Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕон€тт€, види, причини банкрутства 6 страница
8.8.. ћетодика анал≥зу р≥вн€ рентабельност≥

 

 

8.1. «м≥ст, структура та принципи складанн€ У«в≥ту про ф≥нансов≥ результати (сукупний дох≥д)Ф зг≥дно ѕ(—)Ѕќ 1 Ђ«агальн≥ вимоги до ф≥нансовоњ зв≥тност≥ї

 

” зв≥т≥ про ф≥нансов≥ результати в≥дображаЇтьс€ ≥нформац≥€ про доходи, витрати ≥ ф≥нансовий результат д≥€льност≥ п≥дприЇмства.

«м≥ст, форма та загальн≥ вимоги до розкритт€ статей зв≥ту про ф≥нансов≥ результати визначаЇтьс€ ѕоложенн€м (стандартом) бухгалтерського обл≥ку 3 У«в≥т про ф≥нансов≥ результатиФ.

ћетою складанн€ зв≥ту про ф≥нансов≥ результати Ї наданн€ користувачам повноњ, правдивоњ, неупередженоњ ≥нформац≥њ про доходи, витрати, прибутки ≥ збитки в≥д д≥€льност≥ п≥дприЇмства за зв≥тний пер≥од. “обто у зв≥т≥ про ф≥нансов≥ результати розраховують чистий прибуток, отриманий п≥дприЇмством.

«в≥т про ф≥нансов≥ результати складаЇтьс€ ≥з трьох розд≥л≥в:

1. ‘≥нансов≥ результати;

2. ≈лементи операц≥йних витрат;

3. –озрахунки показник≥в прибутковост≥ акц≥й.

ƒл€ б≥льш повноњ оц≥нки результат≥в д≥€льност≥ п≥дприЇмства ф≥нансов≥ показники в «в≥т≥ визначаютьс€ та в≥дображаютьс€ у розр≥з≥ звичайноњ д≥€льност≥ та надзвичайних под≥й. ÷ей зв≥т даЇ можлив≥сть користувачам оц≥нити д≥лову активн≥сть п≥дприЇмства та його ф≥нансову приваблив≥сть без перегрупуванн€ ≥нформац≥њ випадковими прибутками або збитками. –озмежуванн€ показник≥в по видах д≥€льност≥ дозвол€Ї оц≥нити прибутков≥сть кожного напр€мку д≥€льност≥ та прийн€тт€ р≥шенн€ щодо пр≥оритетност≥ того чи ≥ншого напр€мку.

¬ процес≥ д≥€льност≥ п≥дприЇмства вид≥л€ють звичайну д≥€льн≥сть ≥ надзвичайн≥ под≥њ.

«вичайна д≥€льн≥сть Ц це будь-€ка д≥€льн≥сть п≥дприЇмства, а також операц≥€, що њњ забезпечуЇ або виникаЇ внасл≥док њњ проведенн€. ÷е д≥€льн≥сть, €кою займаЇтьс€ п≥дприЇмство на даний час ≥ оч≥куЇтьс€, що вона буде повторюватис€ в наступних зв≥тних пер≥одах. «вичайну д≥€льн≥сть под≥л€ють на операц≥йну, ф≥нансову та ≥нвестиц≥йну.

ќперац≥йною д≥€льн≥стю Ї основна д≥€льн≥сть п≥дприЇмства та ≥нш≥ види д≥€льност≥, €к≥ не Ї ≥нвестиц≥йною чи ф≥нансовою д≥€льн≥стю.

ѕ≥д основною д≥€льн≥стю розум≥ють операц≥њ, €к≥ повТ€зан≥ з виробництвом або реал≥зац≥Їю продукц≥њ (товар≥в, роб≥т, послуг), ≥ Ї головною метою створенн€ п≥дприЇмства та забезпечуЇ основну частину його доход≥в.

≤нвестиц≥йна д≥€льн≥сть Ц це придбанн€ та реал≥зац≥€ необоротних актив≥в та ф≥нансових ≥нвестиц≥й, €к≥ не Ї екв≥валентами грошових кошт≥в. ÷е д≥€льн≥сть, повТ€зана ≥з вкладенн€м грошових кошт≥в, майнових та ≥нших ц≥нностей у ц≥нн≥ папери, необоротн≥ активи, ц≥л≥сн≥ майнов≥ комплекси з метою отриманн€ прибутку.

