Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕон€тт€, види, причини банкрутства 2 страница
¬ решта решт це означаЇ т≥льки одне, що в ринков≥й економ≥ц3≥ ф≥нансовий анал≥з Ї одним з головних ≥нструментар≥њв д≥њ на економ≥ку. «ростанн€ рол≥ ф≥нансового анал≥зу в умовах ринку повТ€зано перш за все з головним принципом ринку: жорстк≥стю. ј важлив≥шим на ринку Ї такий господарюючий субТЇкт, у €кого хороший1 ф≥нансовий стан (не т≥льки багато грошей, але головне не маЇ борг≥в) ≥ конкурентоспроможн≥сть. ƒос€гненн€ хорошого ф≥нансового стану ≥ конкурентоспроможност≥ вимагаЇ серед ≥нших фактор≥в, систематичного проведенн€ ф≥нансового анал≥зу ус≥Їњ господарськоњ д≥€льност≥.

 

 

–оль ф≥нансового анал≥зу пол€гаЇ в тому, що в≥н зд≥йснюЇтьс€ з метою отриманн€ в≥дпов≥д≥ на запитанн€, наск≥льки добре працюЇ п≥дприЇмство дл€ чого:

1) ви€вл€Їтьс€ ступ≥нь збалансованост≥ м≥ж рухом матер≥альних ≥ ф≥нансових ресурс≥в,

оц≥нюютьс€ потоки власного ≥ позикового кап≥талу у процес≥ круговороту, нац≥леного на отриманн€ прибутку, п≥двищенн€ ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ п≥дприЇмства;

2) оц≥нюЇтьс€ правильн≥сть використанн€ грошових кошт≥в дл€ п≥дтримки ефективноњ

структури кап≥талу;.

3) внасл≥док проведенн€ ф≥нансового анал≥зу зд≥йснюЇтьс€ контроль оптимальност≥

складанн€ ф≥нансових поток≥в орган≥зац≥њ, доц≥льност≥ зд≥йсненн€ тих чи ≥нших витрат тощо.

‘≥нансовий анал≥з Ї ≥нструментом, за допомогою €кого можна обТЇктивно оц≥нити внутр≥шн≥ ≥ зовн≥шн≥ в≥дносини обТЇкту, що анал≥зуЇтьс€, охарактеризувати його платоспроможн≥сть, ефективн≥сть ≥ доходн≥сть, перспективи розвитку, а пот≥м за його результатами прийн€ти обірунтован≥ управл≥нськ≥ р≥шенн€.

ќтже, п≥д ф≥нансовим анал≥зом д≥€льност≥ п≥дприЇмства сл≥д розум≥ти комплексне вивченн€ њх функц≥онуванн€ з метою обТЇктивноњ оц≥нки дос€гнутих ф≥нансових результат≥в ≥ ви€вленн€ шл€х≥в подальшого п≥двищенн€ прибутковост≥ (рентабельност≥) при забезпеченн≥ безпечного р≥вн€ л≥кв≥дност≥. ‘≥нансовий анал≥з коротко можна визначити €к процес досл≥дженн€ ф≥нансового стану й основних результат≥в д≥€льност≥ п≥дприЇмства з метою ви€вленн€ й к≥льк≥сноњ оц≥нки резерв≥в п≥двищенн€ його ринковоњ вартост≥.

—утн≥сть ф≥нансового анал≥зу визначаЇтьс€ його роллю в систем≥ управл≥нн€: ф≥нансовий анал≥з Ї ≥нструментом, за допомогою €кого реал≥зуютьс€ основн≥ функц≥њ управл≥нн€.

«м≥ст ф≥нансового анал≥зу визначаЇтьс€ його метою, завданн€ми, предметом ≥ принципами.

 

(2) 1.2. ћета, завданн€, предмет, принципи та обТЇкти ф≥нансового анал≥зу.

ќсновна мета ф≥нансового анал≥зу Цодержанн€ невеликоњ к≥лькост≥ ключових, найб≥льш

≥нформативних параметр≥в, що дають обЇктивну й точну картину ф≥нансового стану п≥дприЇмства, його прибутк≥в ≥ збитк≥в, зм≥н у структур≥ актив≥в ≥ пасив≥в балансу, розрахунк≥в з деб≥торами ≥ кредиторами.  р≥м того одною ≥з ц≥лей ф≥нансового анал≥зу також Ї наданн€ користувачам (партнерським групам) дл€ прийн€тт€ р≥шень повноњ, правдивоњ та неупередженоњ ≥нформац≥њ про ф≥нансовий стан, результати д≥€льност≥ та рух грошових кошт≥в п≥дприЇмства. Ќа основ≥ ц≥Їњ ≥нформац≥њ оц≥нити результати ефективност≥ д≥€льност≥ п≥дприЇмства за зв≥тний пер≥од ≥ його поточний ф≥нансовий стан, своЇчасно ви€вл€ти й усувати недол≥ки у ф≥нансов≥й д≥€льност≥ та знаходити резерви пол≥пшенн€ ф≥нансового стану п≥дприЇмства й п≥двищенн€ його платоспроможност≥.

