Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕрограма навчального курсу
”ƒ  159.9(075.8)

ЅЅ  88.3€73

„46

–ецензенти:

 оваль Ћ.¬.,доктор педагог≥чних наук, професор, директор ≤нституту психолого-педагог≥чноњ осв≥ти та мистецтв (Ѕерд€нський державний педагог≥чний ун≥верситет);

 

 ашкарьова Ћ.–., кандидат психолог≥чних наук, доцент кафедри психолог≥њ (Ѕерд€нський державний педагог≥чний ун≥верситет).

 

ƒрукуЇтьс€ за р≥шенн€м вченоњ ради ≤нституту психолого-педагог≥чноњ осв≥ти та мистецтв Ѕерд€нського державного педагог≥чного ун≥верситету

(протокол є 8 в≥д 24 березн€ 2015 р.)

 

„ерезова ≤.ќ.

„46 ѕсихолог≥€: навчальний пос≥бник [дл€ студент≥в вищих навчальних заклад≥в] / ≤.ќ. „ерезова. Ц Ѕерд€нськ, Ѕƒѕ”, 2015. Ц 278 с.
 

 

 

” навчальному пос≥бнику розкрито загальн≥ основи психолог≥њ, в≥ков≥ особливост≥ особистост≥ у процес≥ навчанн€ та вихованн€, специф≥ку педагог≥чноњ д≥€льност≥, що маЇ фундаментальне значенн€ дл€ становленн€ особистост≥ майбутнього фах≥вц€.

ѕос≥бник складаЇтьс€ з теоретичного та практичного курс≥в, м≥стить зразки тестового контролю, короткий терм≥нолог≥чний словник, список рекомендованоњ л≥тератури дл€ самост≥йного опрацюванн€, в≥домост≥ про вчених. ѕодан≥ опорн≥ схеми та таблиц≥ допоможуть студентов≥ активно усв≥домити ≥ засвоњти основи загальноњ, в≥ковоњ та педагог≥чноњ психолог≥њ, зрозум≥ти внутр≥шн≥й св≥т людини, що спри€тиме ефективн≥й п≥дготовц≥ особистост≥ майбутнього фах≥вц€ до профес≥йноњ д≥€льност≥.

ƒл€ студент≥в вищих навчальних заклад≥в.

 

 

”ƒ  159.9(075.8)

ЅЅ  88.3€73

 

© ≤. ќ. „ерезова, 2015

© ¬идавець Ѕƒѕ”, 2015


«ћ≤—“

ѕ≈–≈ƒћќ¬ј ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ..  
ѕ–ќ√–јћј Ќј¬„јЋ№Ќќ√ќ  ”–—”.ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.......  
“≈ќ–≈“»„Ќј „ј—“»Ќј.ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ  
–озд≥л 1. ¬ступ до психолог≥њЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ...  
–озд≥л 2. ќсобист≥сть у д≥€льност≥ й сп≥лкуванн≥ЕЕЕЕЕЕЕ...  
–озд≥л 3. ѕ≥знавальна д≥€льн≥сть особистост≥ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.  
–озд≥л 4. ≈моц≥йно-вольова сфера особистост≥ЕЕЕЕЕЕЕЕ..  
–озд≥л 5. ≤ндив≥дуально-психолог≥чн≥ особливост≥ особистост≥Е...  
–озд≥л 6. ќснови в≥ковоњ та педагог≥чноњ психолог≥њЕЕЕЕЕЕ..  
–озд≥л 7. ѕсих≥чний розвиток дитини до вступу до школиЕЕЕ...  
–озд≥л 8. ѕсих≥чний розвиток особистост≥ у пер≥од шк≥льного навчанн€ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.  
–озд≥л 9. ѕсихолог≥€ навчанн€, вихованн€ та педагог≥чноњ д≥€льност≥ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ  
ѕ–ј “»„Ќј „ј—“»Ќј.ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ......  
ћетодичн≥ вказ≥вки.ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ...  
ѕлани практичних зан€ть.ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ....  
—писок першоджерелЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ  
ќр≥Їнтовна тематика творчих роб≥т.ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ  
“≈—“ќ¬»…  ќЌ“–ќЋ№ «ЌјЌ№.ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.  
 ќ–ќ“ »… “≈–ћ≤ЌќЋќ√≤„Ќ»… —Ћќ¬Ќ» .ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.  
—ѕ»—ќ  –≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌќѓ Ћ≤“≈–ј“”–».ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ..  
¬≤ƒќћќ—“≤ ѕ–ќ ¬„≈Ќ»’ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ...  

