Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–озд≥л 14. Ћ– та Ћ–—, €ка м≥стить кард≥остероњди
“естов≥ завданн€ з банку даних Ђ –ќ  2.2008ї.

“естов≥ завданн€ з банку даних Ђ –ќ  2. 2006 Ц 2007ї.

1.ќдн≥Їю з основних д≥ючих речовин трави жовтушника сив≥ючого Ї еризим≥н. ƒо €кого

класу б≥олог≥чно активних речовин належить еризим≥н?

*ј.  ард≥остероњди

¬. јнтрах≥нони

—. —тероњдн≥ сапон≥ни

ƒ. “≥огл≥козиди

≈. ‘лавоноњди.

 

2.ѕрепарат Д јдон≥зидФ м≥стить суму кард≥остероњд≥в. яка л≥карська рослинна сировина Ї джерелом одержанн€ адон≥зиду?

*ј. “рава горив≥ту весн€ного

¬. Ќас≥нн€ строфанту

—. “рава конвал≥њ

ƒ. Ћист€ конвал≥њ

≈. Ћист€ наперст€нки.

 

3. јктивн≥сть сировини ≥ препарат≥в, що м≥ст€ть серцев≥ гл≥козиди, виражають в

одиниц€х д≥њ. який метод використовують дл€ стандартизац≥њ лист€ наперст€нки за

ƒ‘ ’≤?

*ј. Ѕ≥олог≥чна стандартизац≥€

¬. ‘отоелектроколориметр≥€

—. —пектрофотометр≥€

ƒ. ƒенситометр≥€

≈. “итриметр≥€.

 

4. ¬ибер≥ть препарати, сировиною дл€ €ких Ї наперст€нка шерстиста:

*ј. Ћантозид

¬.  оргл≥кон

—. ƒ≥г≥токсин

ƒ. јдон≥зид

≈. ≈ризим≥н.

 

5. Ћ–— горицв≥ту весн€ного збирають в≥д початку цв≥т≥нн€ до осипанн€ плод≥в одним ≥з

способ≥в, вкаж≥ть його:

*ј. “раву зр≥зають обовТ€зково ножем або серпом на в≥дстан≥ 5-10 см в≥д грунту

¬. ѕагони зривають руками

—. ќбривають лист€ ≥з стебел

ƒ. «аготовл€ють вручну всю надземну частину

≈. “раву збирають разом з п≥дземною частиною.

 

6. ¬ аптеках Ћ–— та новогаленов≥ препарати, €к≥ м≥ст€ть серцев≥ гл≥козиди збер≥гають:

*ј. «а списком Ѕ

¬. «а списком ј

—. «а загальним списком

ƒ. ќкремо в≥д Ћ–—, €к≥ вм≥щують поживн≥ речовини

≈. ¬ щ≥льно закупорен≥й тар≥, залит≥й параф≥ном.

 

7. Ћ≥карську рослинну сировину горицв≥ту весн€ного використовують дл€ л≥куванн€

захворювань серц€. ўо Ї сировиною ц≥Їњ рослини?

*ј. “рава

¬. —уцв≥тт€

—. Ћистки

ƒ.  орен≥

≈.  в≥тки.

 

8. —тандартизац≥ю листк≥в наперст€нки пурпуровоњ провод€ть за в≥дпов≥дним методом:

*ј. Ѕ≥олог≥чним методом на жабах

¬. Ѕ≥олог≥чним методом на собаках

—. —пектрофотометричним методом

ƒ. ƒенситометричним методом

≈. ћетодом високоефективноњ р≥динноњ хроматограф≥њ.

 

9. ¬и€вленн€ кард≥остероњд≥в в очищеному екстракт≥ провод€ть за допомогою €к≥сних

реакц≥й на р≥зн≥ частини молекули. Ћактонний цикл серцевого гл≥козиду ви€вл€ють:

*ј. –еакц≥Їю Ћегал€

¬. –еакц≥Їю Ћ≥бермана

—. –еакц≥Їю –озенгейма

ƒ. –еакц≥Їю  еллера- ≥л≥ан≥

≈. –еакц≥Їю Ћафона.

 

10. умул€тивна д≥€ серцевих гл≥козид≥в зумовлена на€вн≥стю в 10-му положенн≥ агл≥кону

(—-10) в≥дпов≥дноњ групи:

*ј. ћетильноњ

¬. ћетоксильноњ

—. јльдег≥дноњ

ƒ.  арбоксильноњ

≈. √≥дроксильноњ.

 

11.—ерцев≥ гл≥козиди трави конвал≥њ не про€вл€ють кумул€тивних властивостей, тому, що

в 10-му положенн≥ агл≥кону Ї:

*ј. јльдег≥дна група

¬. ћетильна група

—. ≈тильна група

ƒ. ѕроп≥льна група

≈. √≥дроксильна група.

 

12. ард≥остероњди про€вл€ють специф≥чну д≥ю. ¬каж≥ть, €ка частина сполуки зумовлюЇ

цю д≥ю:

*ј. Ќенасичене лактонне к≥льце

¬. —тероњдне €дро

—. «ам≥сник в положенн≥ —-10

ƒ. ƒезоксицукри

≈. «ам≥нник в положенн≥ —-13.

 

13.ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ л≥карськоњ рослинноњ сировини були ви€влен≥

тетрацитний продиховий комплекс, раф≥ди та голчаст≥ кристали оксалату кальц≥ю.