ѕ≥д час анал≥зу потр≥бно вир≥шити так≥ основн≥ завданн€:

1.«д≥йснити оц≥нку виконанн€ ф≥нансового плану ≥ ф≥нансового стану п≥дприЇмства;

2.ќц≥нити:

- майновий стан п≥дприЇмства

- ступ≥нь п≥дприЇмницького ризику, зокрема можлив≥сть погашенн€ зобовТ€зань перед трет≥ми особами;

- достатн≥сть кап≥талу дл€ поточноњ д≥€льност≥ ≥ довгострокових ≥нвестиц≥й;

3.¬изначити потребу в додаткових джерелах ф≥нансуванн€ та спроможн≥сть до нарощуванн€ кап≥талу, а також рац≥ональн≥сть залученн€ позикових кошт≥в;

4.ќбгрунтувати пол≥тику розпод≥лу ≥ використанн€ прибутку та доц≥льн≥сть вибору ≥нвестиц≥й та ≥н.

ѕредмет ф≥нансового анал≥зу Ц це системне, комплексне вивченн€, вим≥р та узагальненн€ впливу фактор≥в на к≥нцев≥ результати д≥€льност≥ п≥дприЇмства шл€хом обробленн€ спец≥альними методами системи показник≥в плану, обл≥ку, зв≥тност≥ та ≥нших джерел ≥нформац≥њ та ви€вленн€ вс≥х резерв≥в п≥двищенн€ ефективност≥ виробництва. —кладов≥ предмету ф≥нансового анал≥зу подан≥ на рис. 1.1.

 

 

 

 


–ис. 1.1. ѕредмет ф≥нансового анал≥зу

 

 

јнал≥з ф≥нансового стану базуЇтьс€ на таких принципах:

1. ƒержавний п≥дх≥д. ѕри оц≥нц≥ економ≥чних €вищ ≥ процес≥в необх≥дно враховувати њхню в≥дпов≥дальн≥сть державн≥й, економ≥чн≥й, соц≥альн≥й, м≥жнародн≥й пол≥тиц≥ ≥ чинному законодавству.

2. Ќауковий характер. јнал≥з маЇ базуватис€ на положенн€х д≥алектичноњ теор≥њ п≥знанн€, враховуючи вимоги економ≥чних закон≥в розвитку виробництва.

3.  омплексн≥сть. јнал≥з вимагаЇ всеб≥чного вивченн€ причинних залежностей в економ≥ц≥ п≥дприЇмства

4. —истемний п≥дх≥д. јнал≥з повинен базуватис€ на розум≥нн≥ обТЇкта досл≥дженн€ €к складовоњ динам≥чноњ системи з≥ структурою елемент≥в

5. ќбТЇктивн≥сть ≥ точн≥сть. ≤нформац≥€, що використовуЇтьс€ дл€ анал≥зу, повинна бути достов≥рною й обТЇктивно в≥дбивати д≥йсн≥сть, а анал≥тичн≥ висновки повинн≥ бути обірунтован≥ точними розрахунками.

6. ƒ≥Їв≥сть. јнал≥з повинен бути д≥Ївим, тобто активно впливати на х≥д виробництва ≥ його результати

7. ѕланов≥сть. ƒл€ ефективност≥ анал≥тичних заход≥в анал≥з повинен проводитис€ системно, а не в≥д одного випадку до ≥ншого.

8. ќперативн≥сть. ≈фективн≥сть анал≥зу зростаЇ, €кщо в≥н проводитьс€ оперативно й анал≥тична ≥нформац≥€ швидко впливаЇ на управл≥нськ≥ р≥шенн€ менеджера.

9 .ƒемократизм. ѕрипускаЇ участь в анал≥з≥ широкого кола прац≥вник≥в ≥, отже, забезпеченн€ б≥льш повного ви€вленн€ внутр≥шньо господарських резерв≥в.

10. ≈фективн≥ст ь. јнал≥з маЇ бути ефективним, тобто витрати на його проведенн€ повинн≥ давати багаторазовий ефект.

ќбТЇктами ф≥нансового анал≥зу Ї конкретне п≥дприЇмство чи ф≥нансова операц≥€ цього п≥дприЇмства, а також окрем≥ показники, що характеризують в≥дпов≥дну сторону д≥€льност≥ п≥дприЇмства.

“ак, при оц≥нц≥ платоспроможност≥ п≥дприЇмства обТЇктами анал≥зу Ї:

- показники абсолютноњ, поточноњ, загальноњ л≥кв≥дност≥;

- при оц≥нц≥ ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ - показники автоном≥њ, кап≥тал≥зац≥њ маневреност≥

кап≥талу та ≥н.;

- при оц≥нц≥ д≥ловоњ активност≥ - показники оборотност≥ оборотних актив≥в, терм≥н

оборотност≥ та рентабельност≥.

 

(2) 1.3. ƒжерела ≥нформац≥њ дл€ ф≥нансового анал≥зу

¬ забезпеченн≥ д≥йовост≥ орган≥зац≥њ визначальну роль в≥д≥грають склад, зм≥ст ≥ €к≥сть ≥нформац≥њ, що використовуЇтьс€ у ф≥нансовому анал≥з≥. ƒл€ цього використовуЇтьс€ не т≥льки економ≥чна, а й техн≥чна, технолог≥чна та ≥нш≥ види ≥нформац≥њ. ¬с≥ джерела ≥нформац≥йних даних под≥л€ютьс€ на обл≥ков≥ ≥ не обл≥ков≥. Ќа –ис.. 2 схематично показан≥ р≥зн≥ види ≥нформац≥њ дл€ ос≥б, що ц≥кавл€тьс€ д≥€льн≥стю п≥дприЇмства (орган≥зац≥њ)(

 

 

–ис. 2 ¬иди ≥нформац≥њ

як видно з рис. 2 ≥нформац≥€ може бути к≥льк≥сною ≥ €к≥сною.  ≥льк≥сна ≥нформац≥€ виражаЇтьс€ у числах. Ѕухгалтерський обл≥к в першу чергу представл€Ї к≥льк≥сну ≥нформац≥ю, виражену у грошових одиниц€х.

