Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕризначенн€ ≥ роль державних ф≥нанс≥в
 

√оловне призначенн€ державних ф≥нанс≥в Ц за допомогою р≥зних ф≥нансових ≥нституц≥й спри€ти усп≥шному економ≥чному ≥ соц≥альному розвитку держави, забезпеченню прав ≥ свобод людини. ÷е дос€гаЇтьс€ завд€ки методам ≥ формам моб≥л≥зац≥њ ф≥нансових ресурс≥в у розпор€дженн€ держави та використанн€ њх дл€ розвитку економ≥ки, забезпеченн€ соц≥альних гарант≥й населенн€, утриманн€ арм≥њ, орган≥в ус≥х ланок влади тощо.

—укупн≥сть зазначених форм ≥ метод≥в д≥стала назву ф≥нансового механ≥зму системи управл≥нн€ в держав≥. ¬≥д того, наск≥льки в≥н досконалий, залежать темпи економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку, добробут громад€н. ¬ажливе значенн€ маЇ й те, €кий обс€г ф≥нансових ресурс≥в в≥д њх загальноњ к≥лькост≥, що створюЇтьс€ в держав≥, вона залучаЇ в своЇ розпор€дженн€ й на €к≥ ц≥л≥ використовуЇ. ѕроте ц≥ загальн≥ показники ще не забезпечують повноњ характеристики ефективност≥ функц≥онуванн€ державних ф≥нанс≥в.

Ќеобх≥дн≥сть державних ф≥нанс≥в зумовлена тим, що за будь-€кого типу економ≥чноњ системи основним призначенн€ держави Ї забезпеченн€ ф≥нансовими ресурсами тих потре, €к≥ не можуть бути задоволен≥ через ринковий механ≥зм, тобто через попит ≥ пропозиц≥ю, а також особисто кожним громад€нином з огл€ду на в≥дпов≥дн≥ обТЇктивн≥ причини. ƒо них належить, зокрема, структурна перебудова економ≥ки, захист навколишнього середовища, оборона, правопор€док, захист окремих категор≥й громад€н, проведенн€ фундаментальних наукових досл≥джень, загальна осв≥та, соц≥альний забезпеченн€ та страхуванн€, охорона здоровТ€ тощо. ¬иход€чи з цього, держава будуЇ свою ф≥нансову пол≥тику, головним завданн€м €коњ Ї пошук оптимальноњ модел≥ перерозпод≥лу ф≥нансових ресурс≥в з метою прискоренн€ зростанн€ матер≥ального виробництва й добробуту населенн€. ƒл€ побудови такоњ модел≥ необх≥дно визначити р≥вень втручанн€ держави у господарську д≥€льн≥сть виробничих структур ≥ р≥вень зобовТ€зань держави в питанн€х соц≥ального забезпеченн€ своњх громад€н. ¬≥д цих фактор≥в залежить, €ка частка валового внутр≥шнього продукту маЇ зосереджуватись у ф≥нансових ≥нституц≥€х, створюваних державою.

—л≥д враховувати, що необірунтовано висока частка централ≥зац≥њ ф≥нансових ресурс≥в призводить до негативних насл≥дк≥в, оск≥льки централ≥зовано важко вести рац≥ональний розпод≥л ≥ забезпечити його ефективне виконанн€. ќднак зниженн€ централ≥зац≥њ при високому р≥вн≥ державноњ власност≥ зумовлюЇ безгосподарн≥сть ≥ р≥зн≥ перекоси в розпод≥л≥ та використанн≥ ф≥нансових ресурс≥в, ≥ врешт≥ Ц ф≥нансовий розлад в держав≥.

ѕотр≥бна також оптим≥зац≥€ перерозпод≥лу ф≥нансових ресурс≥в, що перебувають в розпор€дженн≥ населенн€. якщо держава надм≥рно втручаЇтьс€ в перерозпод≥л частки населенн€ у валовому внутр≥шньому продукт≥, це усуваЇ стимули до прац≥, знижуЇ темпи економ≥чного зростанн€. ¬одночас невтручанн€ держави в цей процес або значне њх скороченн€ також маЇ негативн≥ насл≥дки Ц стримуЇ розвиток осв≥ти, науки, призводить до зубож≥нн€ де€ких верств населенн€ тощо.

ѕре розпод≥льч≥ процеси, що зд≥йснюютьс€ за допомогою державних ф≥нанс≥в, - це €вище макрор≥вн€, проте роль державних ф≥нанс≥в ви€вл€Їтьс€ не меншою м≥рою у формах ≥ методах моб≥л≥зац≥њ ф≥нансових ресурс≥в. ¬ажливе значенн€ маЇ те, €к моб≥л≥зуютьс€ ресурси, €кими каналами та в €к≥й форм≥ в≥дбуваЇтьс€ њхн≥й рух, на €ких засадах вони вид≥л€ютьс€ й використовуютьс€.

«а умов ринку головною формою моб≥л≥зац≥њ ф≥нансових ресурс≥в у розпор€дженн€ держави Ї податки, збори й в≥драхуванн€. ¬изначенн€ обТЇкта оподаткуванн€, передбачених п≥льг, ставок податк≥в ≥ платеж≥в, строк≥в сплати, в≥дпов≥дальност≥ за несвоЇчасну сплату Ї механ≥змом впливу на економ≥чн≥ ≥ соц≥альн≥ процеси, що й окреслюЇ роль ф≥нанс≥в на макрор≥вн≥.

ѕри використанн≥ ресурс≥в держава визначаЇ метод ф≥нансуванн€ витрат Ц пр€ме бюджетне ф≥нансуванн€, бюджетне кредитуванн€, самоф≥нансуванн€. —клад ≥ напр€мки використанн€ державних видатк≥в визначаютьс€ характером досить р≥зноман≥тних функц≥й держави. ƒо складу видатк≥в, повТ€заних з пол≥тичними функц≥€ми держави, належать: утриманн€ арм≥њ; утриманн€ орган≥в державного управл≥нн€, посольств, консульств; сплата внеск≥в до м≥жнародних орган≥зац≥й тощо. ¬они становл€ть в≥д 3 до10% в≥д валового внутр≥шнього продукту ≥ в≥д 10 до 25% в≥д загальноњ суми державних видатк≥в розвинутих крањн. ƒо складу видатк≥в, повТ€заних з економ≥чними функц≥€ми держави, вход€ть державн≥ ≥нвестиц≥њ в галуз≥ народного господарства, субсид≥њ приватному кап≥талу, видатки на зовн≥шньоеконом≥чну д≥€льн≥сть тощо.

—оц≥альн≥ функц≥њ держави вт≥люютьс€ шл€хом забезпеченн€ м≥н≥мального прожиткового р≥вн€ найвразлив≥шим категор≥€м населенн€, спри€нн€ розвитку осв≥ти, культури, охорони здоровТ€ ≥ довк≥лл€. «агалом видатки на соц≥альн≥ потреби становл€ть в≥д 20 до 50% в≥д загального обс€гу державних витрат розвинутих крањн св≥ту.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 472 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2290 - | 1955 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.