Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬имоги до сучасного класного кер≥вника
¬иконанн€ завдань, функц≥й, реал≥зац≥€ зм≥сту виховноњ роботи з класом вимагаЇ в≥д класного кер≥вника необх≥дного р≥вн€ п≥дготовки. ѕрофес≥ограма (перел≥к науково обірунтованих вимог) класного кер≥вника включаЇ так≥ компоненти:

1. якост≥ та властивост≥ особистост≥: громадська та моральна зр≥л≥сть, установка на д≥€льну участь в оновленн≥ економ≥чного, пол≥тичного та духовного житт€ сусп≥льства, сусп≥льна активн≥сть, любов, гуманне ставленн€ до д≥тей (людей), позитивне ставленн€ до роботи з д≥тьми р≥зних нац≥ональностей, покликанн€ до педагог≥чноњ д≥€льност≥, потреба займатис€ нею, захоплен≥сть нею, переконан≥сть у њњ сусп≥льн≥й ≥ особист≥сн≥й значущост≥, прагненн€ до самоосв≥ти ≥ самовихованн€, до предмета, що викладаЇтьс€, прагненн€ до новаторства й активноњ творчост≥ в робот≥, нахил до науково-досл≥дницькоњ д≥€льност≥, творчо-практичний склад мисленн€, педагог≥чна у€ва; ≥нтуњц≥€, ум≥нн€ розпод≥л€ти ≥ зосереджувати увагу, швидк≥сть переходу в≥д процесу збудженн€ до гальмуванн€, витримка ≥ само-опануванн€, вимоглив≥сть ≥ тактовн≥сть, готовн≥сть прийти на допомогу, в≥дверт≥сть, терп≥нн€, винах≥длив≥сть, оптим≥зм, тверд≥сть ≥ посл≥довн≥сть у словах ≥ д≥€х, орган≥зован≥сть, в≥дпов≥дальн≥сть, д≥ловит≥сть, комун≥кабельн≥сть, благородство, скромн≥сть, чесн≥сть, повага до д≥тей, справедлив≥сть, самокритичн≥сть, спостережлив≥сть, виразне ≥ впливове мовленн€, ≥нверс≥€, емпат≥€, альтруњзм, з≥бран≥сть, акуратн≥сть, зовн≥шн€ охайн≥сть.

2. «нанн€: основ педагог≥ки ≥ психолог≥њ, теор≥њ ≥ методики виховноњ роботи, анатомо-ф≥з≥олог≥чно-г≥г≥Їн≥чн≥, зм≥сту навчального предмета ≥ методики його викладанн€, зм≥сту ≥ метод≥в роботи з батьками, громадськ≥стю, важкими д≥тьми, д≥тьми р≥зних нац≥ональностей; орган≥зац≥йних принцип≥в управл≥нн€ навчанн€м ≥ вихованн€м, системи м≥жособист≥сних стосунк≥в у колектив≥, в≥кових, соц≥альних та ≥ндив≥дуальних особливостей д≥тей, пол≥тики, ≥стор≥њ, краЇзнавства, особливостей нац≥ональних в≥дношень, морал≥, етики, естетики, культури, мистецтва, техн≥ки, права, науки, л≥тератури, рел≥г≥Їзнавства, еколог≥њ, основ с≥мейного житт€.

3. ”м≥нн€ ≥ навички:

а) конструктивн≥: планувати виховну роботу, в≥дбирати доц≥льн≥ види д≥€льност≥ ≥ матер≥ал до заход≥в, планувати перспективн≥ л≥н≥њ розвитку колективу ≥ кожноњ особистост≥, зд≥йснювати ≥ндив≥дуальну програму вихованн€ кожного учн€ в колектив≥, ≥ндив≥дуальний п≥дх≥д до учн≥в;

б) орган≥заторськ≥: ви€вл€ти ≥ орган≥зовувати актив класу, керувати ним, орган≥зовувати р≥знопланову колективну та ≥ндив≥дуальну д≥€льн≥сть учн≥в, розвивати њхню активн≥сть, зд≥йснювати контроль ≥ допомогу у виконанн≥ учн€ми доручень, орган≥зовувати роботу з батьками ≥ громадськ≥стю;

в) комун≥кативн≥: встановлювати педагог≥чно доц≥льн≥ стосунки з учн€ми, батьками, вчител€ми, регулювати внутр≥колективн≥ ≥ м≥жколективн≥ в≥дношенн€, схил€ти до себе учн≥в, батьк≥в, знаходити потр≥бн≥ форми сп≥лкуванн€, передбачати результат педагог≥чного впливу на стосунки з учн€ми;

г) д≥агностичн≥: зд≥йснювати педагог≥чну д≥агностику педагог≥чного процесу, орган≥зовувати педагог≥чн≥ €вища, ставити ≥ розв'€зувати педагог≥чн≥ завданн€, висувати г≥потези, зд≥йснювати нескладний експеримент, узагальнювати матер≥ал, коректувати ≥ критично оц≥нювати свою д≥€льн≥сть, прогнозувати засоби ≥ методи роботи, використовувати передовий досв≥д;

і) прикладн≥: масово-≥гров≥ (сп≥вати, малювати, танцювати, виразно читати, грати на музичних ≥нструментах, працювати з “«Ќ), спортивно-туристичн≥;

д) педагог≥чна техн≥ка: волод≥нн€ культурою ≥ техн≥кою мовленн€, м≥м≥кою, жестами, вм≥нн€ надавати обличчю необх≥дного виразу, голосу - ≥нтонац≥ю, ум≥нн€ зац≥кавлювати, нав≥ювати, стримувати учн≥в, орган≥зовувати себе, посилювати внутр≥шнЇ збудженн€ та гальмуванн€.

“ака профес≥ограма спри€Ї ефективному профв≥дбору аб≥тур≥Їнт≥в, п≥дготовц≥ майбутн≥х педагог≥в до виконанн€ у майбутньому функц≥й класного кер≥вника, п≥дбирати кандидатури на класного кер≥вника в педагог≥чному колектив≥.

«апитанн€. «авданн€

1. –озкрийте зм≥ст функц≥й класного кер≥вника загальноосв≥тньоњ школи.

2. як≥ риси мають бути притаманн≥ класному кер≥вников≥ дл€ усп≥шного виконанн€ ним своњх обов'€зк≥в?

3. –озкрийте вимоги до структури зм≥сту плану роботи класного кер≥вника.

4. ѕригадайте, що вам запам'€талос€ в робот≥ кер≥вника класу, у €кому навчалис€?

Ћ≥тература

јзаров ё. ѕ. »скусство воспитывать. - ћ., 1985.

ЅолдирЇв ћ. ≤.  ласний кер≥вник. -  ., 1982.

ќмел€ненко ¬. Ћ., ќмел€ненко —. ¬. –обоча книга класного кер≥вника. - „еркаси, 1996.

ќр≥Їнтовний зм≥ст вихованн€ в нац≥ональн≥й школ≥: ћетодичн≥ рекомендац≥њ. -  ., 1996.

–озенберг ј. я.  омплексний п≥дх≥д у д≥€льност≥ класного кер≥вника. -  ., 1985.

—ухомлинський ¬. ќ. —то порад учителев≥. -  ., 1982. “роцко √. ¬. ¬имоги до сучасного класного кер≥вництва // ≈л≥тна осв≥та: ≥стор≥€, теор≥€, методика. -  ≥ровоград: ”крањнська г≥мназ≥€, 1996. ўуркова Ќ. ≈. ¬ы стали классным руководителем. - ћ.. 1986.


Ўколознавство

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 461 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

1491 - | 1383 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.023 с.