж≥нки.

≤нфекц≥йн≥ хвороби Ї серйозною небезпекою дл€ розвитку плоду. Ўк≥длива д≥€ на пл≥д таких в≥русних захворювань €к к≥р, в≥спа, краснуха, грип, пол≥ом≥Їл≥т, паротит, ви€вл€Їтьс€ переважно в перш≥ м≥с€ц≥ ваг≥тност≥.

≤нша група захворювань, наприклад, дизентер≥€, холера, сиб≥рська €зва, туберкульоз, сиф≥л≥с, мал€р≥€ впливаЇ на пл≥д у другу ≥ останню третину ваг≥тност≥.

Ќеповноц≥нне харчуванн€, ≥нфекц≥йн≥ хвороби у чолов≥к≥в (особливо сиф≥л≥с, туберкульоз, бруцельоз тощо) можуть знизити життЇд≥€льн≥сть сперматозоњд≥в. «атримки розвитку зародку, порушенн€ розвитку його нервовоњ системи маЇ м≥сце при алкогол≥зм≥ батьк≥в.

“ренувальн≥ вправи, в сенситивн≥ пер≥оди найб≥льш ефективн≥, це спри€Ї розвитку ф≥зичних €костей (сила, швидк≥сть, витривал≥сть), ефективн≥шою стаЇ адаптац≥€ до ф≥зичних навантажень, краще розвиваютьс€ функц≥ональн≥ резерви орган≥зму.

—л≥д наголосити, що сенситивн≥ пер≥оди дл€ розвитку ф≥зичних €костей, про€вл€ютьс€ гетерохронно. “ак пер≥од розвиток абсолютно м'€зовоњ сили спостер≥гаЇтьс€ в 14-15 рок≥в, (максимальне значенн€ сили 18-20 рок≥в), швидкост≥ - 11-14 рок≥в (максимальний р≥вень дос€гають до 15 р≥чного в≥ку). «агальна витривал≥сть у сенситивн≥ пер≥оди ви€вл€Їтьс€ значно п≥зн≥ше - з 15-20 рок≥в (максимальна у 20-28 рок≥в), найважлив≥шим дл€ людини Ї сенситивний пер≥од розвитку мови до 2-3 рок≥в.

ќтже, онтогенетичний розвиток поЇднуЇ пер≥оди еволюц≥йного (поступового) морфо-функц≥онального дозр≥ванн€ ≥ пер≥оди революц≥йних, переломних стрибк≥в розвитку, €к≥ можуть бути пов'€зан≥ €к з внутр≥шн≥ми (б≥олог≥чними), так ≥ зовн≥шн≥ми (соц≥альними) факторами розвитку. ¬ажливими ≥ такими, що вимагають спец≥альноњ уваги Ї питанн€ про критичн≥ пер≥оди розвитку. ¬ еволюц≥йн≥й б≥олог≥њ загально-прийн€то вважати критичним пер≥одом - етап раннього постнатального розвитку, що характеризуЇтьс€ ≥нтенсивн≥стю морфо-функц≥онального дозр≥ванн€, коли через в≥дсутн≥сть довк≥льних вплив≥в функц≥€ може не сформуватис€. Ќаприклад, за в≥дсутност≥ певних зорових стимул≥в у ранньому онтогенез≥ њх сприйн€тт€ в подальшому не формуЇтьс€, це характерно ≥ дл€ мовноњ функц≥њ. ” процес≥ подальшого розвитку критичн≥ пер≥оди можуть виникати €к результат р≥зкоњ зм≥ни соц≥ально-довк≥льних фактор≥в та њх взаЇмод≥њ з процесом внутр≥шнього морфо-функц≥онального розвитку. “аким пер≥одом Ї в≥к початку навчанн€, коли €к≥сн≥ перебудови морфо-функц≥онального дозр≥ванн€ базових мозкових процес≥в припадають на пер≥од р≥зкоњ зм≥ни соц≥альних умов.

ѕубертатний пер≥од Ч початок статевого дозр≥ванн€, характеризуЇтьс€ р≥зким п≥двищенн€м активност≥ центральноњ ланки ендокринноњ системи (г≥поталамуса), що призводить до р≥зкоњ зм≥ни взаЇмод≥њ п≥дк≥ркових структур ≥ кори великих п≥вкуль, результатом чого Ї значне зниженн€ ефективност≥ центральних регул€торних механ≥зм≥в, зокрема, що визначають дов≥льну регул€ц≥ю та саморегул€ц≥ю.  р≥м того, п≥двищуютьс€ соц≥альн≥ вимоги до п≥дл≥тк≥в, зростаЇ њх самооц≥нка. ÷е призводить до нев≥дпов≥дност≥ соц≥ально-психолог≥чних ≥ функц≥ональних можливостей орган≥зму, насл≥дком чого можуть бути в≥дхиленн€ у здоров'њ та повед≥нкова дезадаптац≥€.

“аким чином, можна вважати, що критичн≥ пер≥оди розвитку обумовлен≥ €к ≥нтенсивним морфо-функц≥ональним перетворенн€м основних ф≥з≥олог≥чних систем та ц≥л≥сного орган≥зму, перетворенн€м основних ф≥з≥олог≥чних систем ≥ ц≥л≥сного орган≥зму, так ≥ специф≥кою взаЇмод≥њ внутр≥шн≥х (б≥олог≥чних) ≥ соц≥ально-психолог≥чних фактор≥в розвитку, що ускладнюЇтьс€.

ѕри розгл€д≥ питань в≥ковоњ пер≥одизац≥њ необх≥дно мати на уваз≥, що меж≥ етап≥в розвитку вельми умовн≥. ¬они залежать в≥д конкретних етн≥чних, кл≥матичних, соц≥альних та ≥нших чинник≥в.  р≥м того, Ђактуальнийї ф≥з≥олог≥чний в≥к часто не сп≥впадаЇ з календарним (паспортним) у зв'€зку з в≥дм≥нност€ми темп≥в дозр≥ванн€ ≥ умов розвитку орган≥зм≥в р≥зних людей. «в≥дси вит≥каЇ, що п≥д час вивченн€ функц≥ональних ≥ адаптивних можливостей д≥тей р≥зного в≥ку необх≥дно звертати увагу на оц≥нку ≥ндив≥дуальних показник≥в зр≥лост≥.

“≥льки при поЇднанн≥ в≥кового й ≥ндив≥дуального п≥дходу до вивченн€ особливостей функц≥онуванн€ дитини можна розробити адекватн≥ г≥г≥Їн≥чн≥ та педагог≥чн≥ заходи, що забезпечують збереженн€ та прогресивний розвиток орган≥зму й особистост≥ дитини.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 587 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаглость Ц это ругатьс€ с преподавателем по поводу четверки, хот€ перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1593 - | 1260 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.