ѕрикладом €к≥сноњ ≤нформац≥њ можуть бути в≥зуальн≥ враженн€, розмови, телев≥з≥йн≥ програми ≥ газетн≥ пов≥домленн€ та огл€ди. ƒо планових даних в≥днос€тьс€ вс≥ типи план≥в, котр≥ розробл€ютьс€ на п≥дприЇмств≥ (оперативн≥. ѕоточн≥, прогнозн≥, а також нормативн≥ матер≥али, кошториси, завданн€ ≥ т.д.)

ќбл≥кова ≥нформац≥€ Ц важлив≥ша функц≥€ в систем≥ управл≥нн€, що включаЇ систематизований зб≥р ≥ узагальненн€ ≥нформац≥йних даних дл€ управл≥нн€ виробництвом ≥ контролем за ходом виконанн€ план≥в або поставлених завдань. ‘≥нансовий анал≥з дозвол€Ї осмислити таку ≥нформац≥ю ≥ використовувати њњ дл€ оптим≥зац≥њ управл≥нн€ д≥€льн≥стю п≥дприЇмства.

ƒжерелами ≥нформац≥њ обл≥кового характеру Ї ус≥ дан≥, котр≥ м≥ст€ть документи бухгалтерського, статистичного та оперативного обл≥ку, а також ус≥ види зв≥тност≥, первинна обл≥кова документац≥€.

Ќе обл≥ков≥ джерела ≥нформац≥њ включають документи, що регулюють ф≥нансово-господарську д≥€льн≥сть, а також дан≥, що не в≥днос€тьс€ до документальних. Ќе обл≥ковими джерелами Ї:

«аконодавч≥ документи державного р≥вню. «окрема закони ¬ерховноњ ради ”крањни, укази ѕрезидента ”крањни, ѕостанови ”р€ду ”крањни;

- накази вищесто€щих орган≥в управл≥нн€;

√осподарсько-правов≥ документи, створен≥ в процес≥ д≥€льност≥ п≥дприЇмства ≥ т.д.

ќрган≥зац≥њ дл€ зд≥йсненн€ своЇњ поточноњ д≥€льност≥ використовують матер≥альн≥, трудов≥ ресурси, послуги р≥зних служб, будинки ≥ устаткуванн€. ѓх необх≥дно ф≥нансувати, тобто оплачувати. ≤нформац≥€ про розм≥ри цих ресурс≥в, способах ≥ джерелах њх ф≥нансуванн€ ≥ дос€гнутих результатах необх≥дна €к управл≥нському персоналу дл€ ефективноњ роботи, так ≥ Ђзовн≥шн≥мї особам дл€ оц≥нки д≥€льност≥ п≥дприЇмства (орган≥зац≥њ). Ѕухгалтерський обл≥к Ц це система, що забезпечуЇ такою ≥нформац≥Їю.

Ќеобх≥дна ≥нформац≥€ про джерела ф≥нансуванн€ ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥, а також результатах њх використанн€ може бути систематизована наступним чином: оперативний обл≥к, ф≥нансовий обл≥к ≥ управл≥нський обл≥к.

¬ систем≥ управл≥нського обл≥ку п≥дготовлюЇтьс€ ≥нформац≥€ дл€ кер≥вник≥в всередин≥ п≥дприЇмства з метою допомогти њм при йн€ти правильне р≥шенн€ з кер≥вництва д≥€льн≥стю п≥дприЇмством. ”правл≥нський обл≥к характеризуЇ р≥зн≥ показники Ц натуральн≥, трудов≥, грошов≥.

ќск≥льки ≥нформац≥€, п≥дготовлена бухгалтерами-анал≥тиками, повинна розгл€датис€ у св≥тл≥ њњ к≥нцевого впливу на прийн€тт€ р≥шень, то необх≥дною умовою дл€ адекватного сприйн€тт€ управл≥нського обл≥ку Ї розум≥нн€ процесу прийн€тт€ р≥шенн€. ѕроцес прийн€тт€ р≥шенн€ або плануванн€ складаЇтьс€ з пТ€ти етап≥в:

1) визначенн€ мети ≥ завдань;

2) пошуку альтернативних вар≥ант≥в;

3) вибору оптимального курсу д≥й з альтернативних вар≥ант≥в;

4) зд≥йсненн€ прийн€тт€ р≥шенн€;

5) пор≥вн€нн€ фактичних та запланованих результат≥в ≥ прийн€тт€ заход≥в у випадку њх

розходженн€;.

–езультатами управл≥нського обл≥ку Ї:

- обл≥к накладних витрат;

- калькул€ц≥€ соб≥вартост≥;

- анал≥з беззбитковост≥;

- складанн€ кошторис≥в;

- контроль й анал≥з соб≥вартост≥ за в≥дхиленн€ми.

¬ систем≥ ф≥нансовог7о обл≥ку п≥дготовлюЇтьс€ ≥нформац≥€ дл€ зовн≥шн≥х користувач≥в про ф≥нансовий стан субТЇкта господарюванн€ на поточний момент часу. ‘≥нансова ≥нформац≥€ в≥дображаЇтьс€ у грошових вим≥рювачах. “аким чином, за даними ф≥нансового орб≥ту визначаЇтьс€:

- соб≥варт≥сть реал≥зованоњ продукц≥њ;

- варт≥сть матер≥альних запас≥в;

- прибуток (збиток) субТЇкта господарюванн€.

