Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«а допомогою контекстного меню створити папки(1 б)
ƒл€ практичних зан€ть

 

 

20___ - 20___ н.р.

∆итомир

 

”ƒ :378.662:004.9

ЅЅ : 32.97

∆ 91

 

∆уравська  .ќ..–обочий зошит дл€ практичних роб≥т з медичноњ ≥нформатики ∆итомир:∆итомирський ≥нститут медсестринста, 2014. Ц42 с

–ецензенти:

∆уравська Ћ.Ћ. викладач медичноњ ≥нформатики ∆≤ћ

Ћобанчикова Ќ.ћ. кандидат техн≥чних наук, викладач медичноњ ≥нформатики ∆≤ћ

 

—хвалено на зас≥данн≥ вченоњ ради протокол є 4 в≥д 12.12.2014

 

 

«ошит м≥стить ≥нструкц≥њ до ус≥х практичних зан€ть в≥дпов≥дно до навчальноњ програми курсу з медичноњ ≥нформатики, контрольн≥ питанн€ та завданн€ дл€ самост≥йного опрацюванн€ залучаючи електронну б≥бл≥отеку ¬узу.

ƒаний робочий зошит дасть можлив≥сть ефективно використовувати час на уроках медичноњ ≥нформатики.

¬ступ

ћетою вивченн€ дисципл≥ни Ї удосконаленн€ ≥снуючоњ теоретичноњ ≥ практичноњ бази знань ≥з сучасноњ обчислювальноњ техн≥ки в студент≥в ≥ формуванн€ в них теоретичноњ бази знань з медичноњ ≥нформатики, ум≥нь ≥ навичок ефективного використанн€ сучасних компТютерно-≥нформац≥йних технолог≥й у подальш≥й практичн≥й д≥€льност≥ фах≥вц≥в.

ѕрограма з дисципл≥ни Уќснови медичноњ ≥нформатикиФ розрахована на 54 год, з €ких 8 Ч лекц≥њ, 24 Ч практичн≥ зан€тт€, 22 Ч самост≥йна робота студент≥в.

ћодуль 1. ќснови медичноњ ≥нформатики

«м≥стовий модуль 1. ¬икористанн€ компТютерноњ техн≥ки.

“ема 1. ¬ступ. ћедична ≥нформатика та њњ завданн€. ћетоди обробленн€ медичноњ ≥нформац≥њ

“ема 2. —учасна обчислювальна техн≥ка в систем≥ охорони здоровТ€

“ема 3. —татистичне обробленн€ медичноњ ≥нформац≥њ

«м≥стовий модуль 2. ћедичн≥ системи

“ема 1. ћедичн≥ ≥нформац≥йн≥ системи (ћ≤—)

“ема 2 ћедичн≥ компТютерн≥ комун≥кац≥њ (ћ  )

“ема 3. ћедичн≥ спец≥ал≥зован≥ обчислювальн≥ комплекси

ѕоточний рейтинг ѕ≥дсумковий модульний контроль (ѕћ ) ƒодатковий рейтинг (≤ƒ–—) –ейтинг з модул€
       

 

Ўкала оц≥нюванн€: нац≥ональна та ECTS

—ума бал≥в за вс≥ види навчальноњ д≥€льност≥ ќц≥нкаECTS ќц≥нка за нац≥ональною шкалою
дл€ екзамену, курсового проекту (роботи), практики дл€ зал≥ку
90 Ц 100 ј в≥дм≥нно     зараховано
82-89 ¬ добре
74-81
64-73 D задов≥льно
60-63
35-59 FX незадов≥льно з можлив≥стю повторного складанн€ не зараховано з можлив≥стю повторного складанн€
0-34 F незадов≥льно з обовТ€зковим повторним вивченн€м дисципл≥ни не зараховано з обовТ€зковим повторним вивченн€м дисципл≥ни

ћаксимальна к≥льк≥сть бал≥в, €ку може набрати студент на одному практичному зан€тт≥ при вивченн≥ модул€ - 5 бал≥в.

Ђ5ї - 5 бал≥в,

Ђ4ї - 4 бал≥в,

Ђ«ї - 3 бал≥в,

Ђ2ї -2 ≥ менше бал≥в.

ћ≥н≥мальна к≥льк≥сть бал≥в, €ку повинен набрати студент дл€ допуску до п≥дсумкового модульного контролю - 33 бала. ћодуль вважаЇтьс€ зарахований, €кщо студент набрав б≥льше 21 балу.

ƒата проведенн€ зан€тт€:____________________________

ѕрактичне зан€тт€ є 1

“ема: ќперац≥йн≥ системи класу Windows. ѕ  €к техн≥чна основа ≥нформатики. ќхорона прац≥ п≥д час роботи з персональним компТютером (ѕ ).

ћета: ќзнайомитись з правилами техн≥ки безпеки, вдосконалити навички вмиканн€/вимиканн€ ѕ , наочно розгл€нути ј„ ѕ , удосконалити навички роботи в ќ— Windows XP.

ќбладнанн€: ѕ , ќ— Windows XP,

 онтроль базових знань з теми:

1. ≈лементи ј„ ѕ .

2. ѕринципи роботи в середовищ≥ ќ— Windows XP.

3. “ипи та структура в≥кон Windows XP

’≥д роботи:

1. ќзнайомитись з ≥нструкц≥Їю з охорони прац≥, правилами техн≥ки безпеки та сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чними нормами роботи з ѕ  в каб≥нет≥ Ђќснов медичноњ ≥нформатикиї, методами захисту в≥д ураженн€ електричним струмом

2. ¬в≥мкнути ѕ  в≥дпов≥дно до ≥нструкц≥њ з охорони прац≥.

«авданн€

1) ¬≥дкрити програму ≤нформатика

2) ¬ибрати дл€ перегл€ду ≤≤I розд≥л урок є 7

3) «авантажити њх до перегл€ду. ¬иконати завданн€ в програм≥

3. Ќаочно ознайомитись з в≥кнами р≥зних тип≥в, виконувати операц≥њ з в≥кнами.

4. ¬ папц≥ ћои документы створити папку п≥д назвою Д є групи є п≥дгрупи - пр≥звище студентаФ.

 

I. —творенн€ папок

1. «а допомогою меню файл Ц створити папки (1 б)

5. ¬≥дпов≥дно ≥нструкц≥њ з охорони прац≥ та алгоритму зак≥нчити роботу на компТютер≥.

