Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ е м а 17. ѕринципи вихованн€
«акони та законом≥рност≥ вихованн€. ѕринципи вихованн€ €к вираз законом≥рностей вихованн€. —истема принцип≥в вихованн€.  ласиф≥кац≥€ принцип≥в вихованн€ (принципи вихованн€, що стосуютьс€ вс≥х компонент≥в виховного процесу; принципи, що стосуютьс€ субТЇкт≥в вихованн€ та методики њх д≥€льност≥; принципи, що стосуютьс€ навчально-п≥знавальноњ д≥€льност≥ вихованц≥в). ’арактеристика принцип≥в вихованн€. Ќародна педагог≥ка про принципи вихованн€.

 

—≈ћ≤Ќј–—№ ≈ «јЌя““я: –еал≥зац≥€ принцип≥в вихованн€ в педагог≥чн≥й спадщин≥ педагог≥в минулого та сучасност≥.

 

«Ќј“»: зм≥ст та сутн≥сть закон≥в ≥ законом≥рностей вихованн€; сутн≥сть пон€тт€ Дпринципи вихованн€Ф, класиф≥кац≥њ та характеристику окремих принцип≥в вихованн€.

 

¬ћ≤“»: вичлен€ти сутн≥сть закон≥в та законом≥рностей вихованн€; характеризувати зм≥ст та реал≥зац≥ю в практичну д≥€льн≥сть принцип≥в вихованн€, будувати процес вихованн€ на основ≥ принцип≥в вихованн€, про€вл€ти власне гуманне ставленн€ до учн≥в у процес≥ орган≥зац≥њ дит€чих справ та на уроках, керуючись принципами Допора на позитивнеФ, Дправо бути самим собоюФ, поважати г≥дн≥сть вихованц≥в; з метою встановленн€ доброзичливих стосунк≥в з учн€ми та батьками створювати атмосферу взаЇмноњ дов≥ри, про€вл€ти педагог≥чний такт до вихованц≥в.

 

«авданн€ дл€ самост≥йноњ роботи

1.«робити пор≥вн€льну характеристику п≥дход≥в до класиф≥кац≥њ принцип≥в вихованн€.

2.–озробити правила Ч рекомендац≥њ до застосуванн€ принцип≥в вихованн€.

3.ѕроанал≥зувти використанн€ принцип≥в вихованн€ в конкретних виховних ситуац≥€х.

4.Ќавести приклади використанн€ принцип≥в вихованн€ у спадщин≥ видатних педагог≥в.

5.ƒ≥брати присл≥вТ€, приказки про використанн€ принцип≥в вихованн€ у народн≥й педагог≥ц≥.

 

«акони вихованн€ Ц це обТЇктивн≥, внутр≥шн≥, суттЇв≥ та в≥дносно ст≥йк≥ звТ€зки, що ви€вл€ютьс€ п≥д час орган≥зац≥њ та проведенн€ виховного процесу.

 • «акон соц≥альноњ зумовленост≥ ц≥лей, зм≥сту, принцип≥в ≥ метод≥в вихованн€.
 • «акон зумовленост≥ вихованн€ характером д≥€льност≥ та сп≥лкуванн€ вихованц≥в.
 • «акон ц≥л≥сност≥ та Їдност≥ процесу вихованн€.
 • «акон Їдност≥ та взаЇмозвТ€зку теор≥њ та практики вихованн€.

 

 

«аконом≥рност≥ вихованн€ Ц конкретн≥ про€ви закон≥в вихованн€ у процес≥ вихованн€, котр≥ мають обТЇктивн≥, суттЇв≥ та повторювальн≥ звТ€зки м≥ж складовими компонентами цього процесу ≥ спри€ють ефективному його функц≥онуванню.

