Лекции.Орг


Поиск:
Змістовні теорії мотивації
Ці теорії прагнуть у першу чергу визначити, які потреби спонукають людей до дії.

1. Теорія мотивації Маслоу. Маслоу створив ієрархію (піраміду) потреб, які поділив на

первинні та вторинні. Піраміда потреб може бути представлена наступним чином (рис.9.2): Особисті приклади: ПОТРЕБИ: Організаційні приклади:

· Досягнення · Задоволення від роботи 5.САМОРЕАЛІЗАЦІЯ · Робота з викликом · Участь у розвитку підприємства
· Статус · Престижна робота 4. ПОВАГА · Посада · Нагороди · Розвиток кар’єри
· Дружба · Сім’я 3. ПРИЧЕТНІІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНІ КОНТАКТИ · Дружні відносини на роботі · Участь у прийнятті рішень · Корпоративна культура
· Стабільність · Житло · Якість життя 2. БЕЗПЕКА (БЕЗПОСЕРЕДНЯ БЕЗПЕКА, ЖИТЛО, ВІРА В МАЙБУТНЄ) · Пенсійне забезпечення · Допомога з житлом · Медичне забезпечення
· Продукти · Повітря · Вода   1. ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОТРЕБИ · Базова зарплата · Робочі умови
                     

 

Рис. 9.2 Схематичне зображення піраміди потреб Маслоу.

Джерело: модифіковано на основі [6]

 

Потреби нижніх рівнів вимагають першочергового задоволення у порівнянні з потребами вищих рівнів (Ілюстративним прикладом є відома авіакатастрофа в Андах, Південна Америка, у 1980-і роки, коли люди, загублені в горах, у приступі голоду займалися канібалізмом). Процес мотивації безконечний, оскільки безконечний розвиток особистості. Але, якщо в даний момент і домінує якась одна із потреб, діяльність людини стимулюється не тільки нею. У суспільствах з високим економічним розвитком кращим мотивуючим фактором є потреби вищих рівнів. У реальному житті чіткої п’ятиступеневої ієрархії потреб звичайно просто не існує. І основний недолік цієї моделі полягає у тому, що вона не охоплює динаміку мотиваційного процесу та не враховує індивідуальні відмінності людей, у тому числі їх набутий досвід. Деякі методи задоволення потреб вищих рівнів представлені у табл.9.1.

Табл. 9.1 Методи задоволення потреб вищих рівнів [2]

Соціальні потреби

1. Спілкування в процесі роботи

2. Дух єдиної команди на робочому місці

3. Періодичні наради з підлеглими

4. Нейтральність до неформальної групи, якщо вона не приносить реальної шкоди

5. Створення умови для соціальної активності поза рамками організації

Потреба поваги

1. Більш змістовна робота

2. Позитивний зворотній зв’язок щодо досягнутих результатів

3. Висока оцінка і стимулювання досягнень підлеглих

4. Залучення підлеглих до формулювання цілей і розробки рішень

5. Просування підлеглих по службі

6. Навчання і перепідготовка для підвищення компетентності

Потреба самовираження

1. Навчання і перепідготовка для повного використання потенціалу працівників

2. Складна робота, яка вимагає повної віддачі

3. Стимулювання і розвиток творчих здібностей

2. Теорія потреб МакКлеланда. У даній моделі наголошується на трьох основних потребах вищого рівня:

- влада,

- успіх,

- спілкування і причетність до справи.

Відповідно до цих потреб описуються особливості різних людей.

 

3. Двофакторна модель Герцберга. Ця модель здійснює поділ факторів впливу на поведінку людини на гігієнічні та мотивуючі (табл. 9.2).

Табл. 9.2 Фактори моделі Герцберга [2]

Гігієнічні фактори (фактори оточуючого середовища) Мотивуючі фактори (характер роботи)
Політика адміністрації Успіх
Умови роботи Просування по службі
Заробітна плата Визнання і схвалення результатів роботи
Міжособисті відносини з начальниками, колегами і підлеглими Високий ступінь відповідальності
Ступінь безпосереднього контролю за роботою Можливості творчого і ділового зростання

При відсутності чи недостатньому рівні гігієнічних факторів у людини виникає незадоволення роботою. Але, якщо вони достатні, то це не викликає задоволення. На відміну від цього відсутність чи недостатність мотивуючих факторів не викликає незадоволення. Але їх наявність у повній мірі викликає задоволення і стимулює працівників на збільшення ефективності і продуктивності праці. Недолік цієї моделі полягає у тому, що не завжди існує кореляція між задоволенням потреб і збільшенням продуктивності праці, а також у тому, що у ній не враховано багато змінних ситуаційних факторів.

Узагальнення змістовних теорій мотивацій:

Теорія Маслоу:

1. П’ятирівнева ієрархія первинних і вторинних потреб.

2. Поведінку людини визначає найнижча в ієрархії незадоволена потреба.

3. Після того, як потреба задоволена, її мотивуюча дія припиняється.
Теорія МакКлеланда:

1. Три основні мотивуючі потреби.

2. Саме ці потреби дуже важливі сьогодні, оскільки потреби нижніх рівнів у
багатьох суспільствах вже задоволені.

Теорія Герцберга:

1. Потреби поділяються на мотивуючі та гігієнічні.

2. Наявність гігієнічних факторів тільки попереджує незадоволення роботою.

3. Мотивуючі фактори активно діють на людину.

4. Для ефективної мотивації керівник теж повинен вникати у роботу.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 512 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Жизнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © Джон Леннон
==> читать все изречения...

1308 - | 1148 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.