ѕ≥дведенн€ п≥дсумк≥в:

«Ќј“» ¬ћ≤“»
1. ≈лементи ј„ ѕ . 2. ѕризначенн€ клав≥ш клав≥атури. 3. ѕринципи роботи в середовищ≥ ќ— Windows XP. 4. “ипи та структура в≥кон Windows XP 1. ¬м≥ти працювати з ѕ  в≥дпов≥дно до ≥нструкц≥њ з охорони прац≥. 2. ѕо€снювати методи захисту в≥д ураженн€ електричним струмом. 3. Ќалаштовувати перифер≥йн≥ прилади: принтери, сканери тощо. 4. ѕравильно зак≥нчувати роботу на компТютер≥. 5.  ористуватис€ програмами дл€ огл€ду файловоњ системи, роботи з файлами. 6. ¬иконувати д≥њ при зависанн≥ компТютера. 7. ѕравильно зак≥нчувати роботу на компТютер≥.

 онтрольн≥ питанн€

1. Ќазв≥ть ‘ункц≥ональн≥ клав≥ш≥? _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. як≥ клав≥ш≥ потр≥бно нажати у ќ— дл€ перезавантаженн€ системи?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3. Ќазв≥ть елементи в≥кон?

___________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

4. Ќазв≥ть елементи д≥алогових в≥кон?

_________________________________ _________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

5. Ќазв≥ть обТЇкти ќ—? __________________________________________________________

6. ¬изначити склад панел≥ задач, сформулюй призначенн€ њњ основних елемент≥в?

___________________________________________________

—јћќ—“≤…Ќј –ќЅќ“ј

—тудент повинен знати:

Ј —труктуру ≥нформац≥йноњ системи

Ј јпаратну та ≥нформац≥йну складов≥ ≥нформац≥йноњ системи

—тудент повинен вм≥ти:

Ј керувати в≥кнами Windows;

Ј користуватис€ командами головного меню системи дл€ запуску програм ≥ настроюванн€ системи;

Ј створювати, коп≥ювати, вилучати, перем≥щувати, перейменовувати обСЇкти та њх групи;

Ј користуватис€ програмами ћ≥й компТютер та ѕров≥дник дл€ огл€ду файловоњ системи, роботи з файлами.

ƒодаткове завданн€

¬икористовуючи електронну б≥бл≥отеку ¬узу п≥дготувати питанн€ на наступне зан€тт€.

1. ¬еденн€ документац≥њ в систем≥ охорони здоровТ€.

≤нструкц≥€ до виконанн€:

1. ¬≥дкрити головну стор≥нку сайту ≤нституту медсестринства.

2. «айти ≥ в≥дкрити вкладку ≥нтранет (електронна б≥бл≥отека вузу).

3. «айти п≥д користувачем студент та ввести пароль.

4. ¬ибрати напр€м спец≥альност≥, знайти розд≥л медична ≥нформатика, або п≥дручники з медичноњ ≥нформатики в систем≥ пошук.

5. ќпрацювати запропонован≥ матер≥али, результат допов≥д≥ представити у вигл€д≥ реферату.

 

–≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌј Ћ≤“≈–ј“”–ј

1. ћорзе Ќ.¬. ћетодика навчанн€ ≥нформатики, чч.1-4 (навчально-методичний пос≥бник), 10-11 кл., Ќавчальна книга, 2003.

2. –уденко ¬.ƒ., ћакарчук ќ.ћ., ѕатланжоглу ћ.ќ. Ѕазовий курс ≥нформатики у 2-х частинах (навчально-методичний пос≥бник), 10-11 кл., ¬идавнича група ¬ЌV, 2005, 2006.

3. ќснови медичноњ ≥нформатики: п≥дручник / ћомоток Ћ.ќ., ёшина Ћ.¬., –ожнова ќ.¬. ¾  .: ћедицина, 2010. ¾ 232 с.

 

 арточка обл≥ку бал≥в та самоконтролю

 

теор≥€ практика бали за зан€тт€
—амост≥йна робота  онтроль знань
       

 

 

ѕ≥дпис викладача___________________

ƒата проведенн€ зан€тт€:________________________________

ѕрактичне зан€тт€ є 2

“ема: –обота з обТЇктами в операц≥йн≥й систем≥ Windows

ћета: Ќавчитис€ створювати докумети, використовувати контексне меню.

ќбладнанн€: ѕ , друкований робочий зошит

 онтроль базових знань:

1. як створити папку?

2. Ќазв≥ть способи створенн€ текстових документ≥в?

3. ўо таке контекстне меню?

 

’≥д проведенн€:

«а допомогою контекстного меню створити папки(1 б)

 

 
 

 

 


2.—творенн€ файл≥в(2 бали)

2.1 —творити у папц≥ Ђјкушерськеї файл Ђ—пискиї з ≥нформац≥Їю:

Ѕас √алина √аврил≥вна
Ѕ≥лоус ќлександра ќлександр≥вна
Ѕубенко ¬≥та ћихайл≥вна
¬асиленко ќльга ≤гор≥вна
¬ойтенко √анна ћиколањвна
¬рубл≥вська Ћюдмила ¬≥тал≥њвна
√аргуновська –услана ¬≥ктор≥вна
ƒ≥дух ќльга ћиколањвна
≤ванова Ћюдмила ¬Т€чеслав≥вна
 ос€кевич ≤рина ёр≥њвна
 реничко ≤рина ќлександр≥вна
Ћ€шенко ≤рина ћиколањвна
ћазуркевич ёл≥€ јндр≥њвна

1. —творити у папц≥ Ђ≤≤ курсї файл Ђ—писки1ї з ≥нформац≥Їю:

јлексеЇнко ќльга ќлекс≥њвна
¬арченко ћар≥€ ¬олодимир≥вна
√арл≥нська  атерина јнтон≥вна
√удзовська ¬≥ктор≥€ ¬≥ктор≥вна
ƒорожинська ќльга ¬алентин≥вна
™горова ¬ерон≥ка ћиколањвна
∆ил≥нська “ет€на —ерг≥њвна
≤ваницька ќлександра ¬олодимир≥вна
 овальчук ёл≥€ —тан≥слав≥вна
 озенюк ќлександра ¬асил≥вна

 

 

ѕ≥дведенн€ п≥дсумк≥в:

«Ќј“» ¬ћ≤“»
  ќсновн≥ операц≥њ з обТЇктами ѕризначенн€ контексного меню ¬м≥ти працювати з ѕ  в≥дпов≥дно до ≥нструкц≥њ   ѕравильно зак≥нчувати роботу на компТютер≥.

 онтрольн≥ питанн€

1. ўо таке обТЇкти ќ—? ќхарактеризуйте кожен ≥з них

________________________________________________________

2. ўо таке п≥ктограма? ярлик?

____________________________________________________________

3. ўо таке файл? як≥ характеристики в≥н маЇ?

____________________________________________________________

4. ўо таке розширенн€ файлу? як≥ ви знаЇте розширенн€ файл≥в?

