Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—ем≥нар: ѕол≥тична культура сусп≥льства
ќсновн≥ пон€тт€: пол≥тична культура, пол≥тична психолог≥€, пол≥тичн≥ почутт€, пол≥тичн≥ знанн€.

 

1. ѕол≥тична культура та њњ роль у пол≥тичному житт≥ сусп≥льства.

2. ќсновн≥ типи пол≥тичноњ культури, пол≥тичн≥ культури.

3. ѕроблеми становленн€ та розвитку пол≥тичноњ культури в ”крањн≥.

“еми реферат≥в:

1. ѕол≥тична культура молод≥.

2. ќсобливост≥ пол≥тичноњ культури украњнського сусп≥льства у пер≥од розбудови незалежноњ держави.

«авданн€ дл€ ≥ндив≥дуальноњ роботи

1. ¬изначити особливост≥ пол≥тичноњ культури украњнського сусп≥льства.

2. ¬изначити особливост≥ пол≥тичноњ св≥домост≥ украњнського сусп≥льства. ѕ≥дготувати пов≥домленн€.

ѕитанн€ дл€ самост≥йного вивченн€

1. ѕол≥тична св≥дом≥сть, њњ структура та основн≥ р≥вн≥.

2. ћ≥сце ≥ роль пол≥тичноњ культури в загальн≥й систем≥ культури.

«апитанн€ дл€ самоперев≥рки та самоконтролю

1. ўо таке пол≥тична культура?

2. Ќазв≥ть основн≥ функц≥њ пол≥тичноњ культури.

3. ” чому пол€гаЇ кор≥нна в≥дм≥нн≥сть м≥ж демократичною пол≥тичною культурою та тотал≥тарною?

4. як≥ фактори впливають на формуванн€ пол≥тичноњ культури сусп≥льства?

5. „им характерна молод≥жна субкультура?

6. ” чому матер≥ал≥зуЇтьс€ пол≥тична культура сусп≥льства?

7. Ќазв≥ть основн≥ риси пол≥тичноњ культури украњнського народу.

8. ” чому пол€гають особливост≥ функц≥онуванн€ ≥ розвитку пол≥тичноњ культури в сучасн≥й ”крањн≥?

Ћ≥тература:

1. —емк≥в ќ.≤. ѕол≥толог≥€. ЦЋ.: 1993, 2 виданн€ Ћ.: -—в≥т, 1994. Ц–озд.5, ч.3; розд. 10.

2. ƒзюбко ≤.—. ѕол≥толог≥€.  урс лекц≥й. Ц .: Ќаука, 1993. ЦЋекц≥€ є 19.

3. ѕол≥толог≥€: ѕ≥дручник. /за ред. ≤.—.ƒзюбка,  .ћ.Ћевк≥вського. Ц .: ¬ища школа, 1998.

4. ѕол≥толог≥€: ѕос≥бник дл€ студент≥в вуз≥в./за ред. ќ.¬.Ѕабк≥ноњ, ¬.ѕ.√орбатенка. Ц .: ¬ид. центр Ујкадем≥€Ф, 1998.

5. Ѕрегеда ј.ё. ќснови пол≥толог≥њ. Ц .: ¬ид.  Ќ≈”, 1997. Ц—. 202-219.

6. Ѕебик ¬.ћ.. –ебкало ¬.ј. ѕол≥тична культура сучасноњ молод≥. Ц  ., 1996.

7. Ћ≥совий ¬.—. ‘еномен украњнськоњ культури: методолог≥чн≥ засади осмисленн€. Ц ., 1996.

8. ѕотульницький ¬.ј. Ћипинський ¬. Ч проблеми пол≥тичноњ культури.// ќстанн≥й гетьман. Ц  ., 1993.

 

“≈ћј 2.6 —в≥товий пол≥тичний процес.

