Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсобливост≥ внутр≥шк≥льного контролю
” кер≥вництв≥ школою важливим Ї внутр≥шк≥льний контроль.

¬нутр≥шк≥льний контроль - систематична, ц≥леспр€мована перев≥рка роботи вчител€ адм≥н≥страц≥Їю школи.

…ого мета пол€гаЇ в забезпеченн≥ оптимальноњ в≥дпов≥дност≥ д≥€льност≥ школи державним стандартам. ¬нутр≥шк≥льний контроль планують заздалег≥дь.  ер≥вники школи розпод≥л€ють м≥ж собою сфери д≥€льност≥ дл€ контролю залежно в≥д свого фаху. “ому директоров≥ школи, €кщо його спец≥альн≥сть, наприклад, ф≥зика, доц≥льн≥ше зосередитис€ на контрол≥ вчител≥в, що викладають предмети ф≥зико-математичного циклу. якщо його заступник з навчальноњ роботи - ≥сторик, в≥н перев≥р€Ї д≥€льн≥сть учител≥в гуман≥тарних предмет≥в; заступник з виховноњ роботи - роботу класних кер≥вник≥в тощо.  ожен з них вивчаЇ також роботу вс≥х учител≥в ≥ виховател≥в, що потребуЇ детальноњ п≥дготовки до кожного контрольного заходу.

ƒл€ забезпеченн€ системи Їдност≥ вимог внутр≥шк≥льного контролю директор сп≥льно з≥ своњми заступниками складаЇ плани контролю (на п≥вр≥чч€, м≥с€ць, тиждень), в €ких зазначаЇ, хто ≥з кер≥вних прац≥вник≥в школи, коли ≥ з €кою метою, €кий вид перев≥рки ≥ €кими методами зд≥йснюватиме. ” таких планах передбачають сп≥льне в≥дв≥дуванн€ урок≥в ≥ позакласних зан€ть кер≥вниками школи, залученн€ до участ≥ в контрол≥ кер≥вник≥в методичних об'Їднань, досв≥дчених учител≥в, класних кер≥вник≥в.

ќрган≥зац≥€ перев≥рки будь-€кого з аспект≥в навчального процесу передбачаЇ визначенн€ мети, складанн€ плану перев≥рки, виб≥р форм ≥ метод≥в контролю, констатуванн€, об'Їктивну оц≥нку стану справ, висновк≥в, пропозиц≥й щодо вдосконаленн€ навчально-виховного процесу або усуненн€ недол≥к≥в, контроль за виконанн€м пропозиц≥й.

¬нутр≥шк≥льний контроль повинен мати ≥ндив≥дуальний характер, що потребуЇ зд≥йсненн€ контролю за роботою кожного члена колективу. ¬≥н маЇ бути систематичним, рац≥ональним, всеб≥чним. ¬ажливо забезпечити Їдн≥сть вимог ≥ об'Їктивн≥сть, що унеможливлюЇ суб'Їктивн≥ оц≥нн≥ судженн€ ≥ висновки, а також диференц≥йований п≥дх≥д, €кий враховуЇ специф≥чн≥ особливост≥ та ≥ндив≥дуальн≥ €кост≥ контрольованих.

«алежно в≥д мети виокремлюють так≥ види внутр≥шк≥льного контролю:

1) класно-узагальнюючий контроль. ѕередбачаЇ ви€вленн€ р≥вн€ знань ≥ вихованост≥ учн≥в класу, €кост≥ та метод≥в викладанн€, €кост≥ роботи класного кер≥вника, виконанн€ батьк≥вських обов'€зк≥в у вихованн≥ д≥тей;

2) фронтальний контроль. —пр€мований на вивченн€ стану викладанн€ окремих предмет≥в, роботи класних кер≥вник≥в у вс≥х або окремих класах;.

3) тематичний контроль. …ого метою Ї перев≥рка роботи всього колективу над певною проблемою, р≥вн€ знань ≥ вм≥нь учн≥в з окремоњ теми або предмета, стану роботи класних кер≥вник≥в у певному напр€м≥ та ≥н.;

4) персональний контроль. ѕол€гаЇ в перев≥рц≥ продуктивност≥ викладацькоњ д≥€льност≥, методичного р≥вн€ роботи учител€ загалом або окремого њњ аспекту;

б) огл€довий контроль. ѕредметом перев≥рки Ї стан шк≥льноњ документац≥њ, трудовоњ дисципл≥ни, навчального обладнанн€.

¬ид перев≥рки обирають з огл€ду на њњ мету ≥ стан об'Їкта, що Ї њњ предметом.