_______________________________________________________________

5. який звТ€зок м≥ж розширенн€м файлу та програмою, €ка в≥дкриваЇ даний файл

_________________________________________________________

6. ўо таке шл€х до файлу? як його написати?

______________________________________________________

7. Ќазв≥ть та дайте стислу характеристику стандартним програмам W≥ndows.

_____________________________

—јћќ—“≤…Ќј –ќЅќ“ј

—тудент повинен знати:

Ј ќсновн≥ арх≥ватори

Ј ѕрзначенн€ програм утил≥т

 

—тудент повинен вм≥ти:

Ј јрх≥вувати документи;

Ј ”пор€дковувати файли та папки.

Ј ѕроводити дифрагметац≥ю диску та форматуванн€.

 

ƒодаткове завданн€

¬икористовуючи електронну б≥бл≥отеку ¬узу п≥дготувати питанн€ на наступне зан€тт€.

1. ѕравила оформленн€ медичноњ документац≥њ в текстовому редактор≥

≤нструкц≥€ до виконанн€:

1.¬≥дкрити головну стор≥нку сайту ≤нституту медсестринства.

2.«айти ≥ в≥дкрити вкладку ≥нтранет (електронна б≥бл≥отека вузу).

3.«айти п≥д користувачем студент та ввести пароль.

4.¬ибрати напр€м спец≥альност≥, знайти розд≥л медична ≥нформатика, або п≥дручники з медичноњ ≥нформатики в систем≥ пошук.

5.ќпрацювати запропонован≥ матер≥али, результат допов≥д≥ представити у вигл€д≥ реферату.

 

–≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌј Ћ≤“≈–ј“”–ј

1. –уденко ¬.ƒ., ћакарчук ќ.ћ., ѕатланжоглу ћ.ќ. Ѕазовий курс ≥нформатики у 2-х частинах (навчально-методичний пос≥бник, 10-11 кл., ¬идавнича група ¬ЌV, 2005, 2006.

2. ќснови медичноњ ≥нформатики: п≥дручник / ћомоток Ћ.ќ., ёшина Ћ.¬., –ожнова ќ.¬. ¾  .: ћедицина, 2010. ¾ 232 с.

3. Ѕ≥лоусова Ћ.≤., ћуравко ј.—., ќлеф≥ренко Ќ.¬. ≤нформатика. (навчальний пос≥бник), 10 -11 клас, ‘ол≥о, 2007.

4. ћорзе Ќ.¬.,  узьм≥нська ќ.√., ¬ембер ¬.ѕ. ≤нформатика. 10 клас. (навчальний пос≥бник), Ўкол€рик, 2008.

 

 

 арточка обл≥ку бал≥в та самоконтролю

 

“еор≥€ практика бали за зан€тт€
—амост≥йна робота  онтроль знань
       

 

 

ѕ≥дпис викладача___________________

ƒата проведенн€ зан€тт€:________________________________

ѕрактичне зан€тт€ є 3

“ема: —творенн€ медичноњ документац≥њ (електронних форм ≥ бланк≥в) за допомогою текстового процесора

ћета: сформувати вм≥нн€ проектуванн€, створенн€, редагуванн€ електронних форм ≥ бланк≥в медичноњ документац≥њ засобами текстового процесора.

ќбладнанн€: ѕ , WindowsXP, Word, зразки документ≥в

 онтроль базових знань:

1. “екстовий процесор.

2. —творенн€, збереженн€ текстових документ≥в.

3. Ќастроюванн€ середовище користувача текстового процесора.

4. ѕараметри форматуванн€ символ≥в, абзац≥в.

5. —творенн€ та форматуванн€ електронних форм та бланк≥в: пон€тт€ форми документа, пол€ форми, типи пол≥в, описати поле з≥ списком, описати прапорець, охарактеризувати текстове поле, захист форми.

6. ѕон€тт€ електронного бланку документа.

 

’≥д проведенн€:

«авданн€ ≤

1. ¬≥дкрити програму ≤нформатика

«авантажити ”рок є26

3. ѕерегл€нути фрагменти уроку та в≥дпов≥сти на тести

4. ћах оц≥нка за тест 3 бали (1 в≥рна в≥дпов≥дь 0,5 бала)

«авданн€ ≤≤

¬иконати практичну роботу

«авданн€ 1. —творенн€ медичноњ документац≥њ засобами тек≠стового процесора. (ѕрактична оц≥нюЇтьс€ у 3 бали)

1.1—творити еп≥криз за поданим нижче зразком

≈ѕ≤ –»«

ѕ≥чкур ƒанило, 6 м≥с., перебував у нейрох≥рург≥чному в≥дд≥≠ленн≥ з 30.11.2007 р. по 15.12.2007 р.

DS: ѕеринатальна енцефалопат≥€. ¬и€влено зм≥шану г≥дроце≠фал≥ю у стад≥њ компенсац≥њ. —тад≥€ реконвалесценц≥њ обструктив≠ного бронх≥ту.

ѕереведено планово з пульмонолог≥чного в≥дд≥ленн€ дл€ об≠стеженн€ з приводу прогресуючого г≥дроцефального синдрому. ’лопчик з перинатальною енцефалопат≥Їю, спостер≥гаЇтьс€ невро≠патологом у звТ€зку з патолог≥чним приростом окружност≥ голови. ѕри госп≥тал≥зац≥њ стан середньоњ т€жкост≥, притомний. ” загальносоматичному статус≥ Ч залишков≥ €вища обструктивного брон≠х≥ту. √олова г≥дроцефальноњ форми, окружн≥сть Ч 48 см, переднЇ т≥мТ€чко Ч 3x3 см, пом≥рно напружене. «≥ниц≥ OD-OS з живою фотореакц≥Їю, рух очних €блук у повному обс€з≥, лице симетричне, ковтанн€ ≥ фонац≥€ не порушен≥, рухи к≥нц≥вок у повному обс€з≥, глибок≥ рефлекси пожвавлен≥ D=S, мен≥нгеальноњ симптоматики немаЇ, психомоторний розвиток з пом≥рною темповою затримкою. ќгл€нутий нейрофтальмологом. ¬и€влено часткову первинну атро≠ф≥ю зорових нерв≥в OU. Ќа ≈≈√ (5.12) пом≥рн≥ дифуз≥йн≥ зм≥ни, що переважають у л≥в≥й п≥вкул≥. «роблено компТютерну томограф≥ю головного мозку (13.12). ¬и€влено зм≥шану г≥дроцефал≥ю, пом≥рн≥ атроф≥чн≥ зм≥ни лобних часток головного мозку.

Ћ≥куванн€: д≥акарб, аспаркам, люм≥нал; м≥кстура в≥д кашлю, масаж грудноњ кл≥тки. ¬иписано в задов≥льному стан≥.