 

 


ѕ≈–≈ƒћќ¬ј

¬ умовах реформуванн€ системи осв≥ти в ”крањн≥ вища школа покликана виконувати ƒержавну нац≥ональну програму Ђќсв≥таї (Ђ”крањна ’’≤ стол≥тт€ї) та закон ”крањни Ђѕро вищу осв≥туї, удосконалюючи психолого-педагог≥чну п≥дготовку студентськоњ молод≥. ѕсихолог≥€ €к навчальна дисципл≥на виступаЇ обовТ€зковим вуз≥вським курсом дл€ студент≥в ус≥х спец≥альностей та форм навчанн€.

—учасна молода людина, оволод≥ваючи спец≥альними знанн€ми, ум≥нн€ми та навичками, повинна мати таку психолог≥чну п≥дготовку, €ка б виступала базовою у самоп≥знанн≥ особистост≥, допомагала у д≥ловому та м≥жособист≥сному сп≥лкуванн≥, розвивала творчий потенц≥ал майбутнього фах≥вц€ з будь-€коњ галуз≥ профес≥йноњ д≥€льност≥.

Ќавчальний пос≥бник Ђѕсихолог≥€ї ор≥Їнтований на розкритт€ основних пон€ть та суттЇвих положень психолог≥њ €к науки, законом≥рностей та механ≥зм≥в псих≥чних €вищ, €к≥ вт≥люють особист≥сн≥ ц≥нност≥ та дають можлив≥сть усв≥домити ц≥л≥сн≥сть внутр≥шнього св≥ту особистост≥, €ка розвиваЇтьс€ у процес≥ навчанн€ ≥ вихованн€.

 

ћета навчального курсу Ђѕсихолог≥€ї:

- розкрити базов≥ науков≥ пон€тт€ загальноњ, в≥ковоњ, педагог≥чноњ психолог≥њ в њх внутр≥шн≥х звТ€зках та в≥дношенн€х;

- показати детерм≥нован≥сть псих≥чних €вищ в≥ковими аспектами розвитку;

- створити у студент≥в розум≥нн€ Їдност≥, ц≥л≥сност≥, взаЇмозвТ€зку вс≥х псих≥чних €вищ, њх механ≥зм≥в та законом≥рностей €к нев≥дТЇмних складових повноц≥нного псих≥чного розвитку особистост≥;

- показати звТ€зок формуванн€ особистост≥ з њњ соц≥альним оточенн€м, групами та колективами;

- обірунтувати необх≥дн≥сть ≥нтегрованого п≥дходу до псих≥ки людини €к ц≥л≥сного системного утворенн€;

- розкрити закони в≥кового розвитку особистост≥, законом≥рност≥ та особливост≥ уч≥нн€ та навчанн€, вихованн€ та самовихованн€;

- п≥дкреслити сутн≥сть та значущ≥сть оволод≥нн€ студентами психолог≥чними знанн€ми, вм≥нн€ми та навичками €к необх≥дно важливими дл€ майбутнього фах≥вц€;

- уможливити за допомогою вивченн€ курсу Ђѕсихолог≥€ї самовдосконаленн€ та самореал≥зац≥ю студентськоњ молод≥ в життЇвому та профес≥йному простор≥;

- довести обТЇктивну необх≥дн≥сть вивченн€ психолог≥њ €к особист≥сно, так ≥ профес≥йно значущоњ науки.


«авданн€ навчального курсу Ђѕсихолог≥€ї:

- сформувати науков≥ пон€тт€, що складають предмет, законом≥рност≥, зм≥ст та структуру психолог≥њ €к науки;

- дос€гти розум≥нн€ студентами ц≥л≥сност≥, нерозривност≥ та ≥нтегрованост≥ вс≥х псих≥чних €вищ та њх рол≥ у формуванн≥ особистост≥;

- виховати у студент≥в потребу в необх≥дност≥ знань, ум≥нь та навичок з психолог≥њ €к профес≥йно значущих;

- спри€ти осмисленню студентами ц≥нност≥ та неперес≥чноњ значущост≥ особистост≥ кожного учн€ в умовах його навчанн€, вихованн€ та розвитку;

- домогтис€ формуванн€ у студент≥в широкого науково-психолог≥чного св≥тогл€ду, практичних навичок та вм≥нь вир≥шенн€ психолого-педагог≥чних ситуац≥й;

- забезпечити глибину, ст≥йк≥сть та над≥йн≥сть профес≥йно-значущих психолог≥чних знань, ум≥нь та навичок.