  1. вихованн€ особистост≥ в≥дбуваЇтьс€ лише у процес≥ включенн€ в р≥зносторонню д≥€льн≥сть з позиц≥њ њњ учасника та орган≥затора;
  2. д≥Їве вихованн€;
  3. процес вихованн€ будуЇтьс€ на принципах гуман≥зму ≥ демократизму, що забезпечуЇ поЇднанн€ поваги г≥дност≥ особистост≥ вихованц€ з високою вимоглив≥стю до нього;
  4. процес вихованн€ особистост≥ спр€мовуЇтьс€ на забезпеченн€ њй радост≥ усп≥ху в≥д д≥€льност≥ ≥ дос€гнутого результату;
  5. процес вихованн€ ви€вл€Ї та опираЇтьс€ на позитивн≥ €кост≥ дитини;
  6. ефективн≥сть вихованн€ залежить в≥д врахуванн€ в≥кових та ≥ндив≥дуальних особливостей учн≥в;
  7. вихованн€ особистост≥ найефективн≥ше в колектив≥ ≥ через колектив;
  8. процес вихованн€ залежить в≥д Їдност≥ й погодженост≥ педагог≥чних зусиль учител≥в, школи, с≥мФњ та громадськост≥ (—.”.√ончаренко).

«аконом≥рност≥ вихованн€ за ≤.ѕ.ѕ≥дласим:

- виховн≥ взаЇмини, що склалис€;

- в≥дпов≥дн≥сть ц≥л≥ та орган≥зац≥њ д≥й, необх≥дних дл€ дос€гненн€ ц≥Їњ ц≥л≥;

- в≥дпов≥дн≥сть соц≥альноњ практики та характеру (направленост≥, зм≥сту) виховного впливу на вихованц≥в;

- сукупн≥сть д≥њ обТЇктивних та субТЇктивних фактор≥в;

- ≥нтенсивн≥сть вихованн€ ≥ самовихованн€;

- активн≥сть його учасник≥в у педагог≥чн≥й взаЇмод≥њ;

- ефективн≥сть розвитку ≥ навчанн€, €к≥ супроводжують виховний процес;

- €к≥сть виховного впливу;

- ≥нтенсивн≥сть впливу на Ђвнутр≥шню сферуї вихованц€;

- поЇднанн€ педагог≥чного впливу й р≥вн€ розвитку вербальних ≥ сенсомоторних процес≥в вихованц≥в;

- ≥нтенсивн≥сть та €к≥сть взаЇмод≥њ (сп≥лкуванн€) м≥ж самими вихованц€ми.

«аконом≥рност≥ вихованн€ (за ¬.¬.ягуповим):

«овн≥шн≥:

-розвиток нац≥ональноњ гордост≥ вихованц€;

- врахуванн€ кращих традиц≥й вихованн€ украњнського народу;

- Їдност≥ загальнолюдського ≥ нац≥онального у вихованн≥;

- всеб≥чний розвиток ≥ задоволенн€ духовних ≥ матер≥альних потреб вихованц≥в.

¬нутр≥шн≥:

- Їдн≥сть навчанн€, вихованн€ розвитку ≥ самовдосконаленн€ вихованц≥в;

- визначальна роль д≥€льност≥ та сп≥лкуванн€ у вихованн≥, формуванн≥ особистост≥ вихованц€;

- ц≥л≥сн≥сть процесу вихованн€ та взаЇмозалежн≥сть його компонент≥в;

- залежн≥сть результат≥в вихованн€ не т≥льки в≥д виховноњ д≥€льност≥, але й в≥д реальних умов, взаЇмод≥њ виховател≥в ≥ вихованц≥в в конкретних процесах ≥ ситуац≥€х.

ѕринципи вихованн€ Ц це загальн≥ пров≥дн≥ положенн€, що визначають мету, ≥деали, зм≥ст, методику та орган≥зац≥ю процесу вихованн€ (≤.ѕ.ѕ≥дласий).

ѕринципи вихованн€ Ц це кер≥вн≥ положенн€, €к≥ в≥дображають загальн≥ законом≥рност≥ процесу вихованн€ ≥ визначають вимоги до зм≥сту, орган≥зац≥њ ≥ метод≥в виховного впливу (Ќ.ѕ.¬олкова).

¬имоги до принцип≥в вихованн€:

 • обовТ€зков≥сть;
 • комплексн≥сть;
 • р≥внозначн≥сть;
 • системн≥сть;
 • гуманн≥сть;
 • особист≥сна спр€мован≥сть.