√рупа кров≥ B(III)Rh+. јнал≥з кров≥ (4.12): Ќ№ 135 г/л; L 5,5ё9/л; Ўќ≈ 2 мм/год. јнал≥з сеч≥ (4.12): соломТ€но-жовта, прозора, лужна, сл≥ди б≥лка, цукор Ч 0.

 

1.2 «берегти файл п≥д ≥мТ€м ѕрактична3 у власну папку.

 

ѕ≥дведенн€ п≥дсумк≥в:

«Ќј“» ¬ћ≤“»
1. “екстовий процесор. 2. —творенн€, збереженн€ текстових документ≥в. 3. Ќастроюванн€ середовище користувача текстового процесора. 4. ѕараметри форматуванн€ символ≥в, абзац≥в. 5. —творенн€ та форматуванн€ електронних форм та бланк≥в: пон€тт€ форми документа, пол€ форми, типи пол≥в, описати поле з≥ списком, описати прапорець, охарактеризувати текстове поле, захист форми. 6. ѕон€тт€ електронного бланку документа 1. «авантажувати текстовий процесор. 2. ¬м≥ти створювати та збер≥гати текстов≥ документи в текстовому процесор≥. 3. Ќастроювати середовище користувача текстового процесора. 4. –едагувати та форматувати текст. 5. «м≥нювати параметри форматуванн€ символ≥в, абзац≥в. 6. —творювати та форматувати в текстовому документ≥ таблиц≥ дов≥льного р≥вн€ складност≥. 7. ¬м≥ти проектувати, створювати, редагувати електронн≥ форми ≥ бланки медичноњ документац≥њ. 8. √отувати документи до друку.

 онтрольн≥ питанн€

1. як≥ параметри можна задати при збер≥ганн≥ документа?

_______________________________________________________

2. Ќазв≥ть види форматуванн€?

_______________________________________________________

3. як зм≥нити шрифт вид≥лених символ≥в?

_______________________________________

4. як в≥дформатувати вид≥лений текст з допомогою в≥дступ≥в ≥ ≥нтервал≥в?

_______________________________________

5. як зм≥нити чи видалити позиц≥њ табул€ц≥й в вид≥лених абзацах?

_______________________________________

6. як автоматично в≥д форматувати документ?

__________________________________________________________

—јћќ—“≤…Ќј –ќЅќ“ј

—тудент повинен знати:

Ј ќсновн≥ можливост≥ текстового процесора.

—тудент повинен вм≥ти:

Ј —творювати списки.

Ј ƒодавати та обробл€ти граф≥чн≥ обТЇкти.

Ј –обити автоматичний зм≥ст документа.

 

ƒодаткове завданн€

¬икористовуючи електронну б≥бл≥отеку ¬узу п≥дготувати питанн€ на наступне зан€тт€.

1. як≥ типи медичноњ ≥нформац≥њ зручно обробл€ти за допомогою електронних таблиць.

≤нструкц≥€ до виконанн€:

1.¬≥дкрити головну стор≥нку сайту ≤нституту медсестринства.

2.«айти ≥ в≥дкрити вкладку ≥нтранет (електронна б≥бл≥отека вузу).

3.«айти п≥д користувачем студент та ввести пароль.

4.¬ибрати напр€м спец≥альност≥, знайти розд≥л медична 5.≥нформатика, або п≥дручники з медичноњ ≥нформатики в систем≥ пошук.

6.ќпрацювати запропонован≥ матер≥али, результат допов≥д≥ представити у вигл€д≥ реферату.

 

–≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌј Ћ≤“≈–ј“”–ј

1.–уденко ¬.ƒ., ћакарчук ќ.ћ., ѕатланжоглу ћ.ќ. Ѕазовий курс ≥нформатики у 2-х частинах (навчально-методичний пос≥бник, 10-11 кл., ¬идавнича група ¬ЌV, 2005, 2006.

2. Ѕ≥лоусова Ћ.≤., ћуравко ј.—., ќлеф≥ренко Ќ.¬. ≤нформатика. (навчальний пос≥бник), 10 -11 клас, ‘ол≥о, 2007.

3.ћорзе Ќ.¬.,  узьм≥нська ќ.√., ¬ембер ¬.ѕ. ≤нформатика. 10 клас. (навчальний пос≥бник), Ўкол€рик, 2008.

4.ќснови медичноњ ≥нформатики: п≥дручник / ћомоток Ћ.ќ., ёшина Ћ.¬., –ожнова ќ.¬. ¾  .: ћедицина, 2010. ¾ 232 с.

 

 арточка обл≥ку бал≥в та самоконтролю

 

теор≥€ практика бали за зан€тт€
—амост≥йна робота  онтроль знань
       

 

 

ѕ≥дпис викладача________________


ƒата проведенн€ зан€тт€:________________________________

ѕрактичне зан€тт€ є 4

“ема: —творенн€ медичноњ документац≥њ (електронних форм ≥ бланк≥в) за допомогою текстового процесора

ћета: сформувати вм≥нн€ проектуванн€, створенн€, редагуванн€ таблиць медичноњ документац≥њ засобами текстового процесора.

ќбладнанн€: ѕ , WindowsXP, Word, зразки документ≥в

 онтроль базових знань:

1. —творенн€ таблиць в текстовому редактор≥?

2. ¬иди таблиць?

3. –едагуванн€ ком≥рок в таблиц€х?

4. ¬несенн€ даних до таблиць?

5. ‘орматуванн€ таблиць?

’≥д проведенн€:

«авданн€ ≤

1. ¬≥дкрити електронний п≥дручник

2. «авантажити текст п≥дручника в≥дпов≥сти на тести

«авданн€ ≤≤

¬иконати практичну роботу (ѕрактична оц≥нюЇтьс€ у 3 бали)

1.1—творити таблиц≥ за поданим нижче зразком

—творити просту таблицю(1 бал).

