Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јнал≥з доходност≥ обл≥гац≥й
ќбл≥гац≥њ належать до класу боргових ц≥нних папер≥в, €к≥ Ї зобов'€занн€м ем≥тента, розм≥щеними на фондовому ринку з метою запозиченн€ грошей на певних умовах. ќбл≥гац≥њ розр≥зн€ють за способом виплати в≥дсотк≥в по ним: 1) обл≥гац≥њ з нульовим купоном; 2) обл≥гац≥њ з ф≥ксованою купонною ставкою; 3) обл≥гац≥њ з плаваючою купонною ставкою.

ќбл≥гац≥њ з нульовим купоном - це ц≥нний пап≥р, за €ким умовами ем≥с≥њ виплату в≥дсотк≥в не передбачено. ƒох≥д ≥нвестора формуЇтьс€ €к р≥зниц€ м≥ж ном≥нальною варт≥стю та ем≥с≥йним курсом обл≥гац≥њ, встановленим на дисконтн≥й основ≥ (тобто нижче за ном≥нал). ќтже, обл≥гац≥њ з нульовим купоном належать до дисконтних ц≥нних папер≥в. “ака обл≥гац≥€ генеруЇ грошовий пот≥к лише один раз, а дох≥д ≥нвестор одержуЇ в момент погашенн€, дл€ розрахунку €кого застосовуЇтьс€ наступна формула:

 

де N - ном≥нальна сума обл≥гац≥й, €ка виплачуЇтьс€ за њњ погашенн€; п - тривал≥сть пер≥оду до погашенн€ обл≥гац≥њ, роки.

ѕроанал≥зуЇмо доц≥льн≥сть придбанн€ обл≥гац≥њ з нульовим купоном ном≥нальною сумою 1000 грн., €ка продаЇтьс€ за ц≥ною 750 грн. ≥ €ку буде погашено через 2 роки. –азом з цим п≥дприЇмство маЇ можлив≥сть альтернативного розм≥щенн€ кошт≥в з нормою прибутку 14 %. јнал≥з можна провести двома способами:

1) розраховуЇтьс€ теоретична варт≥сть обл≥гац≥њ на п≥дстав≥ норми прибутку альтернативного вар≥анту розм≥щенн€ кошт≥в ≥ пор≥внюЇтьс€ з поточною ринковою ц≥ною;

2) обчислюЇтьс€ доходн≥сть обл≥гац≥њ за формулою, пох≥дною в≥д (15.13):

 

ѕор≥вн€нн€ доходност≥ обл≥гац≥њ з нормою прибутку альтернативного проекту, даЇ можлив≥сть обрати прибутковий напр€м ≥нвестуванн€ кошт≥в.

«а першим способом:

V(t) = 1000: (1+0,14)2 = 769,5 (грн.).

«а даними розрахунку теоретична варт≥сть обл≥гац≥њ (769,5 грн.) вища за њњ поточну ц≥ну (750 грн.), що даЇ п≥дстави розгл€дати њњ €к виг≥дний об'Їкт ≥нвестуванн€.

«а другим способом:

 

ќск≥льки одержане значенн€ доходност≥ обл≥гац≥њ вище, н≥ж у альтернативному вар≥ант≥ на 1,4 % (15,4 - 14), то придбанн€ такого ц≥нного паперу сл≥д визнати доц≥льним.

ќбл≥гац≥њ з купонною ставкою - обл≥гац≥њ, умовами ем≥с≥њ €ких передбачено виплату в≥дсотк≥в у розрахунку на ном≥нальну суму ≥нвестиц≥њ. ¬иплати зд≥йснюютьс€ за купонами - в≥др≥зними талонами ≥з зазначеною на них величиною купонноњ ставки. –озр≥зн€ють обл≥гац≥њ з ф≥ксованою купонною та плаваючою ставкою.  упонн≥ обл≥гац≥њ можуть продаватис€ €к за ном≥нальною варт≥стю, так ≥з дисконтом або прем≥Їю залежно в≥д кон'юнктури ринку та њх привабливост≥ дл€ ≥нвестор≥в. «а обл≥гац≥€ми з ф≥ксованою купонною ставкою оч≥куваний дох≥д ≤нвестора складаЇтьс€ з двох частин: 1) р≥вном≥рних за пер≥одами надходжень в≥дсоткових виплат, €к≥ були об≥ц€н≥ ем≥тентом; 2) ймов≥рних прибутк≥в (збитк≥в) внасл≥док зм≥ни ринковоњ ц≥ни обл≥гац≥њ.

Ѕазова модель у такому випадку маЇ вигл€д:

 

де, k - купонна ставка обл≥гац≥њ.

