Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—амовихованн€: ≥стор≥€, теор≥€, методика
—амовихованн€ Ч це вищий етап виховного процесу, процес ц≥леспр€мованоњ роботи над розвитком ≥ самовдосконаленн€м людини в≥д п≥дл≥ткового в≥ку до зр≥лост≥. —амовихованн€ в ≥нтелектуальн≥й, духовн≥й сфер≥ Ч це самоосв≥та. —амовихованн€ в морально-психолог≥чн≥й сфер≥ пол€гаЇ в самоконтрол≥ за своњми недол≥ками ≥ вадами характеру. —амовихованн€ у ф≥зично-спортивн≥й або в г≥г≥Їн≥чн≥й сфер≥ пол€гаЇ в тренуванн€х, проведенн≥ оздоровчих процедур, стеженн≥ за своњм здоров'€м ≥ зовн≥шн≥стю, виконанн≥ л≥карських порад.

Ѕ≥льш≥сть людей надають самовихованню вир≥шального значенн€.

÷е було властиве багатьом попередн≥м покол≥нн€м наших предк≥в.

≤стор≥€ самовихованн€ набагато давн≥ша, н≥ж ≥стор≥€ цив≥л≥зованого вихованн€. ўе за перв≥снообщинного ладу були так≥ традиц≥њ, €к≥ змушували п≥дл≥тк≥в оволод≥вати вс≥м, що вм≥ють доросл≥ чолов≥ки та ж≥нки.

” стародавн≥х крањнах (™гипт≥, ¬авилон≥, ≤нд≥њ,  итањ) старш≥ жерц≥ робили свою кар'Їру завд€ки велик≥й спостережливост≥, а пот≥м своњ зд≥бност≥ ≥ можливост≥, свою мудр≥сть передавали наступнику. Ќавчанн€ у великого майстра, тобто ≥ндив≥дуальне самовихованн€, ≥снувало ≥ на –ус≥: йдетьс€ про л≥тописц≥в, ≥конописц≥в, ченц≥в-≥гумен≥в. “ут д≥€ли не закони спадковост≥, €к у кн€з≥в, а закони таланту самовихованн€ (див. стор.47-50).

¬ украњнськ≥й народн≥й педагог≥ц≥ ≥снувало багато традиц≥й, €к≥ д≥йшли з давнини ≥ св≥дчили про необх≥дн≥сть самовдосконаленн€, щоб не в≥дстати в≥д ≥нших людей у прац≥, добробут≥, у п≥дн€тт≥ свого соц≥ального стану. ≤ в давн≥ часи, ≥ нин≥ школа, батьки не можуть навчити всього, багато знань та вм≥нь доводитьс€ здобувати д≥т€м самост≥йно. ∆одна людина не стала б великою без навчанн€ ≥ вихованн€, але вир≥шальну роль у њњ формуванн≥ в≥д≥грало самовихованн€. —амовихованн€ корифењв науки, культури було поетапним, воно починалос€ з усв≥домленн€ мотив≥в, за ним Ч виробленн€ програми саморозвитку, суворе сл≥дуванн€ њй, жорсткий самоконтроль, тренуванн€ вол≥ ≥ характеру. “≥льки так, вважала людина, можна зробити певн≥ кроки до усп≥ху в житт≥.

ќсь €к≥ моральн≥ правила склав дл€ себе  . ƒ. ”шинський: "1. —пок≥й ц≥лковитий, у крайньому раз≥ Ч зовн≥шн≥й. 2. ўир≥сть у словах ≥ вчинках. 3. ќбдуман≥сть д≥й. 4. –≥шуч≥сть. 5. Ќе говорити про себе без потреби жодного слова. 6. Ќе га€ти часу необдумано: робити те, що треба, а не те, що трапитьс€. 7. ¬итрачати т≥льки на необх≥дне або приЇмне, а не за пристраст€ми. 8.  ожен веч≥р добросов≥сно давати соб≥ зв≥т у вчинках. 9. Ќ≥коли не хвалитис€ тим, що було, н≥ тим, що Ї, н≥ тим, що буде".

ј.—. ћакаренко вв≥в у теор≥ю вихованн€ так≥ пон€тт€: "перспектива найближча" Ч перспектива "завтрашньоњ радост≥"; "середн€ перспектива" Ч перспектива аж до випуску з колон≥њ; "далека перспектива" Ч перспектива дорослого житт€, €ка була мотивом дл€ самовихованн€ колон≥ст≥в.