 

наименование дозировка количество закупочна€ цена закупочна€ сумма торгова€ наценка рознична€ цена рознична€ сумма дата получени€ отписано на киоск є
јллохол таб є50   1,10 110,00 40% 1,54 154,00 04.08.97  
јмпиокс капс 0.25 є20   3,00 30,00 40% 4,20 42,00 04.08.97  
јтрикан капс 250мг є8   5,19 57,09 49% 7,73 85,06 04.08.97  
Ѕетаназ таб є100   2,57 5,14 40% 3,60 7,20 04.08.97  
¬икасол 0.015 є20   0,70 21,00 40% 0,98 29,40 04.08.97  
¬ипросал ¬ мазь 50г   1,32 5,28 50% 1,98 7,92 04.08.97  
√ельминокс 125г є6   1,19 8,33 49% 1,77 12,41 04.08.97  
√ельминокс 250мг є3   1,19 5,95 49% 1,77 8,87 04.08.97  
√ематоген детск 50г   0,40 80,00 40% 0,56 112,00 04.08.97  
√исманал 10мг є10   4,93 14,79 48% 7,30 21,89 04.08.97  
√истак таб 150мг є20   2,71 13,55 50% 4,07 20,33 04.08.97  
ƒоксициклин капс 100мг є10   1,50 13,50 40% 2,10 18,90 04.08.97  
ƒоктор ћќћ сироп 100мл   3,09 18,54 40% 4,33 25,96 04.08.97  
 лотримазол 0.1 є10 ваг.   2,20 13,20 40% 3,08 18,48 04.08.97  
 офальгин таб є10   0,30 30,00 40% 0,42 42,00 04.08.97  
 ристепин таб є30   2,63 18,41 49% 3,92 27,43 04.08.97  

 

2. —творити таблицю складноњ структури (2 бали)

  «има ¬есна ќс≥нь
    January February March April May    
¬≥дд≥ленн€ ’≥рург≥њ ѕалата є 1              
ѕалата є 2              
ѕалата є 3              
ѕалата є 4              
ѕалата є 5              
ѕалата є 6              
¬≥дд≥ленн€ “ерап≥њ ѕалата є 1              
ѕалата є 2              
ѕалата є 3              
ѕалата є 4              
ѕалата є 5              
ѕалата є 6              

1.2 «берегти файл п≥д ≥мТ€м ѕрактична4 у власну папку.

ѕ≥дведенн€ п≥дсумк≥в:

«Ќј“» ¬ћ≤“»
7. “екстовий процесор. 8. —творенн€, збереженн€ текстових документ≥в. 9. Ќастроюванн€ середовище користувача текстового процесора. 10. ѕараметри форматуванн€ символ≥в, абзац≥в. 11. —творенн€ та форматуванн€ електронних форм та бланк≥в: пон€тт€ форми документа, пол€ форми, типи пол≥в, описати поле з≥ списком, описати прапорець, охарактеризувати текстове поле, захист форми. 12. ѕон€тт€ електронного бланку документа 9. «авантажувати текстовий процесор. 10. ¬м≥ти створювати та збер≥гати текстов≥ документи в текстовому процесор≥. 11. Ќастроювати середовище користувача текстового процесора. 12. –едагувати та форматувати текст. 13. «м≥нювати параметри форматуванн€ символ≥в, абзац≥в. 14. —творювати та форматувати в текстовому документ≥ таблиц≥ дов≥льного р≥вн€ складност≥. 15. ¬м≥ти проектувати, створювати, редагувати електронн≥ форми ≥ бланки медичноњ документац≥њ. 16. √отувати документи до друку.

 онтрольн≥ питанн€

1. як≥ ви знаЇте типи таблиць?

_______________________________________________________________

 

2. як створити таблицю складноњ структури?

____________________________________________________________

3.як в≥д форматувати створену таблицю?

____________________________________________________________

—јћќ—“≤…Ќј –ќЅќ“ј

—тудент повинен знати:

Ј ќснови роботи з колонками

Ј ѕризначенн€ колонтитул≥в

 

—тудент повинен вм≥ти:

Ј Ќабирати текст в колонках;

Ј —творювати колонтитули в документах.

 

ƒодаткове завданн€

¬икористовуючи електронну б≥бл≥отеку ¬узу п≥дготувати питанн€ на наступне зан€тт€.

1.як≥ типи медичноњ ≥нформац≥њ зручно обробл€ти за допомогою електронних таблиць.

≤нструкц≥€о виконанн€:

1.¬≥дкрити головну стор≥нку сайту ≤нституту медсестринства.

2.«айти ≥ в≥дкрити вкладку ≥нтранет (електронна б≥бл≥отека вузу).

3.«айти п≥д користувачем студент та ввести пароль.

4.¬ибрати напр€м спец≥альност≥, знайти розд≥л медична ≥нформатика, або п≥дручники з медичноњ ≥нформатики в систем≥ пошук.

5.ќпрацювати запропонован≥ матер≥али, результат допов≥д≥ представити у вигл€д≥ реферату.

 

–≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌј Ћ≤“≈–ј“”–ј

5. –уденко ¬.ƒ., ћакарчук ќ.ћ., ѕатланжоглу ћ.ќ. Ѕазовий курс ≥нформатики у 2-х частинах (навчально-методичний пос≥бник, 10-11 кл., ¬идавнича група ¬ЌV, 2005, 2006.

6. ќснови медичноњ ≥нформатики: п≥дручник / ћомоток Ћ.ќ., ёшина Ћ.¬., –ожнова ќ.¬. ¾  .: ћедицина, 2010. ¾ 232 с.

 арточка обл≥ку бал≥в та самоконтролю

 

теор≥€ практика бали за зан€тт€
—амост≥йна робота  онтроль знань
       

 

 

ѕ≥дпис викладача___________________

 

 

 


ƒата проведенн€ зан€тт€:_______________________________

ѕрактичне зан€тт€ є 5

“ема: –обота з медичною документац≥Їю в табличному процесор≥.

ћета: сформувати вм≥нн€ побудови ≥ застосуванн€ медичних ≥нформац≥йних систем засобами електронних таблиць.

ќбладнанн€: ѕ , WindowsXP, Excel, зразки документ≥в

 онтроль базових знань:

1. “аблиц≥ даних в Excel. 3. ‘≥льтрац≥€ даних

2. ¬пор€дкуванн€ даних 4. ѕошук ≥нформац≥њ

’≥д проведенн€:

1. ¬≥дкрити програму ≤нформатика

2. ¬ибрати дл€ перегл€ду X розд≥л урок є 28 та є29

«авданн€ I

1) ѕ≥дготувати комп'ютер до роботи. «авантажити Excel. ¬становити Ђ¬идї & Ђ–азметка страницыї. ѕовернути вигл€д Ђќбычныйї. ѕерегл€нути таблицю у горизонтальному ≥ вертикальному напр€мках.

2) ѕовернутис€ у ком≥рку ј1. Ќа панел≥ ≥нструмент≥в розкрити меню Ђ‘айлї, виконати команду Ђѕараметры страницыї, де виконати команду Ђќтменаї. –озкрити меню Ђ¬идї, ув≥мкнути/вимкнути команду Ђ—трока формулї, в≥дкри≠ти/закрити меню Ђ‘орматї.

«авданн€ II

1.ѕ≥дготувати комп'ютер до роботи. «авантажити Excel. Ќабрати таблицю. ¬иконати обчисленн€ по запропонованим формулам.

 -ть упак =  -ть препарату шт/  -ть шт в упак.

