Лекции.Орг


Поиск:
Поняття про момент інерції
При обертальному русі, так як і при поступальному, тілам також властива інертність. Тобто вони прагнуть зберегти свою кутову швидкість незмінною. Нагадаємо, що при поступальному русі цю властивість характеризує маса тіла т. При обертальному русі, крім маси тіла, має значення і відстань, на якій розміщена ця маса відносно осі обертання.

Інерційні властивості тіл при обертальному русі оцінюють, розраховуючи величину, яка називається моментом інерції тіла. Для цього тверде тіло розглядається як сукупність окремих матеріальних точок маси , що здійснюють обертальний рух навколо певної осі (рис. 2.8).

Моментом інерції матеріальної точки відносно даної осі називається скалярна величина , що дорівнює добутку маси на квадрат відстані від точки до осі обертання:

.

 
 

Рис. 2.8

 

Моментом інерції тіла відносно осі називається величина що дорівнює сумі моментів інерції всіх точок тіла:

.

Для тіл довільної форми розрахунок такої суми досить складна математична задача і потребує застосування методів інтегрування, інколи моменти інерції тіл визначаються дослідним шляхом.

Уявимо, що два однакових тіла циліндричної форми набули обертального руху з кутовою швидкістю (рис. 2.9).

Вісь обертання першого тіла перпендикулярна осі циліндра, а вісь обертання другого тіла співпадає з віссю циліндра. При однаковому моменті тертя в підшипниках виявляється, що перше тіло до зупинки здійснює обертальний рух протягом більшого проміжку часу, тобто перше тіло має більшу інертність, ніж друге. Однак маса тіл т однакова і тому не може бути мірою інертності обертального руху.

 

 

 
 

Рис. 2.9

 

Інертність першого тіла характеризує момент інерції , а другого . Важливо звернути увагу, що при обертанні тіла відносно осі радіуси обертання окремих точок тіла значно більші, ніж коли тіло обертається відносно осі . Тому . Це означає, що при обертанні відносно осі тіло має більшу інертність.

Отже, момент інерції є фізичною величиною, що характеризує інертність тіла при обертальному русі. Він грає таку ж роль, що і маса при поступальному русі тіла. Будь-яке тіло незалежно від того, обертається воно чи знаходиться в спокої, має момент інерції відносно певної осі, подібно тому як у кожного тіла є маса незалежно від того, рухається воно чи знаходиться в спокої. Але якщо маса даного тіла в задачах класичної механіки вважається величиною сталою, то момент інерції даного тіла залежить від положення осі обертання.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 714 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

80% успеха - это появиться в нужном месте в нужное время. © Вуди Аллен
==> читать все изречения...

1245 - | 1136 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.