™дн≥сть ≥ р≥зноман≥тн≥сть сучасного св≥ту. «агроза кризи цив≥л≥зац≥њ ≥ загальнолюдськ≥ ц≥нност≥. √лобальн≥ проблеми: њх сутн≥сть та походженн€. «агостренн€ глобальних проблем. Ќасильство €к феномен реальноњ д≥йсност≥: агрес≥њ, в≥йни, м≥жнародн≥ ≥ рег≥ональн≥ конфл≥кти, тероризм, пол≥тичний екстрем≥зм, њх причини, сутн≥сть, створенн€ системи м≥жнародноњ безпеки. ≈колог≥чна проблема в звТ€зку з глобальними проблемами. Ѕоротьба ≥з забрудненн€м навколишнього середовища. —ировинна та енергетична криза: шл€хи подоланн€. ѕодоланн€ в≥дсталост≥ ≥ забезпеченн€ економ≥чного росту. —в≥това демограф≥чна та продовольча ситуац≥€: сутн≥сть та передумови вир≥шенн€.

√лобальн≥ проблеми сучасност≥ ≥ сп≥вроб≥тництво держав ≥ народ≥в у ход≥ њх вир≥шенн€. ћ≥сце ”крањни у вир≥шенн≥ глобальних проблем.

ѕлан лекц≥њ:

1. √лобальн≥ пол≥тичн≥ проблеми цив≥л≥зац≥њ до ≥ п≥сл€ краху комун≥стичноњ системи.

2. ¬плив глобальних проблем сучасност≥ на пол≥тичн≥ реал≥њ ”крањни.

3. –оль м≥жнародних орган≥зац≥й у площин≥ загостренн€ ризик≥в ≥ небезпек дл€ цив≥л≥зац≥њ.

4. ѕерспективи цив≥л≥зац≥йноњ ун≥ф≥кац≥њ з≥ зникненн€м б≥пол€рного протисто€нн€.

5. —утн≥сть та основн≥ складов≥ нового пол≥тичного мисленн€.

—ем≥нар —учасна глобал≥стика

ќсновн≥ пон€тт€: цив≥л≥зац≥йна криза, глобальн≥ проблеми, глобал≥стика, загальнолюдськ≥ ц≥нност≥, м≥жнародна пол≥тика, м≥жнародне сп≥вроб≥тництво.

ѕлан

1.√лобальн≥ проблеми: њх сутн≥сть та походженн€.

2.ѕол≥тичн≥ конфл≥кти, €к форма про€ву глобальних проблем.

3.ћ≥жнародне сп≥вроб≥тництво, €к зас≥б розв'€занн€ глобальних проблем.

4.”крањна, €к суб'Їкт м≥жнародних в≥дносин.

ѕроблемн≥ ситуац≥њ

1. яка з трьох моделей нового св≥тового пор€дку (монопол€рна, б≥пол€рна, багатопол€рна) Ї найб≥льш прийн€тною з погл€ду зору забезпеченн€ виживанн€ людства ≥ чому?

2. яка з моделей Днового св≥тового пор€дку" маЇ найб≥льш≥ шанси бути реал≥зованою на практиц≥? ¬≥дпов≥дь обгрунтуйте.

3. який вектор украњнськоњ зовн≥шньоњ пол≥тики (Ївроатлантичний чи Ївраз≥йський) Ї прийн€тн≥шим з огл€ду на ≥сторичне минуле ”крањни та њњ сучасн≥ проблеми? ¬≥дпов≥дь аргументуйте.

“еми реферат≥в:

1.ѕол≥тичн≥ аспекти глобальних проблем людства.

 

ѕитанн€ дл€ самост≥йного вивченн€

1.™дн≥сть та р≥зноман≥тн≥сть сучасного св≥ту.

2.«агостренн€ глобальних проблем на сучасному етап≥ розвитку людства.

«авданн€ дл€ самоперев≥рки та самоконтролю

1. –озкрити зм≥ст пон€ть Дглобал≥зац≥€" та Д≥нтернац≥онал≥зац≥€" сусп≥льного житт€. як вони р≥зн€тьс€ м≥ж собою?

2. ¬каж≥ть на зв'€зок м≥ж соц≥ально-економ≥чними та глобальними проблемами сучасност≥.

3. ¬аше ставленн€ до ≥дењ Дпланетарноњ св≥домост≥".

