Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤снують недол≥ки та проблеми застосуванн€ ≤ “
1. ЌемаЇ комп'ютера в домашньому користуванн≥ багатьох учн≥в ≥ вчител≥в.

2. ” вчител≥в недостатньо часу дл€ п≥дготовки до уроку, на €кому використовуютьс€ комп'ютер.

3. Ќедостатн€ комп'ютерна грамотн≥сть вчител€.

4. ¬≥дсутн≥сть контакту з учителем ≥нформатики.

5. ” робочому граф≥ку вчител≥в не в≥дведено час дл€ досл≥дженн€ можливостей ≤нтернету.

6. —кладно ≥нтегрувати комп'ютер у поурочну структуру зан€ть.

7. ѕри недостатн≥й мотивац≥њ до роботи учн≥ часто в≥двол≥каютьс€ на ≥гри.

8. ≤снуЇ ймов≥рн≥сть, що, захопившись застосуванн€м ≤ “ на уроках, учитель перейде в≥д розвивального навчанн€ до навчанн€ наочно-≥люстративним методом.

ѕ≥д час роботи в компТютерному клас≥ необх≥дно добре знати ≥ ч≥тко виконувати г≥г≥Їн≥чн≥ вимоги до роботи на компТютер≥.

«агальнов≥домо, що орган≥зм дитини, €кий пост≥йно перебуваЇ у стан≥ росту ≥ розвитку, дуже чутливий до впливу будь-€ких чинник≥в навколишнього середовища, зокрема ≥ шк≥льного.

¬веденн€ у навчальний процес такого техн≥чного засобу, €к персональний компТютер, потребуЇ комплексноњ г≥г≥Їн≥чноњ ≥ психо-педагог≥чноњ оц≥нки в аспект≥ можливого негативного впливу на здоровТ€ учн≥в п≥д час њхньоњ роботи в каб≥нетах компТютерноњ техн≥ки.

–езультати досл≥джень св≥дчать, що в каб≥нетах компТютерноњ техн≥ки за на€вност≥ дес€ти працюючих компТютер≥в прот€гом дн€ значно п≥двищуЇтьс€ температура пов≥тр€, знижуЇтьс€ волог≥сть.

—туп≥нь стомлюванн€ учн≥в на уроках з використанн€м персонального компТютера вища, пор≥вн€но ≥з звичайними. –обота на персональному компТютер≥ в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д ≥нших вид≥в д≥€льност≥ значними функц≥ональними зм≥нами нервово-емоц≥йного статусу, потребуЇ напруженоњ роботи здорового анал≥затора, супроводжуЇтьс€ вимушеною робочою позою. ÷е повТ€зано з тим, що користувачу компТютера доводитьс€ читати ≥нформац≥ю на екран≥ мон≥тора (роздивл€тись букви, малюнки) ≥ одночасно на клав≥атур≥, тобто дуже часто в≥дбуваЇтьс€ переведенн€ погл€ду з екрана на клав≥атуру, в результат≥ чого виникаЇ часта переадаптац≥€ зору.

—татична сид€ча поза при цьому викликаЇ напруженн€ плечового по€су ≥ тому неправильно п≥д≥бран≥ мебл≥ та недоц≥льно вибраний режим роботи можуть призвести до порушенн€ постави, а довготривале напруженн€ зору може викликати незворотн≥ патолог≥чн≥ зм≥ни.

“ому зрозум≥ла необх≥дн≥сть всеб≥чного вивченн€ функц≥ональних зм≥н реакц≥й орган≥зму ≥ здоровТ€ молодших школ€р≥в п≥д впливом навчанн€ на персональних компТютерах з метою г≥г≥Їн≥чного нормуванн€ режим≥в безперервноњ роботи д≥тей на них.

ќсновн≥ г≥г≥Їн≥чн≥ принципи безпечного дл€ здоровТ€ застосуванн€ компТютерноњ техн≥ки п≥д час навчанн€ школ€р≥в:

- г≥г≥Їн≥чна доц≥льн≥сть розм≥щенн€ та створенн€ в≥дпов≥дних оптимальних умов у прим≥щенн€х каб≥нет≥в компТютерноњ техн≥ки;

- обладнанн€ каб≥нету спец≥альними мебл€ми, призначеними дл€ компТютерноњ техн≥ки в≥дпов≥дно в≥кових особливостей користувач≥в;

- г≥г≥Їн≥чне нормуванн€ вс≥х чинник≥в, що виникають при робот≥ компТютерноњ техн≥ки ≥ можуть зм≥нювати внутр≥шнЇ навчальне середовище;

- нормуванн€ тривалост≥ безперервноњ роботи учн≥в на персональних компТютерах залежно в≥д в≥ку ≥ вих≥дного стану здоровТ€ д≥тей;

- психо-г≥г≥Їн≥чна експертиза навчальних компТютерних програм;

вихованн€ д≥тей у напр€мку засвоЇнн€ г≥г≥Їн≥чноњ культури користуванн€ компТютерною техн≥кою.

ƒл€ проф≥лактики зорового стомленн€ на уроках необх≥дно дотримуватись певних рекомендац≥й:

- оптимальна тривал≥сть безперервного зан€тт€ на комп'ютер≥ дл€ д≥тей 6-р≥чного в≥ку Ц 8 - 10 хв, 7 - 10-р≥чних Ц 10 - 15 хв, не б≥льше чотирьох раз≥в на тиждень.