÷≥на =  -ть упак * ÷≥на за упак

¬сього = Σ ÷≥на

 

 

    «в≥т по закуп≥вл≥ л≥карських препарат≥в        
є п/п Ќазва препарату  -ть препарату шт.  -ть шт в упак.  -ть упак ÷≥на за упак ÷≥на
  јнальг≥н       4,20 грн  
  јскурат≥н       3,50 грн  
  јсп≥рин       1,20 грн  
  јспаркам       1,80 грн  
  ƒимидрол       2,60 грн  
  Ћевомецит≥н       3,60 грн  
  ѕарацитамол       1,30 грн  
  ѕ≥рацетам       2,30 грн  
  ÷итрамон       0,90 грн  
  ¬сього                
                     

 

2. ¬ ком≥рц≥ D12 записати власне пр≥звище.

«берегти таблицю з ≥менем ¬права 2.1 (у власну папку у папц≥).

 

ѕ≥дведенн€ п≥дсумк≥в:

«Ќј“» ¬ћ≤“»
1. “аблиц≥ даних в Excel. 2. ¬пор€дкуванн€ даних 3. ‘≥льтрац≥€ даних 4. ѕошук ≥нформац≥њ 1. ¬м≥ти вводити дан≥ в кл≥тинки табличного процесора та редагувати њх. 2.  ористуватис€ форматуванн€м кл≥тинок, виконувати обчисленн€. 3. ¬иконувати обчисленн€ та використовувати стандартн≥ функц≥њ дл€ обробленн€ та анал≥зу медичноњ ≥нформац≥њ: сортуванн€ та ф≥льтрац≥€, пошук.

 онтрольн≥ питанн€

1. ƒл€ чого використовують електронн≥ таблиц≥?

_____________________

2. як≥ можливост≥ табличних процесор≥в ви знаЇте?

______________________________________________________________

3.¬каж≥ть вс≥ можлив≥ способи введенн€ формул.

_______________________________________________________________

4. оп≥юванн€ формул.

_______________________________________________

5.Ќазв≥ть в≥дносн≥, абсолютн≥ та зм≥шан≥ посиланн€ на ком≥рки.

____________________________________

6.” €ких випадках використовують абсолютн≥ посланн€?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

—јћќ—“≤…Ќј –ќЅќ“ј

—тудент повинен знати:

Ј ћожливост≥ електронних таблиць по робот≥ з дек≥лькома аркушами

—тудент повинен вм≥ти:

Ј  оп≥ювати формули з одного аркуша на ≥нший;

Ј –обити зведен≥ таблиц≥.

 

ƒодаткове завданн€

¬икористовуючи електронну б≥бл≥отеку ¬узу п≥дготувати питанн€ на наступне зан€тт€.

1. ¬еденн€ медичноњ статистики в в≥дд≥ленн€х л≥карн≥.

≤нструкц≥€ до виконанн€:

1.¬≥дкрити головну стор≥нку сайту ≤нституту медсестринства.

2.«айти ≥ в≥дкрити вкладку ≥нтранет (електронна б≥бл≥отека вузу).

3.«айти п≥д користувачем студент та ввести пароль.

4.¬ибрати напр€м спец≥альност≥, знайти розд≥л медична ≥нформатика, або п≥дручники з медичноњ ≥нформатики в систем≥ пошук.

5.ќпрацювати запропонован≥ матер≥али, результат допов≥д≥ представити у вигл€д≥ реферату.

 

–≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌј Ћ≤“≈–ј“”–ј

7. –уденко ¬.ƒ., ћакарчук ќ.ћ., ѕатланжоглу ћ.ќ. Ѕазовий курс ≥нформатики у 2-х частинах (навчально-методичний пос≥бник, 10-11 кл., ¬идавнича група ¬ЌV, 2005, 2006.

8. ќснови медичноњ ≥нформатики: п≥дручник / ћомоток Ћ.ќ., ёшина Ћ.¬., –ожнова ќ.¬. ¾  .: ћедицина, 2010. ¾ 232 с.

 арточка обл≥ку бал≥в та самоконтролю

 

“еор≥€ практика бали за зан€тт€
—амост≥йна робота  онтроль знань
       

 

 

ѕ≥дпис викладача___________________

 


ƒата проведенн€ зан€тт€:_______________________________

ѕрактичне зан€тт€ є 6

“ема: —татистичне обробленн€ результат≥в медичних досл≥джень. –обота з даними, граф≥чний метод.

ћета: Ќавчитис€ проводити сортуванн€, та фильтрувати дан≥ зг≥дно заданних параметр≥в. —формувати навички граф≥чного методу анал≥зу даних засобами MsExcel.

ќбладнанн€: ѕ , Windows XP, MsExcel,

 онтроль базових знань:

1. ≈лементарн≥ статистичн≥ характеристики.

2. √раф≥чний метод представленн€ даних.

3. ƒ≥аграми, граф≥ки в Excel.

’≥д проведенн€:

ѕройти тестуванн€

«авданн€ I(4б)

1) ѕ≥дготувати комп'ютер до роботи. «авантажити Excel. —творити електронну таблицю

2) —творити стовпчикову д≥аграму дл€ ком≥рок ¬2:Ќ3 з в≥дпов≥дним заголовком. «берегти њњ на поточному лист≥ разом з таблицею.

3) —творити граф≥к дл€ ком≥рок ј2:Ќ4 з в≥дпов≥дним заголовком. ‘орматувати граф≥к на власний розсуд.

4) «берегти д≥аграму на окремому лист≥ з назвою Ђ√раф≥кї. «берегти таблицю з ≥менем ¬права 3-1.

5) «берегти таблицю з ≥менем ¬права 3-2

6)—творити електронну таблицю

7. ¬≥дсортувати по дат≥ народженн€

8 ¬ибрати ваг≥тних на останньому м≥с€ц≥ ваг≥тност≥

 

ѕ≥дведенн€ п≥дсумк≥в:

«Ќј“» ¬ћ≤“»
1. ≈лементарн≥ статистичн≥ характеристики. 2. √раф≥чний метод представленн€ даних. 3. ƒ≥аграми, граф≥ки в Excel 1. ¬водити та редагувати статистичн≥ дан≥ в табличному процесор≥. 2. ¬икористовувати операц≥њ та функц≥њ дл€ обробленн€ статистичних даних, введених у табличний процесор. 3. јнал≥зувати статистичн≥ дан≥. 4. Ѕудувати д≥аграми та граф≥ки.

 

 онтрольн≥ питанн€

1. Ќазвати основн≥ елементи д≥аграм табличного процесора MSE.

_________________________________________________________

2. як≥ кроки потр≥бно виконати, щоб побудувати д≥аграму ≥ ск≥льки њх?

_____________________________________________________________________

3. як виконати ф≥льтрац≥ю даних?

_______________________________________________

4. як виконати сортуванн€ даних? _______________________________________________

—јћќ—“≤…Ќј –ќЅќ“ј

—тудент повинен знати:

Ј ≈лементи математичноњ статистики в медицин≥.

