Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


” процес≥ вивченн€ дисципл≥ни
≤ћ≈Ќ≤ ё–≤я ‘≈ƒ№ ќ¬»„ј

 

ѕ≥дл€гаЇ поверненню на кафедру

 

 

ѕќЋ≤“ќЋќ√≤я

Ќавчально-методичний комплекс

 

 

„ерн≥вц≥

„ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича


ЅЅ : 66.0€7

ѕ 504

”ƒ : 32(07)

 

ƒрукуЇтьс€ за ухвалою редакц≥йно-видавничоњ ради

„ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету

≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

 

ѕѕол≥толог≥€: навчально-методичний комплекс. / ”кл.: Ќедокус ≤.—. Ц „ерн≥вц≥: –ута, 2012. Ц 80 с. ѕодано навчально-методичн≥ матер≥али дл€ лекц≥йних ≥ сем≥нарських зан€ть, самост≥йноњ роботи, питанн€ дл€ контролю та самоконтролю, тематика реферат≥в ≥з навчальноњ дисципл≥ни Ђѕол≥толог≥€ї. ƒл€ студент≥в вищих навчальних заклад≥в неспец≥альних факультет≥в. ЅЅ  66.0€7     © „Ќ”, 2012 © Ќедокус ≤.—., 2012  

ѕќя—Ќё¬јЋ№Ќј «јѕ»— ј

 

ƒисципл≥на Ђѕол≥толог≥€ї формуЇ у студент≥в знанн€ про пол≥тичну сферу €к системне утворенн€, що складаЇтьс€ з р≥зних елемент≥в: пол≥тичних ≥нститут≥в, пол≥тичних в≥дносин, правових норм, пол≥тичноњ культури та св≥домост≥, а також даЇ у€вленн€ про пол≥тичн≥ процеси, що в≥дбуваютьс€ на сучасному етап≥. ƒисципл≥на передбачаЇ вивченн€ кожного елемента пол≥тичноњ системи, його структури та функц≥й, при цьому акцент робитьс€ на сучасних проблемах розвитку пол≥тичноњ сфери, що допоможе студентам поглибити знанн€ про св≥т пол≥тичного. ѕол≥толог≥€ виконуЇ важливу виховну функц≥ю, тому що студенти, засвоюючи у вуз≥вському курс≥ Ђѕол≥толог≥њї нов≥ знанн€ про пол≥тику, проход€ть черговий етап власноњ пол≥тичноњ соц≥ал≥зац≥њ ≥ так формуютьс€ €к розвинен≥ особистост≥.

«апропонований навчально-методичний комплекс в≥дображаЇ дос€гненн€ св≥тового та в≥тчизн€ного гуман≥тарного знанн€ в усьому його багатств≥ ≥ р≥зноман≥тност≥ наукових спр€мувань, охоплюЇ основну проблематику сучасноњ пол≥тичноњ науки, зокрема предмет ≥ метод пол≥толог≥њ, розвиток пол≥тики €к сусп≥льного €вища, ≥стор≥ю пол≥тичноњ думки, проблеми функц≥онуванн€ пол≥тичного житт€, утвердженн€ громад€нського сусп≥льства ≥ демократ≥њ, функц≥онуванн€ пол≥тичноњ системи та њњ ≥нститут≥в, питанн€ пол≥тичноњ св≥домост≥ та пол≥тичноњ культури, проблеми св≥тового пол≥тичного процесу та м≥жнародних в≥дносин.

 урс Ђѕол≥толог≥€ї т≥сно повТ€заний з такими сусп≥льними дисципл≥нами, €к ф≥лософ≥€, ≥стор≥€, соц≥олог≥€, правознавство, рел≥г≥Їзнавство. ” рамках курсу Ђѕол≥толог≥€ї в≥дбуваЇтьс€ актуал≥зац≥€ знань, отриманих студентами при вивченн≥ названих дисципл≥н.

 

ћета викладанн€ дисципл≥ни. ќсновна мета курсу пол€гаЇ у формуванн≥ у студент≥в у€вленн€ про св≥т пол≥тичного, його сутн≥сть ≥ зм≥ст, ум≥нн€ ан≥л≥зувати особливост≥ функц≥онуванн€ пол≥тичноњ сфери сусп≥льства.