‘≥нансова д≥€льн≥сть Ц це операц≥њ, внасл≥док €ких в≥дбуваЇтьс€ зм≥на розм≥ру та складу власного та додаткового кап≥тал≥в.

Ќадзвичайна под≥€ Ц це под≥€ або операц≥€, €ка в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д звичайноњ д≥€льност≥

п≥дприЇмства, ≥ не оч≥куЇтьс€, що вона буде повторюватис€ пер≥одично або в кожному наступному зв≥тному пер≥од≥. “ака под≥€ Ї результатом неспод≥ваних чи не передбачуваних випадк≥в Ц одержанн€ грошей у вигл€д≥ благод≥йноњ допомоги чи збитк≥в в≥д стих≥йних лих.

ќтже, у першому розд≥л≥ «в≥ту про ф≥нансов≥ результати в≥дображаЇтьс€ сума доход≥в ≥

витрат в≥д ус≥х вид≥в д≥€льност≥ п≥дприЇмства, ≥ визначаЇтьс€ чистий прибуток або збиток зв≥тного пер≥оду.

” другому розд≥л≥ «в≥ту про ф≥нансов≥ результати розкриваЇтьс€ ≥нформац≥€ про операц≥йн≥ витрати п≥дприЇмства, понесен≥ в процес≥ д≥€льност≥ прот€гом зв≥тного пер≥оду. ÷ей розд≥л заповнюЇтьс€, €к правило, на п≥дстав≥ даних рахунк≥в класу 8 У¬итрати за елементамиФ. ѕ≥дприЇмства, €к≥ не використовують рахунки цього класу, повинн≥ зробити додатков≥ виб≥рки по зазначених у зв≥т≥ елементах.

–озд≥л 3 У–озрахунок показник≥в прибутковост≥ акц≥њФ «в≥ту про ф≥нансов≥ результати заповнюЇтьс€ виключно акц≥онерними товариствами, прост≥ акц≥њ або потенц≥йно прост≥ акц≥њ €ких продаютьс€ ≥ купуютьс€ на фондових ринках, а також товариствами, що перебувають у процес≥ випуску таких акц≥й.

«в≥т про ф≥нансов≥ результати складаЇтьс€ в≥дпов≥дно до певних принцип≥в, €к≥ викладен≥ у

ст. 4 «акону про бухгалтерський обл≥к ≥ ф≥нансову зв≥тн≥сть в ”крањн≥, а саме:

- обачлив≥сть Ц застосуванн€ у бухгалтерському обл≥ку метод≥в оц≥нки, €к≥ повинн≥

запоб≥гати зниженню оц≥нки заниженню оц≥нки зобовТ€зань ≥ витрат ≥ завищенню оц≥нки актив≥в ≥ доход≥в п≥дприЇмства;

- повне висв≥тленн€ Ц ф≥нансова зв≥тн≥сть повинна м≥стити всю ≥нформац≥ю про фактичн≥

та потенц≥йн≥ насл≥дки господарських операц≥й ≥ под≥й, здатн≥ вплинути на р≥шенн€, €к≥ приймаютьс€ на њњ основ≥;

- автономн≥сть Ц кожне п≥дприЇмство розгл€даЇтьс€ €к юридична особа, в≥дд≥лена в≥д

його власник≥в, у звТ€зку з чим особисте майно ≥ зобовТ€занн€ власник≥в не повинн≥ в≥дображатис€ у ф≥нансов≥й зв≥тност≥ п≥дприЇмства;

- посл≥довн≥сть - пост≥йне (з року в р≥к) застосуванн€ п≥дприЇмством вибраноњ обл≥ковоњ

пол≥тики. «м≥на обл≥ковоњ пол≥тики можлива лише у випадках, передбачених нац≥ональними положенн€ми (стандартами) бухгалтерського обл≥ку, ≥ маЇ бути обірунтована ≥ розкрита у ф≥нансов≥й зв≥тност≥;

- безперервн≥сть Ц оц≥нка актив≥в ≥ зобовТ€зань п≥дприЇмства.

-

8.2. ÷≥л≥, завданн€, ≥нформац≥йна база та напр€мки анал≥зу ф≥нансових результат≥в

‘≥нансовим п≥дсумком господарськоњ д≥€льност≥ будь-€кого п≥дприЇмства, €к знаЇмо, Ї його

прибутков≥сть, що характеризуЇтьс€ абсолютними ≥ в≥дносними показниками.