« метою проф≥лактики зорового стомленн€ д≥тей п≥сл€ роботи на персональних компТютерах рекомендуЇтьс€ проводити комплекс вправ дл€ очей, €к≥ виконуютьс€ сид€чи або сто€чи, в≥двернувшись в≥д мон≥тора з максимальною ампл≥тудою руху очей. ƒл€ зац≥кавленн€ ц≥ вправи потр≥бно проводити в ≥гров≥й форм≥.

√оловне, дотримуватись принципу Уне нашкодьФ, тобто, вчасно запоб≥гати можливому надм≥рному стомленню. як сказав ¬.—ухомлинський Уѕершочерговою м≥с≥Їю вчител€ Ї збереженн€ здоровТ€ д≥тейФ. Ќе забуваЇмо про це ≥ зараз Ц у добу компТютеризац≥њ.  омпТютер ц≥нний пом≥чник, але в≥н може стати й шк≥дливим сус≥дом.

—учасн≥ компТютерн≥ програми дають можлив≥сть продемонструвати €скраву наочн≥сть, запропонувати р≥зн≥ ц≥кав≥ динам≥чн≥ види роботи, ви€вити р≥вень знань та ум≥нь учн≥в.

ѕри використанн≥ компТютерноњ техн≥ки на уроках сл≥д враховувати €к≥сть навчальних компТютерних програм. ¬они повинн≥ в≥дпов≥дати таким вимогам:

- бути ц≥кавими ≥ доступними дл€ д≥тей, викликати у них позитивн≥ емоц≥њ;

- будити њх у€ву та фантаз≥ю;

- формувати алгоритм≥чне, лог≥чне мисленн€;

- розвивати творч≥ зд≥бност≥;

- вчити працювати з компТютером (клав≥атурою, мишею);

- в≥дпов≥дати в≥ковим особливост€м д≥тей;

- дотримуватис€ сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних вимог.

Ѕагато можливостей дл€ розвитку лог≥чного та алгоритм≥чного мисленн€ даЇ пропедевтичний курс Ђ—ходинки до ≥нформатикиї, €кий в≥дпов≥даЇ вищезгаданим вимогам. ¬чител≥-практики довод€ть, що використанн€ компТютера в навчальн≥й д≥€льност≥ учн≥в спри€Ї розвитку розумових зд≥бностей, памТ€т≥, просторовоњ у€ви, уваги, моторики, творчого нестандартного мисленн€, п≥двищуЇ ≥нтерес до навчанн€, створюЇ гарний настр≥й.

” своњй д≥€льност≥ вчител≥ використовують низку компТютерних програм:

- навчально-≥нформуюч≥: енциклопед≥њ, електронн≥ п≥дручники, к≥ноф≥льми;

- контролюючо-тестов≥ програми, зокрема Ђ“ест - 2002ї;

- граф≥чний редактор Paint; (–обота з граф≥чним редактором Paint спри€Ї розвитку просторовоњ у€ви д≥тей, моторику, координац≥ю рух≥в, увагу.  р≥м того, забезпечуютьс€ м≥жпредметн≥ звТ€зки з математикою, природознавством, образотворчим мистецтвом.)

- програма презентац≥й PowerPoint;

- навчально-≥гров≥ програми: Ђ—или природиї, Ђ—ходинки до ≥нформатикиї.

- ≈лектронний конструктор (≈Ћ ќЌ) Ц курс Ђ онструюванн€ на компТютер≥ї дл€ учн≥в 1-4 клас≥в, €кий Ї ≥нтегрованим на р≥вн≥ зм≥сту навчанн€ ≥ маЇ на мет≥ - формуванн€ в молодших школ€р≥в ст≥йкого ≥нтересу до навчанн€. ¬≥н м≥стить к≥лька модул≥в з р≥зних предметних галузей:

Х лог≥ка:

- властивост≥, пор≥вн€нн€, класиф≥кац≥€ об'Їкт≥в;

- пошук законом≥рностей та доповненн€ малюнка;

Хкомб≥наторика:

- завданн€ на розфарбовуванн€;

- числов≥ квадрати;

Хобразотворче мистецтво:

- тематичне малюванн€;

- геометричн≥ орнаменти;

Х математичн≥ задач≥:

- периметр ≥ площа багатокутника;

- конструюванн€ багатокутник≥в;

- задач≥ ≥з Ђс≥рникамиї;

- задач≥ про Ђпаркетиї;

Хмоделюванн€ навколишнього св≥ту:

- силуети;

¬икористанн€ ≥нформац≥йно-комун≥кац≥йних технолог≥й у навчально-виховному процес≥ спри€Ї п≥двищенню його ефективност≥, всеб≥чному ≥ гармон≥йному розвитку особистост≥ учн≥в, розкриттю њх талант≥в, суттЇво впливаЇ на зм≥ст, форми, методи ≥ засоби навчанн€. ¬дало п≥д≥бран≥ компТютерн≥ програми забезпечують розвиток творчих зд≥бностей, стимулюють п≥знавальну активн≥сть, емоц≥йну сферу та ≥нтелектуальн≥ почутт€ школ€р≥в. ѕри цьому п≥двищуЇтьс€ працездатн≥сть учн≥в, зац≥кавлен≥сть њх р≥зними видами д≥€льност≥, пол≥пшуЇтьс€ просторова у€ва, памТ€ть, лог≥чне мисленн€, розширюЇтьс€ њх св≥тогл€д. “ому компТютер маЇ велик≥ можливост≥ вдосконаленн€ навчально-виховного процесу.

¬икористанн€ ≥нформац≥йно-комун≥кац≥йних технолог≥й у початков≥й школ≥ дозвол€Ї отримати навички ’’≤ стол≥тт€.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 812 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

1522 - | 1326 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.