ћ≥сце навчального курсу Ђѕсихолог≥€ї

у систем≥ профес≥йноњ п≥дготовки фах≥вц€

 

Ќавчальний курс Ђѕсихолог≥€ї передбачаЇ ознайомленн€ студент≥в з основними законом≥рност€ми розвитку та функц≥онуванн€ псих≥ки, в≥ковими особливост€ми особистост≥ у процес≥ навчанн€ та вихованн€, психолог≥чними аспектами педагог≥чноњ д≥€льност≥ ≥ лог≥чно повТ€заний з основними теоретичними та практичними курсами психолог≥њ, а також Ї пропедевтичним курсом до спец≥альних дисципл≥н психолог≥чного циклу.

¬ивченн€ курсу Ђѕсихолог≥€ї п≥дпор€дковано основн≥й задач≥ сучасноњ п≥дготовки студента у вищ≥й школ≥ Ц гуман≥стичний, особист≥сно ор≥Їнтований п≥дх≥д до формуванн€ самоц≥нного та самодостатнього профес≥онала, €кий повинен волод≥ти базою фахових ум≥нь, профес≥онала з високим творчим ≥нтелектом, л≥дера, €кому притаманна висока мораль та талановит≥сть фах≥вц€.

 

≤нтегрован≥ вимоги до знань та вм≥нь з навчального курсу Ђѕсихолог≥€ї

” результат≥ засвоЇнн€ навчального курсу Ђѕсихолог≥€ї

студент повинен знати:

- методолог≥чн≥ засади та св≥тогл€дн≥ основи курсу Ђѕсихолог≥€ї;

- методи та конкретн≥ методики досл≥дженн€ псих≥чних €вищ;

- основн≥ пон€тт€ з навчального курсу Ђѕсихолог≥€ї;

- законом≥рност≥ розвитку особистост≥, њњ вихованн€ та формуванн€ в дошк≥льному та шк≥льному в≥ц≥;

- структуру ≥ндив≥дуальност≥, характеру, обдарованост≥ та шл€хи њх розвитку у школ€р≥в;

- законом≥рност≥ та Їдн≥сть навчанн€, вихованн€ ≥ псих≥чного розвитку особистост≥;

- в≥ков≥ особливост≥ ≥ своЇр≥дн≥сть псих≥ки та њњ про€в≥в на р≥зних етапах шк≥льного навчанн€;

- психолог≥чн≥ основи процес≥в уч≥нн€, науч≥нн€ та навчанн€;

- психолог≥ю особистост≥ та д≥€льност≥ вчител€;

- психолог≥чну сутн≥сть педагог≥чного сп≥лкуванн€;

- багатоаспектн≥сть м≥жособист≥сних в≥дносин у систем≥ Ђучитель-учительї;

студент повинен ум≥ти:

- визначати р≥зноман≥тн≥ про€ви псих≥ки;

- досл≥джувати особливост≥ розвитку особистост≥ на р≥зних в≥кових етапах;

- п≥дбирати дл€ досл≥дженн€ адекватн≥ та над≥йн≥ методики та волод≥ти ними в процес≥ педагог≥чноњ д≥€льност≥;

- застосовувати нов≥тн≥ психолог≥чн≥ технолог≥њ в профес≥йн≥й д≥€льност≥;

- проводити спостереженн€ за р≥внем сформованост≥ когн≥тивних процес≥в учн≥в, њх емоц≥йно-вольовоњ сфери;

- робити психолого-педагог≥чний анал≥з уроку;

- складати психолого-педагог≥чну характеристику класу та учн€.

 

ћ≥ждисципл≥нарн≥ звТ€зки навчального курсу Ђѕсихолог≥€ї:

- психолог≥€ особистост≥,

- ≥стор≥€ психолог≥њ,

- соц≥альна психолог≥€,

- практична психолог≥€,

- в≥кова ф≥з≥олог≥€,

- педагог≥ка,

- соц≥олог≥€.


ѕ–ќ√–јћј Ќј¬„јЋ№Ќќ√ќ  ”–—”

≤. «м≥ст курсу

–озд≥л 1. ¬ступ до психолог≥њ

“ема 1.1. ѕредмет, завданн€ ≥ методи психолог≥чноњ науки

¬изначенн€ психолог≥њ €к науки. «авданн€ психолог≥њ на сучасному етап≥ њњ розвитку. ѕсих≥чн≥ процеси, стани, властивост≥. ќсновн≥ етапи ≥стор≥њ психолог≥њ.

