Лекции.Орг
 

Категории:


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...

П. Яка з наступних формул є записом закону Всесвітнього тяжіння?

Загрузка...

А. F=k•∆l Б. a=F/m В. F1=-F2 Г.


Середній рівень ( 6 балів)

С. На повороті при швидкості 20м/с автомобіль рухається з доцентровим прискоренням 5м/с2. Визначить радіус повороту.

А.40м Б.25м В. 8Г.50м

vx м/с
5С. За графіком визначіть, скільки часу тривав рівноприскорений рух тіла

 

                   
               
                   
0 2 4 6 8

               
t, с

 

А. 6с Б. 4с В. 2с Г. 8с

С. Газ, що має тиск 1000Па, ізобарно розширюється, змінюючи свій об’єм від 1 до 3м3. Яку роботу він при цьому виконує?

А. 2000Дж Б. 3000 Дж В. 4000Дж Г. 5000 Дж


Достатній рівень ( 6 балів)

Д. Візок масою 10 кг рухається по горизонтальній поверхні зі швидкістю 3 м/с. На візок падає вантаж масою 5 кг і залишається на дні візка. Якою стане швидкість руху візка? Тертя не враховуйте.

А.6 м/с Б.4 м/с В.2 м/с Г.1 м/с

Д. Балон містить кисень при температурі 12°С і тиску 2,53•106Па. При якій температурі виникне небезпека вибуху балона, якщо балон може витримати тиск не більше 3,04•106Па?

А.від 24°С до 34°С Б.від 34°С до 50°С

В.від 50°С до 65°СГ.від 65°С до 75°С

Високий рівень ( 4 бали)

В. Рухаючись рівноприскорено, автомобіль за 2 с пройшов 60 м та збільшив свою швидкість утричі. Визначіть початкову та кінцеву швидкість руху автомобіля на цій ділянці шляху.


Варіант № 10

Завдання 1-8 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна. Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь

Початковий рівень (3бали)

1П. Тілом відліку називають…

А. Тіло, відносно якого розглядають рух усіх інших тіл в даній задачі

Б. Фізичне тіло, розмірами якого можна знехтувати

В. Тіло, що не рухається відносно інших тіл

Г. Фізичне тіло, усі точки якого рухаються однаково

2П. Модуль прискорення вільного падіння позначають буквою…

А. g Б. v В. a Г. t

П. Чому дорівнює абсолютний нуль температур?

А. -173°С Б.-273°С В. -103°С Г. -3°С

Середній рівень ( 6 балів)

С. Трактор під час оранки долає силу опору 8 кН, розвиваючі корисну потужність 40 кВт. З якою сталою швидкістю рухається трактор?

А.0,20 м/с Б.50 м/сВ.2 м/сГ.5 м/с

С. За графіком визначіть, скільки часу тривав рівномірний рух тіла

 

                   
               
                   
0 2 4 6 8

               
t, с

 


А.Б.В.Г.

С. Повітря розширилося за сталого тиску 3•105Па, при цьому було виконано роботу 1500Дж. На скільки збільшився об’єм повітря?

А. на 200м3 Б. на 5•10-3м3 В. на 5•10-2м3 Г. на 2•10-2м3

Достатній рівень ( 6 балів)

7Д. Тіло вільно падає з висоти 320 м. Скільки часу воно падатиме і якої найбільшої швидкості досягне? Уважайте g=10 м/с2?

А. 8 с; 40 м/с Б. 10 с; 32 м/с В. 3,2 с; 100 м/с Г. 8 с; 80 м/с

8Д. Визначити температуру газоподібного гелію в посудині, коли відомо, що його маса дорівнює 4г, об’єм посудини – 22,4•10-3м3, тиск гелію 105 Па (R=8,31 Дж/моль•К; μ=0,004кг/моль)

А. від 265К до 270 К Б. від 270К до 275 К В. від 275К до 280К Г. від 285К до 290К

Високий рівень ( 4 бали)

9В. Тіло масою 2 кг падає з висоти 5 м і занурюється в сніг на 50 см. Визначіть середню силу опору снігу, якщо коефіцієнт тертя становить 0,1.


Варіант №11

Початковий рівень (3 бали)

Завдання 1-8 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна. Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
С. За графіком визначіть, скільки часу тривав рівноприскорений рух тіла | С За графіком визначить, скільки часу тривав рівноприскорений рух тіла.

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 674 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.