јбсолютним показником прибутковост≥ Ї сума прибутку. ¬≥дносний показник

прибутковост≥ Ц це р≥вень рентабельност≥

ѕрибуток Ц це частина виробленоњ та реал≥зованоњ доданоњ вартост≥, готовоњ до розпод≥лу.

ѕ≥дприЇмство одержуЇ прибуток тод≥, коли вт≥лена у створеному продукт≥ варт≥сть буде реал≥зована ≥ набере грошовоњ форми.

ѕоказники рентабельност≥ характеризують ефективн≥сть роботи п≥дприЇмства в ц≥лому,

прибутков≥сть р≥зних напр€м≥в д≥€льност≥, окупн≥сть витрат. ÷≥ показники б≥льш повно, н≥ж прибуток, характеризують остаточн≥ результати господарюванн€

√оловна мета Ц ви€вленн€ резерв≥в п≥двищенн€ маси отримуваного прибутку та р≥вн€ рентабельност≥ €к найб≥льш важлив≥ших показник≥в ефективност≥ роботи п≥дприЇмства.

ќсновними завданн€ми анал≥зу ф≥нансових результат≥в Ї:

- перев≥рка обірунтованост≥ й напруженост≥ планового прибутку;

- загальна оц≥нка виконанн€ плану, прогнози, динам≥ка;

- визначенн€ в≥дхиленн€ фактичного прибутку в≥д передбаченого планом (розрахунком,

прогнозом), вивченн€ динам≥ки зм≥ни прибутку за к≥лька зв≥тних пер≥од≥в;

- вивченн€ впливу на зм≥ну суми прибутку чинник≥в, €к≥ водночас Ї складовими

частинами прибутку;

- визначенн€ суми резерв≥в зростанн€ прибутку ≥ розробка рекомендац≥й щодо

використанн€ њх у виробництв≥;

- вивченн€ основних напр€м≥в розпод≥лу прибутку.

≤нформац≥йною основою дл€ анал≥зу прибутку та рентабельност≥ Ї:

1. Ѕ≥знес-план. 2. ‘≥нансовий план. 3. Ѕаланс п≥дприЇмства (форма 1).

4. «в≥т про ф≥нансов≥ результати (форма 2) 5. «в≥т про рух грошових кошт≥в (форма 3).

6. «в≥т про власний кап≥тал (форма 4). 7. ƒекларац≥€ про прибуток п≥дприЇмства.

8. ƒоходи в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ (товар≥в, роб≥т, послуг) (додаток ј).

9. «ведена таблиц€ основних показник≥в (форма 22).

10. ƒан≥ бухгалтерського обл≥ку (рахунок 79 У‘≥нансов≥ результатиФ та його субрахунки:

791 У–езультат основноњ д≥€льност≥Ф 792 У–езультат ф≥нансових операц≥йФ

793 У–езультат ≥ншоњ звичайноњ д≥€льност≥Ф 794 У–езультат надзвичайних под≥йФ.

11. ћатер≥али маркетингових досл≥джень

 

Ќапр€ми анал≥зу в≥дображен≥ на схем≥ 8.1.

 

 


- р≥вн€ ≥ динам≥ки прибутку -продукц≥њ

- прибутку в≥д операц≥йноњ

д≥€льност≥ (ќƒ) -окремих вид≥в продукц≥њ

-впливу фактор≥в на прибуток -впливу фактор≥в на р≥вень

в≥д ќƒ рентабельност≥

- доход≥в ≥ витрат в≥д ≥нвестиц≥йноњ - п≥дприЇмства

≥ ф≥нансовоњ д≥€льност≥ -власних кошт≥в

-чистого прибутку -продаж

-розпод≥лу прибутку

 

 

–ис. 8.1. Ќапр€мки анал≥зу ф≥нансових результат≥в

 

8.3. јнал≥з динам≥ки прибутку за даними ф≥нансовоњ зв≥тност≥

ѕрибуток п≥дприЇмства под≥л€Їтьс€ на наступн≥ види:

¬аловий прибуток, прибуток в≥д операц≥йноњ д≥€льност≥, прибуток в≥д звичайноњ д≥€льност≥

до оподаткуванн€, чистий прибуток.