—учасна психолог≥€ та њњ м≥сце в систем≥ наук. ќсновн≥ напр€мки сучасноњ психолог≥њ. ѕринципи ≥ структура сучасноњ психолог≥њ.

ѕрирода псих≥чного з точки зору категор≥њ в≥дображенн€. –озвиток форм в≥дображенн€. ћозок ≥ псих≥ка. –ефлекторний характер псих≥ки. ѕсих≥ка ≥ св≥дом≥сть. ѕон€тт€ про св≥дом≥сть. —усп≥льно-≥сторичний характер св≥домост≥. —труктура св≥домост≥. Ќесв≥дом≥ €вища.

ќсновн≥ етапи психолог≥чного досл≥дженн€. ѕринципи орган≥зац≥њ та проведенн€ психолог≥чних досл≥джень. —п≥вв≥дношенн€ пон€ть Ђметодолог≥€ї, Ђметодї, Ђметодикаї. ¬имоги до метод≥в психолог≥њ.  ласиф≥кац≥€ та характеристика метод≥в психолог≥чного досл≥дженн€.

 

–озд≥л 2. ќсобист≥сть у д≥€льност≥ ≥ сп≥лкуванн≥

“ема 2.1. ќсобист≥сть

≤ндив≥д ≥ особист≥сть. ≤ндив≥дуальн≥сть. —труктура особистост≥. јктивн≥сть особистост≥. ћотиви активност≥.

—пр€мован≥сть особистост≥. ”становка особистост≥, особливост≥ њњ формуванн€. —амосв≥дом≥сть особистост≥.

ќбраз Ђяї, Ђя-концепц≥€ї. —амооц≥нка особистост≥, њњ роль в становленн≥ самосв≥домост≥. ¬иди самооц≥нки.

–≥вень домагань.

–озвиток особистост≥. Ўл€хи, умови, фактори особист≥сного зростанн€ особистост≥.

“ема 2.2. ƒ≥€льн≥сть

ѕон€тт€ про д≥€льн≥сть. —оц≥ально-психолог≥чний аспект д≥€льност≥.

«м≥ст ≥ структура д≥€льност≥: потреби, мотиви, завданн€, д≥€, результат, контроль, оц≥нка. ¬нутр≥шн€ псих≥чна д≥€льн≥сть.

Ќавички. ”м≥нн€. «вички.

≤нтер≥оризац≥€. ≈кстер≥оризац≥€. ѓх сутн≥сть та роль у псих≥чн≥й д≥€льност≥ людини.

ќсновн≥ види д≥€льност≥ людини (сп≥лкуванн€, гра, навчанн€, прац€), њх засвоЇнн€ та розвиток.

“ема 2.3. —п≥лкуванн€

ѕон€тт€ про сп≥лкуванн€. —труктура сп≥лкуванн€. «асоби сп≥лкуванн€: вербальн≥, невербальн≥. ћовленн€ €к вербальна комун≥кац≥€.

‘ункц≥њ сп≥лкуванн€: комун≥кативна, ≥нтерактивна, перцептивна. –≥вн≥ сп≥лкуванн€.

‘орми сп≥лкуванн€: анон≥мна, функц≥онально-рольова, педагог≥чна. ѕедагог≥чне сп≥лкуванн€.

—тил≥ сп≥лкуванн€.

–озд≥л 3. ѕ≥знавальна д≥€льн≥сть особистост≥

“ема 3.1. ”вага

ѕон€тт€ про увагу. ‘ункц≥њ уваги. ѕрирода уваги в теор≥€х та концепц≥€х (≤.ћ. —Їченов, ≤.ѕ. ѕавлов, ќ.ќ. ”хтомський).

¬иди уваги. ‘орми уваги. ¬ластивост≥ уваги.

”важн≥сть €к властив≥сть особистост≥.

ќрган≥зац≥€ уваги учн≥в на уроц≥. ѕодоланн€ неуважност≥.

“ема 3.2. ¬≥дчутт€ та сприйманн€

ѕон€тт€ про в≥дчутт€. ‘≥з≥олог≥чн≥ механ≥зми в≥дчутт≥в.

 ласиф≥кац≥€ та види в≥дчутт≥в. ¬ластивост≥ ≥ законом≥рност≥ в≥дчутт≥в.

ѕон€тт€ про сприйманн€. –ефлекторна природа сприймань. –оль моторних компонент≥в у сприйманн≥. —прийманн€ €к д≥€.