ѕошук альтернативних д≥й дл€ дос€гненн€ поставлених ц≥лей пол€гаЇ в необх≥дност≥ дл€ управл≥нського персоналу субТЇкта господарюванн€ пост≥йно отримувати ≥нформац≥ю про можлив≥ позитивн≥ ≥ негативн≥ тенденц≥њ у розвитку економ≥чного становища. Ќа практиц≥ прийн€тт€ р≥шень Ц це пор≥вн€льна оц≥нка конкуруючих альтернативних способ≥в д≥й ≥ виб≥р вар≥анту, котрий в б≥льш≥й ступен≥ в≥дпов≥дав би ц≥л€м субТЇкта господарюванн€.

¬ибран≥ р≥шенн€ Ї в≥дправною точкою дл€ складанн€ ф≥нан6сового плану, в €кому сконцентровано виражен≥ нам≥ри орган≥зац≥њ ≥ оч≥куван≥ результати. ѕор≥вн€нн€ фактичних ≥ запланованих результат≥в дл€ оц≥нки результат≥в майбутньоњ д≥€льност≥ необх≥дн≥ дл€ того, щоб визначальн≥ нам≥ри адм≥н≥страц≥њ були зд≥йснен≥.

ўоденно дл€ д≥€льност≥ орган≥зац≥њ необх≥дний значний обс€г оперативноњ ≥нформац≥њ: про щоденн≥ витрати ≥ результати, заборгованост≥ замовникам ≥ постачальникам, строках њх сплати ≥ про суми грошей на рахунках у банку. ќперативна ≥нформац≥€ забезпечуЇ вих≥дними даними ф≥нансовий ≥ управл≥нський обл≥к.

¬ищий управл≥нський персонал користуЇтьс€ короткими огл€дами ≥ ≥ншою ≥нформац≥Їю дл€ виконанн€ своњх управл≥нських обовТ€зк≥в. ќбл≥кова ≥нформац≥€, спец≥ально п≥дготовлена на допомогу менеджерам, називаЇтьс€ управл≥нською обл≥ковою ≥нформац≥Їю. ¬она використовуЇтьс€ в процес≥ плануванн€, виконанн€ ≥ контролю.

ѕров≥дна роль в ≥нформац≥йному забезпеченн≥ ф≥нансового анал≥зу належить бухгалтерському обл≥ку. —учасний ≥ повний анал≥з даних, котр≥ Ї у зв≥тних документах ≥ зв≥тност≥, забезпечуЇ прийн€тт€ необх≥дних заход≥в, спр€мованих на виконанн€ планових завдань.

“радиц≥йно джерелом ≥нформац≥њ дл€ проведенн€ ф≥нансового анал≥зу Ї стандартн≥ форми бухгалтерськоњ зв≥тност≥.

‘≥нансова зв≥тн≥сть слугуЇ основним джерелом ≥нформац≥њ про д≥€льн≥сть орган≥зац≥њ €к дл€ кер≥вн7ицтва самоњ орган≥зац≥њ, так ≥ дл€ зовн≥шн≥х користувач≥в. Ќа основ≥ отамани х даних ф≥нансовоњ зв≥тност≥ зд≥йснюЇтьс€ ф≥нансовий, техн≥ко-економ≥чний анал≥з ≥ приймаютьс€ управл≥нськ≥ р≥шенн€.

‘≥нансов≥ зв≥ти за своњм призначенн€м Ї джерелами ≥нформац≥њ, тому вони повинн≥ бути складен≥ за формами ≥ в одиниц€х, €к≥ б забезпечили можлив≥сть пор≥вн€нн€ з показниками ≥нших орган≥зац≥й або т≥Їњ ж орган≥зац≥њ за певний пер≥од. ƒл€ ус≥х субТЇкт≥в господарюванн€ д≥ють Їдин≥ форми бухгалтерськоњ зв≥тност≥. ÷≥ форми ≥ правила њх заповненн€ затверджуютьс€ законодавчо.. «в≥тним форм ам притаманних €к лог≥чний, так ≥ ≥нформац≥йних взаЇмозвТ€зок. ” сукупност≥ зв≥тн≥ форми повн≥стю з р≥зних бок≥в в≥дображають д≥€льн≥сть субТЇкта господарюванн€ ≥ ф≥нансов≥ результати за зв≥тний пер≥од.

‘≥нансова зв≥тн≥сть Ц це Їдина система даних пор майновий ≥ ф≥нансовий стан субТЇкта господарюванн€ за зв≥тний пер≥од (м≥с€ць, квартал, р≥к). Ѕухгалтерська ф≥нансова зв≥тн≥сть складаЇтьс€ за даними бухгалтерського обл≥ку наростаючим п≥дсумком з початку зв≥тного пер≥оду.

«аконодавством ”крањни регламентований склад ф≥нансовоњ зв≥тност≥. «г≥дно з д≥ючим законодавством ф≥нансова зв≥тн≥сть Ї в≥дкритим джерелом ≥нформац≥њ, њњ склад ≥ форми поданн€ ун≥ф≥кован≥.  ожна форма зв≥тност≥ м≥стить певну ≥нформац≥ю, €ка дозвол€Ї вир≥шувати конкретн≥ завданн€ ф≥нан6совогоь анал≥зу. “ак, бухгалтерський баланс даЇ у€вленн€ про загальну характеристику ф≥нансового стану субТЇкта господарюванн€. «в≥т про ф≥нансов≥ результати даЇ у€вленн€ про к≥нцев≥ результати д≥€льност≥ ≥ сукупний дох≥д субТЇкта господарюванн€, зв≥т про рух грошових кошт≥в характеризуЇ грошов≥ потоки субТЇкта господарюванн€, його платоспроможн≥сть ≥ конкурентоспроможн≥сть.