4. ўо призвело до виникненн€ глобальних проблем людства?

5. „и впливаЇ ≥ €ким чином р≥вень пол≥тичноњ культури на розв'€занн€ глобальних проблем?

6. яка роль в≥дводитьс€ пол≥тиц≥ у розв'€занн≥ глобальних проблем?

7.як≥ форми про€ву глобальних проблем у пол≥тиц≥ ¬и знаЇте? як≥ вектори Ї пр≥оритетними в зовн≥шньопол≥тичн≥й д≥€льност≥ ”крањни?

Ћ≥тература:

1. —емк≥в ќ.≤. ѕол≥толог≥€. ЦЋ.: 1993, 2 виданн€ Ћ.: -—в≥т, 1994. Ц–озд. 9.

2. ƒзюбко ≤.—. ѕол≥толог≥€.  урс лекц≥й. Ц .: Ќаука, 1993. ЦЋекц≥€ є 18.

3. ѕол≥толог≥€: ѕ≥дручник. /за ред. ≤.—.ƒзюбка,  .ћ.Ћевк≥вського. Ц .: ¬ища школа, 1998.

4. ѕол≥толог≥€: ѕос≥бник дл€ студент≥в вуз≥в./за ред. ќ.¬.Ѕабк≥ноњ, ¬.ѕ.√орбатенка. Ц .: ¬ид. центр Ујкадем≥€Ф, 1998.

5. Ѕрегеда ј.ё. ќснови пол≥толог≥њ. Ц .: ¬ид.  Ќ≈”, 1997. Ц—. 283-305.

6. Ўахнозаров  .’. √р€дущий миропор€док. -ћ., -1991.

7.  осов ё. ¬ поисках стратегии выживани€: анализ конценции глобального развити€. - —-ѕб., - 1991.

8. Ѕжезинський «. ”крањна маЇ стати Ївропейською державою. // —учасн≥сть. - 1992. - є9.

9. ѕарахонський Ѕ. Ќац≥ональн≥ ≥нтереси ”крањни та система њх пр≥ор≥тет≥в // –озбудова держави. - 1993. -є6.

 


“ематика реферат≥в:

1. –оль, зм≥ст та особливост≥ пол≥тики в сучасних умовах.

2. «наченн€ пол≥толог≥њ €к науки та њњ м≥сце серед ≥нших сусп≥льних наук.

3. ќсобливост≥ пол≥тичних погл€д≥в ѕлатона та јр≥стотел€.

4. ћак≥авел≥зм €к пол≥тична доктрина.

5. ћ.¬ебер про пол≥тику та управл≥нн€.

6. ƒ.Ћокк Ц засновник пол≥тичноњ ≥деолог≥њ л≥берал≥зму.

7. ћарксизм про пол≥тику та державу.

8. ƒержавотворч≥ процеси та пол≥тичн≥ ц≥нност≥ «апор≥зькоњ —≥ч≥.

9. ѕилип ќрлик та його У онституц≥€Ф.

10. ѕол≥тичн≥ документи ”крањнськоњ Ќародноњ –еспубл≥ки.

11. ƒержавний суверен≥тет Ц умова нац≥онального в≥дродженн€ ”крањни.

12. —оц≥ально-психолог≥чн≥ особливост≥ розвитку пол≥тичноњ культури украњнського народу в пер≥од побудови незалежноњ держави.

13. √ромад€нська культура €к в≥дображенн€ громад€нського сусп≥льства.

14. ћоральн≥ аспекти пол≥тичноњ культури.

15. ѕроблема лег≥тимност≥ пол≥тичноњ системи та державност≥ в перех≥дних сусп≥льствах.

16. ќсобливост≥ формуванн€ та д≥€льност≥ пол≥тичних парт≥й ”крањни.

17. ѕроблема становленн€ ≥ розвитку украњнськоњ нац≥њ.

18. ћ≥жнац≥ональн≥ конфл≥кти: причини виникненн€ та шл€хи подоланн€.

19. ћолод≥жний фактор у нац≥ональн≥й пол≥тиц≥.