«агальн≥ властивост≥ та ≥ндив≥дуальн≥ особливост≥ сприймань. ≤люз≥њ.

 ласиф≥кац≥њ ≥ види сприймань.

—постереженн€ €к форма дов≥льного сприйманн€.

“ема 3.3. ѕамТ€ть

ѕон€тт€ про памТ€ть. “еор≥њ памТ€т≥.

‘≥з≥олог≥чн≥ основи памТ€т≥.

 ласиф≥кац≥€ та види памТ€т≥.

’арактеристики процес≥в памТ€т≥ (запамТ€танн€, збер≥ганн€, в≥дтворенн€, забуванн€).

≤ндив≥дуальн≥ особливост≥ памТ€т≥. –озвиток памТ€т≥ у д≥тей.

“ема 3.4. ћисленн€

ѕон€тт€ про мисленн€. ћисленн€ €к процес, його ф≥з≥олог≥чн≥ основи.

“еор≥њ мисленн€ у сучасн≥й психолог≥њ.

«вТ€зок мисленн€ з мовою, мовленн€м та чуттЇвим п≥знанн€м людини.

 ласиф≥кац≥€ вид≥в мисленн€. ћисленнЇв≥ д≥њ та операц≥њ. Ћог≥чн≥ форми мисленн€ (пон€тт€, судженн€, умовисновки).

≤ндив≥дуальн≥ в≥дм≥нност≥ в мисленн≥ людей.

“ема 3.5. ћовленн€

ѕон€тт€ про мовленн€. ‘≥з≥олог≥чн≥ основи мовленн€.

ћова ≥ мовленн€: сп≥вв≥дношенн€ пон€ть.

¬иди мовленн€, њх характеристика.

¬ластивост≥ мовленн€. –озвиток мовленн€ у д≥тей. ќсновн≥ порушенн€ мовленнЇвоњ д≥€льност≥.

“ема 3.6. ”€ва

ѕон€тт€ про у€ву. ‘ункц≥њ у€ви. ‘≥з≥олог≥чн≥ основи у€ви.

ѕроцеси, основн≥ прийоми створенн€ образ≥в у€ви.

 ласиф≥кац≥€ та види у€ви.

ћр≥€ €к особливий вид у€ви.

≤ндив≥дуальн≥ особливост≥ у€ви.

”€ва ≥ творч≥сть. –оль у€ви в р≥зних видах д≥€льност≥.

–озд≥л 4. ≈моц≥йно-вольова сфера особистост≥

“ема 4.1. ≈моц≥њ ≥ почутт€

ѕон€тт€ про почутт€ та емоц≥њ. ‘≥з≥олог≥чне п≥дірунт€ емоц≥й ≥ почутт≥в. ѕсихолог≥чн≥ теор≥њ емоц≥й.

¬иди емоц≥й та почутт≥в. ‘орми переживанн€ емоц≥й ≥ почутт≥в. ≈моц≥йн≥ стани.

–озвиток та вихованн€ емоц≥йноњ культури особистост≥.

“ема 4.2. ¬ол€

ѕон€тт€ про волю. ‘ункц≥њ вол≥. “еор≥њ вол≥. ѕрирода вол≥. ≤стор≥€ розвитку у€влень про волю.

¬ольов≥ д≥њ. ≈тапи вольовоњ д≥њ, њх характеристика. ѕростий ≥ складний вольовий акт. ќсновн≥ фази складноњ вольовоњ д≥њ. –озлади складноњ вольовоњ д≥њ (абул≥€, апракс≥€).

¬ольов≥ €кост≥ особистост≥.

≤ндив≥дуальн≥ особливост≥ вол≥ людини.

–озвиток та вихованн€ вольовоњ активност≥ людини.

–озд≥л 5. ≤ндив≥дуально-психолог≥чн≥ особливост≥ особистост≥

“ема 5.1. “емперамент

ѕон€тт€ про темперамент. ≤стор≥€ розвитку вченн€ про темперамент.

‘≥з≥олог≥чн≥ основи темпераменту.

“ип вищоњ нервовоњ д≥€льност≥ ≥ темперамент. ѕсихолог≥чна характеристика тип≥в темпераменту.

ќсновн≥ властивост≥ темпераменту.

“емперамент та ≥ндив≥дуальний стиль д≥€льност≥.

ќсобист≥сть ≥ темперамент: вихованн€, навчанн€, профес≥йна д≥€льност≥ь.

