Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«агальна характеристика педагог≥чноњ д≥€льност≥. ѕедагог≥чна д≥€льн≥сть це ц≥леспр€мований виховуючий та навчаю≠чий вплив вчител€ на учн≥в з метою особист≥сного
ѕедагог≥чна д≥€льн≥сть це ц≥леспр€мований виховуючий та навчаю≠чий вплив вчител€ на учн≥в з метою особист≥сного, ≥нтелектуального та д≥€льн≥сного його розвитку, а також основа його саморозвитку та само≠вдосконаленн€.

ѕедагог≥чна д≥€льн≥сть маЇ т≥ сам≥ характеристика що й ≥нш≥ види людськоњ д≥€льност≥: це ц≥леспр€мован≥сть, мотивован≥сть та предмет≠н≥сть. Ќ.¬.  узьм≥на одн≥Їю з особливих специф≥чних характеристик ц≥Їњ д≥€льност≥ називаЇ продуктивн≥сть. ¬ залежност≥ в≥д продуктивност≥ пе≠дагог≥чноњ д≥€льност≥ вид≥л€ють п'€ть р≥вн≥в:

1 -репродуктивний (м≥н≥мальний) - педагог вм≥Ї передати ≥ншим те,
що знаЇ сам;

2 - адаптивний (низький, малопродуктивний) - педагог вм≥Ї присто≠
сувати своЇ пов≥домленн€ в≥дпов≥дно особливост€м аудитор≥њ;

3 - локально-моделюючий (середн≥й, середньопродуктивний) - педа≠
гог волод≥Ї стратег≥€ми навчанн€ учн≥в знанн€м, ум≥нн€м, навичкам з
окремих розд≥л≥в курсу (тобто вм≥Ї формулювати педагог≥чну мету, розу≠
м≥ти бажаний результат та добирати систему ≥ посл≥довн≥сть включенн€
учн≥в в учбово-п≥знавальну д≥€льн≥сть);

4 Ч системно-моделюючий знанн€ учн≥в (високий, продуктивний) Ч пе≠
дагог волод≥Ї стратег≥€ми формуванн€ необх≥дноњ системи знань, ум≥нь
та навичок з даного предмету в ц≥лому;

5 Ч системно-моделюючий д≥€льн≥сть та повед≥нку учн≥в (найвищий,
високопродуктивний) - педагог волод≥Ї стратег≥€ми перетворенн€ свого
предмету в зас≥б формуванн€ особистост≥ учн€, його потреб у самовихо≠
ванн≥, самоосв≥т≥, саморозвитку.

ѕсихолог≥чний зм≥ст педагог≥чноњ д≥€льност≥ включаЇ мотиви, мету, предмет, засоби, продукт та результат.

ѕредметом педагог≥чноњ д≥€льност≥ Ї орган≥зац≥€ навчальноњ д≥€ль≠ност≥ учн≥в, €ка спр€мована на засвоЇнн€ предметного соц≥окультурного досв≥ду.

«асобами педагог≥чноњ д≥€льност≥ Ї науков≥ (теоретичн≥ та емп≥ричн≥) знанн€, за допомогою €ких формуЇтьс€ тезаурус учн≥в. Ќос≥€ми знань можуть бути тексти п≥дручник≥в, а також в≥дпов≥дн≥ у€вленн€, €к≥ виника≠ють у учн≥в п≥д час ц≥леспр€мованого спостереженн€ (на лабораторних, практичних) зан€тт€х. ƒопом≥жними Ї техн≥чн≥, комп'ютерн≥, граф≥чн≥ та ≥н. засоби.

«асобами передач≥ Ї по€сненн€, показ (≥люстрац≥€), сп≥льна робота з учн€ми п≥д час вир≥шенн€ учбових задач, безпосередн€ практика (лабо≠раторна, польова) трен≥нги.

ѕродуктом педагог≥чноњ д≥€льност≥ Ї ≥ндив≥дуально сформований до≠св≥д учн€. ¬≥н перев≥р€Їтьс€ та оц≥нюЇтьс€ на екзаменах, зал≥ках, п≥д час вир≥шенн€ учбових задач, контрольних роб≥т, зд≥йсненн€ тестуванн€.

–езультатом педагог≥чноњ д≥€льност≥ повинен бути особист≥сний ≥нди≠в≥дуальний розвиток учн€, його вдосконаленн€.

ќдним з важливих компонент≥в педагог≥чноњ д≥€льност≥ Ї њњ мотивац≥€. ¬ педагог≥чн≥й д≥€льност≥ вид≥л€ють т≥ ж мотивац≥йн≥ ор≥Їнтац≥њ, що ≥ в учбов≥й. ” першу чергу зовн≥шн≥ мотиви (наприклад мотив дос€гненн€, престижу роботи у в≥дпов≥дних навчальних закладах) та внутр≥шн≥ мо≠тиви (ор≥Їнтац≥€ на процес ≥ результат своЇњ д≥€льност≥, особист≥сно-про-фес≥йного росту, самоактуал≥зац≥њ). —пециф≥чним мотивом виступаЇ ор≥≠Їнтац≥€ на дом≥нуванн€, мотив влади. “ак √.ј. ћюррей вид≥лив основн≥ ознаки потреби у дом≥нуванн≥ та в≥дпов≥дн≥ њм д≥њ. ќзнаками, чи ефекта≠ми потреби дом≥нуванн€ Ї бажанн€:

- контролювати своЇ соц≥альне оточенн€;

- впливати на повед≥нку ≥нших людей та спр€мовувати њњ за допомогою
порад, переконанн€ чи наказу;

- спонукати ≥нших д≥€ти в≥дпов≥дно до своњх потреб та почутт≥в;

- схил€ти до сп≥вроб≥тництва;

- переконувати ≥нших у своЇњ правот≥.

Ќ.ј. јм≥нов в≥дзначаЇ в≥дпов≥дн≥сть цим бажанн€м певних д≥й, €к≥ за √.ј. ћюрреЇм сгрупован≥ в так≥ групи:

- схил€ти, вести, переконувати, умовл€ти, регулювати, орган≥зовува≠
ти, керувати, нагл€дати;

- п≥дкор€ти, правити,, диктувати умови, судити, встановлювати зако≠
ни, вводити норми, складати правила повед≥нки, приймати р≥шенн€;

- заборон€ти, обмежувати, протид≥€ти, в≥дмовл€ти, карати, позбавл€≠
ти вол≥;

- очаровувати, покор€ти, примушувати прислуховуватис€ до себе,
встановлювати моду.

ћотивац≥йно-споживацька сфера може бути ≥нтерпретована в тер≠м≥нах центрац≥њ за ј.Ѕ. ќрловим. Ќа його думку особист≥сна центрац≥€ вчител€ Ї "≥нтегральною та системно-утворюючою" характеристикою д≥≠€льност≥ педагога. ’арактер центрац≥њ визначаЇ стиль, в≥дношенн€, соц≥≠альну перцепц≥ю вчител€.

¬ид≥л€Їтьс€ 7 основних центрац≥й, €к≥ можуть дом≥нувати у педаго≠г≥чн≥й д≥€льност≥ в ц≥лому, чи в окремих, конкретних ситуац≥€х:

- егоњстична (на ≥нтересах свого "я");

- бюрократична (на ≥нтересах адм≥н≥страц≥њ, кер≥вництва);ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 428 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1471 - | 1311 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.