20. ѕол≥тичне л≥дерство ≥ культ особи.

21. ѕол≥тичний портрет одного з л≥дер≥в (по бажанню).

22. √лобальн≥ проблеми в св≥тов≥й пол≥тиц≥.

23. Ќовий св≥товий пор€док: причини та шл€хи формуванн€.

24. ѕроблеми та особливост≥ включенн€ молод≥ в пол≥тику.

25. —учасн≥ теор≥њ пол≥тичноњ соц≥ал≥зац≥њ.

26. ƒекларац≥€ прав людини та њњ реал≥зац≥€ в сучасному св≥т≥.

27. ƒемократ≥€ в теор≥њ та сучасн≥й пол≥тичн≥й практиц≥.

28. јвторитет ≥ влада.

29. ¬имога науковост≥ пол≥тики ≥ мораль.

30. ѕол≥тика Ц активний стимул€тор розвитку моральноњ св≥домост≥.

31. ѕрирода аморальност≥ в пол≥тиц≥.

 


ћетоди оц≥нюванн€ та розпод≥л бал≥в

за модульно-рейтинговою системою

–езультати навчальноњ д≥€льност≥ студент≥в оц≥нюЇтьс€ за допомогою двох модульних кредит≥в прот€гом семестру. ќц≥нюванн€ зд≥йснюЇтьс€ методами ≥ндив≥дуального усного опитуванн€, тестуванн€, перев≥рки реферат≥в, допов≥дей, конспект≥в матер≥алу, визначеного дл€ самост≥йноњ роботи студент≥в.

1 модуль Ц 30 бал≥в

ѕерший модуль складаЇтьс€ ≥з зм≥стового модулю є 1 (теми 1.1-1.5), що дор≥внюЇ 30 балам.

2 модуль Ц 30 бал≥в

ƒругий модуль складаЇтьс€ ≥з зм≥стового модулю є 2 (теми 2.1-2.6), що дор≥внюЇ 30 балам. “аблиц€ розпод≥лу бал≥в за темами додаЇтьс€.

 ожен зм≥стовий модуль включаЇ поточний контроль знань студент≥в за темами в≥дпов≥дного зм≥стового модулю та проведенн€ контрольного заходу (пром≥жний контроль).

ѕоточний контроль за кожною темою передбачаЇ оц≥нюванн€:

активн≥сть на сем≥нарських зан€тт€х;

виконанн€ самост≥йноњ роботи (конспектуванн€ тем, що винос€тьс€ на самост≥йне опрацюванн€, написанн€ реферат≥в, допов≥дей, наукових роб≥т).

ћаксимальна к≥льк≥сть бал≥в за видами роб≥т встановлюЇтьс€ залежно в≥д визначеноњ максимальноњ к≥лькост≥ бал≥в за в≥дпов≥дну тему в межах зм≥стового модул€.

”с≥ види самост≥йних роб≥т здаютьс€ студентами лише в межах часу, в≥дведеного на зм≥стовий модуль. «а несвоЇчасне виконанн€ завдань студентом к≥льк≥сть запланованих бал≥в може бути зменшена.

 ритер≥њ оц≥нюванн€ окремих вид≥в роботи студент≥в за темами зм≥стових модул≥в.

јктивн≥сть на сем≥нарських зан€тт€х. —ем≥нарськ≥ зан€тт€ Ц ефективна форма закр≥пленн€ та поглибленн€ знань студент≥в з теоретичного матер≥алу, набутого п≥д час лекц≥йних зан€ть та в результат≥ самост≥йноњ роботи з першоджерелами, науковою л≥тературою, матер≥алами преси тощо. Ќайвищий бал ставитьс€ на сем≥нарському зан€тт≥, €кщо студент в повному обс€з≥ опанував програмовий матер≥ал, маЇ глибок≥ ≥ м≥цн≥ знанн€. ¬≥льно висловлюЇ власн≥ судженн€ ≥ переконливо њх аргументуЇ, може анал≥зувати пол≥тичну ≥нформац≥ю та робити висновки. ¬икористовуЇ р≥зн≥ джерела ≥нформац≥њ. ¬м≥Ї сприймати новий навчальний матер≥ал, проблему в комплекс≥. –ецензуЇ та доповнюЇ в≥дпов≥д≥ своњх товариш≥в. «датний в≥дпов≥дно презентувати власну ≥нтерпретац≥ю (верс≥ю, розум≥нн€, оц≥нку) пол≥тичних €вищ.