ќбл≥гац≥њ з плаваючою купонною ставкою - ц≥нн≥ папери, умовами ем≥с≥њ €ких р≥вень купонноњ ставки не заф≥ксовано ≥ вона зм≥нюЇтьс€ залежно в≥д р≥вн€ ≥нфл€ц≥њ або ставки в≥дсотку за кредитами. ¬нутр≥шн€ варт≥сть таких обл≥гац≥й розраховуЇтьс€ за формулою:

 

де —Fi - грошов≥ потоки, €к≥ генеруЇ обл≥гац≥€ в ≥-му пер≥од≥.

ѕроцедура анал≥зу обл≥гац≥й з плаваючою купонною ставкою не в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д описаних вище, за вин€тком того, що грошовий пот≥к у кожному ≥з пер≥од≥в може зм≥нюватис€.

јнал≥з доходност≥ акц≥й.

јкц≥€ - це ц≥нний пап≥р, що засв≥дчуЇ право власника на участь у статутному кап≥тал≥ акц≥онерного товариства. јкц≥њ належать до класу пайових ц≥нних папер≥в, випускаютьс€ недержавними орган≥зац≥€ми та не мають обмеженого терм≥ну обороту. як правило, ном≥нал акц≥њ не в≥дображаЇ њњ реальноњ вартост≥, тому дл€ анал≥зу доходност≥ акц≥й використовують курсову, тобто поточну ринкову ц≥ну.

ѕоказником доходност≥ може бути або р≥вень див≥денд≥в, або величина чистого прибутку в розрахунку на одну акц≥ю. ƒругий показник використовують тод≥, коли див≥денди з певних причин не виплачують, а одержаний прибуток повн≥стю ре≥нвестують, наприклад, у процесах становленн€, розширенн€ чи реорган≥зац≥њ акц≥онерного п≥дприЇмства.

ѕрийн€тт€ управл≥нських р≥шень щодо доц≥льност≥ придбанн€ акц≥й базуЇтьс€ на результатах пор≥вн€льного анал≥зу њх поточноњ ринковоњ ц≥ни з теоретичною (внутр≥шньою) варт≥стю. ¬нутр≥шню варт≥сть акц≥й можна розрахувати р≥зними способами, але найпоширен≥шою залишаЇтьс€ модель оц≥нки майбутн≥х надходжень (15.12), €ка трансформуЇтьс€ залежно в≥д прогнозованоњ динам≥ки виплати див≥денд≥в на акц≥њ.

јкц≥њ з пост≥йними (сталими) див≥дендами. якщо сума див≥денд≥в, €к≥ виплачу≠ють власнику акц≥њ, Ї сталою величиною, то базова модель (15.12) Ї наступною:

 

де - грошовий пот≥к у вигл€д≥ див≥денд≥в (оч≥куван≥ див≥денди); d - середньоринкова ц≥на акц≥й.

ѕроанал≥зуЇмо доц≥льн≥сть придбанн€ п≥дприЇмством акц≥й в≥дкритого акц≥онерного товариства за ринковою ц≥ною 200 грн. та щор≥чною виплатою див≥денд≥в 35 грн., €кщо середньоринкова норма прибутку становить 25 %.

–озрахуЇмо теоретичну варт≥сть акц≥њ:

V(t) = 35:0,25 = 140 (грн.).

ќтже, теоретична варт≥сть даних акц≥й (140 грн.) Ї значно нижчою за њх ринкову ц≥ну (200 грн.), а тому п≥дприЇмству не рекомендуЇтьс€ купувати ц≥ акц≥њ, оск≥льки њх ц≥ну завищено.

јкц≥њ з р≥вном≥рно зростаючими див≥дендами. якщо див≥денди, €к≥ виплачуютьс€ власникам акц≥й, пост≥йно та р≥вном≥рно зростають, то на внутр≥шню варт≥сть таких ц≥нних папер≥в впливатимуть базова величина див≥денд≥в (≈) та темпи њх приросту (h). Ѕазова модель (15.12) у цьому раз≥ матиме вигл€д:

 

ѕ≥сл€ певних математичних перетворень одержують формулу, в≥дому €к модель ћ.√ордона, €ка Ї справедливою за умови, що середньоринкова норма прибутку вища за темпи приросту див≥денд≥в, тобто за d > h:

 

ѕовертаючись до першого прикладу, проанал≥зуЇмо приваблив≥сть акц≥й, €кщо щор≥чний темп приросту див≥денд≥в становить 10 %.

ќтже, придбанн€ акц≥й за ринковою ц≥ною 200 грн. сл≥д визнати виг≥дним вкладенн€м кошт≥в, оск≥льки внутр≥шн€ варт≥сть таких ц≥нних папер≥в (256,7 грн.) Ї значно вищою за поточний курс.

“≈ћј 16

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 683 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

2270 - | 2170 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.