Ј —лужби медичноњ статистики.

Ј ≈тапи розвТ€зуванн€ статистичноњ задач≥

—тудент повинен вм≥ти:

Ј —творювати статистичн≥ таблиц≥;

Ј ѕроводити в≥дпов≥дн≥ розрахунки.

ƒодаткове завданн€

¬икористовуючи електронну б≥бл≥отеку ¬узу п≥дготувати питанн€ на наступне зан€тт€.

1. як≥ д≥агностичн≥ системи використовують в ”крањн≥.

≤нструкц≥€ до виконанн€:

1.¬≥дкрити головну стор≥нку сайту ≤нституту медсестринства.

2.«айти ≥ в≥дкрити вкладку ≥нтранет (електронна б≥бл≥отека вузу).

3.«айти п≥д користувачем студент та ввести пароль.

4.¬ибрати напр€м спец≥альност≥, знайти розд≥л медична

≥нформатика, або п≥дручники з медичноњ ≥нформатики в систем≥ пошук.

6.ќпрацювати запропонован≥ матер≥али, результат допов≥д≥ представити у вигл€д≥ реферату.

 

–≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌј Ћ≤“≈–ј“”–ј

9. –уденко ¬.ƒ., ћакарчук ќ.ћ., ѕатланжоглу ћ.ќ. Ѕазовий курс ≥нформатики у 2-х частинах (навчально-методичний пос≥бник, 10-11 кл., ¬идавнича група ¬ЌV, 2005, 2006.

10. ќснови медичноњ ≥нформатики: п≥дручник / ћомоток Ћ.ќ., ёшина Ћ.¬., –ожнова ќ.¬. ¾  .: ћедицина, 2010. ¾ 232 с.

 арточка обл≥ку бал≥в та самоконтролю

 

теор≥€ практика бали за зан€тт€
—амост≥йна робота  онтроль знань
       

 

 

ѕ≥дпис викладача___________________

ƒата проведенн€ зан€тт€: _____________________________

ѕрактичне зан€тт€ є 7

“ема: ƒ≥агностичн≥ програми в медицин≥.

‘ормальна лог≥ка у розвТ€занн≥ задач д≥агностики захворювань.

ћета: —формувати навички роботи з д≥агностичними програмами, вм≥нн€ створювати елементи д≥агностичних систем, використовувати лог≥чн≥ функц≥њ дл€ розвТ€занн€ медико-б≥олог≥чних задач.

ќбладнанн€: ѕ , Windows XP, проектор, Ђƒомашнийƒокторї, Ђƒиетологї, MsExcel,

 онтроль базових знань:

1. ћедична д≥агностика

2. ѕон€тт€ та розвиток консультативно-д≥агностичних систем

3. ¬иди консультативно-д≥агностичних систем

4. «астосуванн€ консультативно-д≥агностичних систем

5. ѕризначенн€ та синтаксис лог≥чних функ≥й в Excel.

 

’≥д проведенн€:

1. „ерез пошукову систему Windows знайти д≥агностичну програму Ђƒомашнийƒокторї та запустити за допомогою файлу Medic. ќзнайомитись з ≥нтерфейсом програми, дати в≥дпов≥д≥ на запитанн€ системи, отриманий результат записати до щоденника.

2. ѕровести вим≥рюванн€ власноњ ваги та зросту. –езультат записати на дошц≥.

3. –озрахувати ≥деальну масу т≥ла пац≥Їнта (студента): за вим≥р€ними даними провести обчисленн€ (формули наведен≥ нижче) засобами Excel зг≥дно зразка:

 

 

є з/п ѕац≥Їнт (ѕ≤ѕ) ¬им≥рюван≥ показники ≤деальна маса т≥ла ≤ћ“ ¬исновок
ћаса т≥ла (кг) «р≥ст (м) ««р≥ст (см)      
               

3.1. ≤деальну масу т≥ла за  упером обрахувати за формулами:

Ј дл€ ж≥нок: маса т≥ла (кг) =(зр≥ст(см)*3,5/2,54-108)*0,453;

Ј дл€ чолов≥к≥в: маса т≥ла (кг) =(зр≥ст(см)*4,0/2,54-128)*0,453.

3.2. ≤ндекс маси т≥ла (≥ндекс  етеле) використовуЇтьс€ дл€ д≥агностики тип≥в ожир≥нн€ за антропометричними показниками ≥ визначаЇтьс€ за формулою:

≤ћ“ = маса т≥ла (кг) / зр≥ст (м2).

3.3. ¬ стовпчику Ђ¬исновокї система автоматично повинна д≥агностувати норму чи певний тип ожир≥нн€, в≥дпов≥дно до проведених розрахунк≥в, дл€ цього необх≥дно ввести формули з лог≥чними функц≥€ми враховуючи, що

Ј в норм≥ ≥ндекс маси т≥ла дл€ дорослих чолов≥к≥в ≥ ж≥нок лежить в межах 18,5-24,9 кг/м2;

Ј при ≥ндекс≥ в 25,0-29,9 кг/м2 констатують на€вн≥сть зайвоњ ваги, однак це ще не д≥агноз ожир≥нн€;

Ј при ожир≥нн≥ ≤ћ“ б≥льше за 30,0 кг/м2.

4. ќтриманий результат дл€ власного т≥ла в≥дм≥тити у щоденнику та на дошц≥. «берегти таблицю п≥д назвою Ђпр5-ѕр≥звищеї у власну папку.

5. „ерез пошукову систему Windows знайти д≥агностичну програму Ђƒиетологї та запустити за допомогою файлу Dietolog. ќзнайомитись з ≥нтерфейсом програми, дати в≥дпов≥д≥ на запитанн€ системи, результат дл€ ≤ндексу маси т≥ла (≤ћ“) пор≥вн€ти з отриманим в Excel.


ѕ≥дведенн€ п≥дсумк≥в:

«Ќј“» ¬ћ≤“»
1. ƒ≥агностика, €к медичний процес. 2.  омпТютерн≥ д≥агностичн≥ системи, њх види. 3. ƒл€ чого використовуютьс€ лог≥чн≥ функц≥њ. 4. якими знаками записуютьс€ лог≥чн≥ умови. 5.  оли ≥ €к використовуЇтьс€ лог≥чна функц≥€ ≈—Ћ». 6. ѕри €кому значенн≥ умови виконуЇтьс€ перша д≥€ функц≥њ ≈—Ћ». 7.  оли ≥ €к використовуЇтьс€ лог≥чна функц≥€ ». 1. ѕрацювати з д≥агностичними програмами. 2. ѕрацювати з лог≥чними функц≥€ми в середовищ≥ MsExcel. 3. —творювати елементи д≥агностичних систем. 4. ¬икористовувати лог≥чн≥ функц≥њ дл€ розвТ€занн€ медико-б≥олог≥чних задач

 

 онтрольн≥ питанн€

1. —к≥льки ≥ €к≥ аргументи маЇ лог≥чна функц≥€ ≈—Ћ»?