 

 

ѕринципи традиц≥йн≥ «а Ђ онцепц≥Їюї «а Ђѕрограмоюї
- народност≥; - ц≥леспр€мованост≥; - зв'€зок з працею, активною д≥€льн≥стю д≥тей; - вихованн€ у колектив≥; - повага до особистост≥ з вимоглив≥стю до нењ; - посл≥довн≥сть, поступов≥сть,систематичн≥сть, виховних вплив≥в; - поЇднанн€ педагог≥чного кер≥вництва з ≥н≥ц≥ативою та самод≥€льн≥стю; - врахуванн€ в≥кових та ≥ндив≥дуальних особливостей - комплексний п≥дх≥д до вихованн€; - Їдн≥сть педагог≥чних вимог школи, с≥мТњ, громадськост≥.   - Їдн≥сть нац≥онального ≥ загальнолюдського; - природо в≥дпов≥дност≥ вихованн€; - культуров≥дпов≥дност≥; - активн≥сть, самод≥€льн≥сть ≥ творча ≥н≥ц≥ативн≥сть; - демократизац≥€ вихованн€; - гуман≥зац≥€ вихованн€; - безперервн≥сть ≥ наступн≥сть вихованн€; - Їдн≥сть навчанн€ ≥ вихованн€; - диференц≥ац≥€ та ≥ндив≥дуал≥зац≥€ виховного процесу; - гармон≥зац≥€ родинного ≥ сусп≥льного вихованн€. - нац≥ональноњ спр€мованост≥ вихованн€; - культуров≥дпов≥дност≥; - гуман≥зац≥њ; - субТЇкт-субЇктноњ взаЇмод≥њ; - ц≥л≥сност≥; - акмеолог≥чний принцип; - особист≥сноњ ор≥Їнтац≥њ; -життЇвоњ смислотворчоњ д≥€льност≥; - пол≥ культурност≥; - психолог≥зац≥њ; - соц≥альноњ в≥дпов≥дност≥; - превентивност≥.

 ласиф≥кац≥€ принцип≥в вихованн€ (за ¬.¬.ягуповим):

 • принципи вихованн€, що стосуютьс€ вс≥х компонент≥в виховного процесу: ц≥леспр€мован≥сть, сусп≥льна спр€мован≥сть, зв'€зок ≥з житт€м, вихованн€ в прац≥, вихованн€ в колектив≥ та через колектив, субТЇкт-субЇктний характер виховних взаЇмин, наступальн≥сть, активн≥сть, систематичн≥сть ≥ конкретн≥сть виховних заход≥в, оптим≥зац≥€ виховного процесу.
 • ѕринципи, що стосуютьс€ субТЇкт≥в вихованн€ та методики њхньоњ д≥€льност≥: гуман≥зм ≥ демократизм у поЇднанн≥ з вимоглив≥стю й пошаною до особистост≥ вихованц€, опора на позитивн≥ €кост≥ в колектив≥ та особистост≥ вихованц€; поЇднанн€ комплексного диференц≥йованого та ≥ндив≥дуального п≥дход≥в у виховн≥й д≥€льност≥, Їдн≥сть, погоджен≥сть ≥ спадков≥сть виховних вплив≥в, зусиль ≥ д≥й школи, с≥мТњ та громадськост≥.
 • ѕринцип, що стосуЇтьс€ навчально-п≥знавальноњ д≥€льност≥ вихованц≥в: св≥дом≥сть, самод≥€льн≥сть та активн≥сть вихованц≥в.

“ ≈ ћ ј 18. ћ≈“ќƒ» ≤ ‘ќ–ћ» ¬»’ќ¬јЌЌя.

ѕон€тт€ про методи, прийоми ≥ засоби вихованн€.

 ласиф≥кац≥€ метод≥в вихованн€ (методи формуванн€ св≥домост≥ ≥ методи орган≥зац≥њ д≥€льност≥ досв≥ду громад€н, методи стимулюванн€ повед≥нки ≥ д≥€льност≥, методи самовихованн€) та њх характеристика. √енетико Чмоделюючий метод вихованн€. ”мови ефективност≥ використанн€ метод≥в вихованн€. Ќародна педагог≥ка про методи вихованн€.

ѕон€тт€ про форми орган≥зац≥њ виховного процесу.  ласиф≥кац≥€ форм вихованн€ (за к≥льк≥стю учасник≥в, за зм≥стом вихованн€, за основним обТЇктом д≥€льност≥). ’арактеристика й методика проведенн€ форм позанавчальноњ виховноњ роботи. ќсобливост≥ виховноњ роботи в ≥нтернатах, дит€чих будинках, групах продовженого дн€. —пециф≥ка проведенн€ виховноњ роботи в дит€чих самод≥€льних громадських орган≥зац≥€х, обТЇднанн€х д≥тей за ≥нтересами, за м≥сцем проживанн€м д≥тей, в пер≥од шк≥льних кан≥кул. ќсобист≥сний п≥дх≥д у вихованн≥ та методика проведенн€ ≥ндив≥дуальних форм виховноњ роботи з обдарованими ≥ важковиховуваними д≥тьми, д≥тьми з особливими потребами.