«г≥дно зм≥н до «акону ”крањни Ђѕро бухгалтерський обл≥к ≥ ф≥нансову зв≥тн≥сть в ”крањн≥ в≥д, субТЇкт господарюванн€ маЇ право самост≥йно визначати ступ≥нь детал≥зац≥њ та агрегуванн€ статей форм зв≥тност≥ в залежност≥ в≥д њх суттЇвост≥ та к≥льк≥сть граф.

—тандартн≥ форми ф≥нансово зв≥тност≥ показан≥ на схем≥ рис. 3.

 

–ис. 3 —тандартн≥ форми ф≥нансовоњ зв≥тност≥.

 

≤нформац≥€, €ка м≥ститьс€ у ф≥нансовоњ зв≥тност≥ субТЇкта господарюванн€, в≥дпов≥дно з основними критер≥€ми обТЇднуЇтьс€ в загальн≥ економ≥чн≥ категор≥њ Ц елементи ф≥нансовоњ зв≥тност≥.

≈лементами ф≥нансовоњ зв≥тност≥ Ї:

- активи;

- кап≥тал;

- зобовТ€занн€;

- доходи;

- витрати.

 

ќтже, ≥нформац≥йне забезпеченн€ характеризуЇтьс€ системою показник≥в, €к≥ в≥дображен≥ у ф≥нансовому план≥, оперативному, бухгалтерському обл≥ку ≥ зв≥тност≥ п≥дприЇмства.

ƒл€ ¬ас, €к майбутн≥х ф≥нансових менеджер≥в з точки ≥нформац≥йноњ бази представл€ють ≥нтерес наступн≥:

Ќѕ(—)Ѕќ 1 Ђ«агальн≥ вимоги до ф≥нансовњ зв≥тност≥ї, до €кого включен≥ї

Ѕаланс п≥дприЇмств («в≥т про ф≥нансовий стан), форма ≤;

Ђ«в≥т "ѕро рух грошових кошт≥в", форма 3;

5 Ђ«в≥т "ѕро власний кап≥талФ,форма 4.

ѕрим≥тки до ф≥нансовоњ зв≥тност≥, (форма 5)

ѕор€док виправленн€ помилок у ф≥нансовоњ зв≥тност≥ї

Ќѕ(—)Ѕќ 2 Ђ онсол≥дована ф≥нансова зв≥тн≥стьї

ѕ(—)Ѕќ 15 Ђƒоходиї

ѕ(—)Ѕќ 16 Ђ¬итратиї

ѕ(—)Ѕќ 17 Ђѕрибуток п≥дприЇмстваї

ѕ(—)Ѕќ 19 Ђ‘≥нансов≥ ≥нвестиц≥њї

ѕ(—)Ѕќ 25 Ђ‘≥нансова зв≥тн≥сть п≥дприЇмства малого б≥знесуї

 

ѕ≥дприЇмства за п≥дсумками року, кр≥м вищеназваних документ≥в, зобовТ€зан≥ подавати

додаткову ≥нформац≥ю, викладену у матер≥алах аудиторськоњ перев≥рки, що включаЇ думку аудитор≥в про достов≥рн≥сть даних, показаних у ф≥нансов≥й зв≥тност≥.

 

(4) 1. 4. «овн≥шн≥ користувач≥ результат≥в ф≥нансового анал≥зу

(4.1. 1. 4.«овн≥шн≥ користувач≥ результат≥в ф≥нансового анал≥зу

(4.2.

«овн≥шн≥ користувач≥ ф≥нансового анал≥зу под≥л€ютьс€ на дв≥ групи:

1) користувач≥, безпосередньо зац≥кавлен≥ в д≥€льност≥ п≥дприЇмства;

2) користувач≥, опосередковано зац≥кавлен≥ в н≥й.

ƒо першоњ групи в≥днос€тьс€:

- ≥снуюч≥ та потенц≥йн≥ власники (акц≥онери, засновники) п≥дприЇмства, €к≥ вже вклали у

нього грошов≥ та бажають знати, чи правильно вони зробити, чи варто й дал≥ ≥нвестувати це п≥дприЇмство або виг≥дн≥ше продати своњ акц≥њ ≥ вкласти в ≥нший б≥знес.

- ≥снуюч≥ та потенц≥йн≥ кредитори, €к≥ використовують зв≥тн≥сть дл€ оц≥нки доц≥льност≥ наданн€ або продовженн€ кредиту, визначенн€ умов кредитуванн€, пол≥пшенн€ гарант≥й поверненн€ кредиту, оц≥нки дов≥ри до п≥дприЇмства €к до кл≥Їнт≥в;

- постачальники, €к≥ бажають знати, чи в змоз≥ це п≥дприЇмство розплатитис€ за товари ≥

послуги;

- покупц≥, що визначають над≥йн≥сть д≥лових звТ€зк≥в з даним партнером;

- держава, €ка зд≥йснюЇ податкову пол≥тику та контроль за д≥€льн≥стю державних

п≥дприЇмств;

- прац≥вники, €к≥ ц≥кавл€тьс€ даними ф≥нансовоњ зв≥тност≥ з точки зору р≥вн€ њх зароб≥тноњ

плати ≥ перспектив роботи на цьому п≥дприЇмств≥.

