Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќе заган€йте себе в глухий кут, не принижуйте св≥й статус
Ќе принижуйте статус та ≥м≥дж партнера.

 оли вказуЇте на його помилку Ц провокуЇте спротив. —татус може бути п≥двищений або занижений св≥домо. ‘орма та розташуванн€ мебл≥в у каб≥нет≥.

ƒо аргумент≥в приЇмного сп≥врозмовника ми ставимос€ поблажливо, до неприЇмного Ц критично.

 оментар: гормони.

8. ўоб переконати сп≥врозмовника, починайте з того, що вас обТЇднуЇ, а не з того, в чому ви не зг≥дн≥.

’ай нав≥ть це щось неважливе. якщо не зг≥дн≥ абсолютно Ц под€куйте за ч≥тко викладену позиц≥ю, що було ц≥каво почути його думку.

9. ¬и€в≥ть емпат≥ю до сп≥врозмовника. ѕоставте себе на його м≥сце.

Ѕудьте хорошим слухачем.

¬и н≥кого не переконаЇте, €кщо не зрозум≥Їте х≥д думок сп≥врозмовника. ∆≥нка радитьс€ з психотерапевтом, чи виходити зам≥ж за лисого.

”никайте конфл≥ктоген≥в.

÷е слова та д≥њ, здатн≥ призвести до конфл≥кту. ѕро€ви агрес≥њ, зверхност≥, невихованост≥.

ѕерев≥р€йте, чи правильно ви розум≥Їте одне одного.

¬ англ≥йськ≥й мов≥ 500 найб≥льше вживаних сл≥в мають у середньому по 28 значень. Ђ«в≥дки € зТ€вивс€?ї ƒопом≥жн≥ питанн€: Ђўо ви маЇте на уваз≥?ї Ђ„и правильно € вас зрозум≥в?ї Ђ≤ншими словами, ви вважаЇтеЕї. √ал≥лей.

—тежте за м≥м≥кою, позами, жестами сп≥врозмовника.

÷е зворотний зв'€зок. ћи Ї непереконливими, €кщо пантом≥м≥ка не в≥дпов≥даЇ нашим словам.

ѕокаж≥ть, що ваша пропозиц≥€ задовольн€Ї €кусь потребу партнера.

ћаслоу, типолог≥€ базових потреб людини:

1. ф≥з≥олог≥чн≥,

2. потреба у безпец≥,

3. потреба належати до сп≥льноти,

4. потреба у поваз≥, визнанн≥,

5. потреба самореал≥зац≥њ.

 

ƒќƒј“ ќ¬≤ ѕќ–јƒ»

Ø —тавте лише реально дос€жн≥ ц≥л≥

Ø «апитуйте, а не стверджуйте (Ћ≥нкольн за буд≥вництво моста Ц запитанн€ + потреба у свобод≥ пересуванн€)

Ø «астосовуйте Ђсловесний динам≥тї - привернути й утримати увагу

Ø «апамТ€тайте ≥ повторюйте ключов≥ слова

Ø ƒайте зрозум≥ти, що ≥дею ви почерпнули в≥д сп≥врозмовника Ц це п≥дн≥маЇ його статус.

Ø Ѕор≥тьс€ проти головного запереченн€ (його вимовл€ють б≥льш емоц≥йно ≥ говор€ть про нього б≥льше.)

Ø якщо вас перестали слухати Ц не говор≥ть у порожнечу. ƒемосфен у суд≥ про т≥нь, €ку в≥дкидаЇ в≥слюк.

Ø √овор≥ть по можливост≥ коротко. «апал≥ть с≥рника ≥ спробуйте сказати все, поки в≥н горить.

Ø «найд≥ть п≥дх≥д до сп≥врозмовника. ¬икористовуйте його захопленн€ та хоб≥.

Ø ѕ≥дкр≥плюйте слова ≥нсценуванн€м. √ерой амер. ф≥льму Ц сигара 5 дол. Ќью-…орк. ƒженерал ћоторс Ц в≥дд≥л маркетингу: важка металева кул€, кувалда, натиснути пальцем Ц не ≥нтенсивний, але систематичний вплив.