“ема 5.2. ’арактер

ѕон€тт€ про характер. ѕриродн≥ ≥ соц≥альн≥ передумови формуванн€ характеру.

—труктура характеру. ѕров≥дн≥ риси типового характеру.

ѕон€тт€ про акцентуац≥ю рис характеру.  ласиф≥кац≥€ акцентуац≥й ≈.  речмера, ≈. ‘ромма, ј. Ћичка,  . Ћеонгарда.

ќсновн≥ умови та механ≥зми формуванн€ характеру людини.


“ема 5.3. «д≥бност≥

ѕон€тт€ про зд≥бност≥. ѕриродн≥ ≥ соц≥альн≥ передумови розвитку зд≥бностей. «адатки.

—труктура та види зд≥бностей. «д≥бност≥, обдарован≥сть, талант, ген≥альн≥сть, майстерн≥сть.

ѕроблема вим≥ру ≥ оц≥нки зд≥бностей.

‘ормуванн€ та розвиток зд≥бностей людини.

–озд≥л 6. ќснови в≥ковоњ та педагог≥чноњ психолог≥њ

“ема 6.1. ѕредмет, завданн€ ≥ методи в≥ковоњ та педагог≥чноњ психолог≥њ

ѕредмет в≥ковоњ психолог≥њ. ѕредмет педагог≥чноњ психолог≥њ.

“еоретичн≥ та практичн≥ завданн€ сучасноњ в≥ковоњ ≥ педагог≥чноњ психолог≥њ, основн≥ напр€мки њњ розвитку.

√алуз≥ в≥ковоњ психолог≥њ. ќсновн≥ розд≥ли педагог≥чноњ психолог≥њ.

«вТ€зок в≥ковоњ ≥ педагог≥чноњ психолог≥њ з ≥ншими науками.

“еоретичн≥ концепц≥њ в≥ковоњ та педагог≥чноњ психолог≥њ про псих≥чний розвиток ≥ндив≥да та формуванн€ його особистост≥.

ћетоди в≥ковоњ та педагог≥чноњ психолог≥њ.

“ема 6.2. «аконом≥рност≥ псих≥чного розвитку особистост≥ в онтогенез≥

«агальна характеристика законом≥рностей розвитку псих≥ки людини.

ќсновн≥ умови псих≥чного розвитку людини. Ѕ≥олог≥заторська та соц≥олог≥заторська теор≥њ розвитку псих≥ки людини. “еор≥€ конвергенц≥њ. “еоретичн≥ п≥дходи до вир≥шенн€ проблеми псих≥чного розвитку в≥тчизн€ноњ психолог≥њ (Ћ.—. ¬иготський, √.—.  остюк).

–оль навчанн€ та вихованн€ в псих≥чному розвитку дитини та формуванн≥ њњ особистост≥. “еор≥€ Ћ.—. ¬иготського про пров≥дну роль навчанн€ у псих≥чному розвитку дитини. “еор≥€ ќ.ћ. ЋеонтьЇва про роль д≥€льност≥ у псих≥чному розвитку дитини.

–уш≥йн≥ сили розвитку псих≥ки. ¬заЇмозвТ€зок псих≥чного розвитку дитини та формуванн€ њњ особистост≥ в умовах вихованн€ ≥ навчанн€. ѕроцес соц≥ал≥зац≥њ €к умова псих≥чного розвитку та формуванн€ особистост≥ школ€ра.

ѕер≥одизац≥€ псих≥чного розвитку людини. ќсновн≥ критер≥њ в≥ковоњ пер≥одизац≥њ. —ензитивн≥ пер≥оди та кризи в≥кового розвитку.

–озд≥л 7. ѕсих≥чний розвиток дитини до вступу до школи

“ема 7.1. «агальна характеристика немовл€чого пер≥оду

ќсобливост≥ розвитку новонародженого.  омплекс пожвавленн€.

—оц≥альна ситуац≥€ розвитку. ѕров≥дна д≥€льн≥сть. Ќовоутворенн€ в≥ку. –озвиток рецепторноњ та руховоњ д≥€льност≥ немовл€ти. ќсобливост≥ розвитку п≥знавальноњ сфери. «наченн€ сп≥лкуванн€ дитини з дорослими. –озвиток фонематичного боку мовленн€.

ќсобливост≥ першого етапу розвитку дит€чоњ особистост≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 465 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент всегда отча€нный романтик! ’оть может сдать на двойку романтизм. © Ёдуард ј. јсадов
==> читать все изречени€...

2235 - | 1992 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.045 с.