Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћетоди управл≥нн€ державним боргом, њх характеристика
”правл≥нн€ держ. боргом-пол€гаЇ в забезпеченн≥ платоспроможност≥ дер-ви, тобто можливост≥ погашенн€ борг≥в. ÷е стосуЇтьс€ €к поточного, так ≥ кап≥тального боргу. —тосовно поточного боргу необх≥дно забезпечити реальн≥ джерела його погашенн€ ƒл€ кап≥тального боргу важливо встановити так≥ строки його погашенн€, коли будуть на€вн≥ в≥дпов≥дн≥ дл€ цього джерела. ¬ управл≥нн≥ зовн≥шн≥м та внутр≥шн≥м боргами ≥снують певн≥ специф≥чн≥ ознаки. ѕлатоспроможн≥сть за внутр. позиками забезпечуЇтьс€ €к пр., за рахунок внутр. джерел. ѕлатоспроможн≥сть за зовн. боргом залежить перш за все в≥д валютних надходжень. ћожливост≥ у погашенн≥ цього боргу визначаютьс€ в сальдо торгового балансу. …ого позитивне сальдо характеризуЇ т≥ ресурси, €к≥ забезпечують платоспроможн≥сть дер-ви ≥ дають змогу тим самим урегулювати плат≥жний баланс. ¬ окремих випадках в результат≥ зм≥ни ситуац≥њ в ек-ц≥ та на ф≥н. ринку чи пог≥ршенн€ ф≥н. стану дер-ви вона не може забезпечити достатню платоспроможн≥сть. “од≥ дер-ва змушена вносити певн≥ корективи в свою позикову пол≥тику. “ак≥ корективи, €к пр., небажан≥, оск≥льки п≥дривають дов≥ру до дер-ви јле краще своЇчасно внести певн≥ корективи ≥ забезпечити реальну платоспроможн≥сть дер-ви, н≥ж допустити њњ ф≥н. крах. ≤снують так≥ спосои корегуванн€ позиковоњ пол≥тики:-конверс≥€;-консол≥дац≥€;-ун≥ф≥кац≥€;-обм≥н за регресивним сп≥вв≥дношенн€м;-в≥дстрочка погашенн€;-анулюванн€.  онверс≥€ держ. боргу-це зм≥на дох≥дност≥ позик. ¬она проводитьс€ внасл≥док зм≥ни ситуац≥њ на ф≥н. ринку(напр., р≥вн€ обл≥ковоњ ставки центр. банку) чи пог≥ршенн€ ф≥н. стану дер-ви, коли вона не в змоз≥ виплачувати передбачуваний дох≥д.  онсол≥дац≥€ -цепердача зобовТ€зань за ран≥ше випущеною позикоюна нову позику з метою продовженн€ терм≥ну позики. ¬она проводитьс€ у форм≥ обм≥ну обл≥гац≥й попередньоњ(чи попередн≥х) позики на нов≥. ¬ окремих випадках може застосовуватись ≥ скороченн€ строк≥в позики. ”н≥ф≥кац≥€ -€вл€Ї собою обТЇднанн€ к≥лькох позик в одну. ¬она спрощуЇ управл≥нн€ держ.боргом. ”н≥ф-€ може проводитись €к окремо, так ≥ в поЇднанн≥ з консол≥дац≥Їю. ќбм≥н за регресивним сп≥вв≥дношенн€м обл≥гац≥й попередн≥х пози кпроводитьс€ з метою скороченн€ держ. боргу. ÷е вкрай небажаний спос≥б, оск≥льки це не що ≥нше €к часткова в≥дмова дер-ви в≥д своњх борг≥в. ¬≥дстрочка погашенн€ означаЇ перенесенн€ строк≥в виплати заборгованост≥. ѕри цьому за пер≥од перенесенн€ строк≥в погашенн€ боргу виплата доход≥в не проводитьс€. јнулюванн€ борг≥в означаЇ повну в≥дмову дер-ви в≥д своЇњ заборгованост≥. ќднак це не може розгл€датись €к допустимий вар≥ант. јвторитет дер-ви, €к ≥ будь-€кого боржника, залежить в≥д визнанн€ нею своњх борг≥в ≥ забезпеченн€ њх повного погашенн€ у встановлен≥ строки.

99. ‘ормуванн€ державного боргу в ”крањн≥ почалос€ з к≥нц€ 1991 року. Ќа сьогодн≥ в≥н маЇ дв≥ складов≥: зовн≥шн≥й ≥ внутр≥шн≥й борг.

Ќа 1 с≥чн€ 1999 року ƒ«Ѕ украњни становив 11,5 млрд. долар≥в —Ўј, з €ких борг крањнам —Ќƒ Ц 2, 4 млрд. долар≥в —Ўј (20,9%), м≥жнародним ф≥нансовим орган≥зац≥€м Ц 4,5 млрд. долар≥в (39,1%), ≥ншим некомерц≥йним кредиторам (™вросоюзу, япон≥њ) Ц 0,5 млрд. долар≥в(4,3%), за ≥ноземними кредитними л≥н≥€ми Ц 1 млрд.(8,7%), за комерц≥йними та ≥ де€кими ≥нщими кредитами Ц 3,1 млрд. долар≥в(27%).