ƒо другоњ групи в≥днос€тьс€:

- аудиторськ≥ ф≥рми, що перев≥р€ють в≥дпов≥дн≥сть даних зв≥тност≥ до в≥дпов≥дних правил

з метою захисту ≥нтерес≥в ≥нвестор≥в;

- ф≥нансов≥ консультанти, котр≥ використовують зв≥тн≥сть з метою виробленн€

рекомендац≥й своњм кл≥Їнтам стосовно ≥нвестуванн€ кап≥талу в те чи ≥нше п≥дприЇмство;

- законодавч≥ органи;

- юристи, €к≥ потребують зв≥тноњ ≥нформац≥њ дл€ оц≥нки умов контракт≥в, дотриманн€

законодавчих норм при розпод≥л≥ прибутку ≥ виплат≥ див≥денд≥в, а також дл€ визначенн€ пенс≥йного забезпеченн€;

- преса та ≥нформац≥йн≥ агентства, що використовують зв≥тн≥сть дл€ п≥дготовки огл€д≥в,

оц≥нки тенденц≥й розвитку ≥ анал≥зу д≥€льност≥ окремих компан≥й ≥ галузей, розрахунку узагальнюючих показник≥в ф≥нансовоњ д≥€льност≥;

- органи статистики, €к≥ використовують зв≥тн≥сть дл€ узагальненн€ по галуз€х ≥

пор≥вн€льного анал≥зу;

- профсп≥лки.

(4.2.) 1.5.¬нутр≥шн≥ користувач≥ результат≥в ф≥нансового анал≥зу

ƒо внутр≥шн≥х користувач≥в ф≥нансового анал≥зу належать вище кер≥вництво орган≥зац≥њ, а

також менеджери в≥дпов≥дних р≥вн≥в. «а даними зв≥тност≥ вони визначають правильн≥сть прийн€тт€ ≥нвестиц≥йних р≥шень та ефективн≥сть структури кап≥талу, а також основн≥ напр€ми пол≥тики див≥денд≥в, складають прогнозн≥ форми зв≥тност≥ та зд≥йснюють попередн≥ розрахунки ф≥нансових показник≥в майбутн≥х зв≥тних пер≥од≥в, оц≥нюють можлив≥сть злитт€ з ≥ншою орган≥зац≥Їю або придбанн€.

”загальний перел≥к користувач≥в та ц≥л≥ ф≥нансового анал≥зу наведений в табл. 1.1.

 

“аблиц€ 1.1.

ќсновн≥ групи користувач≥в (партнерських груп) ¬несок користувач≥в (партнерських груп) Ќеобх≥дний вид компенсац≥њ ÷≥ль ф≥нансового анал≥зу
       
¬ласники ¬ласний кап≥тал ƒив≥денди ‘≥нансов≥ результати й ф≥нансова стаб≥льн≥сть
       
 редитори ѕозиковий кап≥тал ¬≥дсотки Ћ≥кв≥дн≥сть-здатн≥сть п≥дприЇмства моб≥л≥зувати гот≥вку, щоб сплатити борги
 ер≥вники (адм≥н≥страц≥€) «нанн€ справи й ум≥нн€ керувати ќплата прац≥ й частки прибутку понад оклад ¬с€ ≥нформац≥€, корисна дл€ управл≥нн€
ѕерсонал (службовц≥) ¬иконанн€ роб≥т в≥дпов≥дно до розпод≥лу прац≥ «ароб≥тна плата, прем≥њ, соц≥альн≥ умови ‘≥нансов≥ результати п≥дприЇмства ≥ його л≥кв≥дн≥сть
ѕостачальники кошт≥в ≥ предмет≥в прац≥ ѕоставка кошт≥в ≥ предмет≥в прац≥ ƒогов≥рна ц≥на ‘≥нансовий стан, Ћ≥кв≥дн≥сть
ѕокупц≥ (кл≥Їнти) «бут продукц≥њ ƒогов≥рна ц≥на ‘≥нансовий стан ≥ стан запас≥в готовоњ продукц≥њ й товар≥в
ƒержава, сусп≥льство в особ≥ податкових орган≥в ѕослуги сусп≥льства, держави —плата податк≥в повн≥стю й у строк ‘≥нансов≥ результати п≥дприЇмства

(5) 1.6.¬иди ф≥нансового анал≥зу ≥ основн≥ њх завданн€

јнал≥з ф≥нансового-господарськоњ д≥€льност≥ через його багатогранн≥сть необх≥дно

диференц≥ювати на види: зовн≥шн≥й ф≥нансово-економ≥чний анал≥з; внутр≥шн≥й ф≥нансово-економ≥чний анал≥з ≥ поточний ф≥нансово-економ≥чний анал≥з.