¬ процес≥ анал≥зу сл≥д вивчити склад загального прибутку, його структуру ≥ динам≥ку. јнал≥з структури дозвол€Ї оц≥нити вплив окремих складових на к≥нцевий ф≥нансовий результат Ц прибуток в≥д д≥€льност≥ п≥дприЇмства за зв≥тний пер≥од. јнал≥з динам≥ки прибутку за даними ф≥нансовоњ зв≥тност≥ проводитьс€ зг≥дно анал≥тичноњ табл.9.1..

як видно з табл. 8.1.. валовий прибуток по в≥дношенню до минулого пер≥оду зр≥с 25,1% що призвело також до в≥дпов≥дного зб≥льшенн€ прибутку, що залишаЇтьс€ в розпор€дженн≥ орган≥зац≥њ.(на 16,7%). ” структур≥ прибутку у зв≥тному роц≥ в≥дбулис€ незначн≥ зм≥ни

¬ динам≥ц≥ ф≥нансових результат≥в можна в≥дм≥тити наступн≥ позитивн≥ зм≥н≥.

ѕрибуток в≥д реал≥зац≥њ зростаЇ швидше, н≥ж нето-результат в≥д реал≥зац≥њ товар≥в, продукц≥њ, роб≥т, послуг. ÷е св≥дчить про в≥дносне зниженн€ витрат на виробництво продукц≥њ

 

 

“аблиц€ 8.2.

јнал≥з складу ≥ динам≥ки прибутку

 

—клад загального прибутку ћинулий р≥к «в≥тний р≥к ¬≥дхиленн€ “емп росту
тис.грн. —труктура, у % до виручки тис.грн структура, у % до виручки абсолютне «а струк-турою
1.„истий дох≥д (виручка) в≥д реал≥зац≥њ 250,0 100,0 300,0 100,0     120,0
1. ¬аловий прибуток 170,0 68,0 200,0 66,7 30,0 -1,3 117,6
2. ‘≥нансов≥ результати в≥д операц≥йноњ д≥€льност≥   82,0   32,8   102,6   34,2   20,6   1,4   125,1
3. ‘≥нансов≥ результати в≥д звичайноњ д≥€льност≥ до оподаткуванн€     63,0     25,2     75,1     25,0     12,0     -0.2     119,2
4. ‘≥нансов≥ результати в≥д звичайноњ д≥€льност≥   45,0   18,0   52,6   17,5   7,6   -0,5   116,9
5. ‘≥нансов≥ результати в≥д надзвичайних под≥й   -     -        
6. „истий прибуток 45,0 18,0 52,6 17,5 7,6 -0,5 116,9

 

 

8.4.ћетодика анал≥зу фактор≥в, що впливають на величину прибутку

Ќа прибуток в≥д звичайноњ д≥€льност≥ впливають р≥зн≥ фактори. ѕо-перше, фактори, що впливають на прибуток в≥д операц≥йноњ д≥€льност≥, тобто в основному, повТ€заними з реал≥зац≥Їю продукц≥њ. ѕо-друге, фактори, що впливають на р≥вень доход≥в в≥д ≥нвестиц≥йноњ та ф≥нансовоњ д≥€льност≥..

ƒо фактор≥в, що впливають на прибуток в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ в≥днос€тьс€:

-зм≥на обс€гу реал≥зованоњ продукц≥њ;

- зм≥на соб≥вартост≥ реал≥зованоњ продукц≥њ;

-зм≥на асортименту ≥ структури;

зм≥на ц≥н на готову продукц≥ю.

ћетодика анал≥зу пол€гаЇ у визначенн≥ впливу кожного фактору, €кий можна вирахувати за допомогою прийому ланцюгових п≥дстановок, тобто шл€хом поступовоњ зам≥ни базисного показника фактичним, р≥зниц€ м≥ж отриманою величиною ≥ попередн≥м розрахунком ≥ буде т≥Їю величиною €ка негативно або позитивно вплинула на величину прибутку.

јнал≥з фактор≥в, що впливають на прибуток в≥д реал≥зац≥њ зд≥йснюЇтьс€ в анал≥тичн≥й табл.8..3

 

“аблиц€ 8.3

јнал≥з фактор≥в, що впливають на прибуток в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ.

