Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 2. ‘≥нансова пол≥тика держави
 

1. —утн≥сть ≥ значенн€ ф≥нансовоњ пол≥тики.

2. ‘≥нансовий механ≥зм та його роль в реал≥зац≥њ ф≥нансовоњ пол≥тики.

3. ‘≥нансова пол≥тика ”крањни на сучасному етап≥.

ü —утн≥сть ≥ значенн€ ф≥нансовоњ пол≥тики.

¬ будь-€кому сусп≥льств≥ держава використовуЇ ф≥нанси дл€ виконанн€ своњх функц≥й ≥ завдань, дос€гненн€ певних ц≥лей. ¬ажливе значенн€ в дос€гненн≥ поставлених ц≥лей в≥д≥граЇ ф≥нансова пол≥тика. „ерез ф≥нансову пол≥тику, €ка Ї складовою частиною економ≥чноњ пол≥тики держави, зд≥йснюЇтьс€ вплив ф≥нанс≥в на економ≥чний ≥ соц≥альний розвиток сусп≥льства.

“аким чином, ф≥нансова пол≥тика Ц це особлива сфера д≥€льност≥ держави, що спр€мована на моб≥л≥зац≥ю ф≥нансових ресурс≥в, њх рац≥ональний розпод≥л ≥ ефективне використанн€ дл€ зд≥йсненн€ державою њњ функц≥й.

ƒержава, в особ≥ законодавчоњ та виконавчоњ влади, Ї основним субТЇктом ф≥нансовоњ пол≥тики. Ќими розробл€ютьс€ заходи, методи ≥ форми орган≥зац≥њ та використанн€ ф≥нанс≥в дл€ забезпеченн€ соц≥ально-економ≥чного розвитку держави.

‘≥нансова пол≥тика включаЇ €к самост≥йн≥ складов≥ частини Ц бюджетну, податкову, грошово-кредитну, ≥нвестиц≥йну, валютну пол≥тику, так ≥ окрем≥ напр€мки в галуз≥ страхуванн€, державного боргу, ф≥нансового ринку, сп≥вроб≥тництва з м≥жнародними ф≥нансовими орган≥зац≥€ми тощо.

‘≥нансова пол≥тика залежить в≥д багатьох €к зовн≥шн≥х, так ≥ внутр≥шн≥х фактор≥в. «овн≥шн≥ми Ї, зокрема, фактори залежност≥ держави в≥д економ≥чних взаЇмов≥дносин з ≥ншими державами щодо поставок сировини, матер≥ал≥в, ≥нших ресурс≥в; обм≥ну технолог≥€ми; експортних можливостей самоњ держави; њњ ≥нтеграц≥њ до св≥тових економ≥чних систем тощо.

ƒо внутр≥шн≥х фактор≥в належать форма власност≥, структура економ≥ки, соц≥альний склад населенн€, стан розвитку економ≥ки ≥ орган≥зац≥€ грошового об≥гу, стаб≥льн≥сть нац≥ональноњ грошовоњ одиниц≥ тощо.

ќсновним завданн€м ф≥нансовоњ пол≥тики Ї забезпеченн€ ф≥нансовоњ стаб≥льност≥ в держав≥ й на ц≥й основ≥ Ц дос€гненн€ невпинного зб≥льшенн€ темп≥в економ≥чного розвитку держави ≥ п≥двищенн€ р≥вн€ житт€ населенн€.

Ќайважлив≥шими умовами результативност≥ ф≥нансовоњ пол≥тики Ї:

1. врахуванн€ д≥њ обТЇктивних економ≥чних закон≥в розвитку сусп≥льства;

2. вивченн€ та використанн€ досв≥ду попередн≥х етап≥в господарського буд≥вництва;

3. врахуванн€ специф≥ки сучасних умов, зм≥н у зовн≥шн≥й та внутр≥шн≥й пол≥тиц≥;

4. комплексн≥сть у розробц≥ заход≥в, повТ€заних ≥з вдосконаленн€м ф≥нансових в≥дносин.

¬ залежност≥ в≥д характеру заход≥в ≥ часу, на €кий вони розрахован≥, вид≥л€ють ф≥нансову стратег≥ю ≥ ф≥нансову тактику.

‘≥нансова стратег≥€ Ц довгостроковий курс ф≥нансовоњ пол≥тики, €кий розрахований на тривалу перспективу ≥ передбачаЇ вир≥шенн€, €к правило, великомасштабних завдань. ¬иб≥р довгострокових ц≥лей ≥ розробка ц≥льових програм у ф≥нансов≥й пол≥тиц≥ необх≥дн≥ дл€ зосередженн€ ф≥нансових ресурс≥в на основних напр€мках економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку. ѕрикладом стратег≥чних завдань Ї впровадженн€ власноњ грошовоњ одиниц≥, проведенн€ приватизац≥њ, подоланн€ ≥нфл€ц≥њ й спаду виробництва тощо.