«овн≥шн≥й ф≥нансово-економ≥чний анал≥з призначений дл€ так званих зовн≥шн≥х споживач≥в (контролююч≥ органи, органи управл≥нн€, податков≥ органи, банки, фондов≥ та товарн≥ б≥рж≥ ≥нш≥ д≥лов≥ партнери п≥дприЇмства), зокрема кредитори та потенц≥йн≥ ≥нвестори п≥дприЇмства. ѕризначенн€ анал≥тичних матер≥ал≥в зовн≥шнього анал≥зу визначаЇтьс€ з огл€ду на специф≥чн≥ потреби перел≥чених споживач≥в: контроль за д≥€льн≥стю п≥дприЇмства, визначенн€ податкового потенц≥алу, ступ≥нь л≥кв≥дност≥ та ризику при ≥нвестуванн€ кошт≥в, перспектив своЇчасного поверненн€ борг≥в. ¬≥дтак зовн≥шн≥й анал≥з маЇ досить загальн≥ обТЇкти досл≥дженн€, €к Цот: динам≥ка прибутку ≥ рентабельност≥, л≥кв≥дн≥сть, платоспроможн≥сть, динам≥ка зм≥ни структури кап≥талу та джерелами його формуванн€.

ќтже, характерними особливост€ми зовн≥шнього ф≥нансово-економ≥чного анал≥зу Ї:

1) р≥зноман≥тн≥сть субТЇкт≥в анал≥зу Ц користувач≥в ≥нформац≥њ про д≥€льн≥сть

п≥дприЇмства;

2) р≥зноман≥тн≥сть ц≥лей ≥ ≥нтерес≥в субТЇкт≥в анал≥зу;

3) використанн€ типових методик, стандарт≥в обл≥ку та зв≥тност≥;

4) ор≥Їнтац≥€ анал≥зу т≥льки на публ≥чну, зовн≥шню зв≥тн≥сть п≥дприЇмства;

5) максимальна в≥дкрит≥сть результат≥в анал≥зу дл€ користувач≥в ≥нформац≥њ про роботу

п≥дприЇмств.

ќсновними завданн€ми зовн≥шнього анал≥зу Ї:

-оц≥нка ф≥нансових результат≥в;

-оц≥нка майнового стану;

- анал≥з ф≥нансовоњ ст≥йкост≥, л≥кв≥дност≥ балансу, платоспроможност≥ п≥дприЇмства;

- досл≥дженн€ стану ≥ динам≥ки деб≥торськоњ ≥ кредиторськоњ заборгованост≥;

- анал≥з ефективност≥ вкладеного кап≥талу.

 

«овн≥шн≥й ф≥нансово-економ≥чний анал≥з ор≥Їнтований на публ≥чну, зовн≥шню оф≥ц≥йну

бухгалтерську та статистичну зв≥тн≥сть (Ѕаланс, «в≥т про ф≥нансов≥ результати, «в≥т про рух грошових кошт≥в, «в≥т про власний кап≥тал, документи податковоњ зв≥тност≥. ÷е в≥дкрита зв≥тна ≥нформац≥€, зв≥дки можна одержати максимальну в≥дкрит≥сть результат≥в анал≥зу.

 

¬нутр≥шн≥й ф≥нансово-економ≥чний анал≥з б≥льш комплексний, поза€к ірунтуЇтьс€ не

т≥льки на даних бухгалтерськоњ зв≥тност≥, а й на використанн≥ вс≥х доступних джерел обл≥ковоњ ≥ поза обл≥ковоњ ≥нформац≥њ, зокрема, первинних документ≥в, а також матер≥ал≥в нерегламентованого, так званого управл≥нського обл≥ку. ¬≥н б≥ль глибоко досл≥джуЇ причини ф≥нансового стану, €кий склавс€, ефективн≥сть використанн€ основних ≥ оборотних кошт≥в, взаЇмозвТ€зок обс€гу, соб≥вартост≥ ≥ прибутку. “акий анал≥з спр€мований головним чином на використанн€ кер≥вництвом п≥дприЇмства при прийн€тт≥ р≥шень з управл≥нн€ його ф≥нансових ресурс≥в. « метою збереженн€ комерц≥йноњ таЇмниц≥ результати внутр≥шнього анал≥зу захищаютьс€ в≥д проникненн€ у розпор€дженн€ сторонн≥х, зовн≥шн≥х споживач≥в ≥нформац≥њ.

ѕоточний ф≥нансово-економ≥чний анал≥з зд≥йснюЇтьс€ по зак≥нченн≥ зв≥тного пер≥оду.

ќсновним завданн€м анал≥зу виступають: обТЇктивна оц≥нка результат≥в ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥, ви€вленн€ невикористаних резерв≥в, недол≥ки в робот≥, њх винуватц≥в, накресленн€ шл€х≥в моб≥л≥зац≥њ ви€влених резерв≥в. “акий анал≥з Ї одним ≥з засоб≥в управл≥нн€ д≥€льн≥стю п≥дприЇмства ƒл€ методики поточного анал≥зу найхарактерн≥шим прийомом Ї пор≥вн€нн€ дос€гнутих результат≥в з плановими параметрами ≥ ви€вленн€ чинник≥в, що спричинили в≥дхиленн€ в≥д них. Ќеобх≥дно п≥дкреслити, що саме поточний анал≥з в анал≥тичн≥й практиц≥ Ї пров≥дним, найповн≥шим ≥ що в≥н, з одного боку, використовуЇ, вбираЇ в себе матер≥али оперативного анал≥зу, а з ≥ншого боку, виступаЇ базою перспективного анал≥зу.