“ис.гр.одиниць

ѕоказники ћинулий р≥к «в≥тний р≥к у ц≥нах минулого року «в≥тний р≥к ¬иконанн€ у % ¬≥дхиленн€ загальне ¬ тому числ≥ за рахунок
обс€гу структури —об≥-вартост≥ ц≥н
¬иручка в≥д реал≥зац≥њ       108,0 +7952        
—об≥варт≥сть реал≥зованоњ продукц≥њ       99,3          
¬аловий прибуток       129,2 +8411 +2305 -247 +678 +5675
јдм≥н≥стративн≥ витрати       ¬ 15,7 р. -2904     -2904  
¬итрати на збут 147,5 157,5 157,5 106,8          
≤нш≥ операц≥йн≥ витрати       ¬ 10 рн. -4968     -4968  
ѕрибуток в≥д операц≥йноњ д≥€льност≥       101,9 +539 +2305 -247 -7194 +5675

–озрахунок впливу фактор≥в на р≥вень ф≥нансових результат≥в

«агальне в≥дхиленн€ валового прибутку:

∆ѕ=37225 -28814 = +8411

«а рахунок:

1.«м≥ни обс€гу реал≥зац≥њ:

∆ѕ = (28814 х 1,08) -28814 = 31119-28814 = 2305

2.за рахунок зм≥ни структури:

∆ѕ = 30872 Ц (28814 х 1,08) = 30872 Ц 31119 = -247

3. за рахунок зм≥ни соб≥вартост≥:

∆ѕ = 69744 - 70422 = - 678

4.«а рахунок зм≥ни ц≥н:

∆ѕ = 106969 Ц 101294 = +5675.

–азом за факторами6 ∆ѕ = 2305 + (-247) + (-678) + 5675 = 8411

¬плив фактор≥в на прибуток в≥д операц≥йноњ д≥€льност≥:

«а рахунок:

1.зм≥н адм≥н≥стративних витрат:

∆ѕо = 3012 Ц 198 = + 2904

2. зм≥н витрат на збут:

∆ѕо = 157,5 - (147,5 х 1.068) = 157,5 Ц 157,5 = 0

3.зм≥н ≥нших операц≥йних витрат:

∆ѕо = 5562 Ц 594 = 4968

8.5. јнал≥з ≥нших доход≥в ≥ витрат в≥д ≥нших вид≥в д≥€льност≥

ƒо складу цих ф≥нансових результат≥в належать численн≥ суми, повТ€зан≥ з загальним

управл≥нн€м п≥дприЇмством, ф≥нансовими та ≥нвестиц≥йними операц≥€ми, а також сумами, що стосуютьс€ надзвичайних под≥й.

ѕередус≥м, сл≥д досл≥дити склад сум адм≥н≥стративних витрат ≥ витрат на збут та

проанал≥зувати њх вплив на ф≥нансов≥ результати, що стосуютьс€ операц≥йноњ д≥€льност≥. «ниженн€ њх впливаЇ на зб≥льшенн€ прибутку, зб≥льшенн€ - навпаки. ƒал≥ вивчаютьс€ результати, повТ€зан≥ з ≥нвестиц≥йною д≥€льн≥стю, та доходи ≥ витрати в≥д надзвичайних под≥й.

ќсобливу уваги сл≥д прид≥лити на€вност≥ сум, складу ≥ динам≥ку штраф≥в, пен≥ неустойок. «Т€сувавши причини њх виникненн€ ≥ ви€вивши винних, треба розробити конкретн≥ заходи

щодо њх зменшенн€. јнал≥зуючи ф≥нансов≥ результати, повТ€зан≥ з надзвичайними под≥€ми, необх≥дно ч≥тко розр≥зн€ти, де були справжн≥ стих≥йн≥ сили, а де звичайна безгосподарн≥сть, €ка маскуЇтьс€ п≥д природн≥ катакл≥зми. ƒоходи в≥д ≥нших вид≥в д≥€льност≥ йдуть на зб≥льшенн€ прибутку, вс≥ витрати Ц зменшують його.

 

8.6.јнал≥з формуванн€ ≥ використанн€ прибутку

„истий прибуток використовують в≥дпов≥дно до статуту п≥дприЇмства. «а його рахунок ≥нвестують виробничий розвиток, виплачують див≥денди акц≥онерам п≥дприЇмства, створюють резерви ≥ страхов≥ фонди тощо. –озпод≥л€ючи чистий прибуток, необх≥дно домагатис€ оптим≥зац≥њ пропорц≥й м≥ж кап≥тал≥зованою ≥ споживаною сумами його з метою забезпеченн€:

а) необх≥дного обс€гу ≥нвестиц≥й дл€ виробничого розвитку;

б)необх≥дноњ норми дох≥дност≥ на ≥нвестований кап≥тал власникам п≥дприЇмства.