 

ѕ–ј “»„Ќ≈ «јЌя““я: –озвТ€зуванн€ педагог≥чних задача, нал≥з педагог≥чних ситуац≥й ≥з ефективного використанн€ метод≥в вихованн€.

 

—≈ћ≤Ќј–—№ ≈ «јЌя““я: ћетоди та форми вихованн€ в педагог≥чн≥й спадщин≥ педагог≥в минулого та сучасност≥.

«Ќј“»: сутн≥сть та особливост≥ пон€ть ДметодиФ, ДприйомиФ, ДзасобиФ, Дформи вихованн€Ф, р≥зн≥ п≥дходи до класиф≥кац≥њ метод≥в ≥ форм вихованн€; специф≥ку та особливост≥ окремих метод≥в ≥ форм вихованн€; вимоги до метод≥в та форм вихованн€.

 

¬ћ≤“»: вичлен€ти суттЇв≥ ознаки пон€ть ДметодиФ, ДприйомиФ, ДзасобиФ, Дформи вихованн€Ф; по€снювати лог≥ку класиф≥кац≥њ метод≥в ≥ форм вихованн€; характеризувати окрем≥ методи ≥ форми вихованн€; добирати ефективн≥ методи ≥ форми вихованн€ у в≥дпов≥дност≥ до мети, завдань вихованн€, особливостей вихованц≥в; спираючись на механ≥зми внутр≥шньоњ регул€ц≥њ псих≥чноњ д≥€льност≥ повед≥нки дитини забезпечувати оптимальне поЇднанн€ ситуац≥й оц≥нного ставленн€ дитини до власноњ д≥€льност≥; використовувати р≥зноман≥тн≥ засоби впливу на особист≥сть учн€ з метою задоволенн€ потреб його життЇтворчост≥; конструювати прийоми та форми вихованн€ у в≥дпов≥дност≥ до перспективних л≥н≥й, ближн≥х ц≥лей ≥ щоденних справ.

«авданн€ дл€ самост≥йноњ роботи

1.ѕ≥дготувати пов≥домленн€ про методи ≥ форми вихованн€ в творчост≥ видатних педагог≥в.

2.—класти запов≥д≥-рекомендац≥њ Д”мови ефективного використанн€ метод≥в ≥ форм вихованн€Ф.

3.«робити огл€ди статей педагог≥чноњ преси ≥з даноњ теми.

4.–озвТ€зати педагог≥чн≥ задач≥, д≥брати ситуац≥њ з практики роботи ≥з використанн€ метод≥в ≥ форм вихованн€.

5.—класти схемиЧопори Д—истема метод≥в та форм вихованн€Ф.

6.ѕ≥дготувати методичн≥ рекомендац≥њ дл€ учн€ Дяк орган≥зувати процес самовихованн€Ф.

7.–озробити ≥ п≥дготувати до захисту конспект одн≥Їњ ≥з форм вихованн€.

8.ѕроанал≥зувати ефективн≥сть спостережуваних форм вихованн€.

9.ѕ≥дготувати пов≥домленн€ Дћетоди ≥ форми роботи ≥з д≥тьми з особливими потребамиФ.

10.ѕоповнити педагог≥чн≥ скарбнички сценар≥€ми форм вихованн€ дл€ роботи в оздоровчому табор≥.

 

ћетоди вихованн€

"ћетоди вихованн€ - це шл€хи ≥ способи сп≥льноњ, взаЇмопов' €заноњ д≥€льност≥ виховател≥в ≥ вихованц≥в з метою дос€гненн€ виховних ц≥лей"

(ћ.≤. Ѕолдирев)

" ћетоди вихованн€ - ≥нструмент доторканн€ до особистост≥." (ј.—. ћакаренко)

" ѕ≥д методом вихованн€ сл≥д розум≥ти сукупн≥сть специф≥чних способ≥в ≥ прийом≥в виховноњ роботи спр€мованих на формуванн€ особистост≥." (≤.ƒ. ’арламов)

"ѕрийоми вихованн€ - «асоби вихованн€ -

частковий про€в метод≥в вихованн€, надбанн€ матер≥альноњ ≥ духовноњ

або окремоњ д≥њ всередин≥ даного ме- культури, €к≥ зад≥юють п≥д час ви-

тоду" (ё. . Ѕабанський). користанн€ певного методу, вида

д≥€льност≥.