(7) 1.7.‘≥нансовий анал≥з в робот≥ ф≥нансового менеджера

ѕрофес≥€ ф≥нансового менеджера по€вилась у в≥тчизн€н≥й практиц≥ пор≥вн€но недавно Ц у звТ€зку ≥з впровадженн€м елемент≥в ринковоњ економ≥ки. ‘≥нансовий менеджер €к фах≥вець з управл≥нн€ ф≥нансами в даному п≥дприЇмств≥ в≥дпов≥даЇ за широке коло питань, €к≥ з певною часткою умовност≥ можна згрупувати в чотири розд≥ли:

1.ѕланово-анал≥тичне забезпеченн€ д≥€льност≥;

2.ќбірунтуванн€ ≥нвестиц≥йних р≥шень;

3.ѕошук ≥ анал≥тичне обірунтуванн€ доц≥льност≥ залученн€ певних джерел ф≥нансуванн€;

4.”правл≥нн€ поточною ф≥нансовою д≥€льн≥стю.

¬ рамках планово-анал≥тичного забезпеченн€ д≥€льност≥ п≥дприЇмства зд≥йснюЇтьс€ розробка системи план≥в ≥ анал≥з ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ на ринку кап≥талу. «окрема, тут даЇтьс€ анал≥тичне обірунтуванн€:

- стратег≥чного ≥ ф≥нансового план≥в п≥дприЇмства, а також б≥знес-план≥в з окремих напр€мк≥в його д≥€льност≥;

- актив≥в п≥дприЇмства ≥ джерел њх ф≥нансуванн€;

- величини ≥ складу ресурс≥в, необх≥дних дл€ п≥дтримки дос€гнутого економ≥чного потенц≥алу п≥дприЇмства ≥ розширенн€ його д≥€льност≥;

- джерел додаткового ф≥нансуванн€;

- системи ф≥нансового ≥ управл≥нського контролю за станом ≥ ефективн≥стю використанн€ ф≥нансових ресурс≥в.

ќбірунтуванн€ ≥нвестиц≥йних р≥шень передбачаЇ анал≥з ≥ оц≥нку довгострокових ≥ короткострокових р≥шень ≥нвестиц≥йного характеру:

- оптимальн≥сть трансформац≥њ ф≥нансових ресурс≥в в ≥нш≥ види ресурс≥в (матер≥альн≥, трудов≥, грошов≥);

- доц≥льн≥сть ≥ ефективн≥сть вкладень в основн≥ засоби, њх склад ≥ структуру;

- оптимальн≥сть оборотних кошт≥в (в ц≥лому ≥ за видами0;

- ефективн≥сть ф≥нансових вкладень.

ѕошук ≥ анал≥тичне обірунтуванн€ доц≥льност≥ залученн€ певних джерел ф≥нансуванн€ припускаЇ детальну анал≥тичну оц≥нку:

- обс€гу ф≥нансових ресурс≥в, €к≥ необх≥дн≥;

- форм њх поданн€ (довгостроковий або короткостроковий кредит, грошова гот≥вка);

- метод≥в моб≥л≥зац≥њ ф≥нансових ресурс≥в;

- умовам договору;

- ф≥нансам, €к≥ повинн≥ бути доступними в необх≥дному обс€з≥ ≥ в необх≥дний час): та ≥н.

¬ рамках управл≥нн€ поточною ф≥нансовою д≥€льн≥стю виконуЇтьс€ анал≥з ≥ обірунтуванн€:

- пол≥тики в≥дношень з кредиторами;

- пол≥тика в≥дношень з деб≥торами, ефективност≥ взаЇмов≥дношень з установами банк≥вськоњ системи з кредитуванн€ поточноњ д≥€льност≥;

- обс€г≥в страхових запас≥в за окремими видами оборотних актив≥в.

- прийн€тт€ р≥шень в рамках вид≥лених направлень зд≥йснюЇтьс€ в результат≥ анал≥зу альтернативних р≥шень, що враховують компром≥с м≥ж вимогами л≥кв≥дност≥. ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ ≥ рентабельност≥.

“ема 2 ћетоди ≥ прийоми проведенн€ ф≥нансового анал≥зу

2.1. “радиц≥йн≥ методи ф≥нансового анал≥зу та њх основн≥ характеристики

2.2. ћетод ф≥нансових коеф≥ц≥Їнт≥в

2 3.ѕрийоми проведенн€ ф≥нансового анал≥зу

2.1. “радиц≥йн≥ методи ф≥нансового анал≥зу та њх основн≥ характеристики

ћетоди ф≥нансового анал≥зу - це спос≥б системного комплексного взаЇмозалежного

вивченн€ ф≥нансовоњ д≥€льност≥ господарюючого субТЇкта, або комплекс науково-методичних ≥нструмент≥в та принцип≥в досл≥дженн€ ф≥нансового стану п≥дприЇмства.

” процес≥ ф≥нансового анал≥зу застосовуЇтьс€ дедуктивний й ≥ндуктивний метод досл≥дженн€

 лючовою метою ф≥нансового анал≥зу г одержанн€ певноњ к≥лькост≥ основних (найб≥льш ≥нформативних) показник≥в, що дають об'Їктивну оц≥нку ф≥нансового стану п≥дприЇмства, зм≥ни в структур≥ актив≥в ≥ пасив≥в.

ƒинам≥ка розрахунк≥в з деб≥торами ≥ кредиторами;

¬еличина прибутк≥в ≥ збитк≥в та р≥вень рентабельност≥ актив≥в ≥ продаж ѕри цьому

анал≥тика ≥ керуючого може ц≥кавити €к поточний ф≥нансовий стан п≥дприЇмства, так ≥ його прогноз на найближчу перспективу

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 450 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент всегда отча€нный романтик! ’оть может сдать на двойку романтизм. © Ёдуард ј. јсадов
==> читать все изречени€...

2230 - | 1988 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.106 с.