‘актори, що впливають на пропорц≥њ розпод≥лу прибутку, под≥л€ють на зовн≥шн≥ ≥ внутр≥шн≥.

ƒо зовн≥шн≥х фактор≥в належать:

- правов≥ обмеженн€ (ставки податк≥в на прибуток, процентн≥ в≥драхуванн€ в резервн≥ фонди ≥ ≥н.;

- система податкових п≥льг при ре≥нвестуванн≥ прибутку;

- ринкова норма прибутку на ≥нвестований кап≥тал, зростанн€ €кого супроводжуЇтьс€ тенденц≥Їю п≥двищенн€ частки кап≥тал≥зованоњ частини прибутку, ≥ навпаки, його зниженн€ зумовлюЇ зб≥льшенн€ частки споживаного прибутку;

- варт≥сть зовн≥шн≥х джерел формуванн€ ≥нвестиц≥йних ресурс≥в (за високого њхнього р≥вн€ виг≥дн≥ше використовувати прибуток, ≥ навпаки).

ƒо внутр≥шн≥х фактор≥в, що справл€ють вплив на пропорц≥њ в розпод≥л≥ прибутку, належать так≥:

- р≥вень рентабельност≥ п≥дприЇмства, за низького значенн€ €кого ≥ в≥дпов≥дно невеликоњ

суми прибутку, що розпод≥л€Їтьс€, б≥льша частина њњ йде на створенн€ обовТ€зкових фонд≥в ≥ резерв≥в, на виплату див≥денд≥в за прив≥лейованими акц≥€ми ≥ т. ≥н.;

- на€вн≥сть у портфел≥ п≥дприЇмства високодох≥дних ≥нвестиц≥йних проект≥в, здатних

забезпечити акц≥онерам висок≥ доходи в перспектив≥;

- необх≥дн≥сть прискореного завершенн€ розпочатих ≥нвестиц≥йних проект≥в;

- р≥вень коеф≥ц≥Їнта ф≥нансового левериджу (сп≥вв≥дношенн€ позичкового ≥ власного

кап≥талу), €кий Ї одним ≥з ≥ндикатор≥в ф≥нансового ризику ≥ фактор≥в, що спри€ють зб≥льшенню власного кап≥талу при низьк≥й ц≥н≥ позичкових ресурс≥в. «алежно в≥д сп≥вв≥дношенн€ м≥ж дох≥дн≥стю б≥знесу ≥ ц≥ною позичкових ресурс≥в п≥дприЇмство може регулювати його р≥вень, зб≥льшуючи або зменшуючи частку кап≥тал≥зованого прибутку;

- на€вн≥сть альтернативних внутр≥шн≥х джерел ≥нвестиц≥йних ресурс≥в (амортизац≥йного

фонду, виручки в≥д реал≥зац≥њ основних засоб≥в ≥ ф≥нансових актив≥в тощо);

- поточна платоспроможн≥сть п≥дприЇмства, за низького р≥вн€ €коњ п≥дприЇмство маЇ

скорочувати споживану частину прибутку.

” процес≥ анал≥зу необх≥дно вивчити дан≥ про використанн€ чистого прибутку в динам≥ц≥ зТ€сувати фактори, що визначають розпод≥л прибутку (табл.8.4.)

 

 

“аблиц€ 8.4.

ƒан≥ про розпод≥л чистого прибутку, тис. грн.

ѕоказник «наченн€ показника
t0 t1 +,-
1.„истий прибуток зв≥тного пер≥оду     +850
2.–озпод≥л прибутку: див≥дендн≥ виплати у резервний фонд на кап≥тальн≥ вкладенн€ (нерозпод≥лений прибуток)       +172 +85 +593
3.„астка у роз под≥люваному прибутку: див≥дендних виплат прибутку, спр€мованого в резервний фонд кап≥тал≥зованого (нерозпод≥леного) прибутку       -2 - +2

 

Ќаведен≥ дан≥ показують, що на анал≥зованому п≥дприЇмств≥ на виплату див≥денд≥в використано 48% прибутку, на створенн€ резерв≥в Ц 10, на ≥нвестиц≥йн≥ програми Ц 42%.