¬ управл≥нн≥ д≥€льн≥стю школи використовують р≥зноман≥тн≥ форми внутр≥шк≥льного контролю:

а) колективний контроль. «алучають до нього вс≥ ступен≥ управл≥нн€: адм≥н≥страц≥ю, кер≥вник≥в кафедр, досв≥дчених учител≥в, учн≥в, батьк≥в;

б) взаЇмоконтроль. ƒо нього залучають кер≥вник≥в кафедр, досв≥дчених учител≥в ≥ класних кер≥вник≥в через наставництво, взаЇмов≥дв≥дуванн€ навчальних зан€ть ≥ виховних заход≥в;

в) самоконтроль. “аким правом користуютьс€ найдосв≥дчен≥ш≥ учител≥ ≥ класн≥ кер≥вники з обов'€зковим пер≥одичним зв≥туванн€м за пропонованими схемами;

г) адм≥н≥стративний плановий контроль. «д≥йснюють директор, його заступники, кер≥вники кафедр в≥дпов≥дно до плану внутр≥шк≥льного контролю;

і) адм≥н≥стративний регулювальний (позаплановий) контроль. «д≥йснюють директор ≥ його заступники у раз≥ виникненн€ непередбачених планом проблем.

ќб'Їктивн≥сть будь-€кого виду чи форми перев≥рки залежить в≥д ум≥лого використанн€ метод≥в внутр≥шк≥льного контролю, до €ких належать:

- спостереженн€. ѕередбачаЇ в≥дв≥дуванн€ урок≥в, позакласних заход≥в з наступним њх обговоренн€м;

- перев≥рка документац≥њ. ќхоплюЇ роботу з класними журналами, щоденниками учн≥в, планами урок≥в, особовими справами учн≥в та ≥н.;

- опитуванн€. ”сне опитуванн€ зд≥йснюють п≥д час невимушеноњ або ц≥леспр€мованоњ бес≥ди за спец≥ально п≥дготовленою програмою, письмове - за допомогою контрольноњ роботи (зр≥з), €ка може передбачати в≥дпов≥д≥ на запрограмован≥ запитанн€ або закрите анкетуванн€, коли вар≥анти в≥дпов≥дей обмежен≥;

- тестуванн€. ¬икористанн€ методу психолог≥чноњ д≥агностики дл€ вим≥рюванн€ ≥ндив≥дуальних в≥дм≥нностей;

- ретроспективний розб≥р. ѕол€гаЇ в оц≥нюванн≥ д≥€льност≥ школи випускниками минулих рок≥в, викладачами вищих навчальних заклад≥в на основ≥ анал≥зу вступних ≥спит≥в та ≥н.

«а лог≥чною посл≥довн≥стю внутр≥шк≥льний контроль под≥л€ють на поточний, попередн≥й, пром≥жний, п≥дсумковий, а також еп≥зодичний ≥ пер≥одичний.

¬ажливими умовами усп≥шного використанн€ метод≥в контролю Ї компетентн≥сть перев≥р€ючого, його здатн≥сть вникнути в суть питанн€, €ке перев≥р€Їтьс€, ≥ надати вчителю конкретну допомогу.

«м≥стом внутр≥шнього контролю Ї основн≥ види д≥€льност≥ школи:

- навчальний процес, €кий передбачаЇ вивченн€ стану виконанн€ навчальних програм, р≥вн€ знань ≥ навичок учн≥в, продуктивност≥ прац≥ вчител€, ≥ндив≥дуальноњ роботи з обдарованими д≥тьми, €кост≥ позаурочноњ предметноњ д≥€льност≥, на€вност≥ в учн≥в навичок самост≥йноњ роботи;

- виховний процес, коли перев≥р€ють р≥вень вихованост≥, громадськоњ активност≥ учн≥в, €к≥сть роботи класних кер≥вник≥в, участь батьк≥в у виховному процес≥, €к≥сть загальношк≥льних традиц≥йних заход≥в, р≥вень здоров'€ ≥ ф≥зичноњ п≥дготовки учн≥в, проф≥лактичну роботу з педагог≥чно занедбаними д≥тьми;

- методична робота, коли визначають методичний р≥вень кожного вчител€, кожного класного кер≥вника, механ≥зм поширенн€ педагог≥чного досв≥ду, п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ вчител≥в;

- наукова ≥ експериментальна д≥€льн≥сть, коли визначають њњ в≥дпов≥дн≥сть концепц≥њ розвитку школи, ступ≥нь науковоњ обірунтованост≥ нововведень, њх результативн≥сть, р≥вень науковоњ осв≥ченост≥ педагог≥в, науково-досл≥дницькоњ роботи учн≥в;

- психолог≥чний стан, коли ви€вл€ють ступ≥нь психолог≥чного комфорту (дискомфорту) учн≥в, учител≥в, психолог≥чну п≥дготовлен≥сть колективу до розв'€занн€, певноњ проблеми, запровадженн€ новоњ структури та ≥н.;

- забезпеченн€ необх≥дних умов навчально-виховного процесу (охорона прац≥, сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чний стан, забезпечен≥сть навчальною ≥ методичною л≥тературою, навчально-техн≥чним обладнанн€м).