Ø ≤нод≥ корисно промовчати. ЂЅоже, допоможи мен≥ мовчати, доки € не знатиму, що говоритиї.

 

—хема переконанн€: увага (привернути) Ц ≥нтерес (задоволенн€ потреби) Ц бажанн€ (коли побачить, що мета дос€жна) Ц д≥€ (п≥дказати, що саме треба робити).

 

якщо переконати не вдалос€ Ц шукай компром≥с Ц дл€ цього компенсувати втрати кожного: перш н≥ж р≥зати пир≥г, треба зб≥льшити його (круглий ст≥л у ѕольщ≥).

ѕќ–јƒ» ¬≤ƒќћ»’ ё–»—“≤¬.

Ø Ќе доводь очевидного.

Ø якщо вдалос€ знайти €скравий доказ чи вираз Ц не починай з них ≥ не висловлюй без належноњ п≥дготовки.

Ø ¬≥дкинь ус≥ ненад≥йн≥ аргументи.

Ø Ќе упускай нагоду викласти сильний аргумент у вигл€д≥ дилеми (помил€Їшс€ або брешеш).

Ø Ќе б≥йс€ погодитис€ з опонентом, коли Ї можлив≥сть повернути його аргумент проти нього.

Ø якщо аргументи сильн≥, краще наводити њх докладно кожен окремо. якщо ж Ї лише несильн≥ аргументи, збери њх докупи.

Ø Ќамагайс€ п≥дкр≥плювати один доказ ≥ншим.

Ø Ќе намагайс€ по€снити того, що сам не ц≥лком розум≥Їш.

Ø Ќе намагайс€ довести б≥льше, коли можна обмежитис€ меншим.

Ø Ќе допускай суперечностей у своњх аргументах.

—ѕќ—ќЅ» —ѕ–ќ—“”¬јЌЌя

Ø ”загальнен≥ аргументи опонента розд≥л≥ть на складов≥ частини ≥ Ђрозбивайтеї кожен окремо.

Ø «аперечуючи, не ви€вл€йте особливоњ наполегливост≥ Ц бо можеш надати аргументов≥ опонента особливоњ значущост≥.

Ø Ќе залишайте без запереченн€ сильн≥ аргументи опонента. јле при цьому не розвивайте ≥ не повторюйте докази, €к≥ в≥н нав≥в.

Ø Ќе доводьте, коли можна просто заперечити (тобто коли опонент стверджуЇ голосл≥вно).

Ø Ќа слова в≥дпов≥дайте фактами.

Ø ѕоверн≥ть проти опонента його ж власн≥ аргументи (за допомогою г≥пербол≥зац≥њ).

Ø Ќе сперечайтес€ з безсумн≥вними доказами та правильними ≥де€ми опонента.

Ø ћаксимально використовуйте факти, визнан≥ опонентом.

Ø якщо опонент об≥йшов мовчанн€м певну важливу обставину, зверн≥ть на це увагу ≥ наголос≥ть, що в≥н не маЇ аргумент≥в проти ц≥Їњ важливоњ обставини.

Ø Ќе спростовуйте €вно неправильного (no comments).

ѕитанн€ 6.—тратег≥€ повед≥нки у конфл≥ктн≥й ситуац≥њ.

a. ћодель Ђв≥дх≥дї

b. ћодель Ђпридушенн€ї

c. ћодель Ђвиграти Ц програтиї

d. ћодель Ђкомпром≥сї

e. ћодель Ђвиграти Ц вигратиї

f. ѕрактичн≥ рекомендац≥њ

ƒ≥ловий конфл≥кт розгортаЇтьс€ навколо реальних проблем особистого або д≥лового житт€ ≥ вимагаЇ вдумливоњ стратег≥њ, оск≥льки в≥д його розвТ€занн€ залежить дос€гненн€ важливих дл€ нас ц≥лей.