 

 

 

 

 

 

‘орми орган≥зац≥њ вихованн€.

‘орми вихованн€ - це спос≥б орган≥зац≥њ виховного процесу, що в≥дображаЇ внутр≥шн≥й зв'€зок його елемент≥в ≥ характеризуЇ взаЇмов≥дносини виховател≥в ≥ вихованц≥в.

ѕозакласна робота - р≥зноман≥тна осв≥тн€ ≥ виховна робота спр€мована на задоволенн€ ≥нтерес≥в ≥ запит≥в д≥тей, орган≥зована в позаурочний час педагог≥чним колективом школи.

ѕозашк≥льна робота - виховна д≥€льн≥сть позашк≥льних заклад≥в дл€ д≥тей та юнацтва.

«авданн€:

- закр≥пленн€, збагаченн€ та поглибленн€ знань набутих у процес≥ навчанн€, застосуванн€ њх на практиц≥;

- розширенн€ кругозору учн≥в формуванн€ в них св≥тогл€ду, кругозору, виробленн€ ум≥нь ≥ навичок самоосв≥ти;

Х формуванн€ ≥нтересу до р≥зних галузей науки, техн≥ки, мистецтва, спору, ви€вленн€ ≥ розвиток ≥ндив≥дуальних задатк≥в ≥ зд≥бностей;

Х орган≥зац≥€ дозв≥лл€ школ€р≥в, культурного в≥дпочинку та розваг;

Х поширенн€ виховного впливу на учн≥в з р≥зних напр€м≥в вихованн€.

 

ѕринципи:

Х добров≥льний характер участ≥ в н≥й;

Х сусп≥льна спр€мован≥сть д≥€льност≥ учн≥в;

Х розвиток ≥н≥ц≥ативи та самод≥€льност≥;

Х розвиток винах≥дливост≥, творчост≥;

Х зв'€зок з навчальною роботою;

Х використанн€ ≥грових форм роботи, ц≥кав≥сть, емоц≥йн≥сть.

 

 

 

 

 

 

 

 

“ ≈ ћ ј 19. “≈’ЌќЋќ√≤ѓ ¬»’ќ¬јЌЌя.

ѕон€тт€ про технолог≥њ вихованн€. ’арактеристика технолог≥й вихованн€:  “—, технолог≥€ збагаченого виховного простору, технолог≥њ життЇтворчост≥, технолог≥њ педагог≥чноњ п≥дтримки, технолог≥њ педагог≥чного супроводу та ≥нш≥.

 

«Ќј“»: —утн≥сть та ознаки пон€тт€ Дтехнолог≥њ вихованн€, характеристику сучасних технолог≥й вихованн€ ( “—, збагаченого виховного простору, технолог≥њ життЇтворчост≥, педагог≥чноњ п≥дтримки, педагог≥чного супроводу та ≥нш≥).

 

¬ћ≤“»: вичлен€ти пров≥дн≥ ≥дењ технолог≥й вихованн€; конструювати технолог≥њ вихованн€ у в≥дпов≥дност≥ до мети, завдань вихованн€, особливостей вихованц≥в; розробл€ти плани Цсценар≥њ виховних творчих справ класу, добирати способи кер≥вництва њх проведенн€м, залучати вс≥х учн≥в до сп≥льноњ д≥€льност≥, враховуючи њх нахили, ≥нтереси, зд≥бност≥.

«авданн€ дл€ самост≥йноњ роботи

1.ќпрацювати працю —ороки Д—учасн≥ виховн≥ технолог≥њФ, законспектувати основн≥ положенн€ сучасних п≥дход≥в до орган≥зац≥њ процесу вихованн€.

2. —класти пор≥вн€льну таблицю Д«м≥ст та особливост≥ сучасних технолог≥й вихованн€Ф.