 онтроль Ї не лише перев≥ркою, а й наданн€м допомоги вчител€м у пол≥пшенн≥ навчально-виховноњ роботи в школ≥. ќтримана п≥д час перев≥рки ≥нформац≥€ стимулюЇ внесенн€ коректив, пошук нових р≥шень. ѕро результати перев≥рки маЇ знати весь колектив, а не лише учитель, €кого перев≥р€ли. ƒ≥Їв≥сть њњ залежить в≥д того, наск≥льки ч≥тко виражен≥ њњ результати ≥ накреслен≥ перспективи роботи. ¬она маЇ бути доброзичливою, тактовною, запоб≥гати можлив≥й емоц≥йн≥й напруз≥, конфл≥ктним ситуац≥€м.

«апитанн€. «авданн€

1. ќхарактеризуйте основн≥ принципи управл≥нн€ осв≥тою.

2. ќбірунтуйте взаЇмозв'€зок м≥ж принципами управл≥нн€ осв≥тою.

3. ќхарактеризуйте особливост≥ д≥€льност≥ р≥зних ланок структури управл≥нн€ осв≥тою ≥ розкрийте зм≥ст њх управл≥нськоњ д≥€льност≥.

4. „им в≥др≥зн€ютьс€ функц≥ональн≥ обов'€зки директора школи в≥д функц≥ональних обов'€зк≥в його заступник≥в?

5. ” чому пол€гаЇ в≥дм≥нн≥сть д≥€льност≥ заступника директора школи з навчально? роботи ≥ заступника директора школи з виховноњ роботи?

6. ” чому пол€гаЇ участь громадськост≥ в управл≥нн≥ школою?

7. –озкрийте структуру ≥ зм≥ст р≥чного плану роботи школи.

8. ќзнайомтес€ з планом роботи школи, проанал≥зуйте, наск≥льки ірунтовно в≥н охоплюЇ р≥зн≥ сфери д≥€льност≥ школи.

9. ќхарактеризуйте види, форми ≥ методи внутр≥шнього контролю.

Ћ≥тература

Ѕегей ¬. ћ. ”правл≥нн€ загальноосв≥тньою школою на демократичних засадах. - Ћьв≥в, 1995.

ƒержавна нац≥ональна програма "ќсв≥та" ("”крањна XXI стол≥тт€"). -  ., 1994.

 ал≥н≥на Ћ., ƒорошенко ё., Ћатиський в. ≤нформац≥йн≥ ресурси €к складова управл≥нн€ «Ќ« // ќсв≥та. - 2003. - є 49.

ћоскалець в. ѕ. ѕсихолог≥чне обірунтуванн€ украњнськоњ нац≥ональноњ школи. -  ., 1994.

ќнишк≥в «. ћ. ќснови школознавства. - “ерноп≥ль, 1996.

ќстроверхова Ќ. ћ., ƒаниленко Ћ. ≤. ≈фективн≥сть управл≥нн€ загальноосв≥тньою школою: соц≥ально-педагог≥чний аспект. -  ., 1996.

ѕикельна€ в. —. “еоретические основы управлени€ (школоведческий аспект). - ћ.. 1990.

ѕлануванн€ в закладах осв≥ти. - “ерноп≥ль. 1998.

—уњменко ≈. ≤. та ≥н.  ер≥вник-орган≥затор ≤ вихователь / «а ред. 6. ≥. —уњменка. -  ., 1985.

—ухомлинський в. ќ. –озмова з молодим директором школи. -  .,1977.

—ухомлинський в. ќ. —ерце в≥ддаю д≥т€м. ¬ибр. твори: ” 5-ти т. -  .. 1976. - “. 3.

яремчук в. ƒ. Ќац≥ональн≥ проблеми загальноосв≥тньоњ школи ”крањни: ≥стор≥€ ≥ сучасн≥сть. -  ., 1993.


ћетодична робота в школ≥

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 487 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

1587 - | 1376 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.022 с.