¬каж≥ть л≥карську рослинну сировину:

*ј. Ћистки конвал≥њ

¬. “рава горицв≥ту

—. “рава жовтушника

ƒ. Ћистки конвал≥њ

≈. ѕлоди строфанту.

 

14.ѕрепарат Д ард≥оваленФ випускають на основ≥ рослинноњ сировини. ¬каж≥ть цю

сировину:

*ј. “рава горицв≥ту весн€ного

¬. Ћистки наперст€нки шерстистоњ

—. Ћистки наперст€нки пурпуровоњ

ƒ. Ћистки конвал≥њ

≈.  ореневища з корен€ми валер≥ани.

 

15.ѕрепарат Д оргл≥конФ м≥стить суму кард≥остероњд≥в. яка л≥карська рослинна сировина

Ї джерелом його одержанн€?

*ј. Folia Convallariae

B.Herba Convallariae

C.Herba Adonidis vernalis

ƒ. Folia Digitalis

E.Flores Convallariae.

 

16. Ќа основ≥ суми флавоноњд≥в трави конвал≥њ  ейске одержують препарат, €кий

застосовують €к жовчог≥нний зас≥б. Ќазв≥ть цей препарат:

*ј. Д онвафлав≥нФ

¬. Д оргл≥конФ

—. Д ард≥оваленФ

ƒ. Д ард≥оф≥тФ

≈. Д ордиг≥тФ.

 

17.Ћ« Д÷елан≥дФ виготовл€ють з:

*ј. Ћистк≥в наперст€нки шерстистоњ

¬. Ћистк≥в наперст€нки великокв≥тковоњ

—. Ћистк≥в наперст€нки пурпурноњ

ƒ. “рави жовтушника розлогого

≈. Ќас≥нн€ строфанту.

 

18.як≥ органи наперст€нки пурпуровоњ використовують €к л≥карську рослинну сировину?

*ј. Ћистки

¬.  орен≥

—. ѕлоди

ƒ. Ќас≥нн€

≈. “раву.

 

19.“рава конвал≥њ Ї джерелом одержанн€ кард≥отон≥чних л≥карських засоб≥в. ƒл€

≥дентиф≥кац≥њ кард≥огл≥козид≥в у ц≥й рослинн≥й сировин≥ можна використовувати реакц≥њ:

*ј. « реактивом Ћегал€

¬. « реактивом ƒрагендорфа

—. ÷≥ан≥диновоњ проби

ƒ. « тан≥ном

≈. јзосполученн€.

 

20.«бер≥гати Ћ–— Д лист€ наперст€нки пурпуровоњФ:

*ј. «а списком Ѕ

¬. «а списком ј

—. ≤зольовано в≥д ≥ншоњ

ƒ. –азом з ≥ншими

≈. √ерметично.

 

Ѕазов≥ тестов≥ завданн€ кафедри

1. јгл≥коном серцевих гл≥козид≥в Ї пох≥дн≥:

ј. √≥дрох≥нону

¬. ’алкону

*—. ÷иклопентаноперг≥дрофенантрену

ƒ. јрбутину

≈. јнтрах≥нону.

 

2.  умул€тивну д≥ю про€вл€Ї Ћ–— ≥ препарати:

ј. √орицв≥ту весн€ного

*¬. Ќаперст€нки пурпуровоњ

—. “ермопсису ланцетного

ƒ. Ѕеладонни звичайноњ

≈. —трофанту  омбе.

 

3. Ѕ≥олог≥чну активн≥сть €коњ Ћ–— перев≥р€ють щороку:

ј. ƒурману звичайного

¬.  рушини в≥льховидноњ

—. Ѕоб≥вника трилистого

*ƒ.  онвал≥њ звичайноњ

≈. Ћимонника звичайного.

 

4. ” раз≥ гостроњ серцевоњ недостатност≥ використовують препарати з сировини:

ј. Ѕлекоти чорноњ

*¬. Ќаперст€нки великокв≥тковоњ

—. ≈леутерококу колючого

ƒ. ƒ≥оскорењ н≥ппонськоњ

≈. —трофанту  омбе.

 

5.  ольорова реакц≥€ на стероњдне €дро у склад≥ кард≥огл≥козид≥в Ц це:

ј. –еакц≥€ Ћегал€

¬. –еакц≥€ –аймонда

*—. –еакц≥€ –озенгейма

ƒ. –еакц≥€ з реактивом ‘ел≥нга

≈. –еакц≥€  еллера- ≥л≥ан≥.

 

6.  ольорова реакц≥€ на лактонне к≥льце у склад≥ кард≥огл≥козид≥в Ц це:

*ј. –еакц≥€ Ћегал€

¬. –еакц≥€ з реактивом ‘ел≥нга

—. –еакц≥€  еллера- ≥лл≥ан≥

ƒ. –еакц≥€ Ћ≥бермана-Ѕурхарда

≈. –еакц≥€ –озенгейма.

 

7.  ольорова реакц≥€ на вуглеводи у склад≥ кард≥огл≥козид≥в Ц це:

ј. –еакц≥€ Ћегал€

¬. –еакц≥€ Ћ≥бермана-Ѕурхарда

—. –еакц≥€ –озенгейма

*ƒ. –еакц≥€ з реактивом ‘ел≥нга

≈. –еакц≥€ –аймонда.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 3541 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получитс€ - вы тоже правы. © √енри ‘орд
==> читать все изречени€...

2035 - | 1995 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.018 с.