¬нутр≥шн≥й борг на 1 с≥чн€ 1999р становив 13, 5 млрд. грн., ≥з них 11, 2 млрд.грн. або 83% становила заборгован≥сть за обл≥гац≥€ми внутр≥шн≥х державних позик (ќ¬ƒѕ).

¬ ”крањн≥ в 1992 р прийн€то «-н Уѕро державний внут-н≥й борг ”крањниФ, €ким визначено, що ƒ¬Ѕ ”крањни Ї строков≥ боргов≥ зобовТ€занн€ ур€ду ”крањни в грошов≥й форм≥, €к≥ гарантуютьс€ ус≥м майном загальнодержавноњ власност≥. ƒо складу ƒ¬Ѕ ”крањни належать позики ур€ду ”крањни й позики, зд≥йснен≥ при безумовн≥й гарант≥њ ур€ду дл€ забезпеченн€ ф≥нансуванн€ заг-держ-програм. ƒ¬Ѕ” складаЇтьс€ ≥з заборгованост≥ минулих рок≥в та заборгованост≥, що виникла за борговими зобовТзанн€ми ур€ду ”крањни. ƒо боргових зобов-нь ур€ду належать випущен≥ ним ц≥нн≥ папери, ≥нш≥ зобовТ€занн€ в грошов≥й форм≥, гарантован≥ ур€дом ”, а також одержан≥ ним кредити.

ƒо 1996р ƒ¬Ѕ” формувавс€ переважно в насл≥док отриманн€ пр€мих позик ЌЅ” дл€ ф≥нансуванн€ деф≥циту державного бюджету. «аборгован≥сть за такими кредитами, включаючи нарахован≥ за ними в≥дсотки, на 1 с≥чн€ 1996р становила 7,7 млрд.грн. або 96,3% в≥д суми ƒ¬Ѕ. ÷€ заборгован≥сть була списана 23 с≥чн€ 1997р. ≤з 1996р основний вплив на динам≥ку ƒ¬Ѕ мав випуск ќ¬ƒѕ, €к≥ поступово зам≥щували пр€м≥ кредити ЌЅ” €к джерело ф≥нансуванн€ деф≥циту держ. бюджету ”. ѕроте нова хвил€ кризових €вищ на закордонних ф≥нансових ринках, складна ситуац≥€ з надходженн€м податк≥в та обмеженн€м ЌЅ” своЇю участю на ринку обл≥гац≥й спричинили у червн≥ 1998р р≥зке п≥двищенн€ дох≥дност≥ з ќ¬ƒѕ до 75% р≥чних, незважаючи на те, що прир≥ст боргу в держ. обл≥гац≥€х за перше п≥вр≥чч€ 1998р становив лише 11, 3%. —тан ринку держ. обл≥гац≥й ускладнивс€ необх≥дн≥стю залученн€ з внутр. джерел ресурс≥в дл€ забезпеченн€ п≥крвих витрат за зовн≥шн≥м боргом. як результат внутр. ринок ур€дових ц≥нних папер≥в ви€вивс€ надто перенасиченим державними обл≥гац≥€ми, що створило негативний кумул€тивний ефект. ¬≥н пол€гаЇ у тому,ю що подальш≥ спроби зб≥льшенн€ обс€гу залучень ≥з внутр ринкупризвод€ть до неадекватного пор≥вн€но з динам≥кою ¬¬ѕ ≥ податковими надходженн€ми зростанн€ в≥дсоткових виплат з бюджету.«аходи щодо скороченн€ боргу пол€гають у конверс≥њ ќ¬ƒѕ. «авершенн€ ж процедур конверс≥њ ќ¬ƒѕ дасть змогу зменшити навантаженн€ з обслуговуванн€ ≥ погашенн€ державного боргу до необт€жливих обс€г≥в. ћетою такоњ пол≥тики Ї переор≥Їнтац≥€ внутр ф≥н позичкових рес-с≥в на розвиток вир-ва, а не на держ споживанн€, сутттЇве њх здешевленн€.«а результатами обм≥ну значною м≥рою вир≥шуЇтьс€ комплекс взаЇмоповТ€заних завдань:-скороченн€ темп≥в зростанн€ заборгованост≥ за внутр боргом;-зменшенн€ видатк≥в з обслуговуванн€ держ боргу;-подовженн€ сер строку погашенн€ держ боргових зобовТ€зань;-зн€тт€ короткострокового тиску на обм≥нний курс гривн≥ з боку нерезидент≥в.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 755 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

2025 - | 1871 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.