¬иконанн€ самост≥йноњ роботи. —амост≥йна робота студента Ц значна частина навчального навантаженн€ студента з дисципл≥ни. ѕрацюючи над в≥дпов≥дними темами студент поглиблюЇ вивченн€ курсу, готуЇтьс€ до модульного контролю. ¬се це оц≥нюЇтьс€ визначеною к≥льк≥стю бал≥в. «а несвоЇчасне виконанн€ завдань к≥льк≥сть бал≥в може бути зменшена.

 

—амост≥йна робота студента складаЇтьс€ з:

Ј п≥дготовки власних конспект≥в з п≥дручник≥в, монограф≥й, наукових статей, пол≥тико-правових документ≥в, хрестомат≥йного матер≥алу та матер≥ал≥в пер≥одичних видань;

Ј написанн€ реферат≥в та допов≥дей, науковоњ роботи;

Ј складанн€ дайджест≥в ≥з поставленоњ проблеми;

Ј п≥дготовки до модульного та п≥дсумкового контролю;

Ј роботи з тестами.

 

–еферат Ї складовою частиною навчального процесу, п≥д час €кого студент самост≥йно опрацьовуЇ матер≥ал з навчальноњ дисципл≥ни. ћетою п≥дготовки реферату Ї набутт€ навичок самост≥йноњ роботи з першоджерелами, документами, л≥тературними джерелами, матер≥алами преси, науковоњ л≥тератури.

“ему реферат≥в дл€ студент≥в визначаЇ викладач в ≥ндив≥дуальному пор€дку.

ќр≥Їнтовний обс€г реферату Ц 10-15 ст. друкованого тексту формату ј-4.

–еферат обовТ€зково повинен включати:

складний план (3-4 питанн€);

зм≥ст реферату;

список використаноњ л≥тератури з посиланн€м у текст≥ (не менше 5 джерел);

оформленн€ зг≥дно чинних стандарт≥в.

–еферати на перев≥рку здаютьс€ у визначений викладачем терм≥н. ћетодична допомога студенту з питань п≥дготовки реферату надаЇтьс€ викладачем на консультац≥€х, визначених за граф≥ком. ћаксимальна к≥льк≥сть бал≥в, €ку студент може отримати за п≥дготовку реферату, залежить в≥д максимальноњ к≥лькост≥ бал≥в, встановлених дл€ в≥дпов≥дноњ теми в межах зм≥стового модулю.

 

ƒопов≥дь Ц складова частина самост≥йноњ роботи студента. ћета п≥дготовки допов≥д≥ Ц набутт€ навичок самост≥йноњ роботи з пол≥тичною л≥тературою, науковими статт€ми, пресою.

“ему допов≥д≥ дл€ студента визначаЇ викладач в ≥ндив≥дуальному пор€дку. ќр≥Їнтовний обс€г допов≥д≥ Ц 5-7 стор≥нок друкованого тексту формату ј-4.

ќстанн≥й терм≥н прийн€тт€ допов≥д≥ встановлюЇтьс€ викладачем в≥дпов≥дно до вимог навчального процесу.

«а несвоЇчасне виконанн€ завдань к≥льк≥сть бал≥в може бути зменшена.

 онтрольний зах≥д

 онтрольний зах≥д проводитьс€ п≥сл€ кожного зм≥стового модулю у вигл€д≥ письмовоњ контрольноњ роботи. ѕром≥жний контроль у вигл€д≥ аудиторноњ письмовоњ контрольноњ роботи включаЇ:

Ј теоретичн≥ питанн€;

Ј тестов≥ завданн€;

Ј визначенн€ основних пон€ть, терм≥н≥в.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 391 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

2103 - | 1840 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.024 с.