“еор≥€ ц≥леспр€мованого самовихованн€ складаЇтьс€ з трьох взаЇмопов'€заних ≥ взаЇмозумовлених процес≥в:

1. —амоп≥знанн€. ѕередус≥м потр≥бно вивчити себе €к особист≥сть. ƒл€ цього застосовуЇтьс€ самоанал≥з, пор≥вн€нн€ себе з ≥ншими людьми (позитивн≥шими), сприйманн€ критики в≥д товариш≥в ≥ друз≥в, спостереженн€ за собою, н≥би збоку, щовеч≥рнЇ п≥дбитт€ п≥дсумк≥в дн€, оц≥нюванн€ правильних чи неправильних д≥й, об'Їктивне самокритичне (не занижене) ставленн€ до себе.

2. —амоутримуванн€ в≥д негативних думок, д≥й, сл≥в, вчинк≥в, повед≥нки.

ƒл€ цього застосовуЇтьс€ самонаказ на стримуванн€, само-в≥дмова, самозаборона, самонав≥юванн€, самопокаранн€.

3. —амопримушуванн€ до зд≥йсненн€ позитивних д≥й, вчинк≥в, добрих справ. ÷ей прийом спри€Ї подоланню внутр≥шньоњ неорган≥зованост≥, небажанн€ вчитис€ чи працювати, л≥нощ≥в.

≈фективними у самовихованн≥ Ї так зван≥ практичн≥ прийоми. ќдним з них Ї так званий прийом "крок уперед", суть €кого пол€гаЇ в щоденному плануванн≥ своЇњ д≥€льност≥ на наступний день. ѕрийом "оц≥нка прожитого дн€" використовуЇтьс€, коли учень щоденно анал≥зуЇ своњ вчинки, зд≥йснен≥ прот€гом дн€. ѕрийом "самозобов'€занн€" пол€гаЇ в плануванн≥ учнем роботи над собою на м≥с€ць, чверть, п≥вр≥чч€ чи р≥к.

ѕрийом "уп≥знай себе" маЇ характер гри: учитель даЇ неповну характеристику учнев≥, не називаючи його пр≥звища, в≥н себе вп≥знаЇ, товариш≥ доповнюють його характеристику. ѕрийом "самохарактеристики", "взаЇмохарактеристики" пол€гаЇ в обговоренн≥ характеристик у колектив≥, що привчаЇ учн≥в до самоанал≥зу.

ћетодика керуванн€ процесом самовихованн€ учн≥в залежить в≥д в≥кових особливостей учн≥в. ” молодших класах предметного навчанн€ (V-V≤ кл.) самовихованн€ в≥дбуваЇтьс€ п≥д час рухливих ≥гор, зан€ть у гуртках, прац≥ з озелененн€. ”чн≥ швидко сприймають кращ≥ €кост≥ дорослих або своњх ровесник≥в Ч см≥лив≥сть, стриман≥сть, наполеглив≥сть. ¬елику роль в≥д≥граЇ класний кер≥вник, €кий повинен стимулювати в≥дверт≥сть, говорити в оч≥ правду, використовуючи ≤ндив≥дуальн≥ методи впливу на учн≥в ≥з метою перебудови њх повед≥нки, усуненн€ вад.

” середн≥х класах (VII-VIII кл.) зм≥ст ≥ форми самовихованн€ повинн≥ будуватис€ зовс≥м по-≥ншому. ѕ≥дл≥тковий в≥к Ч найскладн≥ший ≥ дл€ самоњ дитини, ≥ дл€ тих, хто њњ виховуЇ. ¬плив дорослих на нењ швидко зменшуЇтьс€, а вплив товариш≥в стаЇ часто вир≥шальним дл€ виробленн€ стилю власноњ повед≥нки, оформленн€ зовн≥шност≥, лексикону, звичок. “ому д≥тей потр≥бно зац≥кавити можлив≥стю роботи над собою "по-дорослому", зан€тт€ми з прикладноњ психолог≥њ, вечорами "“воњ можливост≥, людино", "ћоњ загадки", "який € Ї, €ким € стану" тощо.

ѕ≥зн≥ше можна починати зан€тт€ самоп≥знанн€, використати твори про себе, в≥двертий анал≥з позитивних стор≥н ≥ недол≥к≥в у кол≥ друз≥в, класн≥ збори "ѕоговоримо про кожного". ѕоступово самовихованн€ може стати захоплюючою справою.

” старшому шк≥льному в≥ц≥ (≤’ - ’≤ кл.) самовихованн€ будуЇтьс€ на розум≥нн≥ учн€ми ≥нтелектуальноњ та моральноњ значущост≥ роботи над собою €к пров≥дноњ перспективи життЇд≥€льност≥. —проби "зробити себе самому" за сучасних умов нер≥дко сто€ть вище за шк≥льну осв≥ту, нац≥люють на самовихованн€ за обдуманою життЇвою програмою.

ѕедагоги, класний кер≥вник повинн≥ консультувати кожного учн€, рекомендувати художню ≥ психолог≥чну л≥тературу, тактовно п≥дказувати аутотрен≥нг, розум≥нн€ самостримуванн€ ≥ самопримусу.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 362 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

1516 - | 1297 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.