ƒальший анал≥з (табл. 8.5.) маЇ показати, наск≥льки ≥ за рахунок €ких фактор≥в зм≥нилас€ величина основних напр€мк≥в використанн€ прибутку. ќсновними факторами, що визначають обс€г кап≥тал≥зованого ≥ споживаного прибутку, можуть бути:

- зм≥на суми чистого прибутку („ѕ);

- зм≥на частки в≥дпов≥дного напр€му використанн€ чистого прибутку („в≥др ≥):

 

¬≥др = „ѕ * „в≥др ≥. (8.1)

 

«а методом абсолютних р≥зниць можна розрахувати, €к зм≥нювалас€ сума в≥драхувань у в≥дпов≥дний фонд за рахунок:

а) частки в≥драхувань в≥д чистого прибутку:

 

Δ¬≥др = Δ„в≥др ≥ * „ѕ0; (8.2)

б) суми чистого прибутку:

Δ¬≥др= „в≥др ≥t * Δ„ѕ. 8.3)

“аблиц€ 8.5.

–озрахунок впливу фактор≥в першого р≥вн€ на обс€г в≥драхувань у фонди п≥дприЇмства

—пр€муванн€ розпод≥лу прибутку —ума частого прибутку, тис. грн. „астка в≥драхувань, % —ума в≥драхувань, тис. грн. «м≥на суми в≥драхувань, тис. грн.
t0 T1 T0 t1 t0 t1 загаль-на у тому числ≥ за рахунок
„ѕ в≥др
 ап≥тал≥зац≥€             +593 +357 +236
ƒо резервного фонду             +85 +85 -
Ќа виплату див≥денд≥в акц≥онерам             +172 +408  

 

«наючи фактори зм≥ни чистого прибутку, можна визначити њхн≥й вплив на обс€г спожитого ≥ кап≥тал≥зованого прибутку. ƒл€ цього прир≥ст чистого прибутку за рахунок фактора сл≥д помножити на фактичну частку в≥дпов≥дного спр€муванн€ використанн€ прибутку:

Δ¬≥др х≥ = Δ„ѕх≥ * „в≥др ≥t. (8.4)

 

ќдержан≥ результати (табл. 8.6) покажуть внесок кожного фактора у формуванн€ суми кап≥тал≥зованого ≥ спожитого прибутку, що маЇ важливе значенн€ дл€ акц≥онер≥в, найманого персоналу ≥ менеджер≥в п≥дприЇмства.

“аблиц€ 8.6

–озрахунок впливу фактор≥в другого р≥вн€ на суму в≥драхувань у фонди п≥дприЇмства

  ‘актор «м≥на суми, тис. грн.
„истого прибутку у тому числ≥ спр€мованоњ
на розширенн€ виробництва на поповненн€ резервного фонду на виплату див≥денд≥в
         
1.«м≥на загальноњ суми прибутку до оподаткуванн€ 1.1.ѕрибуток в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ 1.1.1.ќбс€г реал≥зац≥њ продукц≥њ 1.1.2.—труктура реал≥зованоњ продукц≥њ 1.1.3.—ередн≥ ц≥ни реал≥зац≥њ 1.1.4.—об≥варт≥сть продукц≥њ ” тому числ≥ за рахунок зростанн€: ц≥н на ресурси ресурсом≥сткост≥   +972,3 +1045,6 -118,3   +401,5 +2497,9 -1735,4   -1586,4 -149,0   +408,4 +439,2 -49,7   +168,6 +1049,1 -728,9   -666,3 -62,6   +97,2 +104,5 -11,8   +40,2 +249,8 -173,5   -158,6 -14,9   +466,7 +501,9 -56,8   +192,7 +1199,0 -833,0   -761,5 -71,5
1.2.—альдо ≥нших операц≥йних доход≥в ≥ витрат 1.2.1.Ўтрафи ≥ пен≥ одержан≥ 1.2.2.Ўтрафи ≥ пен≥ виплачен≥ 1.2.3.«битки в≥д списанн€ деб≥торськоњ заборгованост≥ 1.2.4.«битки в≥д уц≥нки ≥ недостач≥ “ћ÷   -64,5 +59,9 -79,4   -15,0   -30,0   -27,1 +25,2 -33,3   -6.3   -12,6   -6,4 +6,0 -7,9   -1,5   -3,0   -31,0 +28,7 -38,2   -7,2   -14,4
         
1.3.ѕроцентн≥ доходи в≥д ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥   +142,3   +59,8   +14,2   +68,3
1.4.ѕроценти на виплату -151,2 -63,5 -15,1 -72,5
2.ѕодатки з прибутку - - - -
3.≈коном≥чн≥ санкц≥њ за платежами в бюджет   -122,3   -51,4   -12,2   -56,7
”сього +850,0 +357,0 +85,0 +408,0

 

«а результатами анал≥зу сл≥д зробити в≥дпов≥дн≥ висновки ≥ виробити ефективн≥шу пол≥тику управл≥нн€ процесом формуванн€ й використанн€ прибутку.