‘≥нансова тактика Ц це методи вир≥шенн€ ф≥нансових завдань на найважлив≥ших д≥л€нках ф≥нансовоњ стратег≥њ. яскравим прикладом ф≥нансовоњ тактики Ї: удосконаленн€ системи оподаткуванн€, наданн€ п≥льг окремим платникам, територ≥альний розпод≥л ф≥нансових ресурс≥в через бюджетну систему тощо.

¬ кожн≥й крањн≥ конкретн≥ методи проведенн€ ф≥нансовоњ пол≥тики залежать в≥д ≥сторичних умов, р≥вн€ економ≥чного розвитку, нац≥ональних традиц≥й та ≥н.

 

 

ü ‘≥нансовий механ≥зм та його роль в реал≥зац≥њ ф≥нансовоњ пол≥тики.

ƒл€ реал≥зац≥њ ф≥нансовоњ пол≥тики, њњ усп≥шного впровадженн€ в житт€ використовуЇтьс€ ф≥нансовий механ≥зм. ‘≥нансовий механ≥зм Ц це комплекс спец≥ально розроблених ≥ законодавчо закр≥плених в держав≥ форм ≥ метод≥в створенн€ ≥ використанн€ ф≥нансових ресурс≥в дл€ забезпеченн€ економ≥чного розвитку та соц≥альних потреб громад€н. ‘≥нансовий механ≥зм Ц це, по сут≥, методичн≥, орган≥зац≥йн≥ та правов≥ положенн€ та заходи, €к≥ визначають функц≥онуванн€ ф≥нанс≥в в економ≥ц≥ держави, њх практичне використанн€ дл€ дос€гненн€ визначених ц≥лей ≥ завдань.

ѕризначенн€ ф≥нансового механ≥зму зводить до двох основних функц≥й: ф≥нансового забезпеченн€ та ф≥нансового регулюванн€ економ≥чних ≥ соц≥альних процес≥в у держав≥.

‘≥нансове забезпеченн€ зд≥йснюЇтьс€ шл€хом використанн€ метод≥в бюджетного ф≥нансуванн€, самоф≥нансуванн€, кредитуванн€ тощо.

‘≥нансове регулюванн€ Ц це метод зд≥йсненн€ державою функц≥й управл≥нн€ економ≥чними ≥ соц≥альними процесами за використанн€ ф≥нанс≥в.

—труктура ф≥нансового механ≥зму досить складна (рис. 3).

ѕроцес розпод≥лу ≥ перерозпод≥лу виробленого в сусп≥льств≥ ¬¬ѕ починаЇтьс€, в першу чергу, ≥з застосуванн€ такого ф≥нансового методу €к ф≥нансове плануванн€ ≥ прогнозуванн€. ‘≥нансове плануванн€ Ц це д≥€льн≥сть по складанню план≥в формуванн€, розпод≥лу ≥ використанн€ ф≥нансових ресурс≥в на р≥вн≥ окремих субТЇкт≥в господарюванн€, њх обТЇднань, галузевих структур, територ≥ально-адм≥н≥стративних одиниць та крањни в ц≥лому. Ќа ц≥й стад≥њ визначаютьс€ ф≥нансов≥ можливост≥ держави щодо ф≥нансового забезпеченн€ розвитку њњ економ≥ки та соц≥альноњ сфери.

ѕри виконанн≥ ф≥нансових план≥в виникаЇ потреба в оперативному управл≥нн≥ €к д≥€льност≥, повТ€зан≥й ≥з необх≥дн≥стю втручанн€ в розпод≥льч≥ процеси з метою л≥кв≥дац≥њ диспропорц≥й, подоланн€ недол≥к≥в, своЇчасного перерозпод≥лу кошт≥в, забезпеченн€ дос€гненн€ запланованих результат≥в.

 
 

 

 


–исунок 3. —клад ф≥нансового механ≥зму.

 

ѕ≥д час складанн€ ≥ виконанн€ ф≥нансових план≥в, а також по зак≥нченн≥ певних пер≥од≥в проводитьс€ ф≥нансовий контроль, спр€мований на перев≥рку варт≥сного розпод≥лу ≥ перерозпод≥лу ¬¬ѕ, а також ц≥льового витрачанн€ кошт≥в ≥з в≥дпов≥дних фонд≥в. ‘≥нансовий контроль Ї необх≥дною умовою безпереб≥йного ≥ поступового розвитку економ≥ки.