3. –озробити та п≥дготувати до захисту модель орган≥зац≥њ виховного процесу у в≥дпов≥дност≥ ≥з заданою метою та особливост€ми вихованц≥в.

4. –озробити сценар≥й одн≥Їњ ≥з форм виховноњ роботи (за вибором студента).

5. «аконспектувати прац≥ ¬.ќ.—ухомлинського Дѕавлишська середн€ школаФ, Ў.ќ. јмонашв≥л≥ Д«дравствуйте детиФ, Д ак живете, дети?Ф

—в≥тов≥ тенденц≥њ розвитку осв≥ти:

 • ћасовий характер осв≥ти, њњ неперервн≥сть €к нова €к≥сть;
 • «начущ≥сть осв≥ти дл€ ≥ндив≥да ≥ сусп≥льства;
 • ќр≥Їнтац≥€ на активне освоЇнн€ людиною способ≥в п≥знавальноњ д≥€льност≥;
 • јдаптац≥€ осв≥тнього процесу до запит≥в ≥ потреб особистост≥;
 • ќр≥Їнтац≥€ навчанн€ на особист≥сть, забезпеченн€ можливостей њњ саморозкритт€.

ѕ–»Ќ÷»ѕ» ќ—¬≤“» ’’≤ —“ќЋ≤““я:

 

 • —мислом сучасноњ осв≥ти на думку ≤.ј.«€зюна повинна стати Улюдина у пост≥йному розвитку, њњ духовне становленн€, гармон≥зац≥€ њњ в≥дносин з собою та ≥ншими людьми, з≥ св≥томФ.
 • Ќавчитись вчитис€
 • Ќавчитись працювати
 • Ќавчитись сп≥лкуватись
 • Ќавчитись мистецтву житт€

√уман≥стична педагог≥ка:

ј.ћаслоу Ц повний, здоровий, нормальний ≥ бажаний розвиток пол€гаЇ в актуал≥зац≥њ людськоњ природи, в реал≥зац≥њ њњ потенц≥йних можливостей ≥ розвитку њњ до р≥вн€ зр≥лост≥ тими шл€хами, €к≥ п≥дказуЇ

ц€, мало п≥знана, основна природа.

ѓѓ актуал≥зац≥€ повинна бути забезпечена скор≥ше розвитком зсередини, а не формуванн€м зовн≥.

 • ѕ.“.-сукупн≥сть психолого-педагог≥чних установок, що визначають спец≥альний наб≥р ≥ поЇднанн€ форм, метод≥в, способ≥в, прийом≥в навчанн€, виховних засоб≥в; орган≥зац≥йно-методичний ≥нструментар≥й педагог≥чного процесу(Ѕ.Ћ≥хачов).
 • ѕ.“.-опис системи д≥й учител€ ≥ учн≥в, €к≥ сл≥д виконувати дл€ оптимальноњ реал≥зац≥њ навчального процесу (≤.¬олков)
 • ѕ.“.-посл≥довний р€д вказ≥вок, д≥€льностей ≥ операц≥й моделюванн€, реал≥зац≥€ д≥агностики ефективност≥, корекц≥њ процесу навчанн€ або вихованн€ (ѕ.ћоскаленко).
 • ѕ.“.-проект певноњ педагог≥чноњ системи, що реал≥зуЇтьс€ на практиц≥, €к зм≥стову техн≥ку реал≥зац≥њ навчально-виховного процесу (¬.Ѕеспалько).
 • ѕ.“.-системний метод створенн€, застосуванн€ ≥ визначенн€ всього процесу викладанн€ та засвоЇнн€ знань з урахуванн€м техн≥чних та людських ресурс≥в ≥ њх взаЇмод≥њ, завданн€ €кого Ц оптим≥зац≥€ форм осв≥ти.
 • ѕ.“.-системна сукупн≥сть ≥ пор€док функц≥онуванн€ вс≥х особист≥сних, ≥нструментальних ≥ методичних засоб≥в, що використовуютьс€ дл€ дос€гненн€ педагог≥чних ц≥лей (ћ. лар≥н).
 • ѕ.“.-законом≥рна педагог≥чна д≥€льн≥сть, €ка реал≥зуЇ науково обгрунтований проект дидактичного процесу ≥ волод≥Ї б≥льш високим ступенем ефективност≥, над≥йност≥, гарантованого результату, н≥ж за використанн€ традиц≥йних методик навчанн€ (¬.—ластьон≥н