________________________________________________________________

2. ¬икористанн€ функц≥й, вбудованих у табличний процесор Excel.

_______________________________________________________

ƒодаткове завданн€

¬икористовуючи електронну б≥бл≥отеку ¬узу п≥дготувати питанн€ на наступне зан€тт€.

1. ¬икористанн€ баз даних дл€ веденн€ медичноњ документац≥њ.

2. ћедичн≥ програми на основ≥ систем баз данних.

≤нструкц≥€ до виконанн€:

1.¬≥дкрити головну стор≥нку сайту ≤нституту медсестринства.

2.«айти ≥ в≥дкрити вкладку ≥нтранет (електронна б≥бл≥отека вузу).

3.«айти п≥д користувачем студент та ввести пароль.

4.¬ибрати напр€м спец≥альност≥, знайти розд≥л медична ≥нформатика, або п≥дручники з медичноњ ≥нформатики в систем≥ пошук.

5.ќпрацювати запропонован≥ матер≥али, результат допов≥д≥ представити у вигл€д≥ реферату.

 

–≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌј Ћ≤“≈–ј“”–ј

1.–уденко ¬.ƒ., ћакарчук ќ.ћ., ѕатланжоглу ћ.ќ. Ѕазовий курс ≥нформатики у 2-х частинах (навчально-методичний пос≥бник, 10-11 кл., ¬идавнича група ¬ЌV, 2005, 2006.

2.ќснови медичноњ ≥нформатики: п≥дручник / ћомоток Ћ.ќ., ёшина Ћ.¬., –ожнова ќ.¬. ¾  .: ћедицина, 2010. ¾ 232 с.

 арточка обл≥ку бал≥в та самоконтролю

 

теор≥€ практика бали за зан€тт€
—амост≥йна робота  онтроль знань
       

 

 

ѕ≥дпис викладача___________________


ƒата проведенн€ зан€тт€: _____________________

ѕрактичне зан€тт€ є 8

“ема:  омпТютерн≥ системи веденн€ медичноњ документац≥њ.

–обота з базою даних медичного закладу.

ћета: Ќавчитись ≥нтерпретувати: типи даних, њх характеристики, компоненти системи ≥нформац≥йноњ обробки даних; сформувати навички: розробки рел€ц≥йноњ модел≥ баз даних.

ќбладнанн€: ѕ , Windows XP, MsAccess,

 онтроль базових знань:


1. ѕон€тт€ Ѕƒ та —”Ѕƒ.

2. ћодел≥ Ѕƒ.

3. ≈тапи створенн€ бази даних.

4. –обота з —”Ѕƒ Access: робота з таблиц€ми.

’≥д проведенн€:

«авданн€ ≤

—творити базу даних, €ка забезпечувала б роботу ќбласноњ л≥карн≥. Ћ≥карн€ маЇ в≥дд≥ленн€ х≥рург≥њ, г≥неколог≥њ та терап≥њ, в≥дд≥л кадр≥в сп≥вроб≥тник≥в.

1. —творити базу даних п≥д назвою Ђќбласна л≥карн€ї, зберегти њњ у власну папку.

2. —творити макети таблиць (к≥льк≥сть стовпчик≥в, њх назви, тип даних кожного стовпчика): електронна картка пац≥Їнт≥в, сп≥вроб≥тники.

 

“аблиц€ сп≥вроб≥тники включаЇ так≥ пол€:

поле “ип данних
ѕ≤ѕ текстовий
стать текстовий
ƒата народженн€ дата
јдреса проживанн€ “екстовий
телефон числовий
посада “екстовий
   

“аблиц€ електронна картка пац≥ент≥в включаЇ так≥ пол€:

поле “ип данних
ѕ≤ѕ пац≥Їнта текстовий
стать текстовий
ƒата народженн€ дата
јдреса проживанн€ “екстовий
п≥льги лог≥чний
д≥гноз “екстовий
 од захворювань числовий

3. —творити форму дл€ кожноњ таблиц≥, €ка включаЇ назву форми, малюнок та поле з списком(стать- чоло≥к, ж≥нка)

«аповнити таблиц≥ 1, 2 даними в≥дпов≥дно до додатк≥в є1 та 2.

 

 

ƒодатки до Ѕаз даних ƒодоток 1

ѕ≤ѕ стать ƒата народженн€ јдреса проживанн€ телефон ѕосада
 овальчук ќлександр ¬олодимирович чолов≥ча 21.12.1985 ћ.∆итомир   Ћ≥кар кард≥олог
 огут “ет€на Ѕорис≥вна ж≥ноча 25.05.1966 ћ.∆итомир   ћедична сестра
 ос ≤гор ¬асильович чолов≥ча 11.05.1978 ћ.∆итомир   Ћ≥кар уролог
Ћ€шевський ¬≥тал≥й Ћеон≥дович чолов≥ча 15.11.1969 ћ.∆итомир   Ћ≥кар невролог
Ќов≥цький ќлександр ¬≥кторович чолов≥ча 18.06.1959 ћ.∆итомир   Ћ≥кар терапевт
ќкрушко ћаксим ћиколайович чолов≥ча 26.08.1986 ћ.∆итомир   Ћ≥кар анестез≥олог
ќнищук —ерг≥й ¬олодимирович чолов≥ча 23.04.1988 ћ.∆итомир   Ћ≥кар терапевт
ѕилипчук  р≥ст≥на —ерг≥њвна ж≥ноча 31.12.1960 ћ.∆итомир   ћедична сестра
–ижкова “ет€на ѕетр≥вна ж≥ноча 15.08.1974 ћ.∆итомир   ћедична сестра
–удницький јндр≥й ¬алентинович чолов≥ча 05.08.1982 ћ.∆итомир   Ћ≥кар терапевт

 

ƒодаток 2

ѕ≤ѕ пац≥Їнта стать ƒата народженн€ јдреса проживанн€ п≥льги ƒ≥агноз код
≤ванова  атерина ќлекс≥њвна ж≥ноча 21.05.1987 ћ. ∆итомир н≥ ¬аг≥тн≥сть багатоводд€  
 олодюк ≤рина ¬асил≥вна ж≥ноча 29.05.1965 ћ. ∆итомир так ’рон≥чний бронх≥т  
 урганова ¬≥ктор≥€ ≤гор≥вна ж≥ноча 17.05.1958 ћ. ∆итомир н≥  
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1059 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2156 - | 2064 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.444 с.