‘≥нансов≥ показники Ц це абсолютн≥ величини, €к≥ характеризують створенн€ ≥ використанн€ ф≥нансових ресурс≥в в економ≥ц≥ держави, њњ ф≥нансове становище, результати господарськоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмницьких структур, р≥вень доход≥в населенн€ тощо. ¬они можуть бути загальн≥ та ≥ндив≥дуальн≥ (витрати бюджету на одного жител€; розм≥р податк≥в, що сплачуЇтьс€ одним прац≥вником тощо)

Ќормативи характеризують певний р≥вень забезпеченн€ видатк≥в, р≥зних вид≥в витрат ф≥нансових ресурс≥в (ставки зароб≥тних плат, пенс≥й, стипенд≥й; ставки податк≥в ≥ збор≥в; норми амортизац≥йних в≥драхувань тощо).

Ћ≥м≥ти Ї певними обмеженн€ми на витрати в ≥нтересах держави, п≥дприЇмства або громад€нина (л≥м≥ти бюджетного ф≥нансуванн€, неоподатковуваний м≥н≥мум доход≥в громад€н тощо).

–езерви покликан≥ нейтрал≥зувати негативний вплив непередбачуваних фактор≥в, що можуть виникнути в майбутньому (ф≥нансов≥ резерви п≥дприЇмства; валютн≥ резерви Ќац≥онального банку; резервн≥ фонди комерц≥йних банк≥в ≥ страхових компан≥й тощо).

ƒо ф≥нансових стимул≥в належать п≥льги за податками, податков≥ кан≥кули та ≥н.

‘≥нансов≥ санкц≥њ покликан≥ посилити матер≥альну в≥дпов≥дальн≥сть субТЇкт≥в господарюванн€ за виконанн€ вз€тих зобовТ€зань. Ќайб≥льш розповсюдженими серед них Ї штрафи ≥ пен≥ (за порушенн€ податкового законодавства; за несвоЇчасну сплату платеж≥в; за нец≥льове використанн€ бюджетних кошт≥в тощо).

ƒл€ нормального функц≥онуванн€ ф≥нансового механ≥зму необх≥дним Ї його в≥дпов≥дне нормативно-правове забезпеченн€, €ке представлене, передус≥м  онституц≥Їю ”крањни, численними законами, а також п≥дзаконними нормативно-правовими актами.

‘ормуючи ф≥нансовий механ≥зм, держава прагне забезпечити найб≥льш повну в≥дпов≥дн≥сть вимогам ф≥нансовоњ пол≥тики того чи ≥ншого пер≥оду, що Ї запорукою повноти реал≥зац≥њ њњ ц≥лей ≥ завдань. ѕри цьому збер≥гаЇтьс€ пост≥йне прагненн€ до найб≥льш повноњ увТ€зки ф≥нансового механ≥зму ≥ його окремих елемент≥в з ≥нтересами держави, субТЇкт≥в господарюванн€ та громад€н.

¬ сучасних умовах реформуванн€ економ≥ки ”крањни в≥дбуваЇтьс€ вдосконаленн€ ф≥нансового механ≥зму. Ќайважлив≥шими проблемами, €к≥ вир≥шуютьс€ при цьому, Ї так≥:

ü створенн€ передумов дл€ розвитку ≥ становленн€ ринкових в≥дносин в ”крањн≥;

ü забезпеченн€ рац≥ональних пропорц≥й розпод≥лу ≥ перерозпод≥лу ¬¬ѕ;

ü забезпеченн€ необх≥дних темп≥в економ≥чного зростанн€;

ü науково обірунтоване ф≥нансове плануванн€ ≥ прогнозуванн€ обс€г≥в централ≥зованих ≥ децентрал≥зованих ф≥нансових ресурс≥в, њх розпод≥лу ≥ використанн€;

ü п≥двищенн€ результативност≥ ф≥нансового контролю;

ü вдосконаленн€ механ≥зму д≥њ ф≥нансових важел≥в;

ü адекватне правове ≥ нормативне забезпеченн€ функц≥онуванн€ усього ф≥нансового механ≥зму.

ü ‘≥нансова пол≥тика ”крањни на сучасному етап≥.

 

‘≥нансова пол≥тика ”крањни маЇ р€д недол≥к≥в, до €ких належать:

ü Ќездатн≥сть ф≥нансовоњ пол≥тики швидко реагувати на умови розвитку держави, що пост≥йно зм≥нюютьс€, невм≥нн€ знаходити потр≥бн≥ способи вир≥шенн€ нагальних проблем;

ü ¬≥дсутн≥сть стратег≥чних концептуальних розробок;

ü ѕроведенн€ часткових недостатньо обірунтованих тактичних заход≥в, ор≥Їнтованих на миттЇву вигоду;

ü ¬≥дрив ф≥нансовоњ пол≥тики в≥д фактичного стану справ у народному господарств≥ крањни;

ü ѕорушенн€ важливоњ вимоги правильного веденн€ ф≥нансового господарства Ц жити в≥дпов≥дно до можливостей та ≥н.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 804 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2236 - | 1958 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.