 

ќзнаки педагог≥чноњ технолог≥њ

 

 •  онцептуальн≥сть;
 • ƒ≥агностичне визначенн€ ц≥лей ≥ результативност≥;
 • ≈коном≥чн≥сть;
 • јлгоритм≥зован≥сть, проектован≥сть, ц≥л≥сн≥сть, керован≥сть;
 •  оригован≥сть;
 • ¬≥зуал≥зац≥€;
 • ƒекомпозиц≥€ педагог≥чного процесу на взаЇмоповТ€зан≥ етапи;
 •  оординован≥сть ≥ поетапн≥сть д≥й;
 • ќднозначн≥сть виконанн€ процедур ≥ операц≥й.

 

 ласиф≥кац≥€ педагог≥чних технолог≥й

 

 • «а р≥внем застосуванн€ (загальнопедагог≥чн≥, предметн≥, локальн≥);
 • «а пров≥дним чинником псих≥чного розвитку (б≥огенн≥, соц≥огенн≥, психогенн≥);
 • «а науковою концепц≥Їю засвоЇнн€ досв≥ду (асоц≥ативно-рефлексивн≥, б≥хев≥ористськ≥, розвивальн≥, сугестивн≥, нейрол≥нгв≥стичн≥, гештальттехнолог≥њ);
 • «а ставленн€м до дитини (авторитарн≥, дидактоцентриськ≥, особист≥сно-ор≥Їнтован≥);
 • «а ор≥Їнтац≥Їю на особист≥сн≥ структури (≥нформац≥йн≥, операц≥йн≥, емоц≥йно-художн≥,саморозвитку, евристичн≥, прикладн≥);
 • «а типом орган≥зац≥њ та управл≥нн€ п≥знавальною д≥€льн≥стю (структурно-лог≥чн≥ технолог≥њ навчанн€, ≥нтеграц≥йн≥, ≥гров≥, кмпТютерн≥ технолог≥њ, д≥алогов≥, трен≥нгов≥ технолог≥њ). (за —елевко).
 • ≤нформац≥йно-розвиваюч≥ технолог≥њ;
 • ƒ≥€льн≥сн≥ технолог≥њ;
 • –озвиваюч≥ проблемно-пошуков≥ технолог≥њ;
 • ќсобист≥сно-ор≥Їнтован≥ технолог≥њ.

 

 

 “—- колективн≥ творч≥ справи

 

‘ормуванн€ особистост≥ в процес≥ роботи на користь ≥нших людей, в орган≥зац≥њ певного способу житт€ колективу, де все грунтуЇтьс€ на засадах моральност≥ та соц≥альноњ творчост≥.

1.ѕопередн€ робота колективу або колективне ц≥лепокладанн€.

2. олективне плануванн€ справи.

3. олективна п≥дготовка справи.

4.ѕроведенн€ справи.

5. олективний анал≥з.

6.Ќайближча п≥сл€д≥€.

 

«багачений виховний прост≥р- результат творчоњ та ≥нтегральноњ д≥€льност≥ школи, спр€мований на створенн€
сп≥льного ц≥нн≥сно-нормативного укладу житт€ школи; прост≥р можливостей, спр€мований на особист≥сний розвиток.

 

 • ∆иттЇтворчий прост≥р учн€ €к ≥нтегральне в≥дображенн€ результат≥в його руху у вих. простор≥.
 • —амоосв≥тн≥й ≥ навчальний прост≥р (евристичних завдань, наукових студ≥й, проект≥в, клуб≥в, гуртк≥в).
 • “ворчий прост≥р (мистецькоњ творчост≥, творчих роб≥т з навчальних предмет≥в, масових св€т).
 • “рудовий прост≥р (майстерн≥, техн≥чн≥ гуртки, виробнича база).
 • —оц≥альний прост≥р (соц≥альна практика, проекти).
 • ≤гровий прост≥р (д≥лов≥, сюжетно-рольов≥, моделююч≥, ≥сторичн≥ та спортивн≥ ≥гри).