 

 

8.7. ¬иди рентабельност≥ ≥ методика њх розрахунку

ѕ≥дприЇмство вважаЇтьс€ рентабельним, €кщо в результат≥ реал≥зац≥њ продукц≥њ воно покриваЇ ус≥ своњ витрати ≥, кр≥м того, отримуЇ прибуток. ѕоказники рентабельност≥ вим≥рюють доходн≥сть п≥дприЇмства з р≥зноман≥тних позиц≥й, њх групують в≥дпов≥дно до ≥нтерес≥в учасник≥в економ≥чного анал≥зу, ринкового обм≥ну.

ѕоказники рентабельност≥ Ї важлив≥шими характеристиками факторного середовища формуванн€ прибутку п≥дприЇмства. « ц≥Їњ причини вони Ї обовТ€зковими елементами пор≥вн€льного анал≥зу й оц≥нки ф≥нансового стану п≥дприЇмства.

ќсновн≥ показники рентабельност≥ можна обТЇднати в так≥ групи:

1) показник, розрахован≥ на основ≥ прибутку;

2) показник, розрахован≥ на основ≥ виробничих актив≥в;

3) показник, розрахован≥ на основ≥ поток≥в гот≥вки.

4) ѕерша група формуЇтьс€ на основ≥ розрахунк≥в р≥вн≥в рентабельност≥ та показниками прибутку, що в≥дображен≥ у зв≥тност≥ п≥дприЇмства:

1 √рупа: –ентабельн≥сть продаж, €ку можна розраховувати за р≥зними видами прибутку:

- валовий прибуток / чистий доход в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ

- прибуток в≥д операц≥йноњ д≥€льност≥ / чистий доход в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ;

- прибуток в≥д звичайноњ д≥€льност≥ / чистий доход в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ;;

- чистий прибуток / чистий доход в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ.

ƒан≥ показники характеризують прибутков≥сть продукц≥њ ≥ констатують прибуток, €кий маЇ

п≥дприЇмство з кожноњ гривн≥ реал≥зованоњ продукц≥њ. “енденц≥€ зниженн€ цих показник≥в може бути певною в≥хою в оц≥нц≥ конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства, оск≥льки дозвол€Ї припустити скороченн€ попиту на його продукц≥ю.

Ќа рентабельн≥сть в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ впливають фактори:

- зм≥на структури ≥ асортименту продукц≥њ;

- зм≥на соб≥вартост≥ реал≥зованоњ продукц≥њ;

- зм≥ни ц≥н на готову продукц≥њ.;

-зм≥на ц≥н на матер≥альн≥ ресурси.

 

8.8.. ћетодика анал≥зу р≥вн€ рентабельност≥

ћетодика анал≥зу показана та розрахунок впливу фактор≥в показан≥ в табл. 8.7 ≥ 8.8.

“аблиц€ 8.7.

¬их≥дн≥ дан≥ дл€ розрахунку р≥вн≥в рентабельност≥

ѕоказники –еал≥зована продукц≥€, гр.од. —об≥варт≥сть, гр.од ѕрибуток, гр.од –ентабельн≥сть, %
«а планом       29,10
«а планом на фактичну реал≥зац≥ю продукц≥њ в ц≥нах плану                 30,48
ѕри фактичн≥й реал≥зац≥њ, фактичних ц≥нах на продукц≥ю ≥ планових ц≥нах на матер≥альн≥ ресурси ≥ плановому р≥вн≥ витрат                 29,01
‘актично при плановому р≥вн≥ витрат         29,12
‘актично       34,80

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 477 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент всегда отча€нный романтик! ’оть может сдать на двойку романтизм. © Ёдуард ј. јсадов
==> читать все изречени€...

2230 - | 1988 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.081 с.