Ќа жаль, люди, €к правило, мають Унапоготов≥Ф добре натренован≥, але не найкращ≥ за насл≥дками схеми повед≥нки у конфл≥кт≥:

1. в≥дх≥д;

2. придушенн€;

3. наступ за принципом Увиграти-програтиФ;

4. компром≥с.

ѕитанн€ a.

якщо ви ф≥зично чи емоц≥йно в≥дходите в≥д конфл≥кту (можливо, з побоюванн€ конфронтац≥њ), ви в≥дн≥маЇте в себе можлив≥сть вз€ти участь надал≥ розвитку ситуац≥њ.

¬≥дх≥д в≥д конфл≥кту може бути проте ц≥лком розумним кроком, €кщо конфл≥кт не торкаЇтьс€ ваших пр€мих ≥нтерес≥в ≥ ваша у в≥дсторонен≥сть не в≥дбиваЇтьс€ на його розвитку. “акий крок може бути також корисний, €кщо в≥н привертаЇ увагу до запущеноњ кризи.

« ≥ншого боку, ваш в≥дх≥д може штовхнути вашого опонента на передчасну здачу позиц≥й, завищенн€ вимог чи в≥дпов≥дний в≥дх≥д зам≥сть прийн€тт€

участ≥ в сп≥льному виробленн≥ р≥шень. ¬≥дх≥д може привести до непом≥рного росту проблеми за час вашоњ в≥дсутност≥. ”никайте також можливост≥ покаранн€ вашого опонента своњм в≥дходом. ѕод≥бна тактика нер≥дко застосовуЇтьс€, св≥домо чи несв≥домо, дл€ того, щоб змусити опонента зм≥нити його в≥дношенн€ до конфл≥кту.

”с≥ нижчеперел≥чен≥ д≥њ Ї формами в≥дходу. ѕодумайте про те, що в≥дбуваЇтьс€, коли ви не згодн≥ з кимсь, ≥ подив≥тьс€, чи застосовна до вас €ка-небудь з цих реакц≥й:

Ø ћовчанн€?

Ø ƒемонстративне в≥ддаленн€?

Ø ќбражена в≥дмова?

Ø «атаЇний гн≥в?

Ø ≤гноруванн€ кривдника?

Ø ѓдк≥ зауваженн€ на Ђњхї адресу за Ђњхї спиною?

Ø ѕерех≥д на Ђчисто д≥лов≥ стосункиї?

Ø ≤ндиферентне ставленн€?

Ø ѕовна в≥дмова в≥д дружн≥х чи д≥лових стосунк≥в ≥з винною стороною?

Ø ƒепрес≥€?

 

ѕитанн€ b.

ћи в≥дмовл€Їмос€ визнати на€вн≥сть конфл≥кту в тому випадку, €кщо ми намагаЇмос€ п≥дтримати добр≥ в≥дносини за будь-€ку ц≥ну. ѕридушенн€ може бути розумною тактикою, €кщо конфронтац≥€ з приводу незначних розб≥жностей може вносити надм≥рний стрес у взаЇмини на даному етап≥, чи в тому випадку, €кщо ваш опонент не готовий поки вислухати вас.

 онфл≥кти ≥нод≥ сам≥ розвТ€зуютьс€ т≥льки за рахунок того, що ми продовжуЇмо п≥дтримувати дружн≥ в≥дносини.

ѕридушенн€ серйозного конфл≥кту означаЇ, що ви не торкаЇтес€ головних сп≥рних питань. якщо ви збер≥гаЇте мовчанн€, ваш опонент не знаЇ, що в≥дбуваЇтьс€ у ваш≥й душ≥. Ќав≥ть €кщо в≥н ≥ здогадуЇтьс€, що щось не в пор€дку, йому важко дов≥датис€, що за цим ховаЇтьс€.

” конфл≥кт≥...

Ø чи робите ви вигл€д, н≥би усе в пор€дку?..-

Ø ѕродовжуЇте д≥€ти, начебто н≥чого не в≥дбулос€?

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 309 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

1251 - | 1164 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.