 

 

ѕринципи орган≥зац≥њ виховного простору:

 

 • —вобода учн€ у вибор≥ форми та м≥ри участ≥ у виховному простор≥.
 • —творенн€ можливостей щодо розвитку та зд≥йсненн€ життЇтворчост≥.
 • «аохоченн€ учн€ до участ≥.
 • ¬рахуванн€ особист≥сних особливостей.
 • јктивна участь учн€ у простор≥.
 • ¬изнанн€ права на власну оц≥нку своЇњ та чужоњ д≥€льност≥.
 • —амоанал≥з та самооц≥нка власних результат≥в.
 • ƒ≥€льн≥сна взаЇмооц≥нка вс≥х субТЇкт≥в вих. простору.

 

 

“ехнолог≥€ супроводженн€
допомога субТЇкту розвитку в формуванн≥ ор≥Їнтац≥йного пол€
в≥дпов≥дальност≥ за власн≥ д≥њ (створенн€ умов дл€ прийн€тт€ субТЇктом оптимальних р≥шень в ситуац≥€х життЇвого вибору).

‘ункц≥њ супроводу:

- ƒ≥агностика проблеми

- ≤нформац≥€ про сутн≥сть проблеми та шл€хи њњ вир≥шенн€

-  онсультац≥њ на етап≥ прийн€тт€ р≥шенн€

- ѕервинна допомога на етап≥ реал≥зац≥њ плану р≥шенн€

ѕринципи супроводу:

- –екомендований характер порад.

- ѕр≥оритет ≥нтерес≥в дитини.

- Ѕезперервн≥сть супроводженн€.

-  омплексн≥сть супроводженн€.

- ѕрагненн€ до автоном≥зац≥њ

≈тапи супроводу:

 • «б≥р ≥нформац≥њ про дитину.
 • јнал≥з отриманоњ ≥нформац≥њ.
 • —ум≥сне виробленн€ рекомендац≥й, складанн€ плану комплексноњ допомоги.
 •  онсультуванн€ вс≥х учасник≥в супроводу.
 • ¬ир≥шенн€ проблем.
 • јнал≥з виконанн€ рекомендац≥й вс≥ма учасниками.
 • ѕодальший анал≥з розвитку дитини.

ѕедагог≥чна п≥дтримка вихованц≥в

 • ѕ.п.- спос≥б орган≥зац≥њ взаЇмод≥њ педагога ≥ учн€ у ви€вленн≥, анал≥з≥ реальних або потенц≥йних проблем дитини, сп≥льному проектуванню можливого виходу з них.

ќсновна мета ѕ.п. Црозв€занн€ проблем дитини, що ставить учител€ в позиц≥ю дорослого, а учн€ в позиц≥ю людини, €ка шукаЇ засоб≥в самовираженн€, самореал≥зац≥њ ≥ потребуЇ допомоги.

“ехнолог≥€ проективного життЇзд≥йсненн€

 • ƒ≥агностичний етап: визначенн€ вих≥дного р≥вн€ компетентност≥ вихованц≥в.
 • ѕрогностичний етап: проектуванн€ творчого життЇзд≥йсненн€ кожного вихованц€ та групи.
 • јнал≥тико-проективний етап: визначенн€ напр€м≥в життЇтворчост≥, педагог≥чних завдань щодо кожного напр€му та в≥дпов≥дних вид≥в д≥€льност≥, тематики та форм групових заход≥в, педагог≥чних ор≥Їнтир≥в щодо ≥ндив≥дуальноњ корекц≥йно-розвивальноњ роботи та умов дл€ п≥двищенн€ життЇвоњ компетентност≥ вихованц≥в

≈тап моделюванн€ умов розвитку: складанн€ перспективного плану роботи, складанн€ плану-с≥тки, щоденне плануванн€

 • ≈кспертно-анал≥тичний етап: визначенн€ результуючого р≥вн€ життЇвоњ компетентност≥.
 • ≈тап педагог≥чноњ рефлекс≥њ: анал≥з ефективност≥ виховного процесу.

Ќапр€ми життЇд≥€льност≥ вихованц≥в (плани):

 • Ќавчанн€ та самоос≥та;
 • «агальногрупов≥, загальношк≥льн≥ справи;
 • √уртки;
 • „ергуванн€;
 • —амообслуговуванн€;
 • “рудов≥ справи;
 • ќздоровленн€, ф≥зичне удосконаленн€;
 • ¬заЇмодопомога;
 • ƒозв≥лл€, сп≥лкуванн€;
 • ≤нш≥ справи.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2756 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

1712 - | 1492 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.089 с.