 омпетенц≥њ, €кими маЇ оволод≥ти студент

у процес≥ вивченн€ дисципл≥ни

” ход≥ вивченн€ курсу студенти повинн≥ знати:

Ј пон€т≥йно-категор≥альний апарат навчальноњ дисципл≥ни;

Ј основн≥ пол≥толог≥чн≥ напр€мки, школи та концепц≥њ;

Ј методи пол≥толог≥чних досл≥джень;

Ј типолог≥ю пол≥тичноњ влади та пол≥тичних режим≥в;

Ј основн≥ форми сп≥вв≥дношенн€ суб'Їкт≥в ≥ об'Їкт≥в пол≥тики в р≥зноман≥тних пол≥тичних системах;

Ј положенн€ концепц≥й пол≥тичноњ влади;

Ј структуру пол≥тичноњ системи;

Ј типи пол≥тичних ел≥т та пол≥тичного л≥дерства;

Ј головн≥ принципи взаЇмод≥њ влади та «ћ≤;

Ј походженн€ та сутн≥сть держави, типолог≥ю сучасних держав, проблеми державотворенн€ в сучасн≥й ”крањн≥;

Ј роль ≥ значенн€ пол≥тичних парт≥й у демократичному правовому сусп≥льств≥, спектр пол≥тичних рух≥в, парт≥й та об'Їднань у пол≥тичному житт≥ ”крањни;

Ј типи пол≥тичних культур ≥ шл€хи формуванн€ в украњнському сусп≥льств≥ культури демократичного типу, взаЇмозв'€зок пол≥тичноњ культури украњнц≥в з њхн≥м нац≥ональним характером;

Ј типи виборчих систем, технолог≥ю проведенн€ виборчих кампан≥й;

Ј м≥жнародн≥ пол≥тичн≥ орган≥зац≥њ, характер њхньоњ д≥€льност≥ та вплив на пол≥тичн≥ процеси в ”крањн≥.

 

«а п≥дсумками вивченн€ курсу студенти повинн≥ вм≥ти:

Ј ор≥Їнтуватись у розмањтт≥ пол≥тичних погл€д≥в на сутн≥сть пол≥тичноњ системи та сучасноњ держави в т≥сному взаЇмозв'€зку з практикою державотворенн€ в сучасн≥й ”крањн≥;

Ј науково осмислювати сутн≥сть сучасноњ пол≥тичноњ боротьби р≥зноман≥тного спектру парт≥й, рух≥в та об'Їднань, ум≥ти св≥домо визначити своЇ м≥сце в сусп≥льств≥;

Ј усв≥домити м≥сце пол≥тики €к специф≥чного €вища сусп≥льного житт€ в контекст≥ ≥нших соц≥альних €вищ ≥ процес≥в, економ≥ки, рел≥г≥њ, науки, культури, осв≥ти, медицини;

Ј зрозум≥ти сутн≥сть пол≥тичного л≥дерства, основн≥ вимоги до л≥дера та зд≥йснюваноњ ним влади;

Ј визначати характер сучасних пол≥тичних систем, законом≥рност≥ переходу в≥д тотал≥тарноњ до демократичноњ пол≥тичноњ системи, до громад€нського сусп≥льства та правовоњ держави;

Ј по€снити особливост≥ пол≥тичних технолог≥й та роль психолог≥в у виборчих кампан≥€х;

Ј вм≥ти застосувати пол≥тичн≥ знанн€ у своњй профес≥йн≥й ≥ громадськ≥й д≥€льност≥;

Ј розум≥ти сенс ≥ основн≥ напр€ми розвитку св≥тового пол≥тичного процесу, мати у€вленн€ про геопол≥тичну обстановку, м≥сце, роль ≥ статус ”крањни в сучасному пол≥тичному св≥т≥;

Ј вм≥ти визначати теоретичн≥, духовн≥, прикладн≥ та ≥нструментальн≥ компоненти пол≥тичного знанн€, њх роль ≥ функц≥њ в п≥дготовц≥ пол≥тичних р≥шень, у забезпеченн≥ особистого внеску до сусп≥льно-пол≥тичного житт€;

Ј прогнозувати насл≥дки процес≥в, що в≥дбуваютьс€ у пол≥тичн≥й сфер≥ житт€ сусп≥льства.

 

—труктура дисципл≥ни Ђѕол≥толог≥€ї передбачаЇ так≥ види навчального процесу: лекц≥њ, сем≥нари, самост≥йна робота, консультац≥њ, зал≥ки чи ≥спити.

 урс охоплюЇ два зм≥стовн≥ модул≥, €к≥ складаютьс€ з навчальних елемент≥в.

Ќј¬„јЋ№Ќќ-“≈ћј“»„Ќ»… ѕЋјЌ

ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ» ЂѕќЋ≤“ќЋќ√≤яї